Положення про первинну профспілкову організацію Енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №6
Скачати 55.94 Kb.
НазваПоложення про первинну профспілкову організацію Енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №6
Дата конвертації24.03.2013
Розмір55.94 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
ПОЛОЖЕННЯ

про первинну профспілкову організацію

Енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №6 .

Загальні положення


Первинна профспілкова організація - добровільне об'єднання членів профспілки, що працюють в одній установі, організації освіти.

Первинна профспілкова організація створюється при наявності не менш 3 членів профспілки.

Первинна профспілкова організація:

Незалежна у своїй діяльності від роботодавців, органів державної влади і місцевого самоврядування, політичних партій, інших громадських організацій, їм не підзвітна і не підконтрольна.

Будує відносини з роботодавцями, органами державної влади і місцевого самоврядування, політичними партіями, іншими громадськими організаціями на основі соціального партнерства, самостійності, взаєморозуміння, дотримання норм законодавства і договорів.

Первинна профспілкова організація самостійно організовує свою роботу з метою представництва і захисту трудових, соціально-економічних прав і інтересів членів профспілки, визначає напрямки своєї діяльності, виходячи з повноважень, передбачених законодавством України, статутних задач профспілки, рішень вищестоящих профспілкових органів.
^

Органи первинної профспілкової організації


Найвищий орган первинної профспілкової організації — профспілкові збори.

Профспілкові збори проводяться в міру необхідності, але не рідше
2 разів на рік. Про дату, місце проведення зборів і порядку
денному члени профспілки оповіщаються не пізніше, ніж за десять днів до встановленого терміну.

Профспілкові збори скликаються профспілковим комітетом зі своєї ініціативи або за вимогою не менш однієї третини членів профспілки, що перебувають на обліку в профспілковій організації, або за пропозицією вищестоящого профспілкового органу.

Профспілкові збори вважаються правомочними, якщо в їх роботі бере участь більше половини членів профспілкової організації.
Рішення профспілкових зборів приймаються більшістю присутніх.

Рішення, прийняті більшістю, є обов'язковими для всіх членів профспілки, включаючи меншість.

Рішення профкому, що не відповідають положенням Статуту і нормативних документів профспілки, можуть бути скасовані вищестоящим профспілковим органом.

Члени профкому щорічно звітують про свою роботу перед членами профспілки, що їх обрали.

Для здійснення представництва і захисту трудових, соціально-економічних прав і інтересів членів профспілки, профком:

  1. Здійснює представництво і захист трудових і соціально-економічних прав і інтересів працівників у відносинах з роботодавцем, органами влади, місцевого самоврядування, у суді.

  2. Організовує ведення колективних переговорів, укладає колективний договір і контролює його виконання.

^ З цією метою:

- збирає й узагальнює пропозиції членів профспілки, бере участь у підготовці проекту

колективного договору або самостійно готує його, організовує обговорення проекту в установі, організації;

  • разом з роботодавцем на рівноправній основі створює комісію
    для ведення колективних переговорів, при необхідності – погоджувальну комісію для врегулювання розбіжностей у ході переговорів;

  • разом з роботодавцем організовує проведення зборів працівників установи, організації для затвердження проекту колективного договору, з доручення зборів укладає колективний договір і здійснює контроль за його виконанням;

  • звітує про виконання колективного договору на зборах
    працівників ;

  • при порушенні роботодавцем умов колективного договору направляє йому подання про усунення порушень. У випадку відмови в усуненні цих порушень оскаржує неправомірні дії або бездіяльність посадових осіб у суді.

Разом з роботодавцем вирішує питання введення, перегляду і змін норм праці.

Разом з роботодавцем бере участь у вирішенні питань оплати праці працівників, введення форм і систем оплати праці, розцінок, тарифних сіток, схем посадових окладів, умов введення і розмірів надбавок, доплат, премій, винагород і інших заохочувальних, компенсаційних виплат.

Разом з роботодавцем вирішує питання встановлення робочого часу і часу відпочинку, погоджує графіки змінності і надання відпусток.

Разом з роботодавцем вирішує питання соціального розвитку підприємства, поліпшення умов праці, матеріально-побутового, медичного обслуговування працівників.

Бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства, установи, організації.

Дає згоду або відмовляє в дачі згоди на розірвання трудового договору з працівником з ініціативи роботодавця у випадках, передбачених законами.

Здійснює громадський контроль за виконанням роботодавцем законодавства про працю і про охорону праці, за забезпеченням на підприємстві, в установі або організації безпечних і нешкідливих умові праці, виробничої санітарії, правильним застосуванням встановлених умов оплати праці, вимагає усунення виявлених недоліків.

Здійснює контроль за підготовкою і поданням роботодавцем документів, необхідних для призначення пенсії працівникам і членам їхніх родин.

Приймає рішення про пред'явлення вимоги до роботодавця розірвати трудовий договір (контракт) з керівником підприємства, установи або організації, якщо він порушує законодавство про працю, про охорону праці, ухиляється від участі в переговорах по укладанню або зміні колективного договору, не виконує зобов'язань за колективним договором, якщо виборний орган профспілкової організації підписав колективний договір.

Бере участь у розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, у роботі комісії підприємства, установи, організації з питань охорони праці.

^ Голова профкому:

Без доручення представляє первинну профспілкову організацію у взаєминах профспілкового комітету з іншими органами і організаціями.

Скликає й проводить засідання профспілкового комітету, організовує підготовку необхідних матеріалів до них, підписує прийняті рішення й протоколи засідань.

Організовує розгляд заяв, пропозицій, зауважень, дає доручення членам профспілки з питань діяльності профспілкової організації.

Організовує інформування членів профспілки.

За дорученням профспілкових зборів, профспілкового комітету розпоряджається коштами профспілкової організації у межах асигнувань, передбачених її бюджетом.

Щорічно звітує на засіданні профспілкового комітету про використання коштів відповідно до затвердженого кошторису.

Забезпечує виконання рішень вищестоящих профспілкових органів.

Організовує ведення діловодства первинної профспілкової організації, забезпечує збереження архіву.

Надає вищестоящим профспілковим органам звіти за встановленими формами.

Виконує інші функції, необхідні для забезпечення діяльності первинної профспілкової організації, якщо вони не є винятковою компетенцією зборів або профкому.
^

Про ревізійну комісію первинної профспілкової організації

Одночасно з виборами профспілкового комітету на зборах обирається ревізійна комісія.


Основні напрямки діяльності ревізійної комісії.

Контроль за використанням коштів, що знаходяться у власності первинної профспілкової організації.

Контроль за виконанням рішень зборів, станом профспілкового діловодства, оперативністю розгляду звернень, скарг і пропозицій членів профспілки.

Члени ревізійної комісії можуть брати участь у засіданнях профкому з правом дорадчого голосу.

Членами ревізійної комісії не можуть бути обрані члени профкому та роботодавці
Голова профспілкового комітету Бєлан Оксана Олександрівна

Схожі:

Положення про первинну профспілкову організацію Енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №6 iconА к татестаційної експертизи Енергодарської загальноосвітньої школи...
Енергодарської загальноосвітньої школи І –іі ступенів №6 Енергодарської міської ради Запорізької області
Положення про первинну профспілкову організацію Енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №6 iconПоложення про учнівське самоврядування Миколаївської загальноосвітньої школи
Учнівське самоврядування Миколаївської загальноосвітньої школи і-ш ступенів №36 діє на підставі Конституції України, чинного законодавства,...
Положення про первинну профспілкову організацію Енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №6 iconПоложення про батьківський комітет середньої загальноосвітньої школи I iii ступенів №1 8
Батьківський комітет школи керується у своїй роботі Положенням про батьківський комітет загальноосвітньої школи, планом роботи школи,...
Положення про первинну профспілкову організацію Енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №6 iconПоложення про офіційний сайт Маловільшанської загальноосвітньої школи...
Маловільшанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Білоцерківського району
Положення про первинну профспілкову організацію Енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №6 iconПлан роботи первинної профспілкової організації Енергодарської загальноосвітньої...
Участь в нарадах при директорі, виробничих нарадах з соціально-економічних питань, тб, оп
Положення про первинну профспілкову організацію Енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №6 iconПлан роботи первинної пофспілкової організації Енергодарської загальноосвітньої...
Участь в нарадах при директорі, виробничих нарадах зсоіально-економічних питань, тб, оп
Положення про первинну профспілкову організацію Енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №6 iconПоложення про учнівське самоуправління кобеляцької загальноосвітньої школи 1-іii ступенів №2

Положення про первинну профспілкову організацію Енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №6 iconЗвітна доповідь директора енергодарської загальноосвітньої школи...
Ви можете мріяти, творити, будувати найкраще місце у світі, але, щоб зробити мрію реальністю, потрібні люди”   Волт Дісней
Положення про первинну профспілкову організацію Енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №6 iconПоложення про Школу правової культури
Донецької спеціалізованої з інформаційних технологій загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №61
Положення про первинну профспілкову організацію Енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №6 iconПоложення про класного керівника сзш №18
Це положення регламентує діяльність класного керівника  Сєвєродонецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №18
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка