Порядковий номер заявки, визначений заявником 
Скачати 50.65 Kb.
НазваПорядковий номер заявки, визначений заявником 
Дата конвертації22.03.2013
Розмір50.65 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы

Порядковий номер заявки,
визначений заявником 

Дата одержання 
 

(22) Дата подання заявки 

Пріоритет 

(51) МПК 

ЕВ 

(21) Номер заявки 

  

  

  

  

  

(86)
(87) 

Реєстраційний номер та дата подання міжнародної заявки, установлені відомством-одержувачем
Номер і дата міжнародної публікації міжнародної заявки 

ЗАЯВА

про видачу патенту України 

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Державне підприємство "Український інститут промислової власності"
вул. Глазунова, 1, м. Київ-42, 01601

Подаючи нижчезазначені документи, прошу (просимо) видати:
 патент України на винахід
 позицію виключено
 патент України на корисну модель 

(71) Заявник(и) 

Код за ЄДРПОУ
(для українських заявників) 

 

 

  

  

(зазначається повне ім'я або найменування заявника(ів), його (їх) місце проживання або місцезнаходження та код держави згідно із стандартом ВОІВ SТ.3.
Дані про місце проживання винахідників-заявників наводяться за кодом (72) 

Прошу (просимо) встановити пріоритет  заявки      пунктів формули винаходу за заявкою N ______ за датою:

 подання попередньої заявки в державі - учасниці Паризької конвенції (навести дані за кодами (31), (32), (33)
 подання до Установи попередньої заявки, з якої виділено цю заявку (навести дані за кодом (62)
 подання до Установи попередньої заявки (навести дані за кодом (66) 

(31) Номер попередньої заявки  

(32) Дата подання попередньої заявки 

(33) Код держави подання попередньої заявки згідно із стандартом ВОІВ ST.3  

(62) Номер та дата подання до Установи попередньої заявки, з якої виділено цю заявку 

(66) Номер та дата подання до Установи попередньої заявки 

 

  

  

  

  

  

(54) Назва винаходу (корисної моделі)  

(98) Адреса для листування

Телефон                               Телеграф                                  Факс 

(74) Повне ім'я та реєстраційний номер представника у справах інтелектуальної власності або повне ім'я іншої довіреної особи  

 Прошу (просимо) прискорити публікацію заявки

Перелік документів, що додаються 

Кількість арк. 

Кількість прим. 

Підстави щодо виникнення права на подання заявки й одержання патенту (без подання документів), якщо винахідник(и) не є заявником(ами):

 є документ про передачу прав винахідником(ами) або роботодавцем(ями) правонаступнику(ам)

 є документ про право спадкування 

 опис винаходу 

   формула винаходу 

   креслення та інші ілюстративні матеріали 

   реферат 

   документ про сплату збору за подання заявки 

   документ, який підтверджує наявність підстав для зменшення збору або звільнення від сплати збору 

   документ про депонування штаму 

   копія попередньої заявки, яка підтверджує право на пріоритет 

   переклад заявки українською мовою 

   документ, який підтверджує повноваження довіреної особи (довіреність) 

  

  

 інші документи: 

  

  

 міжнародний звіт про пошук 

  

  

  

(72) Винахідник(и)
Винахідник(и)-заявник(и)
(повне ім'я)  

Місце проживання та код держави згідно із стандартом ВОІВ ST. 3
(для іноземних осіб - тільки код держави) 

Підпис(и)
винахідника(ів)-
заявника(ів) 

 

 

 

  

  

  

Я (ми) 

_________________________________________________________________
(повне ім'я)
_________________________________________________________________ 

прошу (просимо) не згадувати мене (нас) як винахідника(ів) при публікації відомостей стосовно заявки на видачу патенту
Підпис(и) винахідника(ів) 

Підпис(и) заявника(ів) 

_______________________________________________________ Дата підпису

М. П. 

Якщо заявником є юридична особа, то підпис особи, що має на це повноваження, із зазначенням посади скріплюється печаткою. Якщо всі винахідники виступають заявниками, то їх підписи наводяться за кодом (72). 

Примітка. Потрібне позначити значком "Х".

Схожі:

Порядковий номер заявки, визначений заявником  iconКабінет міністрів україни постанов а від 23 грудня 2004 р. N 1716
За подання заявки (міжнародної заявки) на винахід (корисну модель), формула якого містить не більш як п'ятнадцять пунктів
Порядковий номер заявки, визначений заявником  iconПравила складання, подання та розгляду заявки на реєстрацію топографії...
Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 р. N 997, визначають вимоги до документів заявки на реєстрацію топографії інтегральної...
Порядковий номер заявки, визначений заявником  iconРозрахунок
Код за єдрпоу, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія та номер паспорта*
Порядковий номер заявки, визначений заявником  iconНайменування податкового органу, де здійснюється реєстрація або перереєстрація платника
Ндивідуальний податковий номер / код єдрпоу / реєстраційний (обліковий) номер із трдпау / номер дрфо (необхідне підкреслити)
Порядковий номер заявки, визначений заявником  iconКурсової роботи обирається за порядковим номером із переліку робіт...
Цивільного та сімейного права України або пов’язана з його професійною діяльності. Самовільна зміна теми курсової роботи без дозволу...
Порядковий номер заявки, визначений заявником  iconЗаява про застосування спрощеної системи оподаткування
Код за єдрпоу, або реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер), або серія та номер паспорта*
Порядковий номер заявки, визначений заявником  iconКонтрольна робота
Системи масового обслуговування це такі системи, у яких у випадкові моменти часу надходять заявки на обслуговування, при цьому заявки,...
Порядковий номер заявки, визначений заявником  iconЗаповнюється: заявником/ уповноваженим представником / власником, співвласником (наймачем) житла
Лкк лікувально-профілактичного закладу потребують постійного стороннього догляду
Порядковий номер заявки, визначений заявником  iconНаказ Державної податкової адміністрації України
Реєстраційний номер облікової картки платника податку або серія та номер паспорта *
Порядковий номер заявки, визначений заявником  iconАрабський халіфат та система мусульманського права
До 1 – го квітня необхідно виконати індивідуальне завдання номер ( ваш номер у групі) до семінару 1,2,3, 4, 5, 6, 7, 8
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка