Розпорядження
Скачати 59.85 Kb.
НазваРозпорядження
Дата конвертації23.03.2013
Розмір59.85 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы


ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

смт. Великий Бурлук
від 11 березня 2011 року № 73

Про затвердження Положення


про сектор взаємодії з правоохоронними

органами, оборонної, мобілізаційної та

режимно-секретної роботи апарату

Великобурлуцької районної

державної адміністрації
На виконання статті 44 Закону України “Про місцеві державні адміністрації” пункту 1.5 Регламенту роботи Великобурлуцької районної державної адміністрації затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації від 20 січня 2011 року № 12, з метою організації чіткого та ефективного виконання завдань сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату Великобурлуцької районної державної адміністрації:

1. Затвердити Положення про сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату Великобурлуцької районної державної адміністрації (додається).

2. Завідувачу сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату Великобурлуцької районної державної адміністрації Гнутову М.Т. організувати роботу сектору щодо неухильного виконання Положення про сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату Великобурлуцької районної держаної адміністрації.

3. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження голови районної державної адміністрації від 11 квітня 2008 року №163 “Про затвердження Положення про сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату Великобурлуцької районної державної адміністрації”.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації Васильєву Ю.А.
Голова районної державної

адміністрації В.КРИНИЧАНСЬКИЙ
ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови районної державної адміністрації

від 11 березня 2011 року № 73

ПОЛОЖЕННЯ

про сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної,

мобілізаційної та режимно-секретної роботи

апарату Великобурлуцької районної державної адміністрації
1. Сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи (далі – сектор) є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації, підзвітним і підконтрольним голові та керівнику апарату районної державної адміністрації.

2. У своїй діяльності сектор керується Конституцією і Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України розпорядженнями голови обласної і районної державної адміністрації та цим Положенням.

3. Основними завданнями сектору є:

3.1. Аналітичне, консультативне, інформаційне та організаційне забезпечення, здійснення головою районної державної адміністрації повноважень, передбачених Законом України “Про місцеві державні адміністрації” в галузях забезпечення законності, правопорядку, прав і свобод громадян, оборонної та мобілізаційної роботи.

3.2. Взаємодія з районною прокуратурою, районним відділом Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області, Великобурлуцьким відділенням Вовчанської міжрайонної податкової інспекції в Харківській області, Державною митною службою (далі – правоохоронні органи), міжрайонним об’єднаним Вовчансько-Великобурлуцьким районним військовим комісаріатом і підрозділами Харківського прикордонного загону (далі – військові формування), розташованими на території району.

3.3. Організаційне та методичне забезпечення розробки і здійснення заходів щодо мобілізаційної підготовки переведення райдержадміністрації, об’єктів господарства району до роботи в умовах особливого періоду.

3.4. Організація планування та здійснення заходів, спрямованих на своєчасне виконання заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації.

3.5. Надання методичної та практичної допомоги з питань мобілізаційної підготовки; переведення апарату, інших підрозділів райдержадміністрації, об’єктів господарств району на режим роботи в умовах особливого періоду.

4. Організація роботи сектору здійснюється відповідно до Регламенту роботи районної державної адміністрації, інструкції з питань діловодства в райдержадміністрації, а також цим Положенням.

5. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

5.1. Вивчає та аналізує здійснення правоохоронними органами заходи щодо реалізації державних обласних та районних програм профілактики і боротьби із злочинністю та корупцією, стан додержання правоохоронними органами вимог законодавства України та відповідних міжнародних договорів з питань охорони громадської безпеки, громадського порядку, боротьби із злочинністю, а також виконання управліннями та відділами райдержадміністрації законодавчих актів, розпоряджень голови райдержадміністрації з питань оборонної роботи та мобілізаційної підготовки.

5.2. Підтримує постійні зв’язки з правоохоронними органами та військовими формуваннями.

5.3. Планує і координує дії підготовки та ведення територіальної оборони в районі.

5.4. Організує і координує розробку мобілізаційного плану району на особливий період, довготермінових і річних програм мобілізаційної підготовки відповідних структур району, здійснює методичне та нормативне забезпечення цієї роботи.

5.5. Сприяє підготовці молоді до військової служби, проведенню призову на строкову військову та альтернативну невійськову службу.

5.6. Сприяє державній прикордонній службі України в охороні та підтриманні встановленого режиму на державному кордоні.

5.7. Сприяє реалізації права на соціальний та правовий захист військовослужбовців та осіб, звільнених з військової служби в запас або відставку, членів їх сімей, військовослужбовців, які загинули, померли, пропали безвісти, стали інвалідами під час проходження служби або потрапили у полон у ході дій (війни) чи під час участі у миротворчих операціях.

5.8. Бере участь у підготовці та опрацюванні проектів розпоряджень і доручень голови райдержадміністрації, рішень колегії райдержадміністрації з питань взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної підготовки.

5.9. Готує матеріали до виступів і доповідає голові райдержадміністрації з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної підготовки на нарадах, колегіях, зустрічах тощо.

5.10. За дорученням голови райдержадміністрації розглядає звернення з питань, що належать до компетенції сектору.

5.11. Взаємодіє з органами місцевого самоврядування з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної підготовки, віднесення до їх компетенції.

5.12. Здійснює інші функції, що випливають із покладених на сектор завдань.

6. Сектор для виконання покладених на нього завдань має право:

6.1. Брати участь у засіданнях колегії, нарадах, навчаннях та інших заходах, що проводяться правоохоронними органами, військовими формуваннями.

6.2. По узгодженню з головою райдержадміністрації залучати до відпрацювання документів мобілізаційного плану районної державної адміністрації, спеціалістів управлінь, відділів, інших структурних підрозділів райдержадміністрації, а також відповідних спеціалістів підприємств, установ і організацій району, а від прокуратури одержувати інформацію про стан законності та заходи щодо її зміцнення.

6.3. Виходити з пропозицією до голови райдержадміністрації про скликання нарад з питань, що належать до компетенції сектору.

7. Сектор очолює завідувач. Працівники сектору призначаються на посаду та звільняються з посади головою районної державної адміністрації у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

8. Завідувач сектору:

8.1. Здійснює керівництво діяльністю сектору і організовує його роботу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на сектор завдань, визначає ступінь відповідальності працівників сектору.

8.2. Готує запити, щодо одержання від структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ, оборонної роботи і мобілізаційної підготовки.

8.3. Забезпечує підготовку матеріалів на розгляд голови райдержадміністрації.

8.4. Бере участь в організації доведення розпоряджень голови райдержадміністрації з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної і мобілізаційної роботи до відповідальних виконавців, відповідає за стан діловодства, обліку і звітності з цих питань.

8.5. Організовує роботу сектору з додержанням режиму таємності відповідно до Закону України “Про державну таємницю”.

9. Робота сектору здійснюється з додержанням режиму таємності відповідно до Закону України “Про державну таємницю”.

10. Сектор взаємодіє з правоохоронними органами Державної прикордонної служби України, координація роботи з питань охорони громадського порядку і державного кордону.
Керівник апарату

районної державної адміністрації Ю. ВАСИЛЬЄВА

Гнутов М.Т.

Схожі:

Розпорядження iconРозпорядження
Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації Васильєву Ю. А
Розпорядження iconРозпорядження
Визнати такими, що втратили чинність, пункти 1 та 2 розпорядження голови районної державної адміністрації від 10 листопада 2010 року...
Розпорядження iconЛітківська сільська рада броварського району Київської області розпорядження...
На виконання розпорядження голови Броварської районної державної адміністрації №161 від 03. 02. 2012 року Про відзначення в районі...
Розпорядження iconРозпорядження
Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 07. 06....
Розпорядження iconЗгурівська районна державна адміністрація розпорядження від „
Законів України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про захист суспільної моралі”, розпорядження голови Київської обласної державної...
Розпорядження iconРозпорядження
На шляху до доброчесності”, на виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 08. 12. 2009 №470 „Про план заходів щодо попередження...
Розпорядження iconРозпорядження
України та постанови Кабінету Міністрів України від 09. 10. 06 №1404 “Питання попередньої оплати товарів, робіт І послуг, що закуповуються...
Розпорядження iconРозпорядження
Лісового кодексу України, на виконання вимог розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 01 серпня 2012...
Розпорядження iconРозпорядження
Харківської обласної ради від 17 лютого 2011 року №82- VI та розпорядження голови районної державної адміністрації від 8 липня 2005...
Розпорядження iconРозпорядження
«Про доступ до публічної інформації», розпорядження голови районної держаної адміністрації від 10 травня 2011 року №142 «Про забезпечення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка