Тема: «Контракт як особлива форма трудового договору»
Скачати 50.79 Kb.
НазваТема: «Контракт як особлива форма трудового договору»
Дата конвертації24.03.2013
Розмір50.79 Kb.
ТипКодекс
uchni.com.ua > Право > Кодекс
Курсова робота

З трудового права

Тема: «Контракт як особлива форма трудового договору»
ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………….2-4

РОЗДІЛ 1. Поняття та сфера застосування трудового контракту……….5-8

РОЗДІЛ 2. Зміст трудового контракту…………………………….9-13

РОЗДІЛ 3. Особливості укладення, зміни і припинення трудового контракту

3.1. Укладення та зміна контракту…………………………14-15

3.2 Припинення (розірвання) контракту……………16-18

РОЗДІЛ 4. Порівняльна характеристика

4.1 Переваги та недоліки трудового контракту в порівнянні з трудовим договором…………………………………………………19-21

4.2 Вітчизняний трудовий контракт в порівнянні з контрактами укладеними в різних країнах світу………………….22-26

ВИСНОВОК…………………………………………………27-29

^ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………….30-32

ДОДАТОК А……………………………………………………………33-36

ДОДАТОК Б…………………………………………………….37-41
^ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Законодавство:

 1. Конституція України, Відомості Верховної Ради України, 1996, N 30.

 2. Кодекс законів про працю України. Затверджений Законом N 322-VIII ( 322а-08) від 10.12.71 ВВР, 1971.

 3. Конвенція МОП N 158 «Про припинення трудових відносин з ініціативи роботодавця» 1982 року. ратифіковано Постановою ВР N 3933-XII ( 3933-12) від 04.02.94.

 4. Рекомендація МОП щодо припинення трудових відносин з ініціативи роботодавця N 166 1982 року.

 5. Постанова Пленуму Верховного Суду України ”Про практику розгляду судами трудових спорів” від 06 листопада 1992р. № 9

 6. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. N 170 «Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору».

 7. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Київської міської ради професійних спілок щодо офіційного тлумачення частини третьої статті 21 Кодексу законів про працю України (справа про тлумачення терміну "законодавство") м. Київ, 9 липня 1998 року. Справа N 17/81-97 N 12-рп/98 N 1 1/98

 8. Лист Міністерства праці і соціальної політики України від 06.05.2000 р. №06/24/66

 9. Правові позиції, висловлені судовою колегією в цивільних справах Верховного Суду України в зв’язку з аналізом причин перегляду судових рішень у цивільних справах у 1996 році.

 10. Трудовий кодекс Азербайджанської Республіки від 1 лютого 1999 року.

 11. Трудовий кодекс Республіки Болгарія від 1986.

 12. Трудовий кодекс Республіки Таджикистан від 15 травня 1997 року, в редакції законів РТ від 13 листопада 1998 р. №718.

 13. Трудовий кодекс Російської Федерації від 30 грудня 2001 року. N 197-ФЗ (ТК РФ).


Спеціальна література:

 1. Болотіна Н.Б., Чанишева Г. І. Трудове право України. К.: “Знання”, 2000.— 564с.

 2. Грузінова Л.П., Короткін В.Г. Трудове право України (ч.2). К.: МАУП, 2003 р. 136 с.

 3. Прокопенко В. I. Трудове право України: Підручник. Фірма «Консум», 1998. 480 с.

 4. Пилипенко П. Д., Бурак В. Я., Козак 3. Я. та ін.; За ред. П. Д. Пилипенка. Трудове право України: Академічний курс: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. — 2-е вид., перероб. і доп. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. — 544 с.

 5. Луценко А.С. Правовое регулирование контрактной формы трудового договора. - Донецк: Сталкер,1999. с. 210.


Періодичні видання:

 1. Андреев В. «Контракт – удостоверение раба». Журнал «Отдел кадров», №3, 2002г.

 2. Баранюк Ю. Особливості змісту трудових контрактів//Право України. - 1998. - № 4 .

 3. Гаврилюк О. Особливості припинення дії трудового контракту//Право України. - 1999. - № 8.

 4. Домбругова А. «Особливості укладення та припинення трудового контракту». Газета «Юридичний вісник України» № 41(537)) 2005 р.

 5. Коваленко Марина «Контракт як форма трудового договору. Особливості та підстави застосування». Журнал «Кадровик. Трудове право і управління персоналом», жовтень 2007 р., № 10 (16).

 6. Крупко Дмитрий «Трудовой контракт-мертвая норма?». Журнал ««Юридическая практика» №28 (238) от 10/07/02.

 7. Паламарчук В. «Контракт як форма реалізації громадянами права на зайнятість». Журнал «Право України». — 2003. — N 8.

 8. Пашков А. С. Договоры о труде в условиях многоукладной экономики//Государство и право. -1993.-№6.

 9. Самвел Саркисян «Контрактная форма трудового договора». Газета «Юридическая практика» №36 (402) від 05/09/05

 10. Тлевлесова С. Контракт в системі трудових відносин/УЛюдина і праця. -1992. - № 8.

 11. Тубелець І. Порядок укладення трудового договору (контракту )//Праця і зарплата. - 1999. - № 14.

 12. Хусточкін О. Контракт у трудовому праві України (законодавство і практика його застосування)//Право України. - 1995. - № 5-6.

ВИСНОВКИ

Завершуючи дану курсову роботу, дослідивши і вирішивши всі поставлені на початку завдання можна зробити наступні висновки.

За перехідних до ринкової економіки умов усе більше поширюється контрактна форма трудового договору. У всьому світі її широко застосовують у багатьох галузях і видах діяльності. В Україні контрактна форма трудового договору теж останнім часом почала широко застосовуватись.

У трудове законодавство України поняття й визначення змісту контракту було впроваджене в 1991 р.. Відповідно до ч.3 статті 21 Кодексу законів про працю України контракт є особливою формою трудового договору, в якому строк його дії, права, обов'язки і відповідальність сторін (в тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін. Сфера застосування контракту визначається законами України. Так, Міністерство праці й соціальної політики України у своєму листі від 6 травня 2000 року № 06/ 2-4/66 визначає Перелік законів, якими дозволяється укладення трудового договору у формі контракту.

Оскільки контракт це різновид трудового договору, то безумовно, все, що стосується змісту останнього, є властивим і для нього. Саме поняття змісту включає в себе умови контракту, зазначаючи взаємні права і обов'язки працівника і роботодавця. В теорії і практиці виділяють дві групи умов: узгоджені угодою сторін і визначені законодавством. Перша група в свою чергу поділяється на необхідні та додаткові. Необхідними умовами визнаються такі: місце роботи, трудова функція, початок і закінчення роботи, оплата праці.

В той же час перелік факультативних умов трудового контракту, що застосовуються на практиці, неможливо викласти повністю. Об'єм додаткових умов обумовлюється в першу чергу специфічністю виконуваної роботи і фінансовими можливостями підприємства. Вони для контракту мають таку ж значимість, як і необхідні умови. Але треба зазначити, що умови контракту, які погіршують становище працівника в порівнянні з законодавством України, відповідно до ст. 9 КЗпП є недійсними.

Схожі:

Тема: «Контракт як особлива форма трудового договору» icon«Контракт як особлива форма трудового договору» Зміст: Вступ Розділ...
Наслідки припинення трудового контракту та відповідальність за порушення його умов
Тема: «Контракт як особлива форма трудового договору» iconФорма трудового договору між працівником І фізичною особою

Тема: «Контракт як особлива форма трудового договору» iconРозділ Поняття та зміст трудового договору
Розділ Зміна умов трудового договору та підстави його припинення
Тема: «Контракт як особлива форма трудового договору» iconПлан вступ Підстави припинення трудового договору Загальні підстави...
Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу
Тема: «Контракт як особлива форма трудового договору» iconВідповідно до норм кзпП, громадяни України реалізують своє право...
Громадянин має право реалізувати свої здібності до продуктивної та творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному чи...
Тема: «Контракт як особлива форма трудового договору» iconПлан лекції Зміст трудового договору, порядок його укладання та оформлення....
Модуль: “правові засади забезпечення соціального миру в митних органах україни (на прикладі трудового законодавства України)”
Тема: «Контракт як особлива форма трудового договору» iconУзгоджено затверджено
Дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
Тема: «Контракт як особлива форма трудового договору» icon§ Загальне поняття трудового договору §2
Вступ
Тема: «Контракт як особлива форма трудового договору» iconТема «Договір довічного утримання»
Відмінність договору довічного утримання від спадкового договору та договору купівлі-продажу
Тема: «Контракт як особлива форма трудового договору» iconТипова форма договору купівлі-продажу акцій

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка