Конституція учнівського самоврядування Потіцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Скачати 119.09 Kb.
НазваКонституція учнівського самоврядування Потіцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Дата конвертації23.03.2013
Розмір119.09 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы


Конституція
учнівського самоврядування
Потіцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

КОНСТИТУЦІЯ
учнівського самоврядування


Парламент учнівського самоврядування Потіцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів від імені всіх учнів школи виражаючи їх волю та інтереси, спираючись на основні демократичні принципи учнівського самоврядування, дбаючи про більш повну реалізацію права учнів на освіту та розвиток внутрішнього світу, усвідомлюючи відповідальність перед власною совістю попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями учнів школи, приймає цю Конституцію – Основний Закон учнівського самоврядування Школи.

Розділ І
^ ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

Стаття 1.      Учнівське самоврядування – добровільне об’єднання учнів, мета якого – сформувати почуття господаря школи, класу, вміння співробітничати на принципах партнерства, гласності, демократизму. 

Стаття 2.      Учнівське самоврядування має двоступеневу  структуру: загальношкільну і класну, з чітким взаємозв’язком органів учнівського самоврядування класів із загальношкільними, тобто перші підпорядковуються останнім, а педагогічний колектив школи здійснює консультативне педагогічне керівництво органами учнівського самоврядування обох рівнів.

Стаття 3.      Положення Конституції повинні виконуватись як у стінах Школи так і за її межами, якщо це не суперечить українському законодавству та нормативним документам Школи.

Стаття 4.      Учень, його освіта, здоров'я, честь і гідність, безпека визнаються в Школі найвищою соціальною цінністю.

Стаття 5.      Конституція учнівського самоврядування має найвищу силу серед актів учнівського самоврядування. Всі нормативні акти приймаються на основі Конституції і повинні відповідати їй.

Стаття 6.      Символами учнівського самоврядування є шкільні символи – прапор школи, шкільний герб і шкільний гімн.

Розділ ІІ
^ ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ'ЯЗКИ

Стаття 7.      Усі учні є вільні і рівні у своїй гідності та правах.

Стаття 8.      Права і свободи учня, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними.
При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

Стаття 9.      Кожний учень має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших учнів, та має обов'язки перед громадськістю Школи.

Стаття 10. Учні мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Стаття 11. Кожен має право на повагу до його гідності. Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню.

Стаття 12.  Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.

Стаття 13. Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання.

Стаття 14. Усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів учнівського самоврядування, та посадових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь.

Стаття 15. Кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу.

Стаття 16. Учням гарантується свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості, моральних інтересів, що виникають у зв'язку з різними видами інтелектуальної діяльності.

Стаття 17. Права і свободи учня захищаються. Кожному гарантується право на оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів учнівського самоврядування у шкільної адміністрації.

Стаття 18. Кожному гарантується право знати свої права і обов'язки. Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов'язки учнів, мають бути доведені до відома всіх учнів. Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов'язки учнів, не доведені до їх відома у порядку, встановленому законом, є не чинними.

Стаття 19. Ніхто не зобов'язаний виконувати нечесні розпорядження чи накази.

Стаття 20. Кожен учень зобов'язаний:

-       додержуватися Конституції та нормативних актів, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших учнів.

-       любити Україну, свій край, добром і турботою оточувати їх;

-       до батьків ставитися з повагою, слухати їхні поради;

-       для людей бути корисним.

-       бути вірним товаришем, допомагати в біді;

-       створювати красу, охороняти природу.

 

Розділ ІІІ

^ УЧНІВСЬКА РАДА

Стаття 21. Учнівська рада – найвищий виконавчий орган учнівського самоврядування, робота якого спрямована на розвиток учнівської ініціативи, дисципліни  та особливостей у відповідності до задоволення своїх потреб та інтересів.

Стаття 22. Учнівська рада обирається на загальних зборах і підзвітна їм один навчальний рік.

Стаття 23. Учнівська рада складається з представників 5-11класів.

Стаття 24. До членів Учнівської Ради входять голова, заступник, радники комітетів.

Стаття 25. Засідання Учнівської Ради проводиться не рідше два рази на місяць.

Стаття 26. При виникненні проблем, які потребують негайного вирішення, учнівська рада засідає частіше.

Стаття 27. Час, місце проведення і повістка засідання Учнівської Ради оголошуються головою як мінімум за 3 дні до його проведення.

Стаття 28. Учнівська Рада є дієздатною, якщо на засіданні присутні не менше 50%+1 член її повного складу.

Стаття 29. Рішення Учнівської Ради ухвалюються відкритим голосуванням простою більшістю голосів.

Стаття 30. Рішення учнівської ради заслуховуються на лінійці. На лінійку виносяться питання: звіти чергових класів, повідомлення про діяльність школи, застосування методів заохочення та покарання, щодо конкретних вчинків, проведення підсумків, щодо справ, які відбувалися в школі.

 

Розділ ІV
Голова Учнівської Ради

Стаття 31. Голова Учнівської Ради є гарантом прав учнів, визначених законами.

Стаття 32.  Кандидати на Голову Учнівської Ради висуваються як групою учнів, так і шляхом самовисування;

Стаття 33.  Голова Учнівської Ради обирається таємним голосуванням у визначений парламентом день в присутності директора школи;

Стаття 34.  Голова Учнівської Ради обирається простою більшістю голосів учнів класів школи шляхом таємного голосування, терміном на один рік;

Стаття 35.  Право бути обраним має кожен учень 9-11 класів школи;

Стаття 36.  Голова Учнівської Ради приступає до своїх обов’язків на наступний день  після відкритого оголошення результатів виборів.

Стаття 37.  Голова уповноважений:

-       здійснювати загальний контроль за виконавською дисципліною

-       координувати роботу комітетів,

-       проводити засідання Учнівської Ради.

-       формувати ініціативні групи для вирішення певних завдань.

-       представляти Учнівську Раду на вищих рівнях.

-       призначати керівників проектів.

-       у будь-який момент узяти під особистий контроль будь-який з проектів, що проводяться членами Учнівської Ради.

-       зажадати від членів Учнівської Ради звіт про виконану роботу.

-       нести звіт про роботу Учнівської Ради перед директором і педагогічною радою.

-       призначати час засідань Учнівської Ради.

-       бути ініціатором обговорення якого-небудь питання.

Стаття 38.  Голова має право

-       вирішального голосу (у разі розділення голосів «за і проти» порівну) на голосуванні Учнівської Ради.

-        бути присутнім на засіданні педагогічної Ради школи, виступати на захист учнів школи.

 

Розділ V
Заступник голови учнівської ради:

Стаття 39.  Заступник голови Учнівської Ради здійснює роботу по активізації діяльності комітетів, контролює виконання  рішень засідань Учнівської Ради, є керівником шкільного інформаційного агентства, планує його роботу, здійснює оформлення матеріалів.

Стаття 40. У відсутності голови, володіє всіма повноваженнями останнього.

Стаття 41.  Рішення, прийняті заступником під час відсутності голови, можуть бути змінені останнім протягом 7 календарних днів.

 

Розділ VІ
Комітети Учнівської ради:

Стаття 42.  Кількість та перелік комітетів встановлюється Учнівською Радою в залежності від потреб самоуправління.

Стаття 43.   Кожен комітет складається з 2-3 чоловік: радник комітету, його заступник та члени.

Стаття 44.   Радник комітету звітує на засіданні Учнівської Ради. Систематично проводить роботу і подає заступникові голови Учнівської Ради інформацію про її виконання. 

Стаття 45.       До основних комітетів Учнівської Ради входять:

-       Комітет внутрішніх справ

-       Комітет екології та праці

-       Комітет інформації

-       Комітет культури

-       Комітет освіти

-       Комітет охорони здоров’я та спорту

-       Комітет добрих справ

Стаття 46.       Комітет внутрішніх справ

-       пропаганда правових знань;

-       збереження майна;

-       сприяння підвищенню рівня культури поведінки;

-       виховання у школярів свідомої дисципліни;

-       підтримання порядку в школі;

-            здійснення контролю за відвідуванням  школи учнів з неблагонадійних родин та учнів схильних до правопорушень;

-            контроль чергування по школі та висвітлення результатів чергування;

-            пропагує норм і правил культурної  поведінки в громадських місцях .

Стаття 47.  Комітет екології та праці

-            залучення учнів до участі в екологічних акціях;

-            садіння дерев, кущів і квітів, робота по розбивці садів, парків; посадка дерев на честь видатних випускників.

-            робота з виявлення джерел забруднення навколишнього середовища;

-            пропаганда серед учнів господарності та економності;

Стаття 48.  Комітет інформації

-       висвітлення роботи учнівської ради в стіннівках, бюлетенях;

-       виготовлення стінгазет до різноманітних міроприємств.

Стаття 49.  Комітет культури

-       проведення культурно-масових справ, організація шкільних і класних вечорів, свят народного та шкільного календаря, розподіл між класами та учнями доручення по підготовці цих заходів;

-       встановлення зв’язків з Будинком культури, Будинком дитячо-юнацької творчості, музеями;

-       вивчення побажань учнів щодо організації і роботи гуртків художньої самодіяльності, проведення запису в гуртки.

-       організація проведення конкурсів і оглядів художньої самодіяльності.

Стаття 50.  Комітет освіти

-       організація допомоги учням, які мають незадовільні оцінки;

-       залучення учнів в гуртки, виступає з ініціативою про створення нових гуртків за інтересами;

-       допомога вчителям в організації тематичних вечорів;

-       участь в обладнанні навчальних кабінетів, організації виготовлення посібників, дидактичного і роздаткового матеріалу, облік і збереження обладнання;

-       проведення  заходів, направлених на підвищення якості знань учнів (предметні олімпіади, вечори, стінгазети, конкурси, огляди підручників). 

Стаття 51.   Комітет охорони здоров’я та спорту

-       проведення спортивних акцій, турнірів, туристичних змагань і походів.

-       пропаганда здорового способу життя.

-       здійснення нагляду за фізичною формою учнів та станом здоров’я.

Стаття 52.   Комітет добрих справ

-       участь у різноманітних акціях милосердя, надання допомоги ветеранам праці і ВВвійни, організація поздоровлень вчителів і ветеранів зі святами;

-       допомога молодшим школярам в навчанні, в організації шкільного життя;   допомога в проведенні акцій, рейдів, конкурсів, свят, організації роботи ради класів.

Розділ VІІ

^ КЛАСНІ  ЗБОРИ

Стаття 53.      Класні  збори – найвищий виконавчий орган, який збирається в міру потреби, але не рідше одного разу на місяць .

Стаття 54.      На зборах розглядаються питання, що стосуються життя класу: планування роботи , заохочення і покарання окремих учнів, обговорення діяльності класу, шляхи покращання роботи та інше .

Стаття 55.      На класні збори можуть бути запрошені  батьки, вчителі, інші члени учнівської ради .

Стаття 56.      Класні збори можуть вносити пропозиції, які повинні розглядатися на засіданнях учнівської ради, з повідомленням про своє рішення  на лінійці.

Стаття 57.      Головою зборів є староста класу.

Стаття 58.      Староста класу – це учень, що слідкує за дотриманням учнями, викладачами та працівниками школи законів в межах класу, сприяє організації життя класного колективу.

Стаття 59.      Старосту обирає класний колектив або призначає класний керівник.

Стаття 60.      Староста звітується перед головою самоврядування, класним керівником, адміністрацією школи.

Розділ VІІІ
Педагогічний колектив і Учнівська Рада

Стаття 61.      Педагогічний колектив надає допомогу Учнівській Раді у згуртуванні шкільного та класного колективів, розвитку активної громадської позиції та ініціативи учнів, їхніх творчих здібностей.

Стаття 62.      Директор школи всебічно сприяє роботі Ради, визначає педагогів-кураторів. Заступник директора з виховної роботи надає допомогу у плануванні, аналізі, корекції та підбитті підсумків роботи Ради.

Стаття 63.      Методичне об’єднання класних керівників та кожен класний керівник координує роботу Ради класу та її лідера, дає рекомендації щодо поліпшення роботи, надає допомогу у плануванні, аналізі, корекції та підбитті підсумків.

Стаття 64.      Педагог-куратор здійснює педагогічне керування центром розвитку учнів і координує роботу центру та його лідера, дає рекомендації щодо поліпшення роботи, надає допомогу в плануванні, аналізі, корекції та підбитті підсумків.

 

Розділ ІХ
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 65.      Конституція не може бути змінена, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод учнів або якщо вони протирічать Законам України та внутрішнім нормативним актам школи.

Стаття 66.      Конституція набуває чинності з дня її прийняття.


Схожі:

Конституція учнівського самоврядування Потіцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів iconСтатут учнівського самоврядування Мелітопольської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Учнівське самоврядування Мелітопольської зош І-ІІІ ступенів регламентує свою діяльність на підставі нормативно-правових актів: Конституції...
Конституція учнівського самоврядування Потіцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів iconЗакон “Про захист честі та гідності учня школи, викладача І працівника школи”
Богом, власною совістю, попереднім, нинішнім та майбутнім поколінням учнів, приймає цей Статут – основний закон учнівського самоврядування...
Конституція учнівського самоврядування Потіцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів iconПланробот и ради профілактики правопорушень потіцької загальноосвітньої...
Контролювати звітність класних керівників щодо невідвідування учнями школи без поважних причин
Конституція учнівського самоврядування Потіцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів iconСтудентки філологічного факультету
Педагогічну практику Аліна Миколаївна проходила у пришкільному таборі «Ромашка» Потіцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів...
Конституція учнівського самоврядування Потіцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів iconСтатут Учнівського самоврядування
Богом, власною совістю, попереднім, нинішнім І майбутнім поколінням учнів, приймає цей Статут основний закон Учнівського самоврядування...
Конституція учнівського самоврядування Потіцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів iconОпис досвіду Розівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст
Розівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Характеристика педагогічного, учнівського колективу
Конституція учнівського самоврядування Потіцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів iconПоложення про учнівське самоврядування Миколаївської загальноосвітньої школи
Учнівське самоврядування Миколаївської загальноосвітньої школи і-ш ступенів №36 діє на підставі Конституції України, чинного законодавства,...
Конституція учнівського самоврядування Потіцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів iconПоложення про офіційний сайт Маловільшанської загальноосвітньої школи...
Маловільшанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Білоцерківського району
Конституція учнівського самоврядування Потіцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів iconПлан роботи кленівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Богодухівської...
Кленівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Богодухівської районної ради Харківської області
Конституція учнівського самоврядування Потіцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів iconПастирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Смілянської районної...
Керівник: Степаненко Олена Іванівна, вчитель початкових класів Пастирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка