Затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 8 червня 2001 року №260 трудовий договір між працівником І фізичною особою
Скачати 53.21 Kb.
НазваЗатверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 8 червня 2001 року №260 трудовий договір між працівником І фізичною особою
Дата конвертації24.03.2013
Розмір53.21 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
Затверджено

наказом Міністерства праці та соціальної політики

України

від 8 червня 2001 року № 260

ТРУДОВИЙ ДОГОВІР

між працівником і фізичною особою
Місто ___________________________ «___» ______________ 200__ р.

Прізвище ____________________________________________________________________________

Ім'я_________________________________________________________________________________

По батькові _________________________________________________________________________,

Рік народження _______________________________________________________________________

Місце роботи, посада (для фізичної особи, яка використовує найману працю, пов'язану з наданням послуг)

____________________________________________________________________________________

Ідентифікаційний код № _______________________________________________________________

Для фізичної особи— суб'єкта підприємницької діяльності без створення юридичної особи з правом найму працівників

№ __________ свідоцтва про реєстрацію фізичної особи — підприємця

Ідентифікаційний код № _______________________________________________________________

М ісце проживання ___________________________________________________________________

Паспорт: серія, номер, яким органом і коли виданий

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________,

іменований далі^ Фізична особа, з одного боку, і

Прізвище ____________________________________________________________________________

Ім'я_________________________________________________________________________________

По батькові _________________________________________________________________________,

Дата народження _____________________________________________________________________

Вид діяльності (професія) ______________________________________________________________

Останнє місце роботи _________________________________________________________________

Місце проживання ____________________________________________________________________

Паспорт: серія, номер, яким органом і коли виданий________________________________________

____________________________________________________________________________________

Ідентифікаційний код № ______________________________________________________________,

іменований далі Працівник, з другого боку, уклали між собою цей трудовий договір про таке:
1. Цей договір є: (потрібне підкреслити) безстроковим, що укладається на невизначений строк; на визначений термін, установлений за погодженням сторін ____________________________________________________________________________________;

(указати строк дії договору)
таким, що укладається на час виконання певної роботи

____________________________________________________________________________________

(указати строк виконання роботи)

2. Працівник зобов'язаний виконувати __________________________________________________

(зазначаються докладні

____________________________________________________________________________________

характеристики роботи продавця, водія, секретаря, садівника, няньки
_________________________________________________________________________________________________________________

тощо та вимоги до рівня її виконання: за обсягом виробництва (робіт),
_________________________________________________________________________________________________________________

якістю виконання робіт, рівня виконання норм та нормованих завдань,
____________________________________________________________________________________

дотримання правил з охорони праці; строків її виконання)
3. Фізична особа зобов'язується:

оплачувати працю Працівника у розмірі ____________________ грн. на місяць.

Розмір заробітної плати визначається за згодою сторін, але не нижче законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати;

забезпечити безпечні і нешкідливі умови праці для виконання прийнятих Працівником зобов'язань, обладнати робоче місце відповідно до вимог нормативних актів про охорону праці, надавати необхідний інвентар, робочий одяг.

4. Час виконання робіт установлюється з__________________________________________________

____________________________________________________________________________________

(указується час початку та закінчення робочого дня)
При розподілі робочого дня на частини зазначається тривалість кожної з частин та перерва між ними. Наприклад, з 8.00 години до 12.00 години та з 17.00 години до 20.00 години. Розподіл робочого дня на частини можливий і в ході виконання трудового договору, про що складається відповідне доповнення до цього договору.

При цьому сторони мають право встановлювати сумарний облік робочого часу за певний період (місяць, квартал тощо). Тривалість робочого часу не повинна перевищувати у вибраному періоді нормальну тривалість робочого часу з розрахунку 40 годин на тиждень.

5. Вихідні дні надаються_______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

(указуються відповідні дні тижня)
За згодою сторін конкретні вихідні дні можуть змінюватися, про що сторони сповіщають одна одну не пізніше ніж за два дні.

Робота у вихідні, святкові та неробочі дні допускається тільки за згодою Працівника і підлягає компенсації відповідно до чинного законодавства.

6. Тривалість щорічної оплачуваної відпустки та час її надання ______________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указується тривалість, початок та закінчення відпустки)
Тривалість щорічної оплачуваної відпустки не може бути менш як 24 календарні дні.

7. При вирішенні питань, не передбачених цим договором, сторони керуються загальними нормами законодавства про працю України.

8. Трудовий договір набирає чинності з моменту його підписання або з дати, визначеної сторонами у договорі, але не пізніше дня фактичного допущення працівника до роботи.

9. Трудовий договір повинен бути зареєстрований^ Фізичною особо у державній службі зайнятості за місцем свого проживання у тижневий строк з моменту фактичного допущення працівника до роботи.

10. Спори з виконання умов трудового договору розглядаються районним судом. У такому самому порядку розглядаються спори про визнання трудового договору недійсним, якщо він був укладений, наприклад, без наміру виконувати передбачені в ньому обов'язки (фіктивний трудовий договір).

11. Заробітна плата працівника підлягає оподаткуванню в порядку, визначеному законодавством про прибутковий податок з громадян.

12. Працівники, які працюють у фізичних осіб за трудовими договорами, підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню. Сплата страхових внесків провадиться у розмірах і порядку, визначених законодавством.

13. Підстава для пільг з оподаткування та інших пільг ______________________________________

____________________________________________________________________________________

(указати відомості про кількість дітей, утриманців, інші підстави)

14. Трудовий договір складений у трьох автентичних примірниках, один з яких перебуває у^ Фізичної особи, другий у Працівника, третій — у державній службі зайнятості, яка здійснила реєстрацію трудового договору.

15. Підписи сторін:

Фізична особа _______________________ Працівник _______________________

«___» _______________________ 200__ р. «___» _____________________ 200__ р.

16. Трудовий договір зареєстрований від «___» ____________________ 200__ р. за № ___________

____________________________________________________________________________________

(найменування державної служби зайнятості)
М. П. ______________ ____________________________________________

(підпис) (прізвище, їм 'я, по батькові посадової особи служби зайнятості)

17. Трудовий договір розірваний сторонами «___» __________________ 200__ р.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(підстави припинення договору вносяться з посиланням на відповідні статті КЗпП України)

Підписи сторін:

Фізична особа ______________________________ Працівник _________________________

18. Трудовий договір від «___» ___________________ 200__ р. за № _________ знято з реєстрації

«___» __________________ 200__ р.

____________________________________________________________________________________

(найменування державної служби зайнятості)
М. П. ____________ __________________________________________________

(підпис) (прізвище, ім 'я, по батькові посадової особи служби зайнятості)

19. Трудовий договір визнаний недійсним за рішенням суду від «___» _____________ 200___ р.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(підстави та копія рішення суду додаються)

20. Сторони ознайомлені з порядком реєстрації та зняття з реєстрації трудового договору, внесення відповідних записів до трудової книжки Працівника та її зберігання.

Підписи сторін:
Фізична особа __________________________ Працівник ______________________

Схожі:

Затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 8 червня 2001 року №260 трудовий договір між працівником І фізичною особою iconПопередній трудовий договір з працівником
Фізичною Особою-Підприємцем Ткаченко Василієм івановичом, що діє на підставі запису до господарської діяльності зареєстрований в...
Затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 8 червня 2001 року №260 трудовий договір між працівником І фізичною особою iconФорма трудового договору між працівником І фізичною особою

Затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 8 червня 2001 року №260 трудовий договір між працівником І фізичною особою iconЧинне законодавство України визначає трудовий договір як угоду між...
До речі, одним із важливих інститутів трудового права є колективний договір, що укладається між власником (уповноваженим ним органом)...
Затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 8 червня 2001 року №260 трудовий договір між працівником І фізичною особою iconМіністерство праці та соціальної політики україни
Відповідно до Положення про Міністерство праці та соціальної політики України, затвердженого Указом Президента України від 30. 08....
Затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 8 червня 2001 року №260 трудовий договір між працівником І фізичною особою iconОбовязки посадових осіб з охорони праці в закладах освіти витяг з...
Витяг з Положення про організацію роботи праці учасників навчально – виховного процесу в установах І закладах освіти затверджено...
Затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 8 червня 2001 року №260 трудовий договір між працівником І фізичною особою iconПерелік документів, що надається Заставодавцем – юридичною особою...
Ффб/договір купівлі-продажу облігацій та договір бронювання, рішення виконкому, акт прийому-передачі
Затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 8 червня 2001 року №260 трудовий договір між працівником І фізичною особою iconЗатверджено Наказом Начальника Озброєння Збройних Сил України від...
Збройних силах ", введеного в дію наказом мо СРСР 1979 року №260 та "Інструкції по організації обліку, зберігання І видачі стрілецької...
Затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 8 червня 2001 року №260 трудовий договір між працівником І фізичною особою iconМіністерство праці та соціальної політики україни
У зв'язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 р. N 110
Затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 8 червня 2001 року №260 трудовий договір між працівником І фізичною особою iconМіністерство праці та соціальної політики україни комітет по нагляду за охороною праці
Г положення про опрацювання, прийняття, перегляд та скасування державних міжгалузевих І галузевих нормативних актів про охорону праці,...
Затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 8 червня 2001 року №260 трудовий договір між працівником І фізичною особою iconТрудовийдогов І р між працівником І фізичною особою, яка використовує найману працю
Місце роботи, посада (для фізичної особи, яка використовує найману працю, пов'язану з наданням послуг)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка