Відомості суб’єкта господарювання про наявності нормативно-правових документів, у тому числі нормативних документів з питань стандартизації, необхідних для провадження медичної практики
Скачати 150.55 Kb.
НазваВідомості суб’єкта господарювання про наявності нормативно-правових документів, у тому числі нормативних документів з питань стандартизації, необхідних для провадження медичної практики
Дата конвертації23.03.2013
Розмір150.55 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
Відомості

суб’єкта господарювання про наявності нормативно-правових документів, у тому числі нормативних документів з питань стандартизації, необхідних для провадження медичної практики

«_____» ____________ 20___року № ________Найменування (повне найменування) юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця

Бабушкін Олександр Аврамович


Код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)


1111111111

Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи-підприємця

^ 14013, вул.. Савчука, 11, кв. 11, м. Чернігів, Чернігівська область, Україна

Адреса місця провадження господарської діяльності з медичної практики юридичної особи або фізичної особи-підприємця

^ 14005, вул.. Київська, 5, кв. 1,

м. Чернігів, Чернігівська область, Україна

Керівник юридичної особи (посада, прізвище, ініціали)

-

Телефон / факс/електронна адреса

(0462) 936226; 097-0017623

Вид господарської діяльності

^ Медична практика
  1. Перелік наявних нормативно-правових документів за заявленими спеціальностями (у тому числі стандарти/клінічні протоколи надання медичної допомоги), доступ до інформаційних баз, наявність електронної системи та друкованих видань інформаційно-правового забезпечення), за такою формою:


з/п

Назва документа

Дата прийняття

№ доку-мента

Назва спеціальності
1

2

3

4

5
1

Закон України "Основи Законодавства України про охорону здоров 'я" " із змінами.

19.11.1992


2801-XII

Дерматовенерологія, сексопатологія
2

Закон України «Про захист прав споживачів»

12.05.91

1023-XII

Дерматовенерологія, сексопатологія
3

Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"

01.06.2000

1775-14

Дерматовенерологія, сексопатологія
1

2

3

4

5
4

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення»

24.02.1994

4004-ХІІ

Дерматовенерологія, сексопатологія
5

Закон України "Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання" " із змінами.

14.01.1998

15/98-ВР

Дерматовенерологія, сексопатологія
6

Закон України „Про захист населення від інфекційних хвороб”

06.04.2000

1645-14

Дерматовенерологія, сексопатологія
7

Закон України "Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ" із змінами.

12.12.1991

1972-XII

Дерматовенерологія, сексопатологія
8

Закон України "Про лікарські засоби" із змінами.

04.04.1996

123/96-ВР

Дерматовенерологія, сексопатологія
9

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

05.04.2007

877-16

Дерматовенерологія, сексопатологія
10

Закон України "Про протидію захворюванню на туберкульоз" із змін.

05.07.2001


2586-14


Дерматовенерологія, сексопатологія
11

Закон України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" із змінами.

15.02.1995

60/95-ВР

Дерматовенерологія, сексопатологія
12

Закон України "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними"

15.02.1995

62/95-
ВР

Дерматовенерологія, сексопатологія
13

Закон України "Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині"

16.07.1999

1007-XIV

Дерматовенерологія, сексопатологія
14

Закон України "Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров'я
щодо удосконалення надання медичної допомоги".

07. 07.2011

3611-VI

Дерматовенерологія, сексопатологія
15

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання захворюваності на СНІД та соціальний захист населення»»


23.12.2010

2861-17

Дерматовенерологія, сексопатологія
16

Закон України "Про метрологію і метрологічну діяльність"

11.02.1998


113/98-ВР

Дерматовенерологія, сексопатологія
17

Закон України «Про захист персональних даних»

01.06.2010

2297-17

Дерматовенерологія, сексопатологія
18

Господарський кодекс України

16.01.2003

436-15 ВВР

Дерматовенерологія, сексопатологія
19

Кримінальний кодекс України із змінами.

05.04.2001

2341-III

Дерматовенерологія, сексопатологія
20

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності

04.07.2001

756

Дерматовенерологія, сексопатологія
21

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку та умов обов'язкового страхування медичних працівників та інших осіб на випадок інфікування ВІЛ…»16.10.98

1642

Дерматовенерологія, сексопатологія
1

2

3

4

5
22

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку державної акредитації закладу охорони здоров'я"

15.07.97

765

Дерматовенерологія, сексопатологія
23

Наказ МОЗ України "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики"

02.02.2011

49

Дерматовенерологія, сексопатологія
24

Наказ МОЗ України "Про внесення змін до наказу МОЗ України від 02.02.2011 № 49"

05.12.2011

847

Дерматовенерологія, сексопатологія
25

Наказ МОЗ «Про затвердження форм звітності з питань охорони здоров'я та інструкцій щодо їхнього заповнення»

10.07.2007

378

Дерматовенерологія, сексопатологія
26

Наказ МОЗ України «Про затвердження
форм облікової статистичної документації, що використовується в
поліклініках (амбулаторіях)»

27.12.1999

302

Дерматовенерологія, сексопатологія
27

Наказ МОЗУ « Про порядок направлення на стажування лікарів і їх наступного допуску до лікарської діяльності»

17.03.1993

48

Дерматовенерологія, сексопатологія
28

Наказ МОЗУ « Про подальше удосконалення атестації лікарів» із змінами.

19.12.1997


359

Дерматовенерологія, сексопатологія
29

МОЗ України, Міжнародна статистична класифікація хвороб МКХ-10

18.08.1998

255

Дерматовенерологія, сексопатологія
30

Наказ МОЗ "Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби…" із змінами.

19.07.2005

360

Дерматовенерологія, сексопатологія
31

Наказ МОЗ України "Про вдосконалення державної акредитації закладів охорони здоров'я"

14.03.2011

142

Дерматовенерологія, сексопатологія
32

Наказ МОЗ України "Про затвердження Методичних рекомендацій "Уніфікована методика розробки індикаторів якості медичної допомоги"

11.03.2011

141

Дерматовенерологія, сексопатологія
33

Наказ МОЗ України "Про Порядок вибору лікаря, що надає первинну медичну допомогу"

28.07.2011

443

Дерматовенерологія, сексопатологія
34

Наказ МОЗ України: "Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "Сексопатологія".

03.07.2006

431

Сексопатологія
35

Наказ МОЗ України "Про затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги хворим на дерматовенерологічні захворювання".

08.05.2009

312

Дерматовенерологія
36

Наказ МОЗ «Про удосконалення дерматове-нерологічної допомоги населенню України»

07.06.2004

286

Дерматовенерологія
37

Наказ МОЗ України «Про удосконалення сексологічної та андрологічної допомоги населенню України»


27.11.1992

171

Сексопатологія
38

Наказ МОЗ України «Про удосконалення надання медичної допомоги особам, які потребують зміни (корекції) статевої належності…»


03.02.2011

60

Сексопатологія
1

2

3

4

5
39

Збірник нормативних, директивних, правових документів«Дерматовенерологія» (МВЦ «Медінформ», 512 с.)

2004
Дерматовенерологія
40

Збірник нормативних, документів

«Урологія та сексопатологія» (МВЦ «Медінформ», 408 с.)

2003
Сексопатологія
41

Журнал «Здоровье мужчины», спеціалізоване наукове видання

(ВАК України № 1-05/2 від 27.05.2009) – підписка

Журнал «Андрологія та сексуальна медицина», науково-практичний


Сексопатологія
42

Журнал «Український журнал дерматології, венерології, косметології», фахове вид. (ВАК України №1-05/6 від 24.06.2002);

Журнал «Дерматологія та венерологія», фаховий (ВАК України №1-05/07 від 09.06.1999 р.) – підписка.

Дерматовенерологія
43

^ Наявний доступ через Інтернет до інформаційних баз, в тч.: "Нормативно-директивні документи МОЗ України" -http://mozdocs.kiev.ua/; «База стандартів медичної допомоги в Україні»: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/standards.html; сайт здорової шкіри - http://my-derma.com.ua/; газети «Ваше здоров’я» - http://www.vz.kiev.ua/; сайту МОЗ України - http://www.moz.gov.ua/ua/portal/; база даних, ВР «Законодавство України» - http://zakon2.rada.gov.ua/; Вікіпедії - http://uk.wikipedia.org/wiki/ інших інформаційних баз.  1. Відомості про обліково-звітні статистичні форми (перелік статистичних форм за заявленими спеціальностями).


^ Форма № 074/о - журнал реєстрації амбулаторних хворих;

форма № 025/о – медична карта амбулаторного хворого;
форма № 058/о - екстрене повідомлення про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення;

форма № 089-1/о - повідомлення про випадок захворювання на сифіліс, гонококову, хламідійну інфекцію, урогенітальний мікоплазмоз та трихомоніаз;

форма № 089-2/о - повідомлення про хворого з уперше в житті встановленим діагнозом трихофітії, мікроспорії, фавуса, корости;

форма № 060/о - журнал обліку інфекційних захворювань;

форма № 065/о - медична карта хворого венеричним захворюванням;

форма № 065-1/о - медична карта хворого грибковим захворюванням;
форма № 071-1/о – зведена відомість обліку захворювань;

форма № 025-2/о - статистичний талон.
Звітні форми:
форма № 12 - «Звіт про захворювання…»;

форма №17 - "Звіт про медичні кадри";

форма № 20 - "Звіт лікувально-профілактичного закладу".
Достовірність наданої інформації підтверджую та ознайомлений, що подання недостовірних відомостей у документах відповідно до статті 21 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» є підставою для анулювання ліцензії.
Суб’єкт господарювання
________________ _____ Бабушкін Олександр Аврамович

(дата) М.П. (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)


Сторінки довідки нумеруються, прошиваються, засвідчуються підписом та скріплюються печаткою суб’єкта господарювання (фізичної особи - підприємця за наявності).
Схожі:

Відомості суб’єкта господарювання про наявності нормативно-правових документів, у тому числі нормативних документів з питань стандартизації, необхідних для провадження медичної практики iconВідомості суб’єкта господарювання про стан матеріально-технічної...
Найменування (повне найменування) юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи підприємця
Відомості суб’єкта господарювання про наявності нормативно-правових документів, у тому числі нормативних документів з питань стандартизації, необхідних для провадження медичної практики iconЗатверджено розпорядження голови адміністрації від 11. 05. 2012 №180
Прийом заяв та пакетів документів, необхідних для одержання суб’єктам господарювання документів дозвільного характеру, здійснюється...
Відомості суб’єкта господарювання про наявності нормативно-правових документів, у тому числі нормативних документів з питань стандартизації, необхідних для провадження медичної практики iconГрафік роботи представників регіональних дозвільних органів у Київському...
Прийом заяв та пакетів документів, необхідних для одержання суб’єктам господарювання документів дозвільного характеру, здійснюється...
Відомості суб’єкта господарювання про наявності нормативно-правових документів, у тому числі нормативних документів з питань стандартизації, необхідних для провадження медичної практики iconВідомості суб’єкта господарювання про стан матеріально-технічної...
Найменування (повне найменування) юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця
Відомості суб’єкта господарювання про наявності нормативно-правових документів, у тому числі нормативних документів з питань стандартизації, необхідних для провадження медичної практики iconЗвіт-щоденник
...
Відомості суб’єкта господарювання про наявності нормативно-правових документів, у тому числі нормативних документів з питань стандартизації, необхідних для провадження медичної практики iconПланробот и ради з питань протидії туберкульозу та віл-інфекції/сніду на 2011 рік
Розділ Підготовка проектів нормативно-правових документів та аналітичне забезпечення
Відомості суб’єкта господарювання про наявності нормативно-правових документів, у тому числі нормативних документів з питань стандартизації, необхідних для провадження медичної практики iconПлан роботи мшанецької загальноосвітньої школи  I ii ступенів на 2011 2012 н р
Закону  України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», власного Статуту школи та інших нормативно-правових документів з питань...
Відомості суб’єкта господарювання про наявності нормативно-правових документів, у тому числі нормативних документів з питань стандартизації, необхідних для провадження медичної практики iconПлан вступ Розділ 1 Сутність поняття «пізнання» та його рівні Розділ 2
Об'єкт пізнання — це те, на що спрямовується на основі практики пізнавальна діяльність суб'єкта. Пізнання дійсності є процесом постійної...
Відомості суб’єкта господарювання про наявності нормативно-правових документів, у тому числі нормативних документів з питань стандартизації, необхідних для провадження медичної практики iconВартість юридичних послуг для фізичних осіб
Ціна коливається, в залежності від складності справи, а саме від: наявності чи відсутності необхідних документів, обставин які мають...
Відомості суб’єкта господарювання про наявності нормативно-правових документів, у тому числі нормативних документів з питань стандартизації, необхідних для провадження медичної практики iconРішення спільного засідання колегії Великобурлуцької районної державної...
Про дотримання управліннями, відділами районної державної адміністрації вимог нормативних документів щодо порядку організації та...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка