Законукра ї н и
НазваЗаконукра ї н и
Сторінка4/7
Дата конвертації23.03.2013
Розмір0.64 Mb.
ТипЗакон
uchni.com.ua > Право > Закон
1   2   3   4   5   6   7

застрахована, потерпілому має бути компенсована сума франшизи у

повному обсязі одночасно з виплатою страховиком страхового

відшкодування.
Стаття 38. Регресний позов страховика та МТСБУ
38.1. Страховик після виплати страхового відшкодування має

право подати регресний позов:

38.1.1. до страхувальника або водія забезпеченого

транспортного засобу, який спричинив дорожньо-транспортну пригоду:
а) якщо він керував транспортним засобом у стані сп'яніння

під впливом алкоголю, наркотичних, психотоксичних чи інших

одурманюючих речовин;
б) якщо він керував транспортним засобом без права на

керування транспортним засобом відповідної категорії;
в) якщо він після дорожньо-транспортної пригоди самовільно

залишив місце пригоди чи ухилився від проведення в установленому

порядку перевірки, констатуючої дію алкогольних напоїв,

наркотичних чи інших одурманюючих речовин, чи споживав ці речовини

після дорожньо-транспортної пригоди до відповідної констатуючої

перевірки;
г) якщо дорожньо-транспортна пригода визначена в

установленому порядку безпосереднім наслідком невідповідності

технічного стану та обладнання транспортного засобу існуючим

вимогам Правил дорожнього руху ( 1306-2001-п );
ґ) якщо він не повідомив страховика у строки і за умов,

визначених у підпункті 33.1.2 пункту 33.1 статті 33 цього Закону;
38.1.2. до підприємства, установи, організації, що відповідає

за стан дороги, якщо заподіяна у результаті дорожньо-транспортної

пригоди шкода виникла з їх вини;
38.1.3. до особи, яка заподіяла шкоду навмисно.
38.2. МТСБУ після сплати страхового відшкодування має право

подати регресний позов:
38.2.1. до власника транспортного засобу, який спричинив

дорожньо-транспортну пригоду, який не застрахував свою

цивільно-правову відповідальність, крім осіб, зазначених у

пункті 13.1 статті 13 цього Закону;
38.2.2. до водія транспортного засобу, який заволодів

транспортним засобом за допомогою протиправних дій;
38.2.3. до страховика, якщо забезпечений транспортний засіб,

що заподіяв шкоду, було встановлено та страховик був зобов'язаний,

але не виплатив страхове відшкодування у порядку, встановленому

цим Законом;
38.2.4. до підприємства, установи, організації, що

відповідають за стан дороги, якщо заподіяна у результаті

дорожньо-транспортної пригоди шкода виникла з їх вини.


Розділ IV

^ МОТОРНЕ (ТРАНСПОРТНЕ) СТРАХОВЕ БЮРО УКРАЇНИ
Стаття 39. Моторне (транспортне) страхове бюро України
39.1. Моторне (транспортне) страхове бюро України є єдиним

об'єднанням страховиків, які здійснюють обов'язкове страхування

цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних

засобів за шкоду, заподіяну третім особам. Участь страховиків у

МТСБУ є умовою здійснення діяльності щодо обов'язкового

страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних

транспортних засобів.
МТСБУ є непідприємницькою (неприбутковою) організацією і

здійснює свою діяльність відповідно до цього Закону, законодавства

України та свого Статуту.
Статут МТСБУ затверджується зборами засновників (членів)

МТСБУ, погоджується з Уповноваженим органом та реєструється

відповідно до вимог законодавства.
МТСБУ не може виступати засновником чи співзасновником

юридичних осіб, що займаються підприємницькою діяльністю та/або

мають на меті одержання прибутку.
39.2. Основними завданнями МТСБУ є:
39.2.1. здійснення виплат із централізованих страхових

резервних фондів компенсацій та відшкодувань на умовах,

передбачених цим Законом;
39.2.2. управління централізованими страховими резервними

фондами, що створюються при МТСБУ для забезпечення виконання

покладених на нього функцій;
39.2.3. забезпечення членства України в міжнародній системі

автомобільного страхування "Зелена картка" та виконання

загальновизнаних зобов'язань перед уповноваженими організаціями

інших країн - членів цієї системи;
39.2.4. збирання необхідної інформації про обов'язкове

страхування цивільно-правової відповідальності для узагальнення та

внесення пропозицій щодо удосконалення механізму здійснення

обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності;
39.2.5. співробітництво з уповноваженими організаціями інших

країн у галузі страхування цивільно-правової відповідальності,

координація обов'язкового страхування цивільно-правової

відповідальності власників та/або водіїв транспортних засобів -

нерезидентів у разі в'їзду їх на територію України та власників

та/або водіїв транспортних засобів - резидентів - у разі їх виїзду

за межі України;
39.2.6. співробітництво з органами Міністерства внутрішніх

справ України та іншими органами державної влади з питань

обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності;
39.2.7. розробка зразків страхових полісів і договорів

обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, що

затверджуються Уповноваженим органом;
39.2.8. надання страховикам інформації щодо страхових

випадків стосовно конкретних страхувальників.
Стаття 40. Повноваження МТСБУ
40.1. МТСБУ є гарантом відшкодування шкоди:
на території країн - членів міжнародної системи

автомобільного страхування "Зелена картка", заподіяної власниками

та/або користувачами зареєстрованих в Україні транспортних

засобів, якщо такі власники та/або користувачі надали іноземним

компетентним органам страховий сертифікат "Зелена картка", виданий

від імені страховиків - членів МТСБУ;
на території України, заподіяної водіями - нерезидентами, на

умовах та в обсягах, встановлених законодавством про обов'язкове

страхування цивільно-правової відповідальності та принципами

взаємного врегулювання шкоди на території країн - членів

міжнародної системи автомобільного страхування "Зелена картка", за

інших обставин, визначених чинним законодавством про

цивільно-правову відповідальність.
40.2. У разі якщо МТСБУ відповідно до правил міжнародної

системи автомобільного страхування "Зелена картка" було здійснене

відшкодування шкоди за страховика - члена об'єднання або за

власника та/або користувача зареєстрованого в Україні

транспортного засобу, який використовував за кордоном підроблений

або змінений у незаконний спосіб страховий сертифікат "Зелена

картка" та спричинив дорожньо-транспортну пригоду, відповідні

витрати МТСБУ мають бути компенсовані такими особами в повному

обсязі у порядку, визначеному для міжнародної системи

автомобільного страхування "Зелена картка".
40.3. МТСБУ має право залучати аварійних комісарів у порядку,

встановленому Уповноваженим органом, для визначення причин

настання страхового випадку та розміру збитків у випадках,

визначених у статті 41 цього Закону, та необхідності перевірки дій

страховика відповідно до пункту 36.3 статті 36 цього Закону.

( Статтю 40 доповнено пунктом 40.3 згідно із Законом N 2902-IV

( 2902-15 ) від 22.09.2005 )
Стаття 41. Регламентні виплати з централізованих страхових

резервних фондів МТСБУ
41.1. МТСБУ за рахунок коштів фонду захисту потерпілих

відшкодовує шкоду на умовах, визначених цим Законом, у разі її

заподіяння:
а) транспортним засобом, власник якого не застрахував свою

цивільно-правову відповідальність, крім шкоди, заподіяної

транспортному засобу, який не відповідає вимогам пункту 1.7 статті

1 цього Закону, та майну, яке знаходилося в такому транспортному

засобі; ( Підпункт "а" пункту 41.1 статті 41 в редакції Закону

N 2902-IV ( 2902-15 ) від 22.09.2005 )
б) невстановленим транспортним засобом, крім шкоди, яка

заподіяна майну та навколишньому природному середовищу;
в) транспортним засобом, який вийшов з володіння власника не

з його вини, а у результаті протиправних дій іншої особи;
г) особами, на яких поширюється дія пункту 13.1 статті 13

цього Закону;
ґ) у разі недостатності коштів та майна страховика - учасника

МТСБУ, що визнаний банкрутом та/або ліквідований, для виконання

його зобов'язань за договором обов'язкового страхування

цивільно-правової відповідальності;
д) у разі надання страхувальником або особою,

відповідальність якої застрахована, свого транспортного засобу

працівникам міліції та медичним працівникам закладів охорони

здоров'я згідно з чинним законодавством;
е) за інших обставин, визначених законодавством про

цивільно-правову відповідальність власників наземних транспортних

засобів.
Регламентні виплати, зазначені у підпунктах "а"-"д" цього

пункту, розподіляються в порядку, встановленому президією МТСБУ.

( Абзац дев'ятий пункту 41.1 статті 41 в редакції Закону

N 2902-IV ( 2902-15 ) від 22.09.2005 )
41.2. МТСБУ за рахунок коштів фонду страхових гарантій

відшкодовує шкоду на умовах, визначених цим Законом, у разі її

заподіяння:
а) у разі недостатності коштів та майна страховика - повного

члена МТСБУ, що визнаний банкрутом та/або ліквідований, для

виконання його зобов'язань за договором обов'язкового страхування

цивільно-правової відповідальності;
б) власниками зареєстрованих в Україні транспортних засобів,

якщо такі власники надали відповідним уповноваженим органам інших

країн страховий сертифікат "Зелена картка", виданий від імені

страховиків - членів МТСБУ, та за умови, що такий страховик не

відшкодував шкоду;
в) на території України, водіями-нерезидентами, на умовах та

в обсягах, встановлених законодавством про обов'язкове страхування

цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних

засобів та принципами взаємного врегулювання шкоди на території

країн - членів міжнародної системи автомобільного страхування

"Зелена картка";
г) за інших обставин, визначених законом про цивільно-правову

відповідальність та міжнародними договорами стосовно обов'язкового

страхування цивільно-правової відповідальності.
Регламентні виплати, зазначені у підпунктах "а" та "в" цього

пункту, розподіляються рівними частками між повними членами МТСБУ.
41.3. МТСБУ не відшкодовує шкоду потерпілим, якщо вони можуть

задовольнити вимоги на підставі договорів інших видів страхування.

В таких випадках МТСБУ відшкодовується частина шкоди, яка не

компенсована за договорами інших видів страхування. ( Статтю 41

доповнено пунктом 41.3 згідно із Законом N 2902-IV ( 2902-15 ) від

22.09.2005 )
41.4. МТСБУ за рахунок коштів фонду захисту потерпілих

здійснює оплату послуг аварійних комісарів, залучених відповідно

до пункту 40.3 статті 40 цього Закону. ( Статтю 41 доповнено

пунктом 41.4 згідно із Законом N 2902-IV ( 2902-15 ) від

22.09.2005 )
Стаття 42. Фінансове забезпечення діяльності МТСБУ
Фінансування статутної діяльності МТСБУ здійснюється за

рахунок внесків страховиків - членів МТСБУ, а також за рахунок

пасивних доходів від тимчасово розміщених коштів цього фонду та

інших джерел, не заборонених законодавством, у порядку,

визначеному Статутом МТСБУ, та в обсягах, передбачених кошторисом,

що затверджується президією МТСБУ.
Стаття 43. Централізовані страхові резервні фонди МТСБУ
43.1. Для забезпечення виконання зобов'язань членів МТСБУ

перед страхувальниками і потерпілими при ньому створюються такі

централізовані страхові резервні фонди:
43.1.1. фонд страхових гарантій, призначений для забезпечення

платоспроможності МТСБУ під час взаєморозрахунків з уповноваженими

організаціями інших країн у галузі страхування цивільно-правової

відповідальності, з якими МТСБУ уклало угоду про взаємне визнання

договорів такого страхування та взаємне врегулювання питань

стосовно відшкодування шкоди. Мінімальний розмір фонду страхових

гарантій встановлюється на рівні встановленого Законом України

"Про страхування" ( 85/96-ВР ) мінімального розміру статутного

фонду страховика, що займається видами страхування іншими, ніж

страхування життя;
43.1.2. фонд захисту потерпілих у дорожньо-транспортних

пригодах (фонд захисту потерпілих), призначений для здійснення

розрахунків з потерпілими у випадках, передбачених цим Законом.
43.2. Джерелами формування централізованих страхових

резервних фондів є:
43.2.1. разові гарантійні внески страховиків у розмірі,

визначеному цим Законом;
43.2.2. відрахування страховиків з премій обов'язкового

страхування цивільно-правової відповідальності у розмірі,

визначеному Координаційною радою МТСБУ;
43.2.3. повернені МТСБУ в регресному порядку кошти за

заподіяну у результаті дорожньо-транспортної пригоди шкоду;
43.2.4. добровільні внески та пожертвування.
43.3. Порядок і умови формування централізованих страхових

резервних фондів встановлюються положенням про порядок і умови

формування централізованих страхових резервних фондів, що

затверджується президією МТСБУ та погоджується з Координаційною

радою МТСБУ.
43.4. Кошти централізованих страхових резервних фондів,

створених при МТСБУ, розміщуються з урахуванням безпечності,

прибутковості та ліквідності і мають бути представлені активами

таких категорій: грошові кошти на банківських рахунках, банківські

депозити (вклади), цінні папери, що емітуються державою.
Рішення про використання коштів централізованих страхових

резервних фондів відповідно до встановленої мети приймає дирекція

МТСБУ відповідно до положення про централізовані страхові резервні

фонди МТСБУ, що затверджується президією МТСБУ за погодженням з

Координаційною радою МТСБУ.
43.5. За рахунок членських внесків страховиків - членів МТСБУ

при МТСБУ створюється цільовий фонд, призначений для фінансування

діяльності МТСБУ, в тому числі для створення, підтримки та

обслуговування єдиної централізованої бази даних щодо

обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності.
Використання коштів з фонду фінансування діяльності МТСБУ

здійснюється дирекцією МТСБУ відповідно до кошторису, що

затверджується президією МТСБУ.
Про використання коштів цього фонду дирекція МТСБУ звітує

щорічно перед Координаційною радою МТСБУ та президією МТСБУ.
43.6. Нагляд за використанням коштів централізованих

страхових резервних фондів та цільового фонду фінансування

діяльності МТСБУ здійснює Координаційна рада МТСБУ.
Стаття 43-1. Фонд попереджувальних заходів МТСБУ
43-1.1. З метою проведення попереджувальних заходів,

спрямованих на підвищення безпеки дорожнього руху та зменшення

1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка