Закону України "Про внесення змін до Конституції України"
НазваЗакону України "Про внесення змін до Конституції України"
Сторінка1/5
Дата конвертації24.03.2013
Розмір0.55 Mb.
ТипЗакон
uchni.com.ua > Право > Закон
  1   2   3   4   5


ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України "Про внесення змін до Конституції України"

Текст Конституції України


Текст Конституції України

з пропонованими змінами


Р о з д і л ІІІ

ВИБОРИ. РЕФЕРЕНДУМ
Стаття 71. Вибори до органів державної влади та органів місцевого самоврядування є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Виборцям гарантується вільне волевиявлення.


Р о з д і л ІІІ

^ ВИБОРИ. РЕФЕРЕНДУМ
Стаття 71. Вибори Президента України, до органів державної влади та органів місцевого самоврядування є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Виборцям гарантується вільне волевиявлення.

Чергові вибори Президента України, до органів державної влади та органів місцевого самоврядування проводяться протягом одного року у такій послідовності та у такі строки:

чергові вибори народних депутатів України – в останню неділю березня;

чергові вибори депутатів сільської, селищної, міської, районної, обласної ради, сільського, селищного, міського голови, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим – у другу неділю вересня;

чергові вибори Президента України – у першу неділю грудня.


Стаття 74. Референдум не допускається щодо законопроектів з питань податків, бюджету та амністії.


Стаття 74. ^ Всеукраїнським референдумом можуть прийматися закони України, крім законів з питань податків, бюджету та амністії.

Закони та інші рішення, прийняті на всеукраїнському референдумі, мають вищу юридичну силу і не потребують затвердження органами державної влади, посадовими особами.
Затвердження всеукраїнським референдумом законопроектів про внесення змін до розділу І "Загальні засади", розділу ІІІ "Вибори. Референдум" і розділу ХІІІ "Внесення змін до Конституції України" Конституції України здійснюється в порядку, передбаченому розділом ХІІІ Конституції України.Р о з д і л IV

^ ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ


Р о з д і л ІV

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ


Стаття 75. Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент - Верховна Рада України.

Стаття 75. Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент – Верховна Рада України, яка складається з двох палат - Палати регіонів і Державних зборів.


Стаття 76. Конституційний склад Верховної Ради України - чотириста п'ятдесят народних депутатів України, які обираються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на чотири роки.

Народним депутатом України може бути громадянин України, який на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п'яти років.

Не може бути обраним до Верховної Ради України громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку.

Повноваження народних депутатів України визначаються Конституцією та законами України.


Стаття 76. ^ Конституційний склад Державних зборів – триста народних депутатів України, які обираються відповідно до закону на пропорційній основі.

До Палати регіонів обираються по три представники від Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя.

Верховна Рада України є повноважною за умови обрання не менш як двох третин від складу кожної з її палат, визначеного цією статтею.Стаття 77. Чергові вибори до Верховної Ради України відбуваються в останню неділю березня четвертого року повноважень Верховної Ради України.

Позачергові вибори до Верховної Ради України призначаються Президентом України і проводяться в період шістдесяти днів з дня опублікування рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України.

Порядок проведення виборів народних депутатів України встановлюється законом.


Стаття 77. Строк повноважень Верховної Ради України становить пять років.
Чергові вибори до Верховної Ради України відбуваються в останню неділю березня п’ятого року повноважень Верховної Ради України.

Позачергові вибори до Державних зборів призначаються Президентом України і проводяться в період шістдесяти днів з дня опублікування рішення про дострокове припинення повноважень Державних зборів.

Порядок проведення виборів народних депутатів України встановлюється законом.

Стаття 78. Народні депутати України здійснюють свої повноваження на постійній основі.

Народні депутати України не можуть мати іншого представницького мандата чи бути на державній службі.
Вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності встановлюються законом.

Стаття 78. Народні депутати України здійснюють свої повноваження на постійній основі.

^ До Верховної Ради України може бути обрано громадянина України, який на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п’яти років.

Не може бути обраним до Верховної Ради України громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку.

^ Одна й та сама особа не може бути одночасно членом Палати регіонів і Державних зборів.

Народні депутати України не можуть мати іншого представницького мандата, бути на державній службі, обіймати інші оплачувані посади, займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності), входити до складу керівного або наглядового органу підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку. Вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності встановлюються законом.

У разі виникнення обставин, що порушують вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності, народний депутат України у двадцятиденний строк припиняє таку діяльність або подає особисту заяву про складення повноважень народного депутата України.

Повноваження народних депутатів України визначаються Конституцією та законами України.


Стаття 79. Перед вступом на посаду народні депутати України складають перед Верховною Радою України таку присягу:

"Присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу.

Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників".

Присягу зачитує найстарший за віком народний депутат України перед відкриттям першої сесії новообраної Верховної Ради України, після чого депутати скріплюють присягу своїми підписами під її текстом.

Відмова скласти присягу має наслідком втрату депутатського мандата.

Повноваження народних депутатів України починаються з моменту складення присяги.

Стаття 79. Перед вступом на посаду народні депутати України складають перед Верховною Радою України таку присягу:

"Присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу.

Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників".

Присягу зачитує найстарший за віком народний депутат України перед відкриттям першої сесії новообраної Верховної Ради України на спільному засіданні її палат, після чого депутати скріплюють присягу своїми підписами під її текстом.

Народні депутати України – члени Державних зборів, обрані на позачергових виборах, складають присягу перед Верховною Радою України на спільному засіданні її палат. Присягу зачитує найстарший за віком народний депутат України, обраний до Державних зборів.

Відмова скласти присягу має наслідком втрату депутатського мандата.

Повноваження народних депутатів України починаються з моменту складення присяги.


Стаття 81. Повноваження народних депутатів України припиняються одночасно з припиненням повноважень Верховної Ради України.

Повноваження народного депутата України припиняються достроково у разі:

1) складення повноважень за його особистою заявою;

2) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

3) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;

4) припинення його громадянства або виїзду на постійне проживання за межі України;


5) смерті.
Рішення про дострокове припинення повноважень народного депутата України приймається більшістю від конституційного складу Верховної Ради України.
У разі невиконання вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності повноваження народного депутата України припиняються достроково на підставі закону за рішенням суду.

Стаття 81. Повноваження народних депутатів України, в тому числі обраних замість тих, які вибули достроково, або обраних до Державних зборів на позачергових виборах, припиняються одночасно з припиненням повноважень Верховної Ради України.

Повноваження народного депутата України припиняються достроково у разі:

1) складення повноважень за його особистою заявою;

2) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

3) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;

4) припинення його громадянства або виїзду на постійне проживання за межі України;

^ 5) якщо ним не усунуто протягом двадцяти днів обставин, які порушують вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності;

6) виходу (виключення) народного депутата України, обраного від політичної партії (виборчого блоку політичних партій), зі складу депутатської фракції цієї політичної партії (виборчого блоку політичних партій);

7) відсутності його без поважних причин на засіданнях палати Верховної Ради України, спільних засіданнях палат Верховної Ради України протягом двадцяти пленарних днів;

8) смерті.

Повноваження народного депутата України – члена Державних зборів припиняються достроково також у разі дострокового припинення відповідно до Конституції України повноважень Державних зборів - у день відкриття першого спільного засідання палат Верховної Ради України за участю новообраних на позачергових виборах народних депутатів України.

Рішення про дострокове припинення повноважень народного депутата України у випадках, передбачених пунктами 1, 4, 5, 7 частини другої цієї статті, приймається палатою Верховної Ради України, до якої входить народний депутат України, повноваження якого припиняються достроково.

У разі набрання законної сили обвинувальним вироком щодо народного депутата України, визнання народного депутата України недієздатним або безвісно відсутнім його повноваження припиняються з дати набрання чинності рішенням суду, в разі смерті народного депутата України – з дати видачі свідоцтва про смерть.

У разі виходу (виключення) народного депутата України, обраного від політичної партії (виборчого блоку політичних партій), зі складу депутатської фракції цієї політичної партії (виборчого блоку політичних партій) повноваження народного депутата України припиняються достроково на підставі закону за рішенням вищого керівного органу політичної партії (виборчого блоку політичних партій).


Стаття 82. Верховна Рада України працює сесійно.

Верховна Рада України є повноважною за умови обрання не менш як двох третин від її конституційного складу.

Верховна Рада України збирається на першу сесію не пізніше ніж на тридцятий день після офіційного оголошення результатів виборів.

Перше засідання Верховної Ради України відкриває найстарший за віком народний депутат України.

Порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцією України та законом про регламент Верховної Ради України.

Стаття 83. Чергові сесії Верховної Ради України починаються першого вівторка лютого і першого вівторка вересня кожного року.

Позачергові сесії Верховної Ради України, із зазначенням порядку денного, скликаються Головою Верховної Ради України на вимогу не менш як третини народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України або на вимогу Президента України.
У разі введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні Верховна Рада України збирається у дводенний строк без скликання.

У разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України під час дії воєнного чи надзвичайного стану її повноваження продовжуються до дня першого засідання першої сесії Верховної Ради України, обраної після скасування воєнного чи надзвичайного стану.Стаття 82. Верховна Рада України працює сесійно.

Верховна Рада України збирається на першу сесію та проводить спільне засідання палат не пізніше ніж на тридцятий день після офіційного оголошення результатів чергових виборів. Перше засідання новообраної Верховної Ради України відкриває найстарший за віком народний депутат України.

У разі дострокового припинення відповідно до Конституції України повноважень Державних зборів перше спільне засідання палат Верховної Ради України за участю народних депутатів України, обраних на позачергових виборах до Державних зборів, скликається Головою Палати регіонів і проводиться не пізніше вівторка четвертого тижня після офіційного оголошення результатів позачергових виборів. Перше засідання обраних на позачергових виборах Державних зборів відкриває найстарший за віком народний депутат України, обраний до цієї палати Верховної Ради України.

Чергові сесії Верховної Ради України починаються першого вівторка лютого і першого вівторка вересня кожного року.

Позачергові сесії Верховної Ради України, із зазначенням порядку денного, скликаються спільним рішенням голів палат Верховної Ради України на вимогу Президента України, або на вимогу однієї з палат Верховної Ради України, або на вимогу не менш як третини народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України.

У разі оголошення указу Президента України про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або окремих її місцевостях Верховна Рада України збирається на спільне засідання палат у дводенний строк без скликання.
Стаття 83. У Державних зборах на основі узгодження та поєднання політичних позицій утворюється постійно діюча парламентська більшість від конституційного складу Державних зборів.

Постійно діюча парламентська більшість утворюється з числа народних депутатів України, які входять до складу Державних зборів, протягом одного місяця з дня відкриття першого спільного засідання палат Верховної Ради України, що проводиться після чергових виборів Верховної Ради України, позачергових виборів Державних зборів, або протягом місяця з дня припинення діяльності постійно діючої парламентської більшості.

Засади формування, організації діяльності та припинення діяльності постійно діючої парламентської більшості, гарантії додержання прав парламентської меншості встановлюються Конституцією України, відповідним законом України та законом про регламент Верховної Ради України.
  1   2   3   4   5

Схожі:

Закону України \"Про внесення змін до Конституції України\" iconЗаконодавство України
Текст Конституції України відповідає тексту, що існував до внесення змін Законом "Про внесення змін до Конституції України" n 2222-iv...
Закону України \"Про внесення змін до Конституції України\" iconМедіа план Обговорення проекту Закону України „Про внесення змін...
Стаття по роз’ясненню положень розділу ІІ конституції України, запропонованих Президентом України (Могилевський В.І. – заступник...
Закону України \"Про внесення змін до Конституції України\" iconЗакону України «Про внесення змін до Конституції України»
Нституційного регулювання суспільних відносин. Ці зміни мають сприяти досягненню визначеної у чинній Конституції України мети, пов'язаної,...
Закону України \"Про внесення змін до Конституції України\" iconПропозиц І ї до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих...
Прийнятий 11 липня 2002 року Верховною Радою України Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України стосовно...
Закону України \"Про внесення змін до Конституції України\" iconРозпорядженн я
«Про сприяння проведенню в Миколаївській області обговорення проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції України»»,...
Закону України \"Про внесення змін до Конституції України\" iconЗаконукра ї н и про внесення змін до Закону України
Внести до Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" ( 375-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., N 45, ст....
Закону України \"Про внесення змін до Конституції України\" iconП орівняльна таблиця до проекту Закону України “Про внесення змін...
...
Закону України \"Про внесення змін до Конституції України\" iconПорівняльна таблиця до проекту Закону України " Про першочергові...
Стаття 46. Бюджетні призначення в разі несвоєчасного прийняття закону про Державний бюджет України
Закону України \"Про внесення змін до Конституції України\" iconШостого скликання
Маловисківської міської ради, керуючись пунктом 23 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та статті 14,...
Закону України \"Про внесення змін до Конституції України\" iconУкраїна вознесенська районна державна адміністрація миколаївської області розпорядженн я
Відповідно до статей 2,16,21 Закону України України “Про місцеві державні адміністрації”, в зв’язку з виявленням вогнищ карантинного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка