Про затвердження Державної програми протидії торгівлі людьми на період до 2010 року з метою створення умов для протидії торгівлі людьми та пов'язаній з нею злочинній діяльності Кабінет Міністрів
Скачати 122.53 Kb.
НазваПро затвердження Державної програми протидії торгівлі людьми на період до 2010 року з метою створення умов для протидії торгівлі людьми та пов'язаній з нею злочинній діяльності Кабінет Міністрів
Дата конвертації24.03.2013
Розмір122.53 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
                                                          

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИП О С Т А Н О В А
від 7 березня 2007 р. N 410
КиївПро затвердження Державної програми протидії
торгівлі людьми на період до 2010 року
З метою створення умов для протидії торгівлі людьми та
пов'язаній з нею злочинній діяльності Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Державну програму протидії торгівлі людьми на
період до 2010 року (далі - Програма), що додається.

2. Міністерству у справах сім'ї, молоді та спорту, іншим
заінтересованим центральним органам виконавчої влади щороку
передбачати кошти для виконання Програми в межах видатків, що
визначаються їм під час складання проекту Державного бюджету
України на відповідний рік, та вживати заходів до залучення коштів
з інших джерел на зазначену мету.

3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
передбачати під час складання проектів місцевих бюджетів на
відповідний рік кошти для виконання Програми.

4. Центральним органам виконавчої влади, визначеним
відповідальними за виконання Програми, Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським
державним адміністраціям надсилати раз на півроку до 20 числа
місяця, що настає за звітним періодом, Міністерству у справах
сім'ї, молоді та спорту інформацію про стан виконання завдань,
визначених Програмою.

Міністерству у справах сім'ї, молоді та спорту подавати
щороку до 1 березня Кабінетові Міністрів України узагальнену
інформацію про хід виконання Програми.
Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 31
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 березня 2007 р. N 410

^ ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
протидії торгівлі людьми на період до 2010 року
Загальна частина

Однією з проблем, що стоять сьогодні перед Україною та
світовою спільнотою, є торгівля людьми.

Незважаючи на здійснення певних заходів щодо протидії
торгівлі людьми проблема залишається актуальною.

Це негативне явище може виявлятися у різних формах - від
викрадення людей до їх продажу з використанням обману, шантажу чи
уразливого стану особи. Жертви торгівлі людьми використовуються
для примусової праці, у порнобізнесі, як донори для трансплантації
тканин і органів тощо.

Ситуація, що склалася, потребує консолідації зусиль
центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування, а також міжнародних і громадських
організацій.

^ Мета і основні завдання ПрограмиМетою Програми є створення умов для протидії торгівлі людьми
та пов'язаній з нею злочинній діяльності, підвищення ефективності
роботи з виявлення таких злочинів та осіб, що їх учиняють,
вирішення питання щодо реінтеграції осіб, які постраждали від
торгівлі людьми.

Основними завданнями Програми є:

удосконалення механізму нормативно-правового регулювання
питань протидії торгівлі людьми, а також боротьби з нею, включення
їх до освітніх програм для дітей та молоді;

проведення роз'яснювальної роботи за допомогою засобів
масової інформації, підвищення ефективності діяльності
правоохоронних органів у боротьбі з торгівлею людьми;

забезпечення ефективної взаємодії правоохоронних органів
України та інших держав у протидії торгівлі людьми, а також у
боротьбі з нею;

надання допомоги особам, що постраждали від торгівлі людьми,
зокрема у поверненні додому, працевлаштуванні та професійному
навчанні;

вдосконалення діяльності центрів реабілітації для осіб, що
постраждали від торгівлі людьми;

розроблення механізму психолого-соціальної реабілітації
дітей, що постраждали від торгівлі людьми;

співробітництво з громадськими та міжнародними організаціями
і фондами, що провадять діяльність, пов'язану з протидією торгівлі
людьми;

використання міжнародного досвіду із запобігання торгівлі
людьми та боротьби з нею, захисту прав осіб, що постраждали від
зазначеного злочину, розшуку зниклих осіб за кордоном, їх
повернення та реабілітації.

Для виконання Програми необхідно здійснити заходи, зазначені
у додатку.

^ Фінансове забезпечення виконання ПрограмиВиконання Програми здійснюватиметься центральними та
місцевими органами виконавчої влади у межах коштів, передбачених
їм у державному та місцевих бюджетах на відповідний рік, а також
за рахунок інших джерел.

Обсяг фінансування Програми з державного бюджету становить
1469,7 тис. гривень.

^ Очікувані результатиВиконання Програми дасть змогу:

підвищити рівень інформованості населення та усвідомлення
проблеми торгівлі людьми і як результат - зменшити кількість
людей, що стають жертвами цього злочину;

включити до освітніх програм для дітей та молоді, зокрема
тих, що навчаються у дитячих будинках і школах-інтернатах, питання
протидії торгівлі людьми з метою зменшення ризику їх потрапляння
до сексуального та трудового рабства;

підвищити кваліфікацію фахівців центральних та місцевих
органів виконавчої влади, що беруть участь у здійсненні заходів з
протидії торгівлі людьми, а також у боротьбі з нею шляхом
організації навчання державних службовців і представників
громадських організацій;

поліпшити роботу правоохоронних органів, підвищити рівень їх
взаємодії з відповідними структурами інших держав у розслідуванні
злочинів, пов'язаних з торгівлею людьми;

підвищити рівень надання реабілітаційної допомоги, збільшити
кількість реінтегрованих осіб шляхом посилення соціальної,
юридичної, медичної та психологічної допомоги особам, що
постраждали від торгівлі людьми.
Додаток
до Програми

^ ПЛАН
заходів щодо протидії торгівлі людьми
на період до 2010 року
Запобігання торгівлі людьми та боротьба з нею1. Проаналізувати акти законодавства з питань боротьби з
торгівлею людьми та в разі потреби подати Кабінетові Міністрів
України пропозиції щодо внесення до них змін.

Мінсім'ямолодьспорт, Мін'юст,
МВС, МЗС, Мінпраці, МОН, МОЗ
разом з громадськими та
міжнародними організаціями.

2007 рік.

2. Проводити моніторинг актів національного законодавства
щодо їх відповідності нормам міжнародного права з питань протидії
торгівлі людьми та своєчасно подавати Кабінетові Міністрів України
пропозиції щодо внесення до них змін.

Мінсім'ямолодьспорт, Мін'юст,
МВС, МЗС, Мінпраці, МОН, МОЗ
разом з громадськими та
міжнародними організаціями.

2007-2010 роки.

3. Утворити та забезпечити діяльність робочих експертних груп
при регіональних постійно діючих комісіях з питань обміну
інформацією про запобігання торгівлі людьми та координації зусиль
у боротьбі з нею.

Мінсім'ямолодьспорт, Рада
міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська
міські держадміністрації
разом з громадськими та
міжнародними організаціями.

2007 рік.

4. Заслуховувати раз на півріччя інформацію керівників
центральних органів виконавчої влади, що беруть участь у
здійсненні заходів з протидії торгівлі людьми, про стан виконання
Державної програми протидії торгівлі людьми на період до 2010 року
з метою оцінки її ефективності.

Міжвідомча координаційна рада
з питань протидії торгівлі
людьми.

2007-2010 роки.

5. Забезпечувати проведення щорічних регіональних і
міжгалузевих нарад-семінарів з питань координації зусиль,
проведення аналізу та уточнення стратегії запобігання торгівлі
людьми та боротьби з нею.

Мінсім'ямолодьспорт, МВС,
МЗС, МОН, Мін'юст, СБУ,
Мінпраці, Мінтрансзв'язку,
Держкомтелерадіо, Адміністрація
Держприкордонслужби,
Держкомнацрелігій,
Держпідприємництво, Рада
міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська
міські держадміністрації.

2007-2010 роки.

6. Організовувати навчання державних службовців з питань
протидії торгівлі дітьми, викоренення найгірших форм дитячої
праці.

Мінсім'ямолодьспорт, Мінпраці,
МВС, МЗС, МОН, Мін'юст разом з
громадськими та міжнародними
організаціями.

2007-2010 роки.

7. Забезпечувати підготовку та навчання працівників
дипломатичної служби з питань протидії торгівлі людьми, налагодити
міжнародне співробітництво у цій сфері, а також у сфері захисту
осіб, що постраждали від такого злочину.

МЗС, МОН разом з громадськими
та міжнародними організаціями.

2007-2010 роки.

8. Розробити та впровадити програми соціальної та
психологічної реабілітації дітей, що постраждали від торгівлі
людьми.

МОН, Мінсім'ямолодьспорт,
Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська
міські держадміністрації.

2007-2010 роки.

9. Включити до програм підготовки, перепідготовки і
підвищення кваліфікації педагогічних працівників інститутів
післядипломної педагогічної освіти навчальні курси, лекції та
практичні заняття з питань протидії торгівлі людьми.

МОН, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації.

2007 рік.

10. Продовжити видання інформаційно-освітніх матеріалів з
питань профілактики торгівлі людьми та проблем соціального захисту
дітей і молоді.

Мінсім'ямолодьспорт, МОН,
Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська
міські держадміністрації.

2007-2010 роки.

11. Підвищувати рівень інформованості населення щодо засобів
і методів, які використовуються торговцями людьми, шляхом
організації та здійснення інформаційно-просвітницьких заходів.

Мінсім'ямолодьспорт, МВС,
МОН, Мін'юст, СБУ, Мінпраці,
Мінтрансзв'язку,
Держкомтелерадіо, МКТ, МЗС,
Адміністрація
Держприкордонслужби,
Держкомнацрелігій,
Держпідприємництво, Рада
міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська
міські держадміністрації.

2007-2010 роки.

12. Запровадити навчальний курс з питань трудової міграції та
протидії торгівлі людьми для працівників Державної служби
зайнятості на базі Інституту підвищення кваліфікації державної
служби зайнятості.

Мінпраці.Вересень 2007 року.

13. Включити заходи з протидії торгівлі людьми до Єдиної
технології обслуговування незайнятого населення.

Мінпраці.2007 рік.

14. Запровадити рубрику "Питання, що найчастіше ставляться"
на веб-порталі Державної служби зайнятості з метою запобігання
торгівлі людьми з числа осіб, що мають намір виїхати за кордон для
працевлаштування.

Мінпраці.2007 рік.

15. Забезпечувати проведення інформаційно-роз'яснювальної
роботи з питань зайнятості населення.

Мінпраці.2007-2010 роки.

16. Забезпечити інформування громадян про вакансії за
кордоном (у рамках двосторонніх угод).

^ Мінпраці, МЗС.2007 рік.

17. Підготувати та подати Кабінетові Міністрів України
пропозиції щодо внесення змін до актів законодавства з питань
регулювання діяльності, пов'язаної з посередництвом у
працевлаштуванні за кордоном, з метою посилення захисту прав і
законних інтересів українських громадян, які виїжджають за кордон
з метою працевлаштування, а також запобігання вчиненню стосовно
них злочинів, пов'язаних з торгівлею людьми.

^ Мінпраці,
Держпідприємництво,
МЗС, МВС.2007 рік.

18. Забезпечувати контроль за дотриманням суб'єктами
підприємницької діяльності законодавства у сфері модельного,
туристичного та розважального бізнесу, а також посередництва у
працевлаштуванні за кордоном, порушення якого створює умови для
торгівлі людьми, та притягнення до відповідальності винних осіб.

МВС, СБУ, МКТ, Мінпраці.

2007-2010 роки.

19. Створити цикл тематичних теле- та радіопередач,
запровадити в електронних та друкованих засобах масової інформації
окремі рубрики для розміщення інформаційних матеріалів про
професії, що користуються попитом на вітчизняному ринку праці, а
також про наслідки нелегального виїзду за кордон з метою
працевлаштування.

Держкомтелерадіо,
Мінсім'ямолодьспорт разом з
громадськими та
міжнародними організаціями.

2007-2010 роки.

20. Залучати громадські організації до створення спільних
медіа-проектів, спрямованих на підвищення рівня інформованості
громадян щодо запобігання і протидії торгівлі людьми.

Держкомтелерадіо,
Мінсім'ямолодьспорт.

2007-2010 роки.

^ Надання захисту та допомоги особам, що постраждали
від торгівлі людьми21. Надавати громадянам України, що постраждали від торгівлі
людьми, юридичну допомогу в поверненні додому.

МЗС, МВС, Адміністрація
Держприкордонслужби разом з
громадськими та міжнародними
організаціями.

2007-2010 роки.

22. Сприяти працевлаштуванню та професійному навчанню
громадян України, що постраждали від торгівлі людьми.

^ Мінпраці, МЗС,
Мінсім'ямолодьспорт разом
з громадськими та міжнародними
організаціями.2007-2010 роки.

23. Проводити моніторинг та узагальнення досвіду діяльності
центрів реабілітації для осіб, які постраждали від торгівлі
людьми, та центрів соціально-психологічної реабілітації дітей.

Мінсім'ямолодьспорт, Рада
міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації разом з
громадськими та міжнародними
організаціями.

2007-2010 роки.

24. Висвітлювати у засобах масової інформації заходи із
запобігання і протидії торгівлі людьми та надання допомоги особам,
що постраждали від такого злочину.

Держкомтелерадіо, МВС, МЗС,
МОН, Мінсім'ямолодьспорт,
Мін'юст, СБУ, Мінпраці,
Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська
міські держадміністрації
разом з громадськими та
міжнародними організаціями.

2007-2010 роки.

25. Проводити щорічний конкурс серед засобів масової
інформації та неурядових організацій із створення соціальної
реклами на тему протидії торгівлі людьми та надання послуг особам,
що постраждали від такого злочину.

Держкомтелерадіо,
Мінсім'ямолодьспорт разом з
громадськими та міжнародними
організаціями.

2007-2010 роки.

^ Міжнародне співробітництво
у сфері протидії торгівлі людьми26. Забезпечувати участь у міжнародних семінарах, засіданнях
за круглим столом, конференціях і тренінгах з питань протидії
торгівлі людьми та надання послуг особам, що постраждали від
такого злочину.

Мінсім'ямолодьспорт, МВС, МОН,
Мін'юст, СБУ, Мінпраці,
Мінтрансзв'язку,
Держкомтелерадіо, МКТ, МЗС,
Адміністрація
Держприкордонслужби,
Держкомнацрелігій.

2007-2010 роки.

27. Проводити аналіз міжнародних договорів з питань
співробітництва у сфері протидії транснаціональній організованій
злочинності, зокрема торгівлі людьми, брати участь у міжнародних
оперативно-профілактичних операціях і розслідуваннях злочинів,
пов'язаних з торгівлею людьми, а також ініціювати проведення таких
розслідувань.

МВС, МЗС, СБУ, Мін'юст,
Адміністрація Держприкордонслужби.

2007-2010 роки.

28. Продовжувати співробітництво з Інтерполом, Європолом,
Регіональним центром Південно-Східної Європейської ініціативи
співробітництва у боротьбі з транснаціональною злочинністю (SECI),
правоохоронними органами інших держав з питань спільної протидії
торгівлі людьми, обміну інформацією про транснаціональні злочинні
групи та окремих осіб, які провадять таку злочинну діяльність, а
також розслідування злочинів, пов'язаних з торгівлею людьми.

МВС, СБУ, Мін'юст, МЗС,
Адміністрація Держприкордонслужби.

2007-2010 роки.

29. Забезпечувати залучення міжнародних громадських
організацій, благодійних фондів та іноземних засобів масової
інформації до реалізації проектів, спрямованих на запобігання і
протидію торгівлі людьми, розшуку осіб, які зникли за кордоном, їх
реінтеграцію і реабілітацію.

Держкомтелерадіо,
Мінсім'ямолодьспорт.

2007-2010 роки.

30. Розвивати співробітництво з громадськими та міжнародними
організаціями і фондами, широко використовувати міжнародний досвід
у запобіганні та протидії торгівлі людьми, захисті прав осіб, що
постраждали від таких злочинів, розшуку осіб, які зникли за
кордоном, поверненні додому та реабілітації осіб, що постраждали
від торгівлі людьми.

Мінсім'ямолодьспорт, МВС,
МЗС, МОН, Мін'юст, СБУ,
Мінпраці, Мінтрансзв'язку,
Держкомтелерадіо, МКТ,
Держкомнацрелігій,
Держпідприємництво,
Адміністрація
Держприкордонслужби, Рада
міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська
міські держадміністрації.

2007-2010 роки.

Схожі:

Про затвердження Державної програми протидії торгівлі людьми на період до 2010 року з метою створення умов для протидії торгівлі людьми та пов\Про затвердження Державної програми протидії торгівлі людьми на період...
...
Про затвердження Державної програми протидії торгівлі людьми на період до 2010 року з метою створення умов для протидії торгівлі людьми та пов\Кабінет міністрів україни постанова від 7 березня 2007 р. №410 Київ...
Затвердити Державну цільову програму протидії торгівлі людьми на 2006-2010 роки (далі -програма), що додається
Про затвердження Державної програми протидії торгівлі людьми на період до 2010 року з метою створення умов для протидії торгівлі людьми та пов\Наказ
З метою виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21 березня 2012 р. №350 “Про затвердження Державної цільової соціальної...
Про затвердження Державної програми протидії торгівлі людьми на період до 2010 року з метою створення умов для протидії торгівлі людьми та пов\Про затвердження Державної програми підтримки сім'ї на період до...
Затвердити Державну програму підтримки сім'ї на період до 2010 року (далі Програма), що додається
Про затвердження Державної програми протидії торгівлі людьми на період до 2010 року з метою створення умов для протидії торгівлі людьми та пов\З метою запобігання торгівлі людьми (дітьми) та зіткнення з маніяками,...
Спілкування з незнайомими людьми обмежити тільки дружніми вітаннями. На усі пропозиції незнайомих відповідати : "Ні!" – І негайно...
Про затвердження Державної програми протидії торгівлі людьми на період до 2010 року з метою створення умов для протидії торгівлі людьми та пов\Кабінет міністрів україни постанов а від 27 грудня 2006 р. N 1849 Київ
Про затвердження Державної програми "Репродуктивне здоров'я нації" на період до 2015 року
Про затвердження Державної програми протидії торгівлі людьми на період до 2010 року з метою створення умов для протидії торгівлі людьми та пов\Наказ
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 р. №1834 «Про затвердження Державної програми з утвердження...
Про затвердження Державної програми протидії торгівлі людьми на період до 2010 року з метою створення умов для протидії торгівлі людьми та пов\Про впровадження принципів ґендерної рівності в освіту
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 р. №1834 "Про затвердження Державної програми з утвердження...
Про затвердження Державної програми протидії торгівлі людьми на період до 2010 року з метою створення умов для протидії торгівлі людьми та пов\Про затвердження Методології проведення антикорупційної експертизи...
Відповідно до статті 13 Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції" ( 1506-17 ) Кабінет Міністрів України п о с...
Про затвердження Державної програми протидії торгівлі людьми на період до 2010 року з метою створення умов для протидії торгівлі людьми та пов\Про затвердження Державної програми подолання дитячої безпритульності...
З метою соціально-правового захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, та застосування ефективних форм їхсоціальної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка