Положення про врегулювання земельних відносин до моменту укладання договору оренди земельної ділянки
Скачати 134.89 Kb.
НазваПоложення про врегулювання земельних відносин до моменту укладання договору оренди земельної ділянки
Дата конвертації23.03.2013
Розмір134.89 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
Додаток 1

до рішення 18 сесії 6 скликання Тростянецької міської ради

від 30 грудня 2011 р. № 529
Положення

про врегулювання земельних відносин до моменту укладання договору оренди земельної ділянки

1. Положення розроблено відповідно до Конституції України, Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду землі», інших нормативно-правових актів з питань регулювання земельних відносин в Україні.

2. Положення про врегулювання земельних відносин до моменту укладання договору оренди земельної ділянки розроблено з метою врегулювання відносин Тростянецької міської ради з юридичними та фізичними особами на період здійснення землевпорядних робіт до моменту державної реєстрації договору оренди земельної ділянки, для захисту від непослідовних контрагентів і скорочення термінів укладання договорів оренди земельних ділянок.

3. На підставі рішення міської ради про надання дозволу на проведення робіт із землеустрою, власники і орендарі будівель і споруд, після одержання їх у власність або оренду, протягом місяця після прийняття цього рішення обов’язково повинні укласти попередній договір щодо укладання договору оренди земельної ділянки в майбутньому (далі – попередній договір, додаток 2).

4. Попередній договір діє з моменту його підписання до моменту державної реєстрації договору оренди земельної ділянки (основного договору) та зобов’язує майбутнього Орендодавця та майбутнього орендаря в термін одинадцять місяців укласти договір оренди земельної ділянки.

При виготовленні технічної документації щодо складання документів, що посвідчують право на земельні ділянки, попередній договір укладається на площу, що визначена договором оренди попереднього землекористувача.

При виготовленні технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок та проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок попередній договір укладається на орієнтовну площу, що підтверджена плановими матеріалами і схемами, виготовленими землевпорядником міської ради за результатами роботи постійної земельної погоджувальної комісії, та вказана в рішенні міської ради.

Зобов’язати юридичних та фізичних осіб в 5-ти денний термін з моменту укладання попереднього договору надати його копію в МДПІ.

Спір щодо невчасного укладання попереднього договору оренди та невчасне внесення змін до нього сторони вирішують в судовому порядку.

У термін одинадцять місяців майбутні Орендарі зобов’язані:

 • укласти договір на розроблення документації із землеустрою з розробником (юридичною або фізичною особою, яка отримала

ліцензію на проведення робіт відповідно до діючого законодавства);

 • контролювати строк виконання робіт;

 • не пізніше 30-го числа дев’ятого місяця з дня укладання Попереднього договору надати до Тростянецької міської ради проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для подальшої підготовки проекту рішення про затвердження документації із землеустрою та надання в оренду земельної ділянки.

5. Для укладання попереднього договору особа, якій надано дозвіл на розроблення землевпорядної документації, надає на ім’я міського голови заяву про укладання Попереднього договору .

6. До заяви про укладання Попереднього договору особа надає такі документи:

^ Для фізичних осіб – копія 1, 2, 11 сторінки паспорта громадянина України, копію ідентифікаційного коду, для фізичної особи (суб’єкта підприємницької діяльності) – копію свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності, копію правовстановлюючих документів на будівлю, споруду (у разі наявності).

^ Юридичні особи – довідку про включення до ЄДРПОУ, копію установчих документів, копію правовстановлюючих документів на будівлю, споруду (у разі наявності).

7. На підставі заяви та наданих документів спеціаліст по контрою за місцевими податками і зборами готує проект рішення та попереднього договору.

8. Попередній договір містить умови, по-перше, ті, що належать до його змісту і, по-друге, ті, що належать до змісту основного договору.

9. У випадку, коли майбутній орендар необґрунтовано (без поважних причин) ухиляється від укладення договору оренди (основного договору) земельної ділянки, майбутній орендодавець має право звернутися з вимогою про спонукання до укладення договору та про відшкодування збитків, завданих таким простроченням, у вигляді сплати неодержаних доходів, а саме в розмірі орендної плати, визначеної згідно затверджених міською радою відсоткових ставок від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, за період прострочення.

10. У випадку, якщо внаслідок ухилення (прострочення) однієї із сторін друга сторона втратила інтерес щодо укладення основного договору, вона відповідно до ст. 612 ЦКУ може відмовитися від укладення основного договору і вимагати відшкодування збитків (ст. 623 ЦКУ), відповідно:

Орендар - у розмірі понесених витрат на виготовлення землевпорядної документації;

Орендодавець - у розмірі неодержаної орендної плати, визначеної згідно затверджених міською радою відсоткових ставок від нормативної грошової оцінки земельної ділянки з дати укладання попереднього договору до дати прийняття міською радою відповідного рішення.
Секретар міської ради А.І. Шацька


Додаток 2

до рішення 18 сесії 6скликання

Тростянецької міської ради

від 30 грудня 2011 р. № 529
^

ПОПЕРЕДНІЙ ДОГОВІР

оренди земельної ділянким. Тростянець «___»_________20___ р.
Орендодавець Тростянецька міська рада в особі міського голови_______________, діючого на підставі ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" з одного боку, та

Орендар___________________________________________________________________ (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, найменування юридичної особи)

з другого, уклали цей договір про нижченаведене:
^ Предмет договору


 1. Орендодавець на підставі рішення міської ради _____________________________ та відповідно до рішення 18 сесії 6 скликання Тростянецької міської ради від 30 грудня 2011 року «Про затвердження Положення про врегулювання земельних відносин до моменту укладення договору оренди земельної ділянки» надає, а орендар приймає в строкове платне користування земельну ділянку
(цільове призначення)

яка знаходиться

м. Тростянець,

(місцезнаходження)

^

Об'єкт оренди


2. В оренду передається земельна ділянка загальною площею______________га, у тому числі_______________________________________________________________________ (площа та якісні характеристики земель категорій за їх складом та

__________________________________________________________________________________________

(окремих видами угідь – рілля, сіножаті, пасовища, багаторічні насадження тощо)


 1. На земельній ділянці знаходяться об'єкти нерухомого майна,

________________________________________________________________________

(перелік, характеристика і стан будинків, будівель, споруд та інших об'єктів)

а також інші об'єкти інфраструктури

(перелік, характеристика стан лінійних споруд, інших об'єктів інфраструктури, у тому числі доріг, майданчиків і з твердим покриттям тощо)

4. Земельна ділянка передається в оренду разом з_________________________________

_________________________________________________________________________________________

(перелік, характеристика і стан будинків, будівель, споруд та інших об'єктів)

5. Нормативно грошова оцінка земельної ділянки становить___________________________

6. Земельна ділянка, яка передається в оренду, має такі недоліки, що можуть перешкоджати

її ефективному використанню_______________________________

7. Інші особливості об'єкта оренди, які можуть вплинути на орендні відносини_________

___________________________________________________________________________
^

Строк дії договору8. Цей попередній договір укладено згідно ст. 635 Цивільного кодексу України та діє до оформлення технічної документації на земельну ділянку, укладення та державної реєстрації основного договору оренди, але не більше 11 (одинадцяти) місяців.

Попередній договір діє з моменту його підписання та реєстрації до моменту державної реєстрації основного договору оренди земельної ділянки та зобов’язує майбутнього орендодавця та майбутнього орендаря в термін одинадцять місяців укласти та зареєструвати відповідно до закону основний договір оренди земельної ділянки.

^ Орендна плата

9. Орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі ________ щомісячно ( __ % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки) вносити на р/р___________________________

(розмір орендної плати: грошової – у гривнях із зазначенням способів внесення; натуральної – перелік, кількість або частка продукції, одержуваної із земельної ділянки, якісні показники продукції, місце, умови, порядок, строки поставки; відробіткової – види, обсяги, строки і місце надання послуг, види, обсяги, строки і місце виконання робіт)

10. Обчислення розміру орендної плати за землю здійснюється з урахуванням індексів інфляції.

11. Орендна плата вноситься у такі строки : щомісячно протягом 30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного місяця (________ грн.)

12. Передача продукції та надання послуг в рахунок орендної плати не допускається.

13. Розмір орендної плати переглядається щороку у разі:

___________________________________________________________________________

зміни умов господарювання, передбачених договором;

зміни розмірів земельного податку, підвищення цін, тарифів, у тому числі внаслідок інфляції, зміни коефіцієнтів індексації;

погіршення стану орендованої земельної ділянки не з вини орендаря, що підтверджено документами;

зміни ставок орендної плати, встановлених рішенням сесії Тростянецької міської ради;

в інших випадках, передбачених законом.

14. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, справляється пеня у розмірі 20% ставки НБУ несплаченої (відсотків) суми за кожний день прострочення.
Умови використання земельної ділянки

15. Земельна ділянка передається в оренду для___________________________________

___________________________________________________________________________

(мета використання)

16. Цільове призначення земельної ділянки_____________________________________

__________________________________________________________________________

17. Умови збереження стану об'єкта оренди______________________________________

___________________________________________________________________________
^ Умови і строки передачі земельної ділянки в оренду
18. Передача земельної ділянки в оренду здійснюється з (без) розроблення проекту її відведення.

Підставою розроблення проекту відведення земельної ділянки є: ___________________

___________________________________________________________________________

Організація розроблення проекту відведення земельної ділянки і витрати, пов'язані з цим, покладаються на орендаря.

19. Інші умови передачі земельної ділянки в оренду: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
20.Передача земельної ділянки орендарю здійснюється у __________________________

(строк)

після реєстрації цього договору за актом її приймання-передачі.

^

Умови повернення земельної ділянки21. Після припинення дії договору орендар повертає орендодавцеві земельну ділянку у стані, не гіршому порівняно з тим, у якому він одержав її в оренду.

Орендодавець у разі погіршення корисних властивостей орендованої земельної ділянки, пов'язаних із зміною її стану, має право на відшкодування збитків у розмірі, визначеному сторонами. Якщо сторонами не досягнуто згоди про розмір відшкодування збитків, спір розв'язується у судовому порядку.

22. Здійснені орендарем без згоди орендодавця витрати на поліпшення орендованої земельної ділянки, які неможливо відокремити без заподіяння шкоди цій ділянці, не підлягають відшкодуванню.

23. Поліпшення стану земельної ділянки, проведені орендарем за письмовою згодою з орендодавцем землі, не підлягають відшкодуванню. Умови, обсяги і строки відшкодування орендарю витрат за проведені ним поліпшення стану земельної ділянки визначаються окремою угодою сторін.

24. Орендар має право на відшкодування збитків, заподіяних унаслідок невиконання орендодавцем зобов'язань, передбачених цим договором.

Збитками вважаються:

 • фактичні втрати, яких орендар зазнав у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням умов договору орендодавцем, а також витрати, які орендар здійснив або повинен здійснити для відновлення свого порушеного права;

 • доходи, які орендар міг би реально отримати в разі належного виконання орендодавцем умов договору.

25. Розмір фактичних витрат орендаря визначається на підставі документально підтверджених даних.

^

Обмеження (обтяження) щодо використання земельної ділянки


26. На орендовану земельну ділянку не встановлено обмеження та інші права

третіх осіб________________________________________________________________

(підстави встановлення обмежень (обтяжень)

27. Передача в оренду земельної ділянки не є підставою для припинення або зміни обмежень (обтяжень) та інших прав третіх осіб на цю ділянку.

^

Інші права та обов'язки сторін


28. Права орендодавця:

- Тростянецька міська рада має право вимагати від орендаря;

- використання земельної ділянки за цільовим призначенням згідно з договором оренди землі;

- додержання природоохоронного режиму при використанні земельної ділянки;
29.^ Обов'язки орендодавця:

Тростянецька міська рада зобов’язана:

- передати в користування земельну ділянку у стані, що відповідає умовам цього договору;

- при передачі земельної ділянки в оренду забезпечувати відповідно до Закону України «Про оренду землі» реалізацію прав третіх осіб щодо орендованої земельної ділянки;

- не вчиняти дій, які перешкоджали б користуватися орендованою земельною ділянкою;

- в термін одинадцять місяців від дня укладення та реєстрації цього договору укласти основний договір оренди земельної ділянки.
30. Права орендаря:

- має право самостійно господарювати на землі з дотриманням умов договору оренди землі.
31. Обов'язки орендаря:

 • приступати до використання земельної ділянки в строки, встановлені договором оренди землі, зареєстрованим в установленому законом порядку;

 • виконувати встановлені щодо об’єкта оренди обмеження в обсязі, передбаченому договором оренди землі;

 • своєчасно вносити орендну плату;

 • в термін одинадцять місяців від дня укладення та реєстрації цього договору укласти та зареєструвати відповідно до закону основний договір оренди земельної ділянки.


^

Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта оренди чи його частини32. Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта оренди чи його частини несе орендар.
^

Страхування об'єкта оренди33. Згідно з цим договором об'єкт оренди підлягає страхуванню на весь період дії цього договору.

34. Страхування об'єкта оренди здійснює орендар.

35. Сторони домовилися про те, що у разі невиконання свого обов'язку стороною, яка повинна згідно з цим договором застрахувати об'єкт оренди, друга сторона може застрахувати його і вимагати відшкодування витрат на страхування.
^

Зміна умов договору і припинення його дії36. Зміна умов договору здійснюється у разі зміни розмірів орендної плати законодавчими, або іншими нормативно-правовими актами у письмовій формі за взаємною згодою сторін протягом одного місяця з дати офіційного оприлюднення цих фактів.

У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору спір розв'язується у судовому порядку.
37. Дія договору припиняється у разі:

- укладення та державної реєстрації основного договору оренди земельної ділянки;

 • закінчення строку, на який його було укладено;

 • викупу земельної ділянки для суспільних потреб або примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності в порядку, встановленому законом;

 • ліквідації юридичної особи-орендаря.

Договір припиняється також в інших випадках, передбачених законом.
38. Дія договору припиняється шляхом його розірвання за:

 • взаємною згодою сторін;

 • рішенням суду на вимогу однієї із сторін у наслідок невиконання другою стороною обов'язків, передбачених договором, та внаслідок випадкового знищення, пошкодження орендованої земельної ділянки, яке істотно перешкоджає її використанню, а також з інших підстав, визначених законом.

39. Розірвання попереднього договору оренди землі в односторонньому порядку не допускається.

Умовами розірвання договору в односторонньому порядку є систематична несплата орендної плати.
40. Перехід права власності на орендовану земельну ділянку до другої особи, а також реорганізація юридичної особи-орендаря не є підставою для зміни умов або розірвання договору.

Право на орендовану земельну ділянку у разі смерті фізичної особи – орендаря, засудження або обмеження її дієздатності за рішенням суду переходить до спадкоємців або інших осіб, які використовують цю земельну ділянку разом з орендарем.


^

Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання договору41. За невиконання або неналежне виконання договору сторони несуть відповідальність відповідно до закону та цього договору.

42. Сторона, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності, якщо вона доведе, що це порушення сталося не з її вини.

43. У випадку, якщо майбутній орендар необґрунтовано (без поважних причин) ухиляється від укладення договору оренди (основного договору) земельної ділянки, майбутній орендодавець має право звернутися з вимогою про спонукання до укладення договору та про відшкодування збитків, завданих таким простроченням, у вигляді сплати неодержаних доходів, а саме в розмірі орендної плати, визначеної згідно затверджених міською радою відсоткових ставок від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, за період прострочення.

44. У випадку, якщо внаслідок ухилення (прострочення) однієї із сторін друга сторона втратила інтерес щодо укладення основного договору, вона відповідно до ст. 612 Цивільного кодексу України може відмовитися від укладення основного договору і вимагати відшкодування збитків, відповідно:

Орендар – у розмірі понесених витрат на виготовлення землевпорядної документації;

Орендодавець – у розмірі неодержаної орендної плати, визначеної згідно затверджених міською радою відсоткових ставок від нормативної грошової оцінки земельної ділянки з дати укладення попереднього договору до дати прийняття міською радою відповідного рішення.

^

Прикінцеві положення45. Цей договір набирає чинності після підписання сторонами та його реєстрації.

Цей договір укладено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких знаходиться в орендодавця, другий – в орендаря.
^ Реквізити сторін
Орендодавець Орендар

Місце проживання фізичної особи

Місцезнаходження юридичної особи місцезнаходження юридичної особи

Ідентифікаційний код Ідентифікаційний код

Підписи сторінОрендодавець _____________ Орендар ___________
М.П. М.П.Договір зареєстрований у відділі економічного розвитку маркетингу та залучення інвестицій апарату ТросТростянецької міської ради, про що вчинено запис від " ____" __________________20___ р. за №___________

М.П. ______________ ___________________________________________________________________

(підпис) (ініціали та прізвище посадової особи, яка провела реєстрацію)


Схожі:

Положення про врегулювання земельних відносин до моменту укладання договору оренди земельної ділянки iconПоложення про врегулювання земельних відносин до моменту укладання...
Положення розроблено відповідно до Конституції України, Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України, Законів України «Про...
Положення про врегулювання земельних відносин до моменту укладання договору оренди земельної ділянки iconКонкурс спосіб продажу права оренди земельної ділянки на конкурентних...
Дане Положення визначає порядок підготовки, проведення та встановлення результатів аукціонів (конкурсів) з набуття права оренди вільних...
Положення про врегулювання земельних відносин до моменту укладання договору оренди земельної ділянки iconПорядок розгляду скарг, поданих учасниками до моменту укладання договору про закупівлю
...
Положення про врегулювання земельних відносин до моменту укладання договору оренди земельної ділянки iconДоговір оренди земельної ділянки

Положення про врегулювання земельних відносин до моменту укладання договору оренди земельної ділянки iconПоложення про комісію з питань продажу права оренди земельних ділянок на конкурентних засадах
Це Положення визначає порядок створення та діяльності комісії з питань продажу права оренди земельних ділянок на конкурентних засадах...
Положення про врегулювання земельних відносин до моменту укладання договору оренди земельної ділянки iconСписок
Площа земельної ділянки, що надається у користування на умовах оренди землі до одного року для ведення городництва, кв м
Положення про врегулювання земельних відносин до моменту укладання договору оренди земельної ділянки iconСписок
Площа земельної ділянки, що надається у користування на умовах оренди землі до одного року для ведення городництва, кв м
Положення про врегулювання земельних відносин до моменту укладання договору оренди земельної ділянки iconМістобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки
Документ, що підтверджує право власності або користування земельною ділянкою Договір оренди землі
Положення про врегулювання земельних відносин до моменту укладання договору оренди земельної ділянки iconДодаток №1 до рішення №375 від
Площа земельної ділянки, що надається у користування на умовах оренди землі до одного року для ведення городництва, кв м
Положення про врегулювання земельних відносин до моменту укладання договору оренди земельної ділянки iconДодаток №1 до рішення №432 від 24. 10. 2011 р
Площа земельної ділянки, що надається у користування на умовах оренди землі до одного року для ведення городництва, кв м
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка