Догов І р про підвищення кваліфікації та підтвердження категорії (класу, розряду) з робітничих професій працівників птнз україни у галузі інформаційно-комп’ютерних технологій на базі Міжрегіонального вищого професійного училища зв’язку м. Києва
НазваДогов І р про підвищення кваліфікації та підтвердження категорії (класу, розряду) з робітничих професій працівників птнз україни у галузі інформаційно-комп’ютерних технологій на базі Міжрегіонального вищого професійного училища зв’язку м. Києва
Дата конвертації23.03.2013
Розмір39.9 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
Д О Г О В І Р

про підвищення кваліфікації та підтвердження

категорії (класу, розряду) з робітничих професій працівників ПТНЗ України

у галузі інформаційно-комп’ютерних технологій на базі

Міжрегіонального вищого професійного училища зв’язку м. Києва
«_____» __________ 2010 р. м. Київ №_______
Міжрегіональне вище професійне училище зв’язку м. Києва (далі – Виконавець), в особі директора, Петровича Василя Сергійовича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та _________________________________________________________________ (далі Замовник), в особі_____________________________________________________________________________, який діє на підставі _________________________________________________ з іншої сторони, уклали цей договір про наступне:
І. Предмет Договору

  1. Виконавець бере на себе зобов’язання за рахунок коштів Замовника та на підставі Положення про підвищення кваліфікації здійснити навчання (далі – освітня послуга) працівника(ів)________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

за навчальними планами та програмами, затвердженими у відповідному порядку.

1.2 У разі необхідності забезпечити слухачів місцями для проживання у готелі училища та одноразовим гарячим харчуванням за кошти Замовника.
ІІ. Обов’язки та права Виконавця

  1. Виконавець зобов’язаний:

   1. Надати Замовнику освітні послуги відповідно до державних стандартів освіти.

   2. Забезпечити дотримання прав учасників навчального процесу відповідно до чинного законодавства.

   3. Видати Замовнику документи про освіту встановленого зразка (посвідчення про підвищення кваліфікації, сертифікат про оволодіння новітніми технологіями та свідоцтво про присвоєння кваліфікаційного рівня з робітничої професії).

  1. Виконавець має право:

   1. У разі невиконання зобов’язань даного Договору Замовником і неможливістю врегулювання питань взаємовідносин шляхом переговорів, розірвати договір в односторонньому порядку, попередивши про це Замовника письмово, не пізніше, ніж за 5 днів.

   2. Відшкодувати збитки, заподіяні Виконавцю з вини слухачів чи Замовника.

   3. Порушувати питання про притягнення до відповідальності слухачів за порушення правил охорони праці, протипожежної безпеки, промсанітарії, внутрішнього розпорядку училища, проживання в готелі.

   4. Не видавати документи про підвищення кваліфікації у разі неуспішної здачі слухачем залікової роботи, кваліфікаційної пробної роботи на підвищення (підтвердження) робітничої кваліфікації, кваліфікаційної пробної роботи з опанування сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій.


IІІ. Обов’язки та права Замовника

  1. Замовник зобов’язаний:

   1. Своєчасно вносити плату за отриману освітню послугу в розмірах та строки, що встановлені цим Договором.

   2. Виконувати вимоги законодавства та Статуту Виконавця з організації надання освітніх послуг.

   3. Відшкодувати збитки заподіяні Виконавцю.

  2. Замовник має право:

   1. У разі невиконання зобов’язань даного Договору Виконавцем, і неможливістю врегулювання питань взаємовідносин шляхом переговорів, розірвати договір в односторонньому порядку, попередивши про це Виконавця не пізніше як за 5 днів.

   2. Порушувати питання про відшкодування збитків, заподіяних Виконавцем Замовнику.

   3. Вносити пропозиції щодо поліпшення навчально-виробничого процесу.


ІV. Плата за надання освітньої послуги та порядок розрахунків

  1. Загальна вартість освітніх послуг становить ____________грн. (в тому числі ПДВ).

  2. Загальна вартість послуг за проживання становить __________ грн. (в тому числі ПДВ).

  3. Загальна вартість послуг за харчування становить __________ грн. (в тому числі ПДВ).

  4. Загальна сума договору становить ___________ грн. (в тому числі ПДВ).

  5. Розрахунки за надання послуг здійснюється після підписання Акту здачі-прийняття виконаних робіт.

  6. Розрахунки проводяться у безготівковому чи готівковому вигляді згідно з встановленим порядком.


V. Форс – мажор

  1. Сторони погодилися, що у разі виникнення форс-мажорних обставин, вони звільняються від виконання своїх зобов’язань на час дії зазначених обставин.

  2. Про настання форс-мажорних обставин Сторони мають інформувати одна одну невідкладно. Якщо ці обставини триватимуть більше, ніж 6 місяців, то кожна із Сторін матиме право відмовитися від подальшого виконання зобов’язань за цим Договором, і в такому разі жодна із Сторін не матиме права на відшкодування другою стороною можливих збитків.


^ VІ. Порядок розгляду спорів

  1. Спори, що виникають протягом дії Договору, розв’язуються шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди відповідно до чинного законодавства.


VІІ. Строки дії Договору, порядок його зміни та припинення

  1. Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до «___»___________20__ року.

  2. Зміни або розірвання Договору можливі тільки за згодою обох сторін. Зміни та доповнення, що вносяться до Договору, розглядаються сторонами на протязі 10 днів. Одностороння відмова від виконання договірних обов’язків, при дотриманні умов договору іншою стороною, та одностороннє внесення змін до Договору, не допускається.

  3. Дія договору припиняється за згодою Сторін або у випадках, передбачених законом;

  4. Договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.


VIIІ. Юридичні адреси сторін


Виконавець

Замовник

МВПУ зв’язку

м.Київ

р/р 31251272210540

МФО 820019, код 05536797

в ГУДКУ у м.Києві

Директор ______________ В.С.Петрович

«_____» ______________ 2010 р.

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________
_______________________________________

_______________________________________

Схожі:

Догов І р про підвищення кваліфікації та підтвердження категорії (класу, розряду) з робітничих професій працівників птнз україни у галузі інформаційно-комп’ютерних технологій на базі Міжрегіонального вищого професійного училища зв’язку м. Києва iconЧас Найменування заходу та місце проведення
Заїзд, реєстрація учасників конкурсу та супроводжуючих осіб, поселення в гуртожиток Міжрегіонального вищого професійного училища...
Догов І р про підвищення кваліфікації та підтвердження категорії (класу, розряду) з робітничих професій працівників птнз україни у галузі інформаційно-комп’ютерних технологій на базі Міжрегіонального вищого професійного училища зв’язку м. Києва iconПравила прийому до Вищого професійного училища №24 м. Корець
До Вищого професійного училища №24 м. Корець приймаються громадяни України та особи без громадянства, що перебувають в Україні на...
Догов І р про підвищення кваліфікації та підтвердження категорії (класу, розряду) з робітничих професій працівників птнз україни у галузі інформаційно-комп’ютерних технологій на базі Міжрегіонального вищого професійного училища зв’язку м. Києва iconШляхи формування науково-методичної компетентності викладачів птнз...
Потенціал робітничих кадрів формується через систему птнз, оцінка успішності якого базується на задоволенні потреб ринку праці
Догов І р про підвищення кваліфікації та підтвердження категорії (класу, розряду) з робітничих професій працівників птнз україни у галузі інформаційно-комп’ютерних технологій на базі Міжрегіонального вищого професійного училища зв’язку м. Києва iconПравила прийому до Кіровоградського вищого професійного училища №4 на 2012-2013 навчальний рік
Правила прийому до Кіровоградського вищого професійного училища №4 на 2012-2013 навчальний рік розроблено згідно із Типовими правилами...
Догов І р про підвищення кваліфікації та підтвердження категорії (класу, розряду) з робітничих професій працівників птнз україни у галузі інформаційно-комп’ютерних технологій на базі Міжрегіонального вищого професійного училища зв’язку м. Києва iconС.І. Пундіков Активні методи навчання
З досвіду роботи майстра виробничого навчання ІІ категорії Макіївського вищого професійного училища
Догов І р про підвищення кваліфікації та підтвердження категорії (класу, розряду) з робітничих професій працівників птнз україни у галузі інформаційно-комп’ютерних технологій на базі Міжрегіонального вищого професійного училища зв’язку м. Києва iconІ. Наукове обґрунтування обраної теми
«впровадження інформаційно – компютерних технологій навчання на уроках в початковій школі як засіб підвищення пізнавальної активності...
Догов І р про підвищення кваліфікації та підтвердження категорії (класу, розряду) з робітничих професій працівників птнз україни у галузі інформаційно-комп’ютерних технологій на базі Міжрегіонального вищого професійного училища зв’язку м. Києва iconЧорноморська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
На виконання Закону України «Про загальну середню освіту», з метою підвищення творчо – професійного рівня педагогічних працівників...
Догов І р про підвищення кваліфікації та підтвердження категорії (класу, розряду) з робітничих професій працівників птнз україни у галузі інформаційно-комп’ютерних технологій на базі Міжрегіонального вищого професійного училища зв’язку м. Києва iconАналіз роботи бібліотеки важливий фактор оцінки діяльності, визначення...
В підсумках роботи враховувалось також підвищення соціальної й інформаційної ролі бібліо­теки в сучасній освітній діяльності, використання...
Догов І р про підвищення кваліфікації та підтвердження категорії (класу, розряду) з робітничих професій працівників птнз україни у галузі інформаційно-комп’ютерних технологій на базі Міжрегіонального вищого професійного училища зв’язку м. Києва iconРозвиток інформаційної компетентності педагогічних працівників птнз...

Догов І р про підвищення кваліфікації та підтвердження категорії (класу, розряду) з робітничих професій працівників птнз україни у галузі інформаційно-комп’ютерних технологій на базі Міжрегіонального вищого професійного училища зв’язку м. Києва iconАналіз функціональних обов язків педагогічних працівників птнз І...
Методичні аспекти організації підвищення кваліфікації педагогів професійної школи на підставі диференціойваного підходу
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка