Тема «Договір довічного утримання»
НазваТема «Договір довічного утримання»
Дата конвертації23.03.2013
Розмір30.4 Kb.
ТипЗакон
uchni.com.ua > Право > Закон
Курсова робота

Тема «Договір довічного утримання»
ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………………2-3

РОЗДІЛ 1. Становлення інституту довічного утримання…………….4-7

РОЗДІЛ 2. Загальна характеристика договору довічного утримання

2.1. Поняття та ознаки договору догляду…………………………9-10

2.2.Відмінність договору довічного утримання від спадкового договору та договору купівлі-продажу……………………………………………………11

2.3. Елементи договору довічного утримання………………………12-13

РОЗДІЛ 3. Права та обов'язки сторін в договорі довічного утри­мання…14-16

РОЗДІЛ 4. Умови укладення, виконання та припинення договору довічного утримання

4.1. Порядок укладення та форма договору………………17-20

4.2. Проблеми виконання договору довічного утримання……21-22

4.3. Припинення договору довічного утримання……23-24

ВИСНОВКИ…………………………………………………25-26

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………27-28
ДОДАТОК
……………………………………………………29-34
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Цивільний кодекс України, ВВР від 16.01.2003 р. № 435– ІV.

 2. Закон України "Про нотаріат", ВВР від 2.09. 1993 року N 3425-XII.

 3. Нотаріат УРСР / 36. зак. актів і відом. мат. з нотаріату, чинних на 1 травня 1938 р.; Упо-ряд. А.Д. Каштан, А.В. Данішевський. — К., 1938. — 259 с.

 4. Бару М.И. Договорное обязательство о содержании / Уч. зап. — Вып. III. — Харьков, 1948. - 196 с.

 5. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая: Договоры о передаче имущества. - М.: «Статут», 2000. - 800 с.

 6. Великорода О. Становлення інституту довічного утримання. // Право України. – 2003. – № 12.

 7. Горбунова Л.М., Богачов С.В., Іванчук І.Ф., Цирень О.С/ «Довічне утримання (догляд) « М-во юстиції України.- К.: ТОВ "Поліграф-Експрес", 2006. - 41 с.

 8. Гуцалюк Аліна «Договір довічного утримання». Юридичний Радник №1, жовтень 2004.

 9. Жилінкова I. В. та ін.; За заг. ред. В. I. Борисової, I. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. -К.: Юрінком Інтер, 2004. - Т. 2. - 552 с.

 10. Жиленко Анастасія «…о договоре пожизненного содержания». Человек и право №3(7), 2010.

 11. Иоффе О. С. Обязательственное право. - М., 1975. – 872 с.

 12. Космін Ю. Договір довічного утримання // Право України. — 2000. — № 2.

 13. Маслов В.Ф. Договоры с условием пожизненного содержания // Сов. гос. и право. — 1954. - № 5. с.113

 14. Панченко М.І. // Цивільне право України: Навч. посіб. — К.: Знання, 2005. — 583 с.

 15. РясенцевВ. Договор об отчуждении имущества на условии пожизненного пользования // Соц. законность. — 1945. — № 1 с.25

 16. Харитонов Є. О., Саніахметова Н. О. // Цивільне право України — К.: Істина, 2003. — 761 с.

 17. Харитонов Є.О., Харитонова О.І., Старцев О.В., Цивільне право України. Підручник.- 2-е вид. К. Видавництво «Істина». 2009.- 816 с.

 18. Цивільне право України. Підручник: У 2 т. / Борисова В. І, Баранова Л. М., Жилінкова I. В. та ін.; За заг. ред. В. I. Борисової, I. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. -К.: Юрінком Інтер, 2004. - Т. 2. - 552 с.

 19. Цивільне право України: Підручник: У 2 кн. / О.В. Дзера, Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. — К.: Юрінком Інтер, 2002. - Кн. 2. — 640 с.

 20. Цивільне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я. М. Шевченко. — Т. 2. Особлива частина. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. — 408 с

 21. Юридичний вісник України. «Довічне утримання (догляд)» № 31 (683)


Одним із видів цивільно-правового договору є договір довічного утримання (догляду), який має досить важливе значення у практичному житті. Здійснення цього правочину дозволяє, з одного боку, матеріально забезпечити існування відчужувача, а з іншого, – надає кращу можливість набувачу отримати у власність нерухоме чи цінне рухоме майно, так як оплатність в цьому випадку носить триваючий і алеаторний характер.

Регулювання договірних відносин присвячено сотні різних юридичних актів, праць учених і юристів, але, на жаль, договорам довічного утримання (догляду) відведено досить скромне місце в юридичній літературі. На мій погляд, як практика, даний правовий інститут вимагає більш ретельного, поглибленого вивчення, оскільки в юридичній літературі існують різні правові погляди на дану тему.

Значна кількість громадян на сьогодні, в епоху економічної кризи, інфляції, намагається вирішити матеріальні проблеми своїми силами - за рахунок своєї власності. Тому потреба в дослідженні відносин довічного утримання є надзвичайно актуальною.

Схожі:

Тема «Договір довічного утримання» iconДоговір довічного утримання

Тема «Договір довічного утримання» iconДоговір
Договір купівлі-продажу товарів на умовах комерційного кредиту (надалі іменується "Договір") про таке
Тема «Договір довічного утримання» iconДоговір підряду №09/11
Олійника Станіслава Леонідовича, що діє на основі Статуту, з іншого боку, а разом іменовані „Сторони” та кожний окремо „Сторона”...
Тема «Договір довічного утримання» iconДоговір про надання послуг з утримання будинків І споруд та прибудинкових територій
Комунальне унітарне підприємство «Наш дім» Дніпрорудненської міської ради, в особі директора Деберини Миколи Олексійовича, що діє...
Тема «Договір довічного утримання» iconТема: «договір страхування»
Вступ
Тема «Договір довічного утримання» iconУклали цей договір оренди обладнання (далі «Договір») з наступними умовами

Тема «Договір довічного утримання» iconДоговір на комерційне використання програмного засобу (ліцензійний договір)

Тема «Договір довічного утримання» iconДоговір зберігання №
Статуту (далі Сторони, а кожний окремо Сторона), уклали даний Договір про таке
Тема «Договір довічного утримання» iconДоговір купівлі-продажу автомобіля
Главою 54, а також ст ст. 202-204, 626, 627 ЦК україни, уклали цей Договір про таке
Тема «Договір довічного утримання» iconПамятка на території об’єкта торгівельного призначення Власники зобов’язані...
Межі закріпленої території та обсяги пайової участі визначає власник об’єкта благоустрою. У разі оренди території, будівель І приміщень...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка