Порядок проведення перевірки стану додержання законодавства про захист рослин та про пестициди І агрохімікати, що здійснюється посадовими особами Головної державної інспекції захисту рослин та державних інспекцій захисту рослин Автономної Республіки Крим, областей, районів
Скачати 277.78 Kb.
НазваПорядок проведення перевірки стану додержання законодавства про захист рослин та про пестициди І агрохімікати, що здійснюється посадовими особами Головної державної інспекції захисту рослин та державних інспекцій захисту рослин Автономної Республіки Крим, областей, районів
Сторінка1/4
Дата конвертації23.03.2013
Розмір277.78 Kb.
ТипЗакон
uchni.com.ua > Право > Закон
  1   2   3   4
ПОРЯДОК
проведення перевірки стану додержання законодавства про захист рослин та


про пестициди і агрохімікати, що здійснюється посадовими особами Головної державної інспекції захисту рослин та державних інспекцій захисту рослин Автономної Республіки Крим, областей, районів
І. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до законів України "Про захист рослин", "Про пестициди і агрохімікати".

1.2. Порядок визначає процедуру здійснення державного нагляду і контролю за додержанням законодавства про захист рослин та про пестициди і агрохімікати, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та громадянами, діяльність яких пов’язана з користуванням землею, лісом, водними об’єктами, вирощуванням рослин сільськогосподарського та іншого призначення, багаторічних і лісових насаджень, дерев, чагарників, рослинності закритого грунту, застосуванням засобів захисту рослин, а також реалізацією, переробкою, зберіганням і використанням рослин та продукції рослинного походження.

1.3. Посадові особи Головної державної інспекції захисту рослин (далі – Головдержзахист) та державних інспекцій захисту рослин Автономної Республіки Крим, областей, районів (далі – державні інспекції захисту рослин) (головні державні інспектори захисту рослин, їх заступники, державні інспектори захисту рослин) контролюють додержання законодавства про захист рослин та про пестициди і агрохімікати шляхом проведення перевірок підприємств, установ, організацій усіх форм власності та громадян, діяльність яких пов’язана з користуванням землею, лісом, водними об’єктами, вирощуванням рослин сільськогосподарського та іншого призначення, багаторічних і лісових насаджень, дерев, чагарників, рослинності закритого грунту, застосуванням засобів захисту

рослин, а також реалізацією, переробкою, зберіганням і використанням рослин та продукції рослинного походження.

1.4. Перевірки, що проводяться посадовими особами Головдержзахисту та державних інспекцій захисту рослин Автономної Республіки Крим, областей, районів, можна підрозділити на: планові та позапланові.

1.5. Функції, права й обов'язки посадових осіб Головдержзахисту та державних інспекцій захисту рослин Автономної Республіки Крим, областей, районів, при здійсненні перевірок регламентуються Положенням про Головну державну інспекцію захисту рослин «Головдержзахист» та Положенням про державну інспекцію захисту рослин Автономної Республіки Крим, області, району.
ІІ. Організація проведення перевірок
2.1. З метою забезпечення раціональної та ефективної організації державного контролю та нагляду за додержанням законодавства про захист рослин та про пестициди і агрохімікати робота посадових осіб Головдержзахисту та державних інспекцій захисту рослин здійснюється за принципом планування.

2.2. Державний інспектор захисту рослин Головдержзахисту та державних інспекцій захисту рослин (далі - Державний інспектор захисту рослин) працює за місячним (квартальним, піврічним, річним) планом перевірок підприємств, установ, організацій усіх форм власності та громадян, який є обов'язковою складовою частиною плану роботи. Для складання такого плану необхідно створити базу даних про підприємства в місті (районі), а саме:

перелік підприємств, установ, організацій усіх форм власності, діяльність яких пов’язана з користуванням землею, лісом, водними об’єктами, вирощуванням рослин сільськогосподарського та іншого призначення, багаторічних і лісових насаджень, дерев, чагарників, рослинності закритого грунту, застосуванням засобів захисту рослин, а також реалізацією, переробкою, зберіганням і використанням рослин та продукції рослинного походження (повна назва, юридична адреса, місцезнаходження, форма власності, вид діяльності, прізвище, ім'я та по батькові керівника);

перелік фізичних осіб - підприємців, діяльність яких пов’язана з користуванням землею, лісом, водними об’єктами, вирощуванням рослин сільськогосподарського та іншого призначення, багаторічних і лісових насаджень, дерев, чагарників, рослинності закритого грунту, застосуванням засобів захисту рослин, а також реалізацією, переробкою, зберіганням і використанням рослин та продукції рослинного походження.

Плани перевірок підприємств затверджуються начальниками державних інспекцій захисту рослин Автономної Республіки Крим і областей - головними державними інспекторами захисту рослин Автономної Республіки Крим і областей, за погодженням з керівництвом Головдержзахисту.

2.3. Державний інспектор захисту рослин має право відвідувати підприємства, установи, організації усіх форм власності та громадян, діяльність яких пов’язана з користуванням землею, лісом, водними об’єктами, вирощуванням рослин сільськогосподарського та іншого призначення, багаторічних і лісових насаджень, дерев, чагарників, рослинності закритого грунту, застосуванням засобів захисту рослин, а також реалізацією, переробкою, зберіганням і використанням рослин та продукції рослинного походження, з метою перевірки додержання законодавства про захист рослин та відбирати зразки грунту, води, насіння, рослин, продукції рослинного походження та інших матеріалів для проведення фітосанітарної діагностики.

Державний інспектор захисту рослин має право відвідувати підприємства, установи, організації усіх форм власності та громадян, діяльність яких пов’язана з виробництвом, транспортуванням, зберіганням, застосуванням пестицидів і агрохімікатів і торгівлею ними, інші підконтрольні об’єкти з метою перевірки додержання законодавства про пестициди і агрохімікати і відбору зразків необхідних матеріалів для аналізів і досліджень.

Державні інспекції захисту рослин здійснюють планові перевірки щодо додержання законодавства про захист рослин та про пестициди і агрохімікати за умови письмового повідомлення суб'єкта господарювання про проведення планової перевірки (додаток 1) не пізніш як за десять днів до дня здійснення цього заходу.

Повідомлення повинно містити: дату початку та дату закінчення здійснення перевірки; найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, щодо діяльності яких здійснюється перевірка; найменування Державної інспекції захисту рослин.

Повідомлення надсилається рекомендованим листом чи телефонограмою за рахунок коштів Державної інспекції захисту рослин або вручається особисто керівнику чи уповноваженій особі суб'єкта господарювання під розписку.

Строк здійснення планової перевірки не може перевищувати п'ятнадцяти робочих днів, а для суб'єктів малого підприємництва - п'яти робочих днів, якщо інше не передбачено законом.

Продовження строку здійснення планового заходу не допускається.

2.4. Для здійснення планової або позапланової перевірки Державна інспекція захисту рослин видає наказ, який має містити найменування суб'єкта господарювання, щодо якого буде здійснюватися захід, та предмет перевірки.

2.5. На підставі наказу оформляється посвідчення (направлення) (додаток 2) на проведення перевірки, яке підписується начальником або заступником начальника Державної інспекції захисту рослин (із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові) і засвідчується печаткою.

У посвідченні (направленні) на проведення перевірки зазначаються:

найменування Державної інспекції захисту рослин, що здійснює перевірку;

найменування суб'єкта господарювання та/або його відокремленого підрозділу або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, щодо діяльності яких здійснюється перевірка;

місцезнаходження суб'єкта господарювання та/або його відокремленого підрозділу, щодо діяльності яких здійснюється перевірка;

номер і дата наказу, на виконання якого здійснюється перевірка;

перелік посадових осіб, які беруть участь у здійсненні перевірки, із зазначенням їх посади, прізвища, ім'я та по батькові;

дата початку та дата закінчення перевірки;

тип перевірки (плановий або позаплановий, за дорученням);

підстави для здійснення перевірки;

предмет здійснення перевірки;

інформація про здійснення попередньої перевірки (тип перевірки і строк її здійснення).

Посвідчення (направлення) є чинним лише протягом зазначеного в ньому строку здійснення перевірки.

ІІІ. Порядок проведення перевірки
3.1. Державний інспектор захисту рослин розпочинає здійснення перевірки з повідомлення керівництва об'єкта перевірки про проведення перевірки додержання законодавства про захисту рослин та про пестициди і агрохімікати.

3.2. Перед початком здійснення перевірки державний інспектор захисту рослин зобов'язаний пред'явити керівнику суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі посвідчення (направлення) та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері захисту рослин, і надати суб'єкту господарювання копію посвідчення (направлення).

3.3. Державний інспектор захисту рослин має право на проведення перевірки за наявності в нього:

службового посвідчення встановленого зразка;

наказу;

посвідчення (направлення);

погодження керівництва Головдержзахисту у разі позапланової перевірки за зверненням фізичних та юридичних осіб про порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства;

круглої печатки.

3.4. Перевірка об'єкта складається з таких етапів:

3.4.1. Робота з документами, наданими для перевірки:

ознайомлення із статутом підприємства для встановлення легітимності підприємства і повноважень його керівника. Для підтвердження повноважень керівника необхідно подивитись контракт, наказ про його призначення;

вивчення документів, ведення яких передбачено законодавством про захист рослин та про пестициди і агрохімікати, Перелік яких затверджено спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері захисту рослин - Головдержзахистом, та інше.

3.5. Оформлення акта, в якому фіксуються виявлені порушення, та отримання підтвердних документів і необхідних пояснень від керівника або працівника.

3.6. Проведення за наслідками перевірки роз'яснювальної роботи про необхідність додержання законодавства про захист рослин та про пестициди і агрохімікати. При цьому слід наголосити на адміністративній та кримінальній відповідальності керівника за порушення законодавства про захист рослин та про пестициди і агрохімікати.
ІV. Порядок складання акта, припису та розпорядження

за результатами перевірки додержання законодавства про захист рослин та про пестициди і агрохімікати
4.1. За результатами кожної перевірки обов'язково складається акт перевірки (додаток 3), а в разі виявлення порушень законодавства про захист рослин та про пестициди і агрохімікати - припис (додаток 4) щодо їх усунення, розпорядження (додаток 5) щодо обмеження, тимчасової заборони або припинення діяльності підприємств, установ, організацій усіх форм власності та громадян.

Акт - документ, складений посадовою особою Головдержзахисту чи Державної інспекції захисту рослин Автономної Республіки Крим, області, району, що підтверджує стан виконання вимог законодавства суб’єктом господарювання (фізичною особою – підприємцем), а в разі невиконання – детальний опис виявленого порушення з посиланням на відповідну вимогу законодавства.

Припис – обов’язкова для виконання у визначені строки письмова вимога посадової особи Головдержзахисту чи Державної інспекції захисту рослин Автономної Республіки Крим, області, району суб’єкту господарювання (фізичній особі – підприємцю) про усунення виявлених порушень вимог законодавства. Припис не передбачає застосування санкцій щодо суб’єкта господарювання (фізичної особи – підприємця). Припис видається та підписується посадовою особою органу державного контролю, яка здійснювала перевірку.

4.2. В описовій частині акта та припису вказуються: номер відповідно до журнального обліку реєстрації актів та приписів; дата (останній день проведення перевірки); назва населеного пункту, де розміщені підприємство, установа, організація чи виробничі приміщення суб'єктів господарювання (фізичних осіб – підприємців); прізвище, ім'я та по батькові (повністю) державного інспектора захисту рослин; посада, прізвище та ініціали представника іншого державного органу, якщо такий бере участь у проведенні перевірки; посада, прізвище, ім'я та

по батькові керівника або призначеної ним посадової особи, якій доручено представляти інтереси підприємства під час проведення перевірки; вид перевірки;

назва підприємства (зазначається відповідно до його статуту), предмет державного нагляду. В акті почергово описується кожне виявлене порушення законодавства про захист рослин та про пестициди і агрохімікати.

У розділі акта "за результатами перевірки запропоновано" подаються пропозиції керівнику суб’єкта господарювання чи фізичній особі - підприємцю щодо організаційних заходів, здійснення яких сприятиме додержанню законності (у зазначеному розділі не наводяться вимоги припису).

В останній день перевірки два примірники акта підписуються посадовими особами Державної інспекції захисту рослин, які здійснювали перевірку, та суб’єктом господарювання або уповноваженою ним особою (фізичною особою – підприємцем).

Якщо суб’єкт господарювання (фізична особа – підприємець) не погоджується з актом, він підписує акт із зауваженнями. Зауваження суб’єкта господарювання (фізичної особи – підприємця) є невід’ємною частиною акта, які повинні бути підтверджені документально.

У разі відмови суб’єкта господарювання (фізичної особи – підприємця) посадова особа Державної інспекції захисту рослин вносить до такого акта відповідний запис.

Один примірник акта та припису під розпис надається керівнику підприємства, установи, організації чи фізичній особі - підприємцю, або особі, що виконує його обов'язки в день їх винесення, а другий – зберігається в Державній інспекції захисту рослин.

У разі неможливості особистого вручення акта та припису керівнику (про це робиться відмітка в акті та приписі із зазначенням причини) вони надсилаються рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Приписи підлягають обов'язковому виконанню з письмовим повідомленням особи, що його видала, про вжиті заходи в установлений нею термін.

4.3. Розпорядження або інший розпорядчий документ спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері захисту рослин – обов’язкове для виконання письмове рішення Державної інспекції захисту рослин щодо усунення виявлених порушень у визначені строки. Розпорядження видається та підписується начальником Державної інспекції захисту рослин або його заступником. Розпорядження може передбачати застосування до суб’єкта господарювання (фізичної особи – підприємця) санкцій, передбачених законодавством.

4.4. Розпорядчий документ щодо усунення порушень, виявлених під час здійснення перевірки, повинен містити такі відомості: дату складання; тип перевірки (планова чи позапланова, за дорученням, зверненням); термін усунення порушень; найменування державної інспекції захисту рослин, а також посаду, прізвище, ім'я та по батькові (повністю) посадової особи, яка здійснила перевірку; найменування та місцезнаходження суб’єкта господарювання, а також прізвище, ім'я та по батькові (повністю) його керівника чи уповноваженої ним особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – підприємця, щодо діяльності яких

здійснювалася перевірка; посада, прізвище та ініціали представника іншого державного органу, якщо такий бере участь у проведенні перевірки.

Розпорядчий документ щодо усунення порушень складається у двох примірниках: один примірник не пізніше п’яти робочих днів з дня складення акта надається суб’єкту господарювання чи уповноваженій ним особі для виконання, а другий примірник з підписом суб’єкта господарювання або уповноваженої ним особи щодо погоджених термінів усунення порушень вимог законодавства залишається в державній інспекції захисту рослин.

У разі відмови суб’єкта господарювання або уповноваженої ним особи від отримання розпорядчого документа щодо усунення порушень вимог законодавства він направляється рекомендованим листом, а на копії розпорядчого документа, який залишається в державній інспекції захисту рослин, проставляють відповідний вихідний номер і дата направлення.

4.5. На підставі акта, який складено за результатами здійснення перевірки, в ході якої виявлено порушення вимог законодавства, протягом п’яти робочих днів з дня завершення перевірки складається припис, розпорядження або інший розпорядчий документ про усунення порушень, виявлених під час здійснення перевірки.

У приписі (розпорядженні) вказуються порушення відповідно до висновків акта, і в резолютивній частині окремо встановлюється термін усунення кожного із порушень із зазначенням строку письмового повідомлення щодо їх усунення.

Контроль за виконанням припису (розпорядження) є обов'язковим у діяльності державного інспектора захисту рослин.

По закінченні терміну, визначеного приписом (розпорядженням) для усунення виявлених порушень, виникає право на проведення державним інспектором захисту рослин позапланової перевірки виконання припису (розпорядження).

В акті за наслідками контролю виконання припису (розпорядження) фіксуються результати виконання кожної вимоги припису (розпорядження). При встановленні неусунутих порушень обов'язково вноситься повторний припис (розпорядження).

Про вчинення адміністративного правопорушення за ст. 18812 КУпАП (невиконання законних вимог посадових осіб спеціально уповноважених органів виконавчої влади у сфері захисту рослин) Головний державний інспектор захисту рослин складає протокол.

4.6. За результатами перевірки виконання припису (розпорядження) державний інспектор захисту рослин аналізує виявлені правопорушення з наступним обов'язковим реагуванням - направленням матеріалів до правоохоронних органів, складанням протоколів про адміністративні правопорушення, винесенням постанови про накладення адміністративного стягнення (попередження, штрафу).

4.7. Не пізніше наступного дня після складання акт, припис, розпорядження реєструється в журналі обліку матеріалів за результатами перевірки додержання законодавства про захист рослин та про пестициди і агрохімікати (додаток 2) та

долучається до матеріалів справи про проведення перевірки. У зазначеному журналі, який повинен бути прошнурований і скріплений гербовою печаткою спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері захисту рослин та мати пронумеровані сторінки, також фіксуються відомості про результати перевірки додержання законодавства.
^ V. Порядок застосування заходів впливу до особи, яка притягається до адміністративної відповідальності за порушення законодавства

5.1. Після оформлення акта і внесення припису (розпорядження) проводиться юридичний аналіз за наслідками проведеної перевірки з метою визначення подальшого реагування згідно з нормами законодавства та повноважень Головного державного інспектора захисту рослин.

5.2. Якщо під час перевірки в діях керівника суб’єкта господарювання чи фізичної особи - підприємця вбачаються ознаки злочину, передбачених статтею 247 Кримінального Кодексу України порушення законодавства про захист рослин, матеріали перевірки негайно направляються до правоохоронних органів із супровідним листом, який підписує начальник Державної інспекції захисту рослин Автономної Республіки Крим, області, району.

5.3. У разі відсутності передбачених Кримінальним Кодексом України ознак злочинів досліджується достатність підстав для притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності.

Рішення посадових осіб Головдержзахисту та державних інспекцій захисту рослин Автономної Республіки Крим, областей, районів можуть бути оскаржені в десятиденний термін у вищої посадової особи спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері захисту рослин у порядку, або до суду в порядку та строки, встановлені Кодексом адміністративного судочинства України.

Подання у встановлений строк скарги зупиняє виконання припису (розпорядження) державного інспектора захисту рослин до дати її розгляду.

Скарга розглядається у п'ятнадцятиденний термін з дня її надходження, якщо інше не встановлено законами України.
^ VІ. Діловодство за результатами перевірки додержання

законодавства про захист рослин та про пестициди і агрохімікати
6.1. У Головдержзахисті та державних інспекціях захисту рослин Автономної Республіки Крим, областей, районів за результатами перевірки стану додержання законодавства про захист рослин та про пестициди і агрохімікати, формуються окремі справи про проведення перевірки, в яких накопичуються такі документи і матеріали:

6.1.1. повідомлення суб’єкта господарювання (фізичної особи - підприємця) про проведення планової перевірки;

6.1.2. наказ, який має містити найменування суб’єкта господарювання (фізичної особи - підприємця), щодо якого буде здійснюватися захід, та предмет перевірки;

6.1.3. посвідчення (направлення) на проведення перевірки;

6.1.4. акт перевірки додержання законодавства;

6.1.5. припис (розпорядження) державного інспектора захисту рослин (у разі виявлення порушень), внесений за результатами перевірки дотримання законодавства, який підлягає виконанню в установлений термін;

6.1.6. акт перевірки стану виконання припису (розпорядження) державного інспектора захисту рослин (якщо здійснюється позапланова перевірка виконання припису (розпорядження), у якому повинні бути відображені факти, що свідчать про невиконання законних вимог державного інспектора захисту рослин за кожним пунктом окремо та вину особи, яка притягається до адміністративної відповідальності;

6.1.7. пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, інших осіб щодо факту невиконання припису (розпорядження);

6.1.8. опис документів.


Заступник Головдержзахисту Н.П. Ільницька

 


 


Додаток 1
до Порядку проведення перевірки стану додержання законодавства про захист рослин та про пестициди і агрохімікати, що здійснюється посадовими особами Головної державної інспекції захисту рослин та державних інспекцій захисту рослин Автономної Республіки Крим, областей, районівУКРАЇНА

^ МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ГОЛОВНА ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЗАХИСТУ РОСЛИН

ГОЛОВДЕРЖЗАХИСТ”

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЗАХИСТУ РОСЛИН

_______________________________________ ОБЛАСТІ
(район)

__________________________________________________________
(адреса)
  1   2   3   4

Схожі:

Порядок проведення перевірки стану додержання законодавства про захист рослин та про пестициди І агрохімікати, що здійснюється посадовими особами Головної державної інспекції захисту рослин та державних інспекцій захисту рослин Автономної Республіки Крим, областей, районів iconНака з
Затвердити Порядок оформлення Головною державною інспекцією захисту рослин та державними інспекціями захисту рослин Автономної Республіки...
Порядок проведення перевірки стану додержання законодавства про захист рослин та про пестициди І агрохімікати, що здійснюється посадовими особами Головної державної інспекції захисту рослин та державних інспекцій захисту рослин Автономної Республіки Крим, областей, районів iconЗатверджую: Начальник відділу прогнозування та фітосанітарної діагностики...
З моніторингу розвитку та розповсюдження шкідників І хвороб сільськогосподарських рослин
Порядок проведення перевірки стану додержання законодавства про захист рослин та про пестициди І агрохімікати, що здійснюється посадовими особами Головної державної інспекції захисту рослин та державних інспекцій захисту рослин Автономної Республіки Крим, областей, районів iconМіністерство аграрної політики та продовольства України Державна...
З метою об’єктивної оцінки фітосанітарного стану с/г угіддь в районах Харківської області та для розробки й складання обгрунтованого...
Порядок проведення перевірки стану додержання законодавства про захист рослин та про пестициди І агрохімікати, що здійснюється посадовими особами Головної державної інспекції захисту рослин та державних інспекцій захисту рослин Автономної Республіки Крим, областей, районів iconФорми річного звіту про проведенні заходи із захисту рослин від шкідників,...
Розділ структура посівних площ сільськогосподарських культур в господарствах всіх форм власності
Порядок проведення перевірки стану додержання законодавства про захист рослин та про пестициди І агрохімікати, що здійснюється посадовими особами Головної державної інспекції захисту рослин та державних інспекцій захисту рослин Автономної Республіки Крим, областей, районів iconТема. Різноманітність живих організмів. Значення рослин у природі...
Мета. Продовжити формувати поняття природа нежива І жива, сформувати уявлення про царства живої природи, значення рослин, різноманітність...
Порядок проведення перевірки стану додержання законодавства про захист рослин та про пестициди І агрохімікати, що здійснюється посадовими особами Головної державної інспекції захисту рослин та державних інспекцій захисту рослин Автономної Республіки Крим, областей, районів iconЗакону України «про вищу освіту»
Автономної Республіки Крим, вищий навчальний заклад, заснований органами влади Автономної Республіки Крим, що фінансується з бюджету...
Порядок проведення перевірки стану додержання законодавства про захист рослин та про пестициди І агрохімікати, що здійснюється посадовими особами Головної державної інспекції захисту рослин та державних інспекцій захисту рослин Автономної Республіки Крим, областей, районів iconМіністерство україни з питань надзвичайних ситуацій
Мнс україни, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 19. 07. 2004 n 330, з метою забезпечення...
Порядок проведення перевірки стану додержання законодавства про захист рослин та про пестициди І агрохімікати, що здійснюється посадовими особами Головної державної інспекції захисту рослин та державних інспекцій захисту рослин Автономної Республіки Крим, областей, районів iconТимчасові методичні рекомендації щодо обстеження посівів І обліку...
Рекомендації складені науковими співробітниками інститутів захисту рослин, цукрових буряків, садівництва, картоплярства уаан, інституту...
Порядок проведення перевірки стану додержання законодавства про захист рослин та про пестициди І агрохімікати, що здійснюється посадовими особами Головної державної інспекції захисту рослин та державних інспекцій захисту рослин Автономної Республіки Крим, областей, районів iconУрок 4 Тема: Різноманітність рослин у природі. Водорості, мохи, хвощі...
Налічується понад 300 тисяч видів рослин. Залежно від особливостей будови представників царства Рослини традиційно поділяють на нижчі...
Порядок проведення перевірки стану додержання законодавства про захист рослин та про пестициди І агрохімікати, що здійснюється посадовими особами Головної державної інспекції захисту рослин та державних інспекцій захисту рослин Автономної Республіки Крим, областей, районів iconТема. Рослини. Розмаїття рослин
Мета. Розширити й уточнити знання учнів про розмаїття рослин, встановити залежність
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка