ІІ. Завдання та обов`язки
Скачати 60.27 Kb.
НазваІІ. Завдання та обов`язки
Дата конвертації23.03.2013
Розмір60.27 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

державного реєстратора апарату

Великобурлуцької районної державної адміністрації

Кравченко Ірини Миколаївни.
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.


    1. Державний реєстратор - посадова особа, яка відповідно до Закону “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” від імені держави здійснює державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

    2. Державний реєстратор призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням із спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації.

    3. Державний реєстратор підпорядковується голові районної державної адміністрації.

    4. На посаду державного реєстратора призначається особа з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста та стажем роботи за фахом на державній службі не менше одного року, або стажем роботи в інших сферах управління не менше трьох років. Державний реєстратор має посвідчення державного реєстратора та власну печатку.

    5. В своїй діяльності державний реєстратор керується Конституцією України, Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”, іншими законами України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови районної державної адміністрації, нормативно-правовими документами, наданими спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації та цією посадовою інструкцією.

1.6 Організаційне та матеріально-технічне забезпечення роботи державного реєстратора здійснює районна державна адміністрація. Якщо кількість державних реєстраторів у районній державній адміністрації становить три і більше осіб, для організаційного та матеріально-технічного забезпечення роботи державних реєстраторів створюється відповідний структурний підрозділ (відділ, управління) райдержадміністрації, який очолює один з державних реєстраторів.

1.7 Методологічне та інформаційне забезпечення діяльності державних реєстраторів здійснює спеціально уповноважений орган з питань державної реєстрації.

1.8. Спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації є центральний орган виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері підприємництва.

^

ІІ. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ`ЯЗКИ2.1 Державний реєстратор на території Великобурлуцького району Харківської області:

- проводить державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- проводить резервування найменувань юридичних осіб;

- передає органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України повідомлення та відомості з реєстраційних карток про вчинення реєстраційних дій, які передбачені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», у тому числі щодо створення або ліквідації відокремлених підрозділів юридичних осіб;

-формує, веде та забезпечує зберігання реєстраційних справ (крім реєстраційних справ юридичних осіб, зареєстрованих відповідно до частини четвертої статті 3 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців». Якщо кількість державних реєстраторів у районній державній адміністрації становить три і більше осіб, зберігання реєстраційних справ забезпечує відповідна посадова особа структурного підрозділу (відділу, управління), який створюється для організаційного та матеріально-технічного забезпечення роботи державних реєстраторів;

- оформлює та видає виписки, довідки з Єдиного державного реєстру;

- проводить державну реєстрацію змін до установчих документів юридичних осіб та державну реєстрацію зміни імені або місця проживання фізичних осіб-підприємців;

- проводить державну реєстрацію припинення юридичних осіб та державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичними особами-підприємцями;

- звертається до суду із заявою про зміну мети установи у встановленому законом порядку;

- здійснює оформлення, видачу та засвідчення юридичним особам дублікатів оригіналів їх установчих документів та змін до них;

-вносить до Єдиного державного реєстру відомості про державну реєстрацію особи на підставі рішення суду;

-проводить у випадках, передбачених цим Законом, спрощену процедуру державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації та припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

-здійснює інші дії, передбачені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»;

-сумлінно виконує службові обов’язки, шанобливо ставиться до громадян, дотримується високої культури спілкування, не допускає дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби чи негативно вплинути на репутацію державного службовця;

- не приймає участі у діях, що суперечать національним інтересам України, ускладнюють функціонування державних органів, не чинить дії, які, відповідно до чинного законодавства, вважаються корупційними, не виявляє всупереч інтересам справи упередженість або прихильність до будь-якого підприємства, установи, організації, органу, об’єднання громадян або конкретної особи, не проявляє відомчість і місництво;

- додержується Конституції України, Закону “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців” та інших актів законодавства України, забезпечує ефективну роботу та виконання завдань державних органів відповідно до їх компетенції, не допускає порушень прав і свобод людини та громадянина, виконує покладені на нього службові обов’язки, своєчасно і точно виконує рішення державних органів чи посадових осіб, розпоряджень і вказівок керівників, зберігає державну таємницю, інформацію про громадян, що стала відома під час виконання обов’язків, а також іншої інформації, яка згідно з законодавством не підлягає розголошенню, постійно вдосконалює організацію своєї роботи і підвищує професійну кваліфікацію.
^

ІІІ. ПРАВАДержавний реєстратор апарату райдержадміністрації має право:
3.1. Користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією і законами України, брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень в межах своїх повноважень, одержувати від державних органів, підприємств, установ, організацій, органів місцевого і регіонального самоврядування необхідну інформацію з питань, що належать до його компетенції, на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівника, співробітників і громадян, вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу службових повноважень за посадою, на оплату праці згідно рангу, який йому присвоєно, якості, досвіду, стажу роботи, безпосередньо знайомитися з матеріалами, що стосуються його роботи, в необхідних випадках давати пояснення, на просування по службі, участь у конкурсах на заміщення посад більш високої категорії.

3.2. Вимагати службового розслідування з метою зняття безпідставних звинувачень або підозри. Має право на здорові, безпечні та належні умови для високопродуктивної роботи умов праці, на соціальний і правовий захист відповідно до його статусу, захищати свої законні права та інтереси у вищестоящих державних органах та в судовому порядку.

3.3. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи державного реєстратора районної державної адміністрації.

^ ІV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
4.1 Несе, згідно до чинного законодавства, відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов’язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням.

4.2 Державні реєстратори за порушення законодавства у сфері державної реєстрації несуть дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність у порядку, встановленому законом.

4.3. Дії або бездіяльність державного реєстратора можуть бути оскаржені до суду у порядку, встановленому законом.

4.4 Шкода, що заподіяна державним реєстратором фізичним чи юридичним особам під час виконання своїх обов'язків, підлягає відшкодуванню за рахунок держави у порядку, встановленому законом
^ V. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ’ЯЗКИ) ЗА ПОСАДОЮ

5.1 Для виконання обов’язків та реалізації прав державний реєстратор апарату взаємодіє з працівниками відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації з питань, пов’язаних з державною реєстрацією юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та інших, передбачених Законом та посадовою інструкцією.

5.2 Згідно Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців” державний реєстратор взаємодіє також зі спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації з реєстраційних питань та питань ведення та обслуговування АРМ-ЄДР.
Керівник апарату районної

державної адміністрації Ю.ВАСИЛЬЄВА
З посадовою інструкцією

ознайомлена: І.Кравченко

Схожі:

ІІ. Завдання та обов`язки iconЗакону України "Про оборону України"
Ни України, а також повноваження органів державної влади, основні функції та завдання органів військового управління, місцевих державних...
ІІ. Завдання та обов`язки icon«Завдання І обов’язки суб’єктів господарювання у сфері цивільного захисту України»
Завдання та обов’язки суб’єктів господарювання у сфері цивільного захисту в Україні
ІІ. Завдання та обов`язки iconОсобисті немайнові права І обов'язки
Мати, батько мають рівні права та обов'язки щодо дитини, незалежно від того, чи перебували вони у шлюбі між собою
ІІ. Завдання та обов`язки icon Законом України
Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження...
ІІ. Завдання та обов`язки iconПодатковий кодекс україни
Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов’язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження...
ІІ. Завдання та обов`язки iconУ чому полягають обов’язки вчителя?
Ви повинні також турбуватися на всьому шляху шкільного навчання про збереження здоров’я дітей І про набуття ними добрих моральних...
ІІ. Завдання та обов`язки iconНаказ Міністра оборони України
Це Положення визначає структуру, завдання та функції, порядок роботи органів безпеки дорожнього руху Міністерства оборони України,...
ІІ. Завдання та обов`язки iconІІ. Завдання та обов’язки
Призначення на посаду завідувача складу та звільнення з неї здійснюється наказом директора підприємства за поданням Керівника Українського...
ІІ. Завдання та обов`язки iconII. Завдання та обов’язки завідувача кабінетом
Дана посадова інструкція розроблена на підставі тарифно-кваліфікаційної характеристики вчителя, завідуючого кабінетом. При її складанні...
ІІ. Завдання та обов`язки iconПрава та обов’язки батьків
Законодавством України передбачено відповідальність батьків не лише за шкоду, завдану їхніми дітьми, а й за неналежне виконання своїх...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка