П О С Т А Н О В А від 14 лютого 2001 р. N 150 Київ
Скачати 121.13 Kb.
НазваП О С Т А Н О В А від 14 лютого 2001 р. N 150 Київ
Дата конвертації24.03.2013
Розмір121.13 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 14 лютого 2001 р. N 150
КиївПро затвердження Порядку видачі органами державного
пожежного нагляду дозволу на початок роботи
підприємств та оренду приміщень

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 873 ( 873-2003-п ) від 04.06.2003
N 17 ( 17-2006-п ) від 11.01.2006
N 856 ( 856-2007-п ) від 22.06.2007
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Порядок видачі органами державного пожежного
нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень
(додається).

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим органам виконавчої влади забезпечити додержання вимог Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО

Інд. 29
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 лютого 2001 р. N 150

^ ПОРЯДОК
видачі органами державного пожежного нагляду
дозволу на початок роботи підприємств
та оренду приміщень.
1. Цей Порядок регулює видачу та анулювання органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи новостворених підприємств, введення в експлуатацію нових реконструйованих виробничих, житлових та інших об'єктів, впровадження нових технологій, передачу у виробництво зразків нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та продукції, оренду будь-яких приміщень (далі - дозвіл).

перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 856 ( 856-2007-п ) від 22.06.2007 }.

Дія цього Порядку поширюється на підприємства, установи, організації незалежно від форми власності (далі - підприємства) та громадян.

1-1. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

вибухопожежонебезпечний об'єкт - об'єкт з наявністю приміщень виробничого, складського чи іншого призначення, що за ступенем вибухопожежної небезпеки належить згідно з ОНТП 24-86 до категорії "А" та "Б";

об'єкти з масовим перебуванням людей будинки дитячих дошкільних, навчальних, культурно-видовищних і культових закладів, закладів дозвілля, лікувально-профілактичних закладів із стаціонарними відділеннями, закладів відпочинку та туризму, будинків-інтернатів загального та спеціального типу, готелів, санаторіїв та криті спортивні споруди, ринки, а також інші аналогічні за призначенням об'єкти з постійним або тимчасовим перебуванням у них від 50 та більше осіб;

пожежонебезпечний об'єкт - об'єкт з приміщеннями виробничого, складського чи іншого призначення, що за ступенем вибухопожежної небезпеки належить згідно з ОНТП 24-86 до категорії "В.". { Пункт 1-1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 856 ( 856-2007-п ) від 22.06.2007 }

( Порядок доповнено пунктом 1-1 згідно з Постановою КМ N 17 ( 17-2006-п ) від 11.01.2006 )

2. Дозвіл видається центральним, територіальним та місцевим органом державного пожежного нагляду безоплатно.

Центральний орган державного пожежного нагляду видає дозвіл на початок роботи особливо важливих пожежонебезпечних підприємств, введення в експлуатацію нових і реконструйованих особливо важливих виробничих, житлових та інших об'єктів, перелік яких визначається Головним державним інспектором України з пожежного нагляду. В окремих випадках за рішенням Головного державного інспектора України з пожежного нагляду такий дозвіл може видати територіальний орган державного пожежного нагляду Автономної Республіки Крим, області, мм. Києва та Севастополя.

{ Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 856 ( 856-2007-п ) від 22.06.2007 }

Переліки підприємств, об'єктів та приміщень, на початок роботи яких дозволи видаються територіальними та місцевими органами державного пожежного нагляду, визначаються відповідно головним державним інспектором з пожежного нагляду Автономної Республіки Крим, області, мм. Києва та Севастополя.

Зазначені переліки оприлюднюються в центральних та місцевихзасобах масової інформації.

3. Для одержання дозволу власник (орендар) подає довідповідного органу державного пожежного нагляду заяву за формою згідно з додатком 1, матеріали оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об'єкта чи приміщення, завірену в установленому порядку копію свідоцтва про власність або копію договору оренди.

{ Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 856 ( 856-2007-п ) від 22.06.2007 }
Орган державного пожежного нагляду реєструє зазначені документи у спеціальному журналі, який ведеться за формою, що затверджується МНС. ( Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 873 ( 873-2003-п ) від 04.06.2003 )

4. Підставою для видачі дозволу є висновок, що оформляється за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об'єкта чи приміщення, що проводиться органом державного пожежного нагляду або іншою юридичною (фізичною) особою, яка одержала ліцензію на проведення такої оцінки (експертизи).

5. Орган державного пожежного нагляду протягом п'яти робочих днів з дня надходження зазначених у пункті 3 цього Порядку документів приймає рішення про видачу дозволу за формою згідно з додатком 2 або про відмову у його видачі у разі виявлення фактів порушення правил пожежної безпеки, що може призвести до виникнення пожежі або перешкод при її гасінні та евакуації людей. Копія обгрунтованого рішення про відмову у видачі дозволу надсилається заявникові або адміністраторові (у разі надходження від нього документів).

{ Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 856 ( 856-2007-п ) від 22.06.20076. Дозвіл видається за відсутності фактів порушення правил пожежної безпеки.

У разі виявлення фактів порушення правил пожежної безпеки (крім зазначених у пункті 5 цього Порядку) дозвіл видається за умови подання суб'єктом господарської діяльності:

договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди на період до усунення порушень правил пожежної безпеки;

плану заходів щодо усунення таких порушень з конкретними термінами виконання.

{ Пункт 6 в редакції Постанови КМ N 856 ( 856-2007-п ) від 22.06.2007 }

7. Власник (орендар) може оскаржити рішення про відмову у видачі дозволу або його анулювання до вищестоящого органу державного пожежного нагляду або арбітражного суду (суду).

{ Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 856 ( 856-2007-п ) від 22.06.2007 }

8. За початок роботи новоствореного підприємства, введення в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих, житлових, та інших об'єктів, впровадження нових технологій, передачу у виробництво зразків нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та продукції, оренду будь-яких приміщень без дозволу органу державного пожежного нагляду, акта державної комісії з прийняття в експлуатацію об'єкта, декларації відповідності об'єкта (об'єктів) вимогам пожежної безпеки або у разі подання зазначеної декларації з недостовірною інформацією власник (орендар) несе відповідальність згідно із законодавством.

{ Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 856 ( 856-2007-п ) від 22.06.2007 }

9. За збитки, яких зазнали юридичні чи фізичні особи внаслідок обгрунтованої відмови у видачі дозволу або його анулювання, органи державного пожежного нагляду відповідальності не несуть.

{ Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 856( 856-2007-п ) від 22.06.2007 }

10. Виданий органом державного пожежного нагляду дозвіл є однією з підстав для видачі відповідного дозволу органом Держнаглядохоронпраці.11. Дозвіл не оформлюється:

у разі прийняття в експлуатацію об'єктів нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту державною комісією, утвореною в установленому порядку;

на орендовані торговельні місця, кіоски та контейнери, якщо вони розміщені на ринках відповідно до схеми, що в установленному порядку погоджена з органами державного пожежного нагляду.

( Пункт 11 в редакції Постанови КМ N 17 ( 17-2006-п ) від 11.01.2006 )

11-1. Новостворені підприємства, зокрема ті, що розташовані в орендованих приміщеннях, які не змінюють виду своєї діяльності і стану таких приміщень (крім потенційно небезпечних об'єктів), або не належать до категорії вибухопожежонебезпечних та об'єктів з масовим перебуванням людей і не розміщуються на території або всередині зазначених об'єктів, можуть започатковувати свою діяльність за декларативним принципом.

Новостворені підприємства, що належать до категорії пожежонебезпечних об'єктів, можуть започатковувати свою діяльність за декларативним принципом за умови укладення договорів добровільного страхування відповідальності перед третіми особами.

Діяльність зазначених підприємств за декларативним принципом провадиться лише на строк дії таких договорів

Декларація відповідності об'єкта (об'єктів) вимогам законодавства з питань пожежної безпеки подається до органу державного пожежного нагляду не пізніше ніж за 10 днів до початку господарської діяльності за формою згідно з додатком 3.

Орган державного пожежного нагляду реєструє декларацію успеціальному журналі, який ведеться за формою, що затверджуєтьсяМНС.

{ Порядок доповнено пунктом 11-1 згідно з Постановою КМ N 17 ( 17-2006-п ) від 11.01.2006, в редакції Постанови КМ N856 ( 856-2007-п ) від 22.06.2007 }

12. Погодження в установленому порядку з органами державного пожежного нагляду нормативно-технічної документації на нові технології та зразки нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та продукції є одночасно дозволом на їх практичнее впровадження чи передачу у виробництво.

13. Проведення органами державного пожежного нагляду оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об'єкта чи приміщення прирівнюється до планової перевірки, яка проводиться органами державного пожежного нагляду.

{ Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 856 ( 856-2007-п ) від 22.06.2007

13-1. Якщо в ході перевірки протипожежного стану об'єкта виявлено факти порушення правил пожежної безпеки, що можуть призвести до виникнення пожежі або перешкод при її гасінні та евакуації людей, органом державного пожежного нагляду, який його видав, здійснюється анулювання дозволу постановою за формою згідно з додатком 4.

{ Порядок доповнено пунктом 13-1 згідно з Постановою КМN 85( 856-2007-п ) від 22.06.2007 }


Додаток 1
до Порядку видачі органами державного
пожежного нагляду дозволу на початок
роботи підприємств та оренду приміщень

__________________________________________________________________ (найменування органу державного пожежного нагляду)

^ ЗАЯВА

про видачу дозволу

На _______________________________________________________________
(зазначається згідно з пунктом 1 Порядку)

Заявник __________________________________________________________
(найменування підприємства, організації, установи/ прізвище, ім'я та по батькові громадянина)
Місцезнаходження (місце проживання)_______________________________
Код згідно з ЄДРПОУ _____________________________________________
Телефон _____________ Телекс _____________ Телефакс _______________
Обгрунтування готовності до початку роботи підприємства (оренди приміщення)

за правилами пожежної безпеки

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Перелік документів, що додаються до заяви

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Заявник _____________________ _____________________
(підпис) (розшифрування)МП " ___ " ___________ 200 __ р.

Додаток 2
до Порядку

Державний Герб України

_________________________________________________________________
(найменування органу державного пожежного нагляду,

_________________________________________________________________
який видав дозвіл)

ДОЗВІЛ Nна ______________________________________________________________
(зазначається згідно з пунктом 1 Порядку видачі органами
державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи

підприємств та оренду приміщень, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2001 р. N 150)

_________________________________________________________________
(найменування підприємства, організації, установи / прізвище,
ім'я та по батькові громадянина; код згідно з ЄДРПОУ)

за адресою ______________________________________________________

з ____ ____________ 200 _ р.

Умови дії дозволу ___________________________________________________
(дотримання правил пожежної безпеки, у разі виявлення фактів

порушення правил пожежної безпеки (крім зазначених у пункті 5 цього Порядку) - укладення договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди на період до усунення порушень правил пожежної безпеки та виконання запланованих заходів щодо усунення таких порушень)
Дозвіл видано ___ _________________200_ р.

Керівник органу державного
пожежного нагляду _____________ __________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

____ _______________200_ р.
МП.

{ Додаток 2 в редакції Постанови КМ N 856 ( 856-2007-п ) від
22.06.2007 }


Додаток 3
до Порядку

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності об'єкта (об'єктів) вимогам
законодавства з питань пожежної безпеки

____________________________________________________________
(повне найменування об'єкта)

Місцезнаходження об'єкта_____________________________________

Місцезнаходження керівника (керівного органу) суб'єкта
господарської діяльності _________________________________________

Ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний
номер фізичної особи - платника податку __________________________

Керівник (власник) суб'єкта господарської діяльності

__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Телефон ____________ Телекс ___________ Телефакс ____________

Перелік робіт (послуг), що будуть виконуватися (надаватися),
а також виробів, що виготовляються _______________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Характеристика об'єкта ______________________________________
(конструктивні елементи будівлі,

__________________________________________________________________
загальна площа, поверховість, наявність підвальних та горищних

__________________________________________________________________
приміщень, систем електроосвітлення, опалення, розрахункова

__________________________________________________________________
кількість робочих місць)

__________________________________________________________________

Наявність договору страхування цивільної відповідальності
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої
шкоди ____________________________________________________________
(найменування страхової компанії, строк дії страхового

__________________________________________________________________
полісу, номер і дата видачі)

Відповідність об'єкта, що декларується,
вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

Загальні положення __________________________________________
(відповідальність за забезпечення пожежної

__________________________________________________________________
безпеки на об'єкті, наявність наказів, інструкцій, планів

__________________________________________________________________
евакуації, добровільної пожежної дружини, пожежно-технічної

__________________________________________________________________
комісії, проведення навчань та інструктажу з питань

__________________________________________________________________
пожежної безпеки тощо)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Загальні вимоги пожежної безпеки до територій _______________
(наявність на

__________________________________________________________________
території проїздів, під'їздів, пожежних водоймищ або гідрантів,

__________________________________________________________________
відповідність протипожежних розривів вимогам законодавства)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Утримання будівель, приміщень та споруд _____________________________

__________________________________________________________________
(наявність шляхів евакуації, систем автоматичного пожежогасіння

__________________________________________________________________
та сигналізації, протипожежного водопостачання, первинних засобів

__________________________________________________________________
пожежогасіння, вогнезахисної обробки конструкцій, протипожежних

__________________________________________________________________
перешкод, електромереж, електрообладнання, опалювальних приладів,

__________________________________________________________________
систем вентиляції тощо, відповідність їх вимогам законодавства)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
Керівник (власник) __________ ________________________
суб'єкта господарської (підпис) (ініціали та прізвище)
діяльності

" ___ " _________________ 200 _ р.

МП

{ Порядок доповнено додатком 3 згідно з Постановою КМ N 17
( 17-2006-п ) від 11.01.2006 }
Додаток 4
до Порядку

Державний Герб України
Міністерство України з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи

Державний пожежний нагляд

ПОСТАНОВА N________
про анулювання дозволу на початок роботи
підприємств та оренду приміщень
____ ___________200__р. м.______________

Я,_______________________________________________________________
(посада, найменування органу державного пожежного нагляду,

прізвище, ім'я та по батькові особи, що винесла постанову)

розглянувши матеріали щодо протипожежного стану та виконання умов
дії дозволу на початок роботи ___________________________________
(найменування підприємства, об'єкта

_________________________________________________________________
чи приміщення, його місцезнаходження)

У С Т А Н О В И В:

_________________________________________________________________
(факти порушення правил пожежної безпеки чи невиконання умов

_________________________________________________________________
дії дозволу, що є підставою для його анулювання)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Керуючись статтею 10 Закону України "Про пожежну безпеку" і
пунктом 5 Порядку видачі органами державного пожежного нагляду
дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого
2001 р. N 150,

П О С Т А Н О В И В:

1. Анулювати дозвіл на початок роботи____________________________
(найменування підприємства, об'єкта

_________________________________________________________________
чи приміщення, його місцезнаходження)

від __________________ 200_ р. N________

2. Ця постанова може бути оскаржена в п'ятиденний строк з дня
її вручення до вищого за статусом органу державного пожежного
нагляду (посадової особи) або суду.
Керівник органу державного
пожежного нагляду ______________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
МП

Постанову одержав ______________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

___ ___________ 200_ р.

{ Порядок доповнено додатком 4 згідно з Постановою КМ N 856
( 856-2007-п ) від 22.06.2007 }

Схожі:

П О С Т А Н О В А від 14 лютого 2001 р. N 150 Київ iconП О С Т А Н О В А від 22 лютого 2008 р. N 86 Київ
Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2007 р. N 256
П О С Т А Н О В А від 14 лютого 2001 р. N 150 Київ iconПравила роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого...
України "Про Національний архівний фонд І архівні установи", плану основних заходів Державного комітету архівів України на перше...
П О С Т А Н О В А від 14 лютого 2001 р. N 150 Київ iconЗатверджено розпорядження голови районної державної адміністрації...
Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету міністрів України...
П О С Т А Н О В А від 14 лютого 2001 р. N 150 Київ iconМіністерство праці та соціальної політики україни
У зв'язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 р. N 110
П О С Т А Н О В А від 14 лютого 2001 р. N 150 Київ iconПостанова Кабінету Міністрів України про затвердження положення про...
З змінами, внесеними згідно з Постановами км n 1780 ( 1780-2000-п ) від 06. 12. 2000 n 566 ( 566-2001-п ) від 23. 05. 2001 n 1758...
П О С Т А Н О В А від 14 лютого 2001 р. N 150 Київ iconТема: «Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку»
...
П О С Т А Н О В А від 14 лютого 2001 р. N 150 Київ iconАкт загального огляду жилого будинку (будинків), розташованого(них) за адресою (адресами)
Зареєстрованих в Мініюстиції 12 лютого 2004 р за n 189/8788; Додатку 11 Інструк­ції про порядок проведення технічної інвентаризації...
П О С Т А Н О В А від 14 лютого 2001 р. N 150 Київ iconР О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я від 17 жовтня 2007 р. N 884-р Київ
На виконання Указу Президента України від 21 лютого 2007 р. N 136 ( 136/2007 ) затвердити план заходів з підготовки та
П О С Т А Н О В А від 14 лютого 2001 р. N 150 Київ iconДо  100  річчя  від дня народження А. С. Малишка
Андрій Самійлович Малишко (14 листопада 1912, Обухів — 17 лютого 1970, Київ) — український поет, перекладач, літературний критик
П О С Т А Н О В А від 14 лютого 2001 р. N 150 Київ iconЗаконукра ї н и
Ввр, 2000, n 43, ст. 366 N 2056-iii ( 2056-14 ) від 19. 10. 2000, ввр, 2000, n 50, ст. 436 N 2245-iii ( 2245-14 ) від 18. 01. 2001,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка