Відомості Верховної Ради (ввр), 1996, n 30, ст. 141 )
НазваВідомості Верховної Ради (ввр), 1996, n 30, ст. 141 )
Сторінка1/7
Дата конвертації23.03.2013
Розмір0.68 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6   7
КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 30, ст. 141 )

( Офіційне тлумачення до Конституції див. в Рішеннях
Конституційного Суду
N 1-зп ( v001p710-97 ) від 13.05.97
N 4-зп ( v004p710-97 ) від 03.10.97
N 6-зп ( v006p710-97 ) від 25.11.97
N 9-зп ( v009p710-97 ) від 25.12.97
N 8-рп/98 ( v008p710-98 ) від 09.06.98
N 11-рп/98 ( v011p710-98 ) від 07.07.98
N 1-рп/99 ( v001p710-99 ) від 09.02.99
N 4-рп/99 ( v004p710-99 ) від 19.05.99
N 7-рп/99 ( v007p710-99 ) від 06.07.99
N 9-рп/99 ( v009p710-99 ) від 27.10.99
N 10-рп/99 ( v010p710-99 ) від 14.12.99
N 4-рп/2000 ( v004p710-00 ) від 11.04.2000
N 6-рп/2000 ( v006p710-00 ) від 19.04.2000
N 13-рп/2000 ( v013p710-00 ) від 16.11.2000
N 15-рп/2000 ( v015p710-00 ) від 14.12.2000
N 2-рп/2001 ( v002p710-01 ) від 28.03.2001
N 4-рп/2001 ( v004p710-01 ) від 19.04.2001
N 5-рп/2001 ( v005p710-01 ) від 17.05.2001
N 7-рп/2001 ( v007p710-01 ) від 30.05.2001
N 11-рп/2001 ( v011p710-01 ) від 13.07.2001
N 14-рп/2001 ( v014p710-01 ) від 16.10.2001
N 4-рп/2002 ( v004p710-02 ) від 20.03.2002
N 7-рп/2002 ( v007p710-02 ) від 27.03.2002
N 8-рп/2002 ( v008p710-02 ) від 07.05.2002
N 10-рп/2002 ( v010p710-02 ) від 29.05.2002
N 12-рп/2002 ( v012p710-02 ) від 18.06.2002
N 15-рп/2002 ( v015p710-02 ) від 09.07.2002
N 16-рп/2002 ( v016p710-02 ) від 17.10.2002
N 17-рп/2002 ( v017p710-02 ) від 17.10.2002
N 2-рп/2003 ( v002p710-03 ) від 28.01.2003
N 5-рп/2003 ( v005p710-03 ) від 05.03.2003
N 12-рп/2003 ( v012p710-03 ) від 26.06.2003
N 16-рп/2003 ( v016p710-03 ) від 14.10.2003
N 19-рп/2003 ( v019p710-03 ) від 10.12.2003
N 21-рп/2003 ( v021p710-03 ) від 25.12.2003
N 22-рп/2003 ( v022p710-03 ) від 25.12.2003
N 5-рп/2004 ( v005p710-04 ) від 04.03.2004
N 11-рп/2004 ( v011p710-04 ) від 19.05.2004
N 19-рп/2004 ( v019p710-04 ) від 01.12.2004
N 6-рп/2005 ( v006p710-05 ) від 05.10.2005
N 9-рп/2005 ( v009p710-05 ) від 13.10.2005 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2222-IV ( 2222-15 ) від 08.12.2004, ВВР, 2005, N 2, ст.44 )

Верховна Рада України від імені Українського народу -
громадян України всіх національностей,
виражаючи суверенну волю народу,
спираючись на багатовікову історію українського
державотворення і на основі здійсненого українською нацією, усім
Українським народом права на самовизначення,
дбаючи про забезпечення прав і свобод людини та гідних умов
її життя,
піклуючись про зміцнення громадянської злагоди на землі
України,
прагнучи розвивати і зміцнювати демократичну, соціальну,
правову державу,
усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю,
попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями,
керуючись Актом проголошення незалежності України від 24
серпня 1991 року ( 1427-12 ), схваленим 1 грудня 1991 року
всенародним голосуванням,
приймає цю Конституцію - Основний Закон України.


Р о з д і л I

^ ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

Стаття 1. Україна є суверенна і незалежна, демократична,
соціальна, правова держава.

Стаття 2. Суверенітет України поширюється на всю її
територію.
Україна є унітарною державою.
Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і
недоторканною.

Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність,
недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною
цінністю.
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і
спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною
за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод
людини є головним обов'язком держави.

Стаття 4. В Україні існує єдине громадянство. Підстави
набуття і припинення громадянства України визначаються законом.

Стаття 5. Україна є республікою.
Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є
народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної
влади та органи місцевого самоврядування. ( Офіційне тлумачення
положення частини другої статті 5 див. в Рішенні Конституційного
Суду N 6-рп/2005 ( v006p710-05 ) від 05.10.2005 )
Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні
належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її
органами або посадовими особами. ( Офіційне тлумачення положення
частини третьої статті 5 див. в Рішенні Конституційного Суду
N 6-рп/2005 ( v006p710-05 ) від 05.10.2005 )
Ніхто не може узурпувати державну владу. ( Офіційне
тлумачення положення частини четвертої статті 5 див. в Рішенні
Конституційного Суду N 6-рп/2005 ( v006p710-05 ) від 05.10.2005 )

Стаття 6. Державна влада в Україні здійснюється на засадах її
поділу на законодавчу, виконавчу та судову.
Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють
свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і
відповідно до законів України.

Стаття 7. В Україні визнається і гарантується місцеве
самоврядування.

Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства
права.
Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші
нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України
і повинні відповідати їй.
Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до
суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина
безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.

Стаття 9. Чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість
яких надана Верховною Радою України, є частиною національного
законодавства України.
Укладення міжнародних договорів, які суперечать Конституції
України, можливе лише після внесення відповідних змін до
Конституції України.

Стаття 10. Державною мовою в Україні є українська мова.
Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування
української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території
України.
В Україні гарантується вільний розвиток, використання і
захист російської, інших мов національних меншин України.
Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування.
Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України
та визначається законом.

( Офіційне тлумачення положень статті 10 див. в Рішенні
Конституційного Суду N 10-рп/99 ( v010p710-99 ) від 14.12.99 )

Стаття 11. Держава сприяє консолідації та розвиткові
української нації, її історичної свідомості, традицій і культури,
а також розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної
самобутності всіх корінних народів і національних меншин України.

Стаття 12. Україна дбає про задоволення
національно-культурних і мовних потреб українців, які проживають
за межами держави.

Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші
природні ресурси, які знаходяться в межах території України,
природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської)
економічної зони є об'єктами права власності Українського народу.
Від імені Українського народу права власника здійснюють органи
державної влади та органи місцевого самоврядування в межах,
визначених цією Конституцією.
Кожний громадянин має право користуватися природними
об'єктами права власності народу відповідно до закону.
Власність зобов'язує. Власність не повинна використовуватися
на шкоду людині і суспільству.
Держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права
власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки.
Усі суб'єкти права власності рівні перед законом.

Стаття 14. Земля є основним національним багатством, що
перебуває під особливою охороною держави.
Право власності на землю гарантується. Це право набувається і
реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно
відповідно до закону.

Стаття 15. Суспільне життя в Україні грунтується на засадах
політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності.
Жодна ідеологія не може визнаватися державою як обов'язкова.
Цензура заборонена.
Держава гарантує свободу політичної діяльності, не
забороненої Конституцією і законами України.

Стаття 16. Забезпечення екологічної безпеки і підтримання
екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків
Чорнобильської катастрофи - катастрофи планетарного масштабу,
збереження генофонду Українського народу є обов'язком держави.

Стаття 17. Захист суверенітету і територіальної цілісності
України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є
найважливішими функціями держави, справою всього Українського
народу.
Оборона України, захист її суверенітету, територіальної
цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України.
Забезпечення державної безпеки і захист державного кордону
України покладаються на відповідні військові формування та
правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності
яких визначаються законом.
Збройні Сили України та інші військові формування ніким не
можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян або з
метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи
перешкоджання їх діяльності.
Держава забезпечує соціальний захист громадян України, які
перебувають на службі у Збройних Силах України та в інших
військових формуваннях, а також членів їхніх сімей.
На території України забороняється створення і функціонування
будь-яких збройних формувань, не передбачених законом.
На території України не допускається розташування іноземних
військових баз.

Стаття 18. Зовнішньополітична діяльність України спрямована
на забезпечення її національних інтересів і безпеки шляхом
підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з членами
міжнародного співтовариства за загальновизнаними принципами і
нормами міжнародного права.

Стаття 19. Правовий порядок в Україні грунтується на засадах,
відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не
передбачено законодавством.
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування,
їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах
повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами
України.

Стаття 20. Державними символами України є Державний Прапор
України, Державний Герб України і Державний Гімн України.
Державний Прапор України - стяг із двох рівновеликих
горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів.
Великий Державний Герб України встановлюється з урахуванням
малого Державного Герба України та герба Війська Запорізького
законом, що приймається не менш як двома третинами від
конституційного складу Верховної Ради України.
Головним елементом великого Державного Герба України є Знак
Княжої Держави Володимира Великого (малий Державний Герб України).
Державний Гімн України - національний гімн на музику М.
Вербицького із словами, затвердженими законом, що приймається не
менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради
України.
Опис державних символів України та порядок їх використання
встановлюються законом, що приймається не менш як двома третинами
від конституційного складу Верховної Ради України.
Столицею України є місто Київ.


Р о з д і л II

^ ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

Стаття 21. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та
правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.

Стаття 22. Права і свободи людини і громадянина, закріплені
цією Конституцією, не є вичерпними.
Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути
скасовані.
При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних
законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і
свобод.

Стаття 23. Кожна людина має право на вільний розвиток своєї
особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших
людей, та має обов'язки перед суспільством, в якому забезпечується
вільний і всебічний розвиток її особистості.

Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і
свободи та є рівними перед законом.
Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору
шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі,
етнічного та соціального походження, майнового стану, місця
проживання, за мовними або іншими ознаками.
Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням
жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і
культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці,
у праці та винагороді за неї; спеціальними заходами щодо охорони
праці і здоров'я жінок, встановленням пенсійних пільг; створенням
умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством;
правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства
і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших
пільг вагітним жінкам і матерям.

Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений
громадянства і права змінити громадянство.
Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або
виданий іншій державі.
Україна гарантує піклування та захист своїм громадянам, які
перебувають за її межами.

Стаття 26. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають
в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами
і свободами, а також несуть такі самі обов'язки, як і громадяни
України, - за винятками, встановленими Конституцією, законами чи
міжнародними договорами України.
Іноземцям та особам без громадянства може бути надано
притулок у порядку, встановленому законом.

Стаття 27. Кожна людина має невід'ємне право на життя.
Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов'язок
держави - захищати життя людини.
Кожен має право захищати своє життя і здоров'я, життя і
здоров'я інших людей від протиправних посягань.

Стаття 28. Кожен має право на повагу до його гідності.
Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому,
нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи
покаранню.
Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана
медичним, науковим чи іншим дослідам.

Стаття 29. Кожна людина має право на свободу та особисту
недоторканність.
Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою
інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в
порядку, встановлених законом.
У разі нагальної необхідності запобігти злочинові чи його
перепинити уповноважені на те законом органи можуть застосувати
тримання особи під вартою як тимчасовий запобіжний захід,
обгрунтованість якого протягом сімдесяти двох годин має бути
перевірена судом. Затримана особа негайно звільняється, якщо
протягом сімдесяти двох годин з моменту затримання їй не вручено
вмотивованого рішення суду про тримання під вартою.
Кожному заарештованому чи затриманому має бути невідкладно
повідомлено про мотиви арешту чи затримання, роз'яснено його права
та надано можливість з моменту затримання захищати себе особисто
та користуватися правовою допомогою захисника.
Кожний затриманий має право у будь-який час оскаржити в суді
своє затримання.
Про арешт або затримання людини має бути негайно повідомлено
родичів заарештованого чи затриманого.

Стаття 30. Кожному гарантується недоторканність житла.
Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння
особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за
вмотивованим рішенням суду.
У невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя
людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які
підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений
законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння
особи, проведення в них огляду і обшуку.

Стаття 31. Кожному гарантується таємниця листування,
телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки
можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених
законом, з метою запобігти злочинові чи з'ясувати істину під час
розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати
інформацію неможливо.

Стаття 32. Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте
і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України.
Не допускається збирання, зберігання, використання та
поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім
випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної
безпеки, економічного добробуту та прав людини.
Кожний громадянин має право знайомитися в органах державної
влади, органах місцевого самоврядування, установах і організаціях
з відомостями про себе, які не є державною або іншою захищеною
законом таємницею.
Кожному гарантується судовий захист права спростовувати
недостовірну інформацію про себе і членів своєї сім'ї та права
вимагати вилучення будь-якої інформації, а також право на
відшкодування матеріальної і моральної шкоди, завданої збиранням,
зберіганням, використанням та поширенням такої недостовірної
інформації.

Стаття 33. Кожному, хто на законних підставах перебуває на
території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір
місця проживання, право вільно залишати територію України, за
винятком обмежень, які встановлюються законом.
Громадянин України не може бути позбавлений права в
будь-який час повернутися в Україну.


Стаття 34. Кожному гарантується право на свободу думки і
слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.
Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і
поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій
вибір.
Здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах
національної безпеки, територіальної цілісності або громадського
порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони
здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей,
для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно,
або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя.

Стаття 35. Кожен має право на свободу світогляду і
віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку
релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти
одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди,
вести релігійну діяльність.
Здійснення цього права може бути обмежене законом лише в
інтересах охорони громадського порядку, здоров'я і моральності
населення або захисту прав і свобод інших людей.
Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від
держави, а школа - від церкви. Жодна релігія не може бути визнана
державою як обов'язкова.
Ніхто не може бути увільнений від своїх обов'язків перед
державою або відмовитися від виконання законів за мотивами
релігійних переконань. У разі якщо виконання військового обов'язку
суперечить релігійним переконанням громадянина, виконання цього
обов'язку має бути замінене альтернативною (невійськовою) службою.

Стаття 36. Громадяни України мають право на свободу
об'єднання у політичні партії та громадські організації для
здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення
політичних, економічних, соціальних, культурних та інших
інтересів, за винятком обмежень, встановлених законом в інтересах
національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров'я
населення або захисту прав і свобод інших людей.
Політичні партії в Україні сприяють формуванню і вираженню
політичної волі громадян, беруть участь у виборах. Членами
політичних партій можуть бути лише громадяни України. Обмеження
щодо членства у політичних партіях встановлюються виключно цією
Конституцією і законами України.
Громадяни мають право на участь у професійних спілках з метою
захисту своїх трудових і соціально-економічних прав та інтересів.
Професійні спілки є громадськими організаціями, що об'єднують
громадян, пов'язаних спільними інтересами за родом їх професійної
діяльності. Професійні спілки утворюються без попереднього дозволу
на основі вільного вибору їх членів. Усі професійні спілки мають
рівні права. Обмеження щодо членства у професійних спілках
встановлюються виключно цією Конституцією і законами України.
Ніхто не може бути примушений до вступу в будь-яке об'єднання
громадян чи обмежений у правах за належність чи неналежність до
політичних партій або громадських організацій.
Усі об'єднання громадян рівні перед законом.

Стаття 37. Утворення і діяльність політичних партій та
громадських організацій, програмні цілі або дії яких спрямовані на
ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу
насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної
цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення
державної влади, пропаганду війни, насильства, на розпалювання
міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і
свободи людини, здоров'я населення, забороняються.
Політичні партії та громадські організації не можуть мати
воєнізованих формувань.
Не допускається створення і діяльність організаційних
структур політичних партій в органах виконавчої та судової влади і
виконавчих органах місцевого самоврядування, військових
формуваннях, а також на державних підприємствах, у навчальних
закладах та інших державних установах і організаціях.
Заборона діяльності об'єднань громадян здійснюється лише в
судовому порядку.

Стаття 38. Громадяни мають право брати участь в управлінні
державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах,
вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та
органів місцевого самоврядування.
Громадяни користуються рівним правом доступу до державної
служби, а також до служби в органах місцевого самоврядування.

( Офіційне тлумачення положень статті 38 див. в Рішенні
Конституційного Суду N 7-рп/99 (
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Відомості Верховної Ради (ввр), 1996, n 30, ст. 141 ) iconВідомості Верховної Ради (ввр), 1996, n 30, ст. 141 )

Відомості Верховної Ради (ввр), 1996, n 30, ст. 141 ) iconВідомості Верховної Ради України (ввр), 1996, n 30, ст. 141 )

Відомості Верховної Ради (ввр), 1996, n 30, ст. 141 ) iconПлан Список використаної літератури 1 Нормативні акти 1
Конституція України //Відомості Верховної Ради (ввр), 1996, n 30, ст. 141 28 червня 1996 року
Відомості Верховної Ради (ввр), 1996, n 30, ст. 141 ) iconВідомості Верховної Ради (ввр), 1996, n 30, ст. 141 )
Верховна Рада України від імені Українського народу громадян України всіх національностей
Відомості Верховної Ради (ввр), 1996, n 30, ст. 141 ) iconНормативно-правові акти
Конституція України. Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №20. – Ст....
Відомості Верховної Ради (ввр), 1996, n 30, ст. 141 ) iconЗакон України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності...
Відомості Верховної Ради (ввр), 2005, n 1, ст. 1 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом n 2902-iv ( 2902-15 ) від 22. 09. 2005,...
Відомості Верховної Ради (ввр), 1996, n 30, ст. 141 ) iconЗакон україни «про освіту»
Прийнята на 5 сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р., із змінами, внесеними згідно із Законом №2222-іv від 08. 12. 2004 р.,...
Відомості Верховної Ради (ввр), 1996, n 30, ст. 141 ) iconВідомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 34, ст. 451 )
Додатково див. Закон n 2120-iii ( 2120-14 ) від 07. 12. 2000, ввр, 2001, n 2-3, ст. 10 }
Відомості Верховної Ради (ввр), 1996, n 30, ст. 141 ) iconВідомості Верховної Ради України (ввр), 2003, n 45, ст. 358 )

Відомості Верховної Ради (ввр), 1996, n 30, ст. 141 ) iconВідомості Верховної Ради України (ввр), 2001, n 30, ст. 142 )

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка