Відділ освіти новобузької районної державної адміністрації миколаївської області затверджено на засіданні комітету з конкурсних торгів відділу освіти Новобузької районної державної адміністрації Миколаївської області протокол №12 від 20. 12. 2012 р. Голова комітету з конкурсних торгів
Скачати 422.73 Kb.
НазваВідділ освіти новобузької районної державної адміністрації миколаївської області затверджено на засіданні комітету з конкурсних торгів відділу освіти Новобузької районної державної адміністрації Миколаївської області протокол №12 від 20. 12. 2012 р. Голова комітету з конкурсних торгів
Сторінка1/3
Дата конвертації23.03.2013
Розмір422.73 Kb.
ТипКонкурс
uchni.com.ua > Право > Конкурс
  1   2   3


ВІДДІЛ ОСВІТИ НОВОБУЗЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Затверджено на засіданні

комітету з конкурсних торгів

відділу освіти Новобузької районної державної

адміністрації Миколаївської області

протокол № 12 від 20.12.2012 р.

Голова комітету з конкурсних торгів

____________________ Сотсков С. А.

м.п.


Документація конкурсних торгів
на закупівлю

(10.10.1) Вугілля кам'яне ДГ(Д,Г)13-100; АС


м. Новий Буг - 2012 р.
Інструкція з підготовки пропозицій конкурсних торгів^ I. Загальні положення

1

2

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 року №2289-VI із змінами і доповненнями (далі - Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом.

2. Інформація про замовника торгів
повне найменування

Відділ освіти Новобузької районної державної адміністрації Миколаївської області

місцезнаходження

55600, Миколаївська область, місто Новий Буг, вул. Леніна,42

посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками

Сотсков Сергій Анатолійович – голова комітету з конкурсних торгів, заступник начальника відділу освіти Новобузької районної державної держадміністрації Миколаївської області; 55600, Миколаївська область, місто Новий Буг, вул. Леніна, 42 т. (05151)9-17-90; e-mail: osvitanbg@gmail.com

3. Інформація про предмет закупівлі
найменування предмета закупівлі

(10.10.1) Вугілля кам'яне (ДГ (Д,Г) 13-100; АС)

вид предмета закупівлі

Товар: вугілля кам’яне марки ДГ (Д,Г) 13-100; АС


місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

Загальноосвітні школи Новобузького району (Додаток 1);

Вугілля кам'яне: ДГ (Д,Г) 13-100 – 232т 000кг; АС –317т 000кг

строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

Лютий-грудень 2013 року

4. Процедура закупівлі

Відкриті торги

5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.

7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

Усі документи, що мають відношення до пропозиції конкурсних торгів та підготовлені безпосередньо Учасником повинні бути складені українською або російською мовами. У разі надання документів іншою мовою, вони повинні бути перекладені українською чи російською мовами. Переклад повинен бути посвідчений підписом перекладача та печаткою Учасника торгів, або посвідчений нотаріально.

8. Адреса веб-порталу, на якому розміщується інформація про закупівлю

www.tender.me.gov.ua;^ II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку подання пропозиції конкурсних торгів звернутися до замовника за роз’ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на запит протягом трьох календарних днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім календарних днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз’яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім календарних днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.

2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз’яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз’яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах. Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.

^ III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями(підприємствами, установами)

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів Учасника процедури закупівлі повинні бути завірені в установленому порядку, бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи Учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів Учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, копією наказу про призначення або довіреністю, тощо.

Пропозиція конкурсних торгів запечатуються у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбиток печатки Учасника процедури закупівлі*. В конверт вкладається оригінал документу підтверджуючий виконання умов забезпечення пропозиції конкурсних торгів, які зазначено в оголошенні та в ДКТ. На конверті повинно бути зазначено: повне найменування і місцезнаходження замовника; назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;
повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код (номер)/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті); номери контактних телефонів; маркування: «Не відкривати до 24.01.2013 року 11.00 години » (зазначаються дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів).

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

Пропозиція конкурсних торгів (далі – ПКТ), яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з:

- «Пропозиції конкурсних торгів» за формою, згідно Додатку 2 до документації конкурсних торгів (далі – ДКТ);

- документів, що підтверджують повноваження особи Учасника представляти інтереси останнього під час проведення процедури закупівлі щодо:
підпису документів ПКТ; правомочності на укладення договору про закупівлю; прийняття участі під час процедури розкриття ПКТ;

- документального підтвердження відповідності Учасника кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону і відсутності підстав, зазначених у статті 17 Закону, згідно Додатку 4 до ДКТ;

- листа в довільній формі на фірмовому бланку (у разі його наявності) Учасника з інформацією про ознайомлення з Основними умовами, які обов'язково будуть включені до договору про закупівлю (Додаток 3 до ДКТ), і погоджується із включенням їх до договору про закупівлю, якщо його ПКТ буде акцептовано. Та примірника вищевказаних Основних умов, які обов'язково будуть включені до договору про закупівлю, заповненого Учасником конкретною інформацією, яка відповідає змісту документів наданих в складі ПКТ, підписаного уповноваженою особою Учасника та скріпленого печаткою;

- діючи копії сертифікатів генетичних, технологічних та якісних характеристик на вугілля кам’яне, що пропонується Учасником, виданих ТК 92 «Вугілля та продукти його перероблення» або ДП «УкрНДІвуглезбагачення»;

- інші документи відповідно до вимог цієї ДКТ та додатків до неї;

- Учасник повинен надати оригінал (або нотаріально завірену копію) документу, що підтверджує відповідність ціни предмета закупівлі, зазначеної в пропозиції Учасника, ціновій кон’юнктурі на ринку відповідного товару на час проведення торгів (зазначений документ може бути виданий однією з наступних структур або їх територіальних відділень: Держзовнішінформу, Державної інспекції з контролю за цінами, Державного комітету статистики України,  ДП «Укрпромзовнішекспертиза», Торгово-промислової палати України).

-З метою підтвердження заходів із захисту довкілля по зазначеному у цій ДКТ та Додатках до неї товару та складу, необхідність застосування яких передбачено технічними та якісними характеристиками предмета закупівлі1,2,3 ,Учасник процедури закупівлі повинен надати в складі пропозиції конкурсних торгів конкретну інформацію разом із відповідними документами або їх нотаріально завіреними копіями (на які робилось посилання в поданій інформації), які підтвердять застосування необхідних заходів із захисту довкілля по товару та складу зазначеному у складі ПКТ. 3


3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів вимагається у формі депозиту або поруки.

Розмір забезпечення пропозиції конкурсних торгів: 44500грн.00коп (сорок чотири тисячі п’ятсот гривень,00 коп.)

При наданні забезпечення у формі депозиту: Перерахування коштів на рахунок замовника. Банк ГУДКСУ у Миколаївській обл. МФО 826013 код ЄДРПОУ 02144909 р/р 3732403600103 призначення "забезпечення конкурсної пропозиції на придбання вугілля кам’яного згідно оголошення № 356780 у ВДЗ «138/3(740/3) від 20.12.2012р.» Пропозиція конкурсних торгів, повинна супроводжуватися документом, що підтверджує надання Учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

Документом, що підтверджує надання Учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів у формі депозиту, є оригінал платіжного доручення з відміткою банку про перерахування коштів та його копія.

Оригінал цього документу не прошивається, а вкладається в конверт окремо.
Пропозиція конкурсних торгів обов'язково супроводжується документом, що підтверджує внесення забезпечення пропозиції конкурсних торгів, яке має бути подане у виді забезпечення: поруки розміром: 44500 грн.00коп (сорок чотири тисячі п’ятсот гривень, 00 коп.).Оригінал цього документу не прошивається, а вкладається в конверт окремо.

^ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОПОЗИЦІЇ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

(ПОРУКА)

Кредитор: Відділ освіти Новобузької районної державної адміністрації Миколаївської області (55600, Миколаївська область, місто Новий Буг, вул. Леніна,42, Банк ГУДКСУ у Миколаївській обл. МФО 826013 код ЄДРПОУ 02144909 р/р 37324036001035) 1. У зв’язку з наміром ­­________________________ (Найменування учасника торгів, повні реквізити) (надалі - Учасник) взяти участь в торгах та подати свою пропозицію конкурсних торгів на закупівлю Кредитором вугілля кам’яного 10.10.1 (предмет закупівлі із кодом ДК 016-97, які відбудуться «24» січня 2013 року, _____________________________ (Найменування, повні реквізити), в особі _______________, який діє на підставі _________(надалі - Поручитель) поручається забезпечити виконання Учасником своїх зобов’язань щодо подання останнім пропозиції конкурсних торгів, шляхом прийняття Поручителем зобов’язання сплатити Замовнику (з урахуванням п.5 ст.24 Закону «Про здійснення державних закупівель» за №2289-VI від 01 червня 2010 року далі-Закон), та у встановленому чинним законодавством порядку за цим забезпеченням кошти у розмірі _______________ (забезпечення пропозиції конкурсних торгів, сума цифрами та прописом).

 2. Зобов’язання Поручителя набирає чинності у наступних випадках:

 • відкликання або зміни пропозиції конкурсних торгів учасником після закінчення строку її подання;

 • не підписання учасником, що став переможцем торгів, договору про закупівлю;

 • ненадання учасником, що став переможцем торгів, необхідних гарантій щодо виконання договору про закупівлю після акцепту його пропозиції конкурсних торгів, якщо надання таких гарантій передбачено документацією конкурсних торгів.

Кредитор повинен представити Поручителю протягом __ (обов’язково зазначити) робочих днів з моменту настання будь-якої із зазначених в п. 3 ст. 24. Розділу ІV Закону подій обґрунтовані письмові докази, які повинні свідчити про настання щонайменш одного з вказаних у цьому пункті випадків.

 1. Поручитель має право відмовитись від виконання своїх обов’язків у разі:

 • закінчення строку дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів, зазначеного у документації конкурсних торгів;

 • укладення договору про закупівлю з Учасником, що став переможцем торгів;

 • відкликання пропозиції конкурсних торгів до закінчення строку її подання, якщо це передбачено у документації конкурсних торгів;

 • закінчення процедури закупівлі без укладення договору про закупівлю з жодним із учасників, що подали пропозиції конкурсних торгів.

 • якщо зазначені у п. 2 цього забезпечення пропозиції конкурсних торгів були пов’язані з форс-мажорними та іншими обставинами, які не залежать від волі Учасника.

 • якщо Замовник не звернувся до Учасника та Поручителя у встановленому законодавством порядку протягом ___ (обов’язково зазначити) календарних днів з дня настання підстави для повернення забезпечення конкурсних торгів.

 1. Це забезпечення конкурсних торгів набирає чинності з дати його підписання і діє протягом строку дії пропозиції конкурсних торгів Учасника.

Уповноважена особа підпис /П.І.Б./дата поручителя

_______________________________________________

Строк дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів протягом строку дії пропозиції конкурсних торгів.

У разі коли забезпечення буде вноситись за учасника у формі поруки, учасник повинен погодити таке рішення із замовником до подання пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж за 5 робочих днів до дати розкриття пропозицій конкурсних. В разі надання позитивного рішення Учасник повинен надати в складі своєї пропозиції конкурсних торгів, копію листа–погодження Замовника на надання забезпечення пропозиції конкурсних торгів у формі поруки конкретної організації та копію самої поруки.

При цьому, у листі-зверненні щодо погодження забезпечення пропозиції конкурсних торгів у вигляді поруки, Учасник повинен обов’язково вказати назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів із зазначенням номеру оголошення, що опубліковано в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель, суму забезпечення пропозиції конкурсних торгів, найменування поручителя та його код ЄДРПОУ. До листа-звернення Учасник надає до комітету з конкурсних торгів оформлене забезпечення пропозиції конкурсних торгів у вигляді поруки в оригіналі та наступні документи поручителя: копію виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осі-підприємців, або копію свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб’єктів підприємницької діяльності), копію довідки ЄДРПОУ, довідку, що містить інформацію щодо оборотів по рахунку поручителя за останній календарний рік. Докази наявності на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів за предметом закупівлі відповідного товару у Учасника та/або Поручителя в межах Миколаївської області, докази діяльності поручителя з реалізації товару за предметом закупівлі в межах Миколаївської області.

Всі документи Поручителя повинні бути підписані як Поручителем так і Учасником та завірені печаткою як Поручителя так і Учасника. Поручителем можуть виступати господарські товариства та фізичні особи - підприємці у відповідності до Цивільного кодексу та Господарського кодексу України та державні підприємства

При цьому, сума оборотів по рахунку Поручителя не повинна, бути менша ніж сума забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

Замовник має право відмовити у погодженні забезпечення пропозиції конкурсних торгів у вигляді поруки без зазначення причин такого рішення.

Отримання листа-погодження від Замовника щодо внесення учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів у вигляді депозиту не вимагається.

Усі витрати, пов'язані з поданням забезпечення пропозиції конкурсних торгів, здійснюються за рахунок коштів Учасника. Термін дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів Учасника, має відповідати терміну дії пропозиції конкурсних торгів4 (з урахуванням Додатку2 та п.п.5 «Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними» цього Розділу ІІІ).

Пропозиції, що не супроводжуються забезпеченням пропозиції конкурсних торгів з урахуванням зазначених вимог, відхиляються Замовником.

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Учасник під час надання пропозиції конкурсних торгів одночасно надає забезпечення пропозиції конкурсних торгів, при цьому строк дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів збігається із строком дії пропозиції конкурсних торгів зазначеним у п.5. Розділу 3 та відповідно конкурсної форми «Пропозиція конкурсних торгів» Додатку 2 .

- Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не повертається Замовником у разі: відкликання пропозиції конкурсних торгів Учасником після закінчення строку її подання; не підписання Учасником, що став переможцем процедури торгів, договору про закупівлю; ненадання переможцем процедури торгів забезпечення виконання договору про закупівлю після акцепту його пропозиції конкурсних торгів, якщо надання такого забезпечення передбачено ДКТ.

- Замовник повинен повернути забезпечення пропозиції конкурсних торгів Учаснику протягом трьох банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів у разі:

закінчення строку дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів, зазначеного у документації конкурсних торгів;

укладення договору про закупівлю з Учасником, що став переможцем конкурсних торгів;

відкликання пропозиції конкурсних торгів до закінчення строку її подання;

закінчення процедури закупівлі у разі не укладення договору про закупівлю з жодним з учасників, що подали пропозиції конкурсних торгів

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

ПКТ вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття ПКТ. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії ПКТ. Учасник має право: відхилити таку вимогу; погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним ПКТ

6. Кваліфікаційні критерії до учасників

Замовник визначає нижче вказані кваліфікаційні критерії до Учасників, відповідно до статті 16 Закону:

- наявність обладнання та матеріально-технічної бази;

- наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

- наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів;

- наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами).

Замовник приймає рішення про відмову Учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов'язаний відхилити ПКТ Учасника, відповідно до статті 17 Закону, у разі якщо:

1) він має незаперечні докази того, що Учасник пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі; 

2) Учасника було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;

3) виявлено факт участі Учасника у змові;

4) фізична особа, яка є Учасником, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

5) службова (посадова) особа Учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

6) ПКТ подана Учасником, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі;

7) Учасником не надано документів, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю;

8) Учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура.

Замовник може прийняти рішення про відмову Учаснику в участі у процедурі закупівлі та може відхилити ПКТ Учасника, у разі якщо:

1) Учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів);

2) Учасник не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту.

Вимоги, встановлені статтею 16, 17 Закону, та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством зазначено у Законі, цієї ДКТ, зокрема у Додатку 4, розділу 3 цієї ДКТ.

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Предметом закупівлі є вугілля кам’яне марки ДГ (Д,Г) 13-100; 1,2,3, та вугілля кам’яне марки АС1,2,3 з послугами по його поставці за рахунок Учасника зі складу (власного або орендованого, який знаходиться у м. Миколаєві або Миколаївської обл.) учасника, пропозицію конкурсних торгів якого буде акцептовано, до споживача; код 10.10.1 Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-97.

Технічні та якісні на кількісні характеристики до предмета закупівлі:

Вугілля повинно відповідати вимогам відповідного ДСТУ, що підтверджується наданням в складі ПКТ копії сертифікатів генетичних, технологічних та якісних характеристик на вугілля кам’яне, що пропонується Учасником, виданих ТК 92 «Вугілля та продукти його перероблення» або ДП «УкрНДІвуглезбагачення».

Марка кам’яного вугілля

Кількість

Зольність на сухий стан, %,
не більше ніж

Волога, не більше ніж, %

ДГ (Д,Г) 13-100;

232000

14

14

АС

317000

19

7


Дислокація на закупівлю вугілля кам’яного згідно Додатку 1 до ДКТ.

8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

Подання ПКТ по частинах предмета закупівлі (лотах) не дозволяється!

9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою ПКТ до закінчення строку її подання. Такі зміни чи заява про відкликання ПКТ враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання ПКТ
  1   2   3

Схожі:

Відділ освіти новобузької районної державної адміністрації миколаївської області затверджено на засіданні комітету з конкурсних торгів відділу освіти Новобузької районної державної адміністрації Миколаївської області протокол №12 від 20. 12. 2012 р. Голова комітету з конкурсних торгів iconПротокол №11 розкриття пропозицій конкурсних торгів
Найменування: Відділ освіти Золочівської районної державної адміністрації Харківської області
Відділ освіти новобузької районної державної адміністрації миколаївської області затверджено на засіданні комітету з конкурсних торгів відділу освіти Новобузької районної державної адміністрації Миколаївської області протокол №12 від 20. 12. 2012 р. Голова комітету з конкурсних торгів iconКонкурсних торгів Шестопалов С. В
«Провід та кабель ізольовані», затвердженої рішенням комітету з конкурсних торгів від 13. 09. 2012 року (протокол №112) із змінами,...
Відділ освіти новобузької районної державної адміністрації миколаївської області затверджено на засіданні комітету з конкурсних торгів відділу освіти Новобузької районної державної адміністрації Миколаївської області протокол №12 від 20. 12. 2012 р. Голова комітету з конкурсних торгів iconЗасідання комітету з конкурсних торгів щодо внесення змін до документації...
Провід та кабель ізольовані, код – 31. 30. 1, затвердженої на засіданні комітету з конкурсних торгів від 13. 09. 12 р. (протокол...
Відділ освіти новобузької районної державної адміністрації миколаївської області затверджено на засіданні комітету з конкурсних торгів відділу освіти Новобузької районної державної адміністрації Миколаївської області протокол №12 від 20. 12. 2012 р. Голова комітету з конкурсних торгів iconПоложення про архівний відділ Великобурлуцької районної державної...
Великобурлуцької районної державної адміністрації (далі – відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що...
Відділ освіти новобузької районної державної адміністрації миколаївської області затверджено на засіданні комітету з конкурсних торгів відділу освіти Новобузької районної державної адміністрації Миколаївської області протокол №12 від 20. 12. 2012 р. Голова комітету з конкурсних торгів iconПоложення про архівний відділ Великобурлуцької районної державної...
Великобурлуцької районної державної адміністрації (далі – відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що...
Відділ освіти новобузької районної державної адміністрації миколаївської області затверджено на засіданні комітету з конкурсних торгів відділу освіти Новобузької районної державної адміністрації Миколаївської області протокол №12 від 20. 12. 2012 р. Голова комітету з конкурсних торгів icon«затверджено»: рішенням комітету з конкурсних торгів відділу освіти №124 від „20” грудня 2012 р
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель" від 01. 06. 2010...
Відділ освіти новобузької районної державної адміністрації миколаївської області затверджено на засіданні комітету з конкурсних торгів відділу освіти Новобузької районної державної адміністрації Миколаївської області протокол №12 від 20. 12. 2012 р. Голова комітету з конкурсних торгів icon«затверджено»: рішенням комітету з конкурсних торгів відділу освіти №124 від „20”грудня 2012 р
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель" від 01. 06. 2010...
Відділ освіти новобузької районної державної адміністрації миколаївської області затверджено на засіданні комітету з конкурсних торгів відділу освіти Новобузької районної державної адміністрації Миколаївської області протокол №12 від 20. 12. 2012 р. Голова комітету з конкурсних торгів iconЗасідання комітету з конкурсних торгів щодо внесення змін до документації...
Фарби та лаки, код – 24. 30. 1, затвердженої на засіданні комітету з конкурсних торгів від 16. 05. 2012 р. (протокол №61) (оголошення...
Відділ освіти новобузької районної державної адміністрації миколаївської області затверджено на засіданні комітету з конкурсних торгів відділу освіти Новобузької районної державної адміністрації Миколаївської області протокол №12 від 20. 12. 2012 р. Голова комітету з конкурсних торгів iconЗасідання комітету з конкурсних торгів щодо внесення змін до документації...
«Паливо рідинне та газ; оливи мастильні, код 19. 20. 1, затвердженої на засіданні комітету з конкурсних торгів від 07. 03. 2013 р....
Відділ освіти новобузької районної державної адміністрації миколаївської області затверджено на засіданні комітету з конкурсних торгів відділу освіти Новобузької районної державної адміністрації Миколаївської області протокол №12 від 20. 12. 2012 р. Голова комітету з конкурсних торгів iconЗасідання комітету з конкурсних торгів щодо внесення змін до документації...
«Паливо рідинне та газ; оливи мастильні, код 19. 20. 1, затвердженої на засіданні комітету з конкурсних торгів від 20. 03. 2013 р....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка