Тема: «Охорона прав споживачів»
Скачати 42.31 Kb.
НазваТема: «Охорона прав споживачів»
Дата конвертації23.03.2013
Розмір42.31 Kb.
ТипЗакон
uchni.com.ua > Право > Закон
Курсова робота

Тема: «Охорона прав споживачів»

ЗМІСТ

Вступ........................................................................................................................3

1. Права споживачів та їх захист............................................................................6

2. Повноваження, права, обов'язки і відповідальність органів виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів та його територіальних органів......................................................................................................................8

3. Правовий захист службових осіб спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів та його територіальних органів.........................................................................................12

4. Права споживачів на придбання товарів належної якості.............................14

5. Права споживачів на достовірну інформацію про товари та послуги і їх належну якість та безпеку.....................................................................................18

6. Захист прав споживачів за договором купівлі-продажу................................24

Висновки...............................................................................................................33

Список використаної літератури.....................................................................37

Список використаної літератури:

 1. Конституція України, ВВР, 1996, N 30;

 2. Цивільний кодекс України, ВВР, від 16 січня 2003 року N 435-IV;

 3. Господарський кодекс України: ВВР, 2003, N 18;

 4. Закон України "Про захист прав споживачів" // ВВР України. – 1993.– № 16.

 5. Закон України "Про інформацію" // ВВР України. – 1992. – № 48.

 6. Указ Президента України "Про додаткові заходи щодо поліпшення інформаційної діяльності" від 5 жовтня 1998 р.

 7. Брагинский М. И., Ветрянский В. В. Договорное право: В 2 кн. –М., 2001.

 8. Вінник О.М. Господарське право: курс лекцій. – К.: Атака, 2004.

 9. Господарське право України: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М. К. Галянтич, С. М. Грудницька, О. М. Міхатуліна та ін. – К.: МАУП, 2005.

 10. Дудла І.О. Захист прав споживачів: Навч. посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2007. — 448с.

 11. Жук Л.А., Жук І.Л., Неживець О.М.Господарське право: навчальний посібник. – К.: Кондор, 2003.

 12. Захист прав споживачів. Збірник документів. – К.: СПЛАЙН, 2000. – 80 с.

 13. Защита прав потребителей. — Харьков, 2003. — С. 84—94.

 14. Звєрєва О.В. Захист прав споживачів: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ Донецький ун-т економіки та права. — К. : Центр учбової літератури, 2007. — 192с.

 15. Кисельова Т. Безпека і якість продукції – наш головний біль //

 16. Урядовий кур’єр. – 1997. – 6 лютого.

 17. Кротов М.В. Обязательства по оказанию услуг в советском гражданском праве. — Л., 1990. - С. 93.

 18. Мамутов В. К. Хозяйственное право. – К.: Юринком Интер, 2002.

 19. Щербина В. С. Господарське право України: Навч. по­сібник. — К., 1999.

 20. Щербина В. С. Господарське право: Практикум.— К.: Юрінком Інтер, 2001.

 21. Щербина В. С. Господарське право: Підруч.– К.: Юрінком Інтер, 2003.

ВСТУП

Законодавча база з питань охорони прав споживачів в Україні містить велику кількість нормативно-правових актів різної юридичної сили та галузевої спрямованості. Вона включає норми різних галузей права — конституційного, адміністративного, кримінального, цивільного, які закріплюють базові категорії, встановлюють принципи захисту прав споживачів. По суті, йдеться про самостійну галузь законодавства — споживче законодавство. Перелік нормативних актів відкриває Конституція України, яка проголошує захист прав споживачів державою (ст. 42). Суттєву роль у регулюванні вказаних відносин відіграють норми цивільного права, які містяться, насамперед, у Цивільному кодексі — кодифікованому галузевому нормативному акті, що має силу закону і встановлює основні критерії участі громадян та юридичних осіб у цивільному обороті, права і обов'язки суб'єктів цивільних правовідносин, визначає порядок та умови укладення договорів, їх види, підстави цивільно-правової відповідальності і способи захисту суб'єктивних цивільних прав, у тому числі й прав споживачів. Але деталізація правових приписів, спрямованих на регулювання і захист прав споживачів, здійснюється спеціальним законодавством, основу якого складає Закон від 12 травня 1991 р. «Про захист прав споживачів» (зі змінами та доповненнями). До нього також належать закони «Про захист економічної конкуренції» від 1 листопада 2001 p., «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 7 червня 1996 р., «Про природні монополії» від 20 квітня 2000 р., «Про інформацію» від 2 жовтня 1992 р., «Про рекламу» від 3 липня 1996 р., «Про телебачення і радіомовлення» від 21 грудня 1993 р., «Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини» від 23 грудня 1997 р., «Про туризм» від 15 вересня 1995 р., «Про зв'язок» від 16 травня 1995 p., «Про транспорт» від 10 листопада 1994 р. тощо. Прийняття нового Цивільного кодексу України зумовлює необхідність перегляду деяких положень і концепцій у правовій регламентації відносин за участю споживачів.

Тема даної курсової роботи: «Охорона прав споживачів» є актуальною, адже одним з проблемних питань правового регулювання відносин за участю споживачів є суперечливість деяких моментів у регламентації зобов'язань з надання послуг. Це зумовлено такими негативними моментами. По-перше, слід вказати на відсутність визначення поняття «послуги» у ЦК України 2003 р. і Законі «Про захист прав споживачів»; по-друге, - на недостатність диференціації послуг; і, по-третє — на нечіткість класифікаційних критеріїв поділу договорів про надання послуг на види. Можна з впевненістю сказати, шо цивільно-правові норми у галузі охорони та захисту прав споживачів у сфері послуг не містять чітких базових категорій, що вимагає проведення дослідження і доопрацювання даної проблеми.

^ Мета даної роботи – проаналізувати правові засади охорони прав споживачів за чинним законодавством України.

Виходячи з мети, була поставлена наступна кількість завдань:

 • визначити права споживачів та їх захист;

 • зазначити повноваження, права, обов'язки і відповідальність органів виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів та його територіальних органів;

 • розглянути поняття правового захисту службових осіб спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів та його територіальних органів;

 • визначити права споживачів на придбання товарів належної якості;

 • визначити права споживачів на достовірну інформацію про товари та послуги і їх належну якість та безпеку;

 • розглянути захист прав споживачів за договором купівлі-продажу.

Схожі:

Тема: «Охорона прав споживачів» iconЗакону України "Про захист прав споживачів"
Про захист прав споживачів (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., №1, ст. 1; 1995 р., №14, ст. 90; 1995 р., №23, ст. 182; 1997...
Тема: «Охорона прав споживачів» iconТема: «Правова охорона промислових зразків в Україні»
Розділ становлення та розвиток інституту охорони прав на промислові зразки
Тема: «Охорона прав споживачів» iconОхорона прав інтелектуальної власності під час створення І функціонування веб-сайтів
Тема: Охорона прав інтелектуальної власності під час створення І функціонування веб-сайтів
Тема: «Охорона прав споживачів» iconТема: Захист прав споживачів
А чи бували випадки, коли ваші права порушувались(через неякісний товар, неефективність наданих послуг І т п.)
Тема: «Охорона прав споживачів» iconМіністру з питань житлово-комунального господарства
Начальнику Головного Дніпропетровського обласного управління у справі захисту прав споживачів
Тема: «Охорона прав споживачів» iconГалузь застосування правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів
Вимоги цих Правил поширюються на працівників, що обслуговують діючі електроустановки споживачів напругою до 220 кВ включно І є обов’язковими...
Тема: «Охорона прав споживачів» iconЗаконодавство України
Відповідно до Закону України "Про захист прав споживачів" ( 1023-12 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є
Тема: «Охорона прав споживачів» iconУрок 7 кл. Тема: “Різноманітність земноводних. Значення земноводних...
Тема: Різноманітність земноводних. Значення земноводних у природі та житті людини. Охорона земноводних
Тема: «Охорона прав споживачів» iconТема: Діюче законодавство про захист прав дитини та відповідальність за його порушення
Мета та завдання: спонукати вивчати законодавство з питань охорони дитинства, навчити застосовувати на практиці діюче законодавство...
Тема: «Охорона прав споживачів» iconЫм постулатом Бендера было чтить уголовный кодекс
Основна функція охорона відповідальність. Охорона усіх суспільних відносин, благ та цінностей
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка