Порядок складання форм індивідуальної програми реабілітації інваліда, дитини-інваліда
Скачати 97.25 Kb.
НазваПорядок складання форм індивідуальної програми реабілітації інваліда, дитини-інваліда
Дата конвертації23.03.2013
Розмір97.25 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ

08.10.2007 № 623___Порядок складання форм індивідуальної програми

реабілітації інваліда, дитини-інваліда

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм складання форм індивідуальної програми реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів (далі – ІПР), заповнення ІПР, унесення до неї змін і результатів про виконання реабілітаційних заходів, а також підбиття підсумків виконання ІПР.

Заповнення ІПР та підбиття підсумків про її виконання здійснюється медико-соціальними експертними комісіями (далі – МСЕК), лікарсько-консультативними комісіями лікувально-профілактичних закладів (далі – ЛКК).

У разі потреби до складання окремих розділів ІПР залучаються спеціалісти закладів охорони здоров‘я, органів праці та соціального захисту населення, освіти, державної служби зайнятості, цільових страхових фондів та інших органів, що здійснюють заходи з реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів. Залучення таких спеціалістів до складання ІПР відбувається шляхом безпосередньої їх участі в роботі (засіданнях) МСЕК, ЛКК.

У разі потреби, для складання або корегування ІПР, інваліда можуть направити до обласної, центральної міської, Кримської республіканської МСЕК, Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності, Українського державного науково-дослідного інституту реабілітації інвалідів, обласної (міської) ЛКК, науково-дослідних інститутів педіатричного профілю. Термін складання ІПР не повинен перевищувати одного місяця з дня звернення інваліда до МСЕК, законного представника дитини-інваліда до ЛКК щодо встановлення інвалідності.

Унесення змін до ІПР здійснюється МСЕК, ЛКК та, у разі потреби, її оперативного коригування і в межах повноважень – реабілітаційними комісіями реабілітаційних установ.

1.2. Записи в ІПР здійснюють МСЕК, ЛКК, реабілітаційні комісії реабілітаційних установ, виконавці реабілітаційних заходів з урахуванням побажань інваліда, дитини-інваліда (її законного представника) та завіряються печаткою.

Записи в ІПР здійснюють державною мовою розбірливим почерком. Помилкові та неправильні записи закреслюються однією лінією та засвідчуються підписами керівника або вповноваженої посадової особи. Не допускається заповнення ІПР олівцем, закреслення чи виправлення відомостей, що вносяться до ІПР, а також додаткових записів після того, як ІПР підписана інвалідом або законним представником дитини-інваліда. У графах, які не заповнюються при складанні ІПР, проставляється прочерк ( „ - „).
2. Вимоги до заповнення ІПР

2.1. ІПР заповнюється шляхом запису потрібної інформації у відведене місце або підкреслення відповідного значення із запропонованих у формах.

2.2. ІПР № - указується порядковий номер, який відповідає порядковому номеру в журналі обліку видачі індивідуальної програми реабілітації інвалідів в МСЕК (форма № 160-1/о, затверджена наказом МОЗ від 19.05.2003 № 224 „Про затвердження форм медичної облікової документації, що використовується в медико-соціальних експертних комісіях”) або в журналі запису висновків лікувально-консультативної комісії (форма № 035/о, затверджена наказом МОЗ від 29.12.2000 № 369 „Про затвердження форм медичної облікової документації, що використовується в стаціонарах, поліклініках (амбулаторіях)”).

2.3. Пункти 1-9 форм заповнюються в точній відповідності із записами в Акті огляду МСЕК (форма № 157/о, затверджена наказом МОЗ від 19.05.2003 № 224 „Про затвердження форм медичної облікової документації, що використовується в медико-соціальних експертних комісіях”) або в Медичному висновку про дитину-інваліда віком до 18 років (форма № 080/о, затверджена наказом МОЗ від 04.12.2001 № 482 „Про затвердження порядку видачі медичного висновку про дитину-інваліда віком до 18 років”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.01.2002 за № 11/6299).

2.4. Пункт 11 „Клініко-функціональний діагноз та код за МКХ-10” заповнюється відповідно до Міжнародної статистичної класифікації хвороб та споріднених проблем охорони здоров‘я десятого перегляду, прийнятої 43 Всесвітньою асамблеєю охорони здоров‘я 01.01.93 (далі - МКХ-10).

У діагнозі вказується захворювання або його ускладнення, яке призводить до обмежень життєдіяльності. У лапках зазначається належність особи до основних нозологічних форм захворювань, визначених у Державній типовій програмі реабілітації інвалідів, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.2006 № 1686 (з ураженням опорно-рухового апарату та центральної і периферичної нервової системи, з психічними захворюваннями та розумовою відсталістю, з ураженням органів слуху, з ураженням органів зору, з ураженням внутрішніх органів, з онкологічними захворюваннями).

2.5. Пункт 12 „Супутні захворювання” - це нозологічні форми, які етіологічно і патогенетично не пов'язані з основним захворюванням, але здатні впливати на перебіг і тяжкість основного захворювання або можливість реабілітації хворого. Зазначається назва хвороби і код за МКХ-10. Наслідки хвороби класифікуються за Міжнародною класифікацією функціонування, обмеження життєдіяльності і здоров’я (ВООЗ, 2001). Обліку підлягають усі виявлені у інваліда (дитини-інваліда) обмеження життєдіяльності незалежно від того, проводяться або не проводяться реабілітаційні заходи щодо обмеження життєдіяльності.

2.6. У пункті 13 „Обмеження життєдіяльності” вказуються вид та ступінь обмежень життєдіяльності до реабілітації і після реабілітації. Вид та ступінь обмежень життєдіяльності вказуються відповідно до Інструкції про встановлення груп інвалідності, затвердженої наказом МОЗ України від 07.04.2004 № 183, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 22.04.2004 за № 516/9115 (із змінами).

2.7. Пункт 14 „Реабілітаційні заходи та їх реалізація” фахівці МСЕК, ЛКК заповнюють відповідно до переліків послуг, що надаються інвалідам, згідно з додатками 1- 6 до постанови Кабінету Міністрів України від 08.12.2006 №1686 „Про затвердження Державної типової програми реабілітації інвалідів”, визначаючи в кожному конкретному випадку види та форми реабілітаційних заходів та їх виконавців.

У графі „Обсяги” у відповідних розділах указується зміст, періодичність реабілітаційних заходів; у графі „Термін проведення” у відповідних розділах указується термін, протягом якого повинен здійснюватись рекомендований реабілітаційний захід; у графу „Місце проведення” у відповідні розділи уноситься запис про виконавця реабілітаційного заходу і підпис особи, яка його пропонує та визначає виконавця реабілітаційного заходу (фахівці МСЕК, ЛКК, представники державної служби зайнятості, соціальних служб, фондів тощо); у графі „Відмітка про виконання” робиться запис „виконано” або „не виконано” виконавцем, підписується відповідальною особою і скріплюється печаткою.

2.7.1. Розділ 1 „Медична реабілітація” заповнюється відповідно до потреби інваліда (дитини-інваліда) в заходах медичної реабілітації. Указуються характер медичних заходів, їх кількість, обсяг, методи та строки виконання, при необхідності із залученням до формування цього розділу в разі потреби спеціалістів закладів охорони здоров‘я.

2.7.2. Розділ 2 „Психолого-педагогічна реабілітація” заповнюється МСЕК, ЛКК з визначенням обсягу, кількості та тривалості курсів, строків виконання послуг з консультування, діагностики, патронажу, психологічної та педагогічної корекції розвитку дітей та молоді з функціональними обмеженнями з обов‘язковим залученням до заповнення цього розділу фахівців органів освіти або їх уповноважених представників, відповідних психолого-медико-педагогічних консультацій.

2.7.3. Розділ 3 „Фізична реабілітація” заповнюється МСЕК, ЛКК про характер заходів фізичної реабілітації, кількість курсів із залученням до формування цього розділу відповідних фахівців лікувально-профілактичних закладів та/або центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями.

2.7.4. Розділ 4 „Професійна реабілітація” - експертиза професійної придатності інвалідів у першу чергу проводиться для професій (спеціальностей), за якими вони працювали відповідно до відомостей, що внесені до трудової книжки або які підтверджені документами про професійну освіту, а також для професій (спеціальностей), здобуття яких можливе в майбутньому. Указується перелік професій і рівень кваліфікації, який збережений в тому чи іншому ступені професійної придатності. Обов‘язково вказуються відомості про придатність до відповідної професії: у повному обсязі, з обмеженням обсягу виконуваних робіт та визначенням тривалості робочого дня.

Зазначається перелік професій, спеціальностей, що рекомендується до освоєння при професійному навчанні, перепідготовці.

Обов‘язково надаються рекомендації щодо форми організації навчання: у загальноосвітньому навчальному закладі, у спеціально організованих умовах (спеціальна загальноосвітня школа, школа-інтернат, спеціальний клас (група у відповідному навчальному закладі), спеціальна навчальна програма, щадний режим навчання та ін.); щодо рівня професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації (освіта: професійно-технічна, неповна вища (молодший спеціаліст), базова вища (бакалавр), повна вища (спеціаліст, магістр), курсова підготовка), типу та назви навчального закладу. МСЕК, ЛКК рекомендують терміни та місце навчання.

До роботи з формування цього розділу ІПР можуть залучатися спеціалісти з інженерної психології (психології праці) та психології професійного відбору, педагогічні працівники відповідних загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, представники відповідних психолого-медико-педагогічних консультацій, державної служби зайнятості.

2.7.5. Розділ 5 „Трудова реабілітація„ має включати докладний опис усіх чинників та елементів майбутньої трудової діяльності інваліда. Обов‘язково вказується:

протипоказання за станом здоров‘я інваліда до професійної діяльності; показані інваліду умови праці (важкість, напруженість, режим праці та відпочинку, форма організації праці, санітарно-гігієнічні чинники);

у разі можливого продовження інвалідом роботи за своєю професією із зменшенням обсягу роботи – необхідні обмеження щодо виконання окремих посадових і функціональних обов‘язків, планових завдань;

у разі потреби – наводяться особливі вимоги до охорони праці і техніки безпеки (до роботи на висоті) біля механізмів, що рухаються, з енерго-устаткуванням та інші; необхідні для виконання роботи за професією спеціальні пристосування (тифлотехнічні, сурдотехнічні та інші засоби) і спеціальні вимоги з організаційно-технічної та ергономічної адаптації робочого місця щодо особливості патології інваліда;

раціональне працевлаштування - указується перелік рекомендованих професій і видів праці.

2.7.6. Розділ 6 „Фізкультурно-спортивна реабілітація„ – заповнюються МСЕК, ЛКК у разі відсутності протипоказань в інваліда, дитини-інваліда до фізкультурно-спортивної реабілітації та/або наданих висновків лікувально-профілактичних установ про їх відсутність або відповідного обмеження до занять фізичною культурою. Крім того, МСЕК, ЛКК указують строки та місце проведення реабілітації.

2.7.7. Розділ 7 „Соціальна та побутова реабілітація„ - потреба в них визначається лікарями МСЕК, ЛКК після обстеження соціально-побутових умов проживання інваліда, дитини-інваліда із залученням до формування цього розділу відповідних фахівців органів праці і соціального захисту населення, центрів соціальних служб для сім‘ї, дітей та молоді і служб у справах неповнолітніх.

2.7.8. Розділ ІІ „Технічні та інші засоби реабілітації” - потреба в засобах пересування, спеціальних засобах для самообслуговування, протезних виробах; спеціальних засобах для догляду, для освіти та трудової діяльністі; спеціальному фізкультурно-спортивному обладнанні та спортивному інвентарі визначається МСЕК, ЛКК на підставі медичних показань з можливим залученням до розробки цього розділу ІПР відповідних фахівців органів праці та соціального захисту населення, фахівців регіональних центрів «Інваспорт» та інших органів, які провадять діяльність у сфері реабілітації інвалідів.

2.7.9. Розділ ІІІ „Вироби медичного призначення” – заповнюється МСЕК, ЛКК на підставі медичних показань для забезпечення компенсації обмежень життєдіяльності, а також для відновлення втрачених або набуття нових професійних знань, навичок, умінь соціальної адаптації із залученням фахівців лікувально-профілактичних установ (в разі потреби).

Пункт 15 „Реабілітаційний потенціал„ - потрібне підкреслюється відповідно до наявних чинників, що характеризують реабілітаційний потенціал.

У пункті 16 „Мета реабілітації„ - потрібне підкреслюється.

У пункті 17 вказується дата проведення бесіди з інвалідом, законним представником дитини-інваліда.

У пункті 19 „Дата контролю за виконанням ІПР„ - зазначається дата контролю за виконанням ІПР, що здійснюється не рідше одного разу на два роки і може не збігатися з датою наступного огляду інваліда (дитини-інваліда).

Інвалідам, групу інвалідності, яким установлено без зазначення строку переогляду, та дітям-інвалідам контроль виконання ІПР та/або її корегування проводяться не рідше одного разу на два роки.

У разі згоди інваліда, дитини-інваліда (його законного представника) у пункті 20 ставиться відповідний підпис і вказується дата ознайомлення з ІПР. У разі відмови від ІПР або від її окремих розділів вказаних осіб зазначається причина відмови.

Підпис голови МСЕК (ЛКК) та печатка МСЕК (ЛКК) – ставляться при остаточному заповненні ІПР.

Підведення підсумків про виконання ІПР здійснюється МСЕК, ЛКК при черговому складанні ІПР та/або при черговому огляді інваліда, дитини-інваліда та зазначають свою думку у підпунктах 21.1-21.7 ІПР, дають рекомендації щодо подальшої реабілітації.

Підпункт 21.1 „Обмеження життєдіяльності” – відновлено повністю, частково (поліпшення), не відновлено (без змін); погіршено. Відновлення повне – передбачає повне усунення обмеження життєдіяльності. Відновлення часткове –зменшення обмеження життєдіяльності: значне поліпшення – на 2 ступені, поліпшення – на 1 ступінь. Не відновлено (без змін) - рівень обмеження життєдіяльності не змінився та група інвалідності залишилася. Погіршення означає, що в процесі або в результаті курсу реабілітації ступінь обмеження життєдіяльності підвищився, що вимагає внесення коректив до ІПР.

У Підпунктах 21.2, 21.3 робиться відмітка про побутову та виробничу активність і про результати компенсації стану хворого технічними засобами реабілітації.

При оцінці результатів професійної реабілітації поряд з наданням даних про працевлаштування інваліда (місце роботи, професія) дається висновок про раціональність працевлаштування; пропозиції та рекомендації з поліпшення працевлаштування інваліда.

У підпунктах 21.4, 21.5, 21.6, 21.7 потрібне підкреслюється або виписується додатково.

ІПР підписує голова МСЕК (ЛКК), реабілітолог та інші члени МСЕК (ЛКК), проставляється печатка та дата заповнення ІПР.


Начальник Управління

материнства, дитинства

та санаторної справи

В.В. Бондаренко

Начальник Відділу

медико-соціальної експертизи

та проблем інвалідності

В.В. Марунич

Схожі:

Порядок складання форм індивідуальної програми реабілітації інваліда, дитини-інваліда iconІндивідуальної програми реабілітації інваліда, що видається лікарсько-консультативними...

Порядок складання форм індивідуальної програми реабілітації інваліда, дитини-інваліда iconМіністерство соціальної політики україни
Відповідно до зазначеного у разі застосування праці інвалідів роботодавець зобов'язаний враховувати рекомендації мсек, оскільки невиконання...
Порядок складання форм індивідуальної програми реабілітації інваліда, дитини-інваліда iconПостанова президії Центрального правління утос
П-18 затвердити премію керівним працівникам за основні результати господарської діяльності за 4 кв. 2010 р в розмірах в залежності...
Порядок складання форм індивідуальної програми реабілітації інваліда, дитини-інваліда iconРубіжанський обласний навчально-реабілітаційний Центр Методичне об’єднання...
Здоров’язберігаючі технології навчання як складова частина комплексної реабілітації хворої дитини
Порядок складання форм індивідуальної програми реабілітації інваліда, дитини-інваліда iconПро внесення змін до Положення про порядок організації індивідуальної...
Про внесення змін до Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах
Порядок складання форм індивідуальної програми реабілітації інваліда, дитини-інваліда iconПро внесення змін до Положення про порядок організації індивідуальної...

Порядок складання форм індивідуальної програми реабілітації інваліда, дитини-інваліда iconПорядок складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками...
Цей Порядок розроблено відповідно до статті 58 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову...
Порядок складання форм індивідуальної програми реабілітації інваліда, дитини-інваліда icon«Про гриби»
«Складання таблиці здх». Це прийом організації індивідуальної І групової роботи учнів на початковій стадії уроку, коли йде актуалізація...
Порядок складання форм індивідуальної програми реабілітації інваліда, дитини-інваліда iconДо Інструкції про порядок складання річного

Порядок складання форм індивідуальної програми реабілітації інваліда, дитини-інваліда iconМшістерство охорони здоров'я україни наказ
Про затвердження Положення про порядок проведення профілактичних оглядів, медичної реабілітації ветеранів війни
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка