Наказ
Скачати 382.68 Kb.
НазваНаказ
Сторінка1/3
Дата конвертації24.03.2013
Розмір382.68 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
  1   2   3

Про затвердження Положення про сприяння в працевлаштуванні випускників державних вищих навчальних і професійних навчально-виховних закладів України

НАКАЗ

Міністерства освіти України

від 23 березня 1994 р. № 79

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

20 червня 1994 р. за № 135/344

(витяг)

Зміни тексту: Наказ МОН № 379 09.12.96

Наказ МОН № 73 10.04.2000

Згідно з Законом України "Про освіту", Законом України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні", Законом України "Про зайнятість населення", постановами Кабінету Міністрів України від 21 липня 1992 р. № 408 "Про пільги для сільської молоді при прийомі до вищих навчальних закладів, удосконалення системи перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів" і від 7 вересня 1993 р. № 715 "Про затвердження Положення про професійний навчально-виховний заклад" та на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 1993 р. № 20164/33 наказую:

 1. Затвердити Положення про сприяння в працевлаштуванні випускників державних вищих навчальних і професійних навчально-виховних закладів України (додається).

 2. Затверджене Положення є обов'язковим для виконання міністерствами, відомствами, які мають навчально-виховні заклади, підприємствами, установами та організаціями, державними вищими навчальними і професійними навчально-виховними закладами України.

 3. Рекомендувати міністерствам і відомствам, які мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади, за необхідності, затвердити згідно з цим Положенням та за погодженням з Міністерством освіти України порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів з урахуванням особливостей.

 4. З уведенням у дію Положення про сприяння в працевлаштуванні випускників державних вищих навчальних і професійних навчально-виховних закладів України вважати такими, що не застосовуються:

Положення про розподіл і використання в народному господарстві випускників вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, затверджене наказом Держосвіти СРСР від 22 серпня 1988 р. № 286 колишнього СРСР.

Положення про розподіл випускників професійно-технічних навчальних закладів СРСР, затверджене наказом Держпрофосвіти СРСР від 29 березня 1983р. № 40 колишнього СРСР.

Міністр П.М. Таланчук


Затверджено

наказом Міністерства освіти України

від 23 березня 1994 р. № 79

Положення

про сприяння і працевлаштування випускників державних вищих навчальних і професійних навчально-виховних закладів України

І. Загальні положення

 1. Це положення розроблене згідно з Законом України "Про освіту", Законом України "Про сприяння моральному становленню та розвитку молоді в Україні", Законом України "Про зайнятість населення", постановами Кабінету Міністрів України від 21 липня 1992 р. № 408 "Про пільги для сільської молоді при прийомі до вищих навчальних закладів, удосконалення систем перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів" та від 7 вересня 1993 р. № 715 "Про затвердження Положення про професійний навчально-виховний заклад України", іншими законодавчими актами України і встановлює порядок працевлаштування випускників державних вищих навчальних закладів І, II, III та IV рівнів акредитації професійних навчально-виховних закладів.

 2. Студенти вищих навчальних закладів і учні професійних навчально-виховних закладів, які закінчили повний курс навчання, вважаються випускниками.

 3. Випускники вищих навчальних і професійних навчально-виховних закладів мають право на вільний вибір виду діяльності та місця роботи відповідно до здібностей і професійної підготовки з урахуванням особистих інтересів і суспільних потреб (окрім випадків, передбачених чинним законодавством: пільговий прийом; особливі вимоги до професійної діяльності тощо).

 4. Держава гарантує надання роботи за фахом на період не менше трьох років тим молодим спеціалістам – випускникам державних вищих навчальних закладів та професійно-технічних училищ, потреба в яких раніше була заявлена підприємствами, установами і організаціями.

Надання роботи за фахом випускникам державних вищих навчальних та професійних навчально-виховних закладів вирішується згідно з чинним законодавством.

5. Випускники та студенти вищих навчальних закладів III та IV рівнів акредитації мають право звертатися за працевлаштуванням: до відділу (сектора) зв'язку з виробництвом навчального закладу – під час навчання; до державної служби зайнятості за місцем постійного проживання – після закінчення навчання; безпосередньо до власника або уповноваженого ним органу підприємства, установи, організації незалежно від форм власності (далі – замовника) – як протягом навчання, так і після закінчення навчального закладу.

Випускники та студенти вищих навчальних закладів І та ІІ рівнів акредитації, випускники та учні професійних навчально-виховних закладів мають право звертатися за працевлаштуванням: до навчального закладу – під час навчання; до державної служби зайнятості за місцем постійного проживання – після закінчення навчання; безпосередньо до власника або уповноваженого ним органу підприємства, установи, організації незалежно від форми власності – як протягом навчання, так і після закінчення навчального закладу.

Особи, які навчалися у професійних навчально-виховних закладах за направленням державної служби зайнятості, питання працевлаштування вирішують з цією службою.

6. Випускник вищого навчального закладу, якому присвоєно кваліфікацію спеціаліста з вищою освітою певного професійного спрямування або спеціальності і який працевлаштований на підставі посвідчення про направлення на роботу, вважається молодим спеціалістом протягом трьох років з моменту укладання ним трудового договору з замовником. Час навчання в інтернатурі в цей строк не входить.

Випускник професійного навчально-виховного закладу, якому присвоєно робітничу професію певної кваліфікації і який працевлаштований на підставі посвідчення про направлення на роботу, вважається молодим спеціалістом протягом двох років з моменту укладання ним трудового договору з замовником.

(Положення втратило чинність в частині, що стосується випускників вищих навчальних закладів ІII і IIIIV рівнів акредитації, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням:

Наказ Міносвіти № 379 09.12.96)

II. Договори на підготовку та працевлаштування спеціалістів з вищою освітою і кваліфікованих робітників.

7. Договір на підготовку спеціалістів з вищою освітою, кваліфікованих робітників залежно від його суб'єктів може бути генеральним, прямим, цільовим:

 1. генеральний договір (додаток 11) укладається між вищим навчальним закладом і центральним органом державної виконавчої влади, якому підпорядкований вищий навчальний заклад, і є формою реалізації державного замовлення на підготовку спеціалістів. Укладається договір не пізніше як за шість місяців до зарахування до вищого навчального закладу студентів відповідного року випуску;

 2. прямий договір (додаток 2) укладається між навчальним закладом і підприємством, установою, організацією незалежно від форм власності. Укладення договору щодо випускників вищих навчальних закладів здійснюється в будь-який час, щодо випускників професійних навчально-виховних закладів – до зарахування на навчання учнів відповідного року випуску;

7.3. цільовий договір (додаток 3) укладається між студентом (учнем) і підприємством, установою, організацією незалежно від форм власності. Гарантом виконання умов цього договору щодо якості підготовки спеціаліста з вищою освітою або кваліфікованого робітника виступає третя сторона – навчальний заклад. Укладення договору здійснюється в будь-який час.

8. Прямий і цільовий договори на підготовку та працевлаштування спеціалістів з вищою освітою, кваліфікованих робітників повинен передбачати такі основні зобов'язання сторін:

 1. замовник – надати випускникові роботу на період не менше трьох років відповідно до його спеціальності, кваліфікації і професійної підготовки з урахуванням вимог кваліфікаційної характеристики, а також у разі необхідності забезпечити молодого спеціаліста жилою площею відповідно до чинного законодавства;

 2. випускник – оволодіти всіма видами професійної діяльності, передбаченої відповідною кваліфікаційною характеристикою, та відпрацювати у замовника строк, визначений договором;

 3. навчальний заклад – забезпечити якість та рівень підготовки спеціаліста з вищою освітою, кваліфікованого робітника.

Інші зобов'язання та відповідальність сторін визначаються при укладенні договору.

9. Замовники незалежно від форм власності згідно з цільовими договорами можуть за рахунок своїх коштів надавати студентам та учням матеріальну допомогу та послуги, сплачувати надані студентові, учневі грошові кредити, а також виплачувати студентам, учням підвищену стипендію або провадити доплати до державної стипендії, установленої для відповідної спеціальності, курсу, навчального закладу. Зазначені виплати граничними розмірами не обмежуються.

(Положення втратило чинність в частині, що стосується випускників вищих навчальних закладів ІII і IIIIV рівнів акредитації, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням:

Наказ Міносвіти № 379 09.12.96)

10. Випускники, які уклали цільові договори, одержували стипендію від замовника, зараховувались згідно з установленою квотою (пільги для сільської молоді тощо) або як такі, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, направляються на роботу до замовника і зобов'язані відпрацювати за призначенням строк, передбачений цільовим договором.

За згодою сторін випускник може бути направлений навчальним закладом на роботу до іншого замовника.

 1. Випускники професійних навчально-виховних закладів і вищих навчальних закладів І та II рівнів акредитації, які навчалися за цільовими договорами, одержували стипендію або інші доплати від замовника і мають бажання навчатися далі у вищих навчальних закладах за освітніми і професійними програмами більш високого рівня, погоджують це питання з замовником.

 2. Розірвання цільового договору за ініціативою випускника (студента, учня) можливе у випадках:

 1. неможливості виїзду на роботу за призначенням у зв'язку з інвалідності першої або другої групи у випускника (студента, учня);

 2. неможливості виїзду на роботу за призначенням у зв'язку з установленням інвалідності першої або другої групи у дружини (чоловіка) випускника (студента, учня), одного з батьків (або осіб, які їх заміняють) випускника (студента, учня);

 3. якщо випускник – вагітна жінка, або мати або батько, які мають дитину у віці до трьох років, дитину, яка згідно з медичним висновком потребує домашнього догляду (до досягнення нею шестирічного віку), одинокі мати або батько, які мають дитину до чотирнадцяти років або дитину-інваліда і у зв'язку з цим не можуть виїхати на роботу за призначенням;

 4. проходження чоловіком (дружиною) військової служби (крім строкової), в тому числі за контрактом, на посадах рядового, сержантського й старшинського складу, прапорщиків, мічманів та офіцерів у Збройних силах України, Прикордонних військах України, Службі безпеки України, Цивільної оборони України, Управління охорони вищих посадових осіб України, а також інших військових формуваннях, створених відповідно до законодавства України, та служби в органах внутрішніх справ України поза місцем розташування замовника;

(пункт змінено: Наказ МОН № 73 10.04.2000)

12.5. невиконання замовником умов договору.

13. Розірвання цільового договору за ініціативою замовника можливе у випадках:

 1. низької успішності випускника, студента, учня (критерій успішності обумовлюється в договорі);

 2. відрахування студента, учня з навчального закладу;

 3. неможливості надання випускникові роботи за спеціальністю згідно з медичним висновком (якщо медичний огляд при прийнятті на роботу обов'язковий) або згідно з висновком медико-соціальної (експертної) комісії.

 4. банкрутства замовника.

Якщо випускник без поважних причин не захистив дипломний проект (роботу) або не склав випускні державні екзамени, за згодою випускника замовник може надати йому роботу з урахуванням спеціальності, по якій він навчався, та кваліфікації.

(Положення втратило чинність в частині, що стосується випускників вищих навчальних закладів ІII і IIIIV рівнів акредитації, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням:

Наказ Міносвіти № 379 09.12.96)

 1. При розірванні цільового договору на підставі пунктів 12, 13 працевлаштування випускника здійснюється згідно з розділом III цього Положення.

 2. Випускник, який був призваний на строкову військову службу у Збройні Сили України, після закінчення строку служби зобов'язаний прибути на роботу до замовника, з яким у нього укладений цільовий договір. Час перебування у Збройних Силах України зараховується в строк обов'язкової роботи випускника, передбачений цільовим договором. Це стосується також випускників, які проходять альтернативну (невійськову) службу.

 3. Час знаходження жінки у відпустці після закінчення навчального закладу у зв'язку з вагітністю, родами, доглядом за дитиною зараховується в строк обов'язкової роботи в замовника, з яким у неї укладений цільовий договір.

 4. Якщо в чоловіка й дружини ще до шлюбу були укладені цільові договори з підприємствами, розташованими в різних населених пунктах, то місце їх роботи визначається за домовленістю між ними й замовниками, а у випадках, коли вони не дійшли згоди, один з подружжя має право розірвати договір з замовником в односторонньому порядку.

18. У випадках неприбуття випускника за призначенням або відмови без поважної причини стати до роботи відповідно до укладеного цільового договору, звільнення з ініціативи адміністрації за порушення трудової дисципліни, звільнення за власним бажанням без поважних причин до закінчення визначеного договором строку випускник зобов’язаний компенсувати всі витрати, яких зазнав замовник у зв'язку з виплатою стипендії, та повернути кошти, видані йому в зв'язку з переїздом на роботу в іншу місцевість, в порядку, визначеному договором.

При розірванні цільового договору, за винятком випадків, передбачених пунктами 12, 13.4, 13.5, 17 цього Положення, випускник (студент, учень) відшкодовує замовнику витрати на його стипендіальне забезпечення.

Випускникові, якому відмовлено в прийнятті на роботу після прибуття до місця призначення замовник компенсує витрати, пов'язані як з переїздом його і членів сім'ї до місця призначення, так і поверненням до постійного місця проживання (якщо він був направлений в іншу місцевість), згідно з умовами, визначеними в договорі.

Спори, що виникають за договорами, розглядаються в суді або арбітражному суді.

(Положення втратило чинність в частині, що стосується випускників вищих навчальних закладів ІII і IIIIV рівнів акредитації, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням:

Наказ Міносвіти № 379 09.12.96)

III. Порядок працевлаштування випускників навчальних закладів

19. Працевлаштування випускників денної форми навчання здійснюється протягом всього періоду навчання:

 1. у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації – відділом (сектором) зв'язку з виробництвом за участю кафедр, які випускають спеціалістів, студентських профспілок та органів студентського самоврядування;

 2. у вищих навчальних закладах І та II рівнів акредитації – керівництвом навчальних закладів за участю відділень, студентських профспілок та органів студентського самоврядування;

 3. у професійних навчально-виховних закладах – керівництвом навчальних закладів.

Працевлаштування випускників вищих навчальних і професійних навчально-виховних закладів здійснюється згідно з укладеними договорами.

20. На відділ (сектор) зв'язку з виробництвом вищого навчального закладу III та IV рівнів акредитації, керівництво вищого навчального закладу І та П рівнів акредитації та професійного навчально-виховного закладу покладається:

20.1. зв'язок з державною службою зайнятості, центральними органами державної виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями;

 1. створення банку даних місць роботи, розроблення рекомендацій щодо зміни обсягів та структури підготовки спеціалістів, кваліфікованих робітників на підставі проведеного службою зайнятості аналізу й прогнозування попиту та пропозицій на ринку праці;

 2. забезпечення випускників достовірною, повною й оперативною інформацією про можливість працевлаштування на підставі договірних замовлень, надання випускникам допомоги в підібранні роботи, в укладанні цільових договорів та працевлаштуванні;

 3. надання допомоги замовникам у доборі необхідних їм спеціалістів;

 4. забезпечення в межах компетенції соціально-економічного та правового захисту випускників;

 5. оформлення та облік укладених договорів, здійснення контролю за виконанням договірних зобов’язань під час навчання студентів (учнів) та розгляду питання про направлення на роботу випускників;

 6. сприяння студентам, учням у пошуках тимчасової роботи;

 7. підтримка зв'язків з випускниками, участь в організації роботи щодо вивчення їх трудової діяльності;

 8. ознайомлення випускників з цим Положенням;

 1. оформлення карток працевлаштування випускників за формою І (додаток 4);

 2. видача випускникам посвідчень про направлення на роботу за формою 2, оформлених замовником або навчальним закладом (за домовленістю з замовником) на підставі договору та оформлення довідок про надання можливості самостійного працевлаштування за формою 3 (додатки 5, 6);

 3. подання до державних служб зайнятості (на рівні областей) – за місцем постійного проживання випускників, у яких питання працевлаштування не вирішується, не пізніше ніж за рік до закінчення ними навчального закладу таких відомостей: прізвище, ім'я, по батькові випускника; стать; рік народження; найменування вищого навчального закладу; рік випуску; кваліфікаційний рівень; спеціальність; спеціалізація; сімейний стан; адреса постійного місця проживання.

(Положення втратило чинність в частині, що стосується випускників вищих навчальних закладів ІII і IIIIV рівнів акредитації, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням:

Наказ Міносвіти № 379 09.12.96)

 1. Відділ зв'язку з виробництвом (керівництво) навчального закладу забезпечує однаковий доступ усім випускникам до інформації про місця роботи згідно з договорами.

 2. Відділ зв'язку з виробництвом (керівництво) навчального закладу може залучати до своєї роботи уповноважених представників замовників, заінтересованих у направленні до них випускників.

 1. Відділ зв'язку з виробництвом (керівництво) навчального закладу може надавати послуги також випускникам, які навчалися без відриву від виробництва, якщо це не зашкодить можливості працевлаштування випускників денної форми навчання.

 2. Спірні питання, що виникають між відділом зв'язку з виробництвом (керівництвом) навчального закладу та випускником, вирішує комісія у складі: керівника (його заступника) навчального закладу; завідувача кафедри, що випускає спеціалістів, (завідувача відділення); представників факультету; органів студентського (учнівського) самоврядування. До складу комісії можуть також включатися представники замовників, для яких в основному готуються спеціалісти в цьому навчальному закладі.

 3. Відділ зв'язку з виробництвом (керівництво) навчального закладу за рік до закінчення випускниками навчального закладу або після укладення ними цільового договору оформляє картку працевлаштування в двох примірниках на кожного випускника за формою 1. Перший примірник зберігається у вищому навчальному закладі (в особовій справі студента), другий – відсилається замовникові.

Замовник не пізніше ніж за два місяці до випуску на підставі договору та одержаної картки працевлаштування оформляє посвідчення про направлення на роботу за формою 2 і надсилає до навчального закладу, де його одержує випускник. Одночасно замовник перераховує вищому навчальному закладу кошти для здійснення передбачених законодавством та цільовим (прямим) договором виплат при працевлаштуванні випускника.

Посвідчення про направлення на роботу є підставою для укладення трудового договору між випускником та замовником.

(Положення втратило чинність, в частині, що стосується випускників вищих навчальних закладів ІІІ і IIIIV рівнів акредитації, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням:

Наказ Міносвіти № 379 09.12.96)

 1. Відділ зв'язку з виробництвом (керівництво) навчального закладу за наявності місць призначення може запропонувати випускникові роботу, якщо він за шість місяців до закінчення вищого навчального закладу самостійно не обрав місця роботи і не уклав цільового договору на працевлаштування. Ця пропозиція фіксується в картці працевлаштування за формою 1.

 2. Відділ зв'язку з виробництвом (керівництво) навчального закладу не може без згоди випускника пропонувати йому роботу в іншій місцевості у випадках, передбачених у пункті 12, а також за відсутності житла (кімнати, квартири) за місцем призначення.

Для випускників – дружин (чоловіків) військовослужбовців, які проходять військову службу, в тому числі за контрактом, на посадах рядового, сержантського й старшинського складу, прапорщиків, мічманів та офіцерів у Збройних Силах України, Прикордонних військах України, Службі безпеки України, Цивільній обороні України, Управлінні охорони вищих посадових осіб України, а також інших військових формуваннях, створених відповідно до законодавства України, та службі в органах внутрішніх справ України, місцем постійного проживання вважається місце проходження служби їх чоловіків (дружин).

Якщо одного з подружжя випускників було направлено на роботу згідно з цільовим договором і строк роботи, обумовлений в договорі, не закінчився, місцем постійного проживання для дружини (чоловіка) вважається місце роботи чоловіка (дружини) за вказаним договором.

На випускників, у яких чоловіки є військовослужбовцями військової служби строкової або курсантами військових навчальних закладів, дія цього пункту Положення не поширюється.

(пункт змінено: Наказ МОН № 73 10.04.2000)

28. Якщо на місце призначення, що пропонується відділом зв'язку з виробництвом (керівництвом) навчального закладу, претендують декілька випускників, направлення на роботу того чи іншого випускника погоджується з замовником. Якщо немає персонального замовлення від замовника, це питання вирішується навчальним закладом з урахуванням спеціалізації, рівня кваліфікації, академічної успішності, сімейного стану, стану здоров'я, місця проживання випускника.

(Положення втратило чинність в частині, що стосується випускників вищих навчальних закладів ІII і ІІІIV рівнів акредитації, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням:

Наказ Міносвіти № 379 09.12.1996)

 1. Випускникові, який виявив бажання працевлаштуватися самостійно (у випадку, коли з ним не укладено цільового договору), на його письмове прохання, зафіксоване в картці працевлаштування, видається навчальним закладом довідка про надання можливості самостійного працевлаштування за формою 3 та другий примірник картки працевлаштування за формою 1.

 2. При невирішені навчальним закладом питання щодо працевлаштування випускника йому видається довідка про надання можливості самостійного працевлаштування за формою 3. Випускникові вищого навчального закладу разом з довідкою за формою 3 видається другий примірник картки працевлаштування за формою 1.

 3. Випускникові, який розірвав цільовий договір з замовником до закінчення навчального закладу, видається навчальним закладом довідка про надання можливості самостійного працевлаштування за формою 3. Випускникові вищого навчального закладу разом з довідкою за формою 3 видається другий примірник картки працевлаштування за формою 1.

При розірванні цільового договору після закінчення навчального закладу довідка за формою 3 видається випускникові замовником.

32. При самостійному працевлаштуванні випускники навчальних закладів можуть звернутися за сприянням у працевлаштуванні до державної служби зайнятості за місцем постійного проживання згідно з Законом України про зайнятість населення. Випускники вищих навчальних закладів подають довідку про надання можливості самостійного працевлаштування за формою 3 і картку працевлаштування за формою 1, випускники професійних навчально-виховних закладів подають довідку про надання можливості самостійного працевлаштування за формою 3.

У випадку, коли випускникові відмовлено замовником у прийнятті на роботу або він сам відмовився стати до роботи за призначенням, до служби зайнятості подається посвідчення про направлення на роботу за формою 2 або довідка про надання можливості самостійного працевлаштування за формою 3.

33. Випускникові, який працевлаштовується самостійно або за направленням служби зайнятості протягом трьох років після закінчення вищого навчального закладу, може бути на його прохання оформлене замовником посвідчення про направлення на роботу за формою 2.

 1. Реєстрація випускників навчальних закладів у державній службі зайнятості як таких, які шукають роботу, здійснюється згідно з законодавством про зайнятість населення.

 2. Вручення випускникові диплома (свідоцтва) про закінчення навчального закладу, посвідчення про направлення на роботу за формою 2 (довідки про надання можливості самостійного працевлаштування за формою 3) та видача коштів (якщо вони перераховані до навчального закладу замовником), що йому належать, здійснюється не пізніше 5 днів після закінчення ним навчального закладу.

Керівники вищих і професійних навчально-виховних закладів несуть персональну відповідальність за своєчасне вручення диплома (свідоцтва) випускникові, посвідчення про направлення на роботу (довідки про надання можливості самостійного працевлаштування) та коштів. Забороняється видавати випускникові документ, що замінює посвідчення про направлення на роботу за формою 2, довідку про надання можливості самостійного працевлаштування за формою 3, а також робити в посвідченні будь-які зміни та виправлення без дозволу замовника.

36. Випускник повинен прибути до місця призначення в строк, визначений у посвідченні про направлення на роботу. У разі прибуття випускника до місця призначення без поважних причин пізніше цього строку замовник може запропонувати внести зміни в умови працевлаштування, зазначені в договорі та посвідченні (місце роботи, посада, оклад), з урахуванням спеціальності (кваліфікації) випускника.

(Положення втратило чинність в частині, що стосується випускників вищих навчальних закладів ІII і IIIIV рівнів акредитації, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням:

Наказ Міносвіти № 379 09.12.1996)
  1   2   3

Схожі:

Наказ iconНаказ
Наказ 01. 09. 2011 n 170 Про затвердження Порядку проведення містобудівного моніторингу
Наказ iconНаказ
Наказ 16. 11. 2011 n 290 Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації
Наказ iconНаказ
Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства праці та соціальної політики n 1 від 09. 01. 2007
Наказ iconНаказ
...
Наказ iconУманська районна державна адміністрація відділ освіти наказ
У відділі освіти забезпечено проведення особистого прийому громадян та видано наказ від 28. 01. 2011 №15
Наказ iconНаказ про затвердження положень про охорону праці 3
Наказ про призначення комісії по періодичному огляду технічного стану будівлі закладу
Наказ iconНаказ
Наказ Міністра оборони України від 17 березня 2003 року №65 «Про затвердження Положення про Збори офіцерів у Збройних Силах України»...
Наказ icon«погоджено» «затверджено»
Типового положення про атестацію педагогічних працівників України (наказ мо україни від 20. 08. 1993 р. №310), зі змінами та доповненнями...
Наказ iconАптеки, завдання, функції, класифікація, вимоги до діяльності
Стандарти акредитації аптечних установ” Наказ моз україни №2 від 12 січня 98 р., що передбачають належну аптечну практику; планується...
Наказ iconДнз «Кам’янець-Подільський професійний будівельний ліцей» наказ №2
України від 14. 12. 2000р. №588, положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка