Актуальність теми дослідження
Скачати 55.93 Kb.
НазваАктуальність теми дослідження
Дата конвертації24.03.2013
Розмір55.93 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
ТЕЗИ
Актуальність теми дослідження. Злочинність являє собою складне соціальне явище, що має свої об'єктивні причини і умови. Здійснення на сучасному етапі задачі зниження рівня злочинності можливо лише шляхом правильного застосування в боротьбі з правопорушниками заходів громадського впливу і державного примусу, правильної координації діяльності громадськості і державних органів.

В комплексі заходів направлених на скорочення і ліквідацію злочинності в нашій державі важливе значення має і кримінальне законодавство.

Кримінальний закон повинен забезпечити диференційований підхід до правопорушників. До осіб, що неодноразово порушили кримінальний закон або скоїли тяжкі злочини необхідно застосовувати суворі міри покарання. До тих же хто винен в скоєні діянь, що не являють великої суспільної небезпеки, кого можна виправити без ізоляції від суспільства, слід, економно витрачаючи кримінальну репресію, застосовувати заходи покарання, що не пов'язані з позбавленням волі, та умовне засудження або відстрочку виконання вироку.

Серед заходів, що забезпечують виправлення і перевиховання без ізоляції від суспільства правопорушників, які вчинили менш серйозні злочини, умовне засудження та відстрочка виконання вироку відіграють важливу роль. Внаслідок того, що умовне засудження та відстрочка виконання вироку знаходять все більше розповсюдження, вивчення ефективності їх застосування і подальше вдосконалення цих інститутів набуває важливого значення як для практики так і для сучасної правової науки.

Умовне засудження та відстрочка виконання вироку застосовувалися ще в радянському суспільстві та вивчалися тодішніми вченими. Тому ступінь наукової розробки проблеми можна визначити як достатньо досліджений. Зокрема відомі і використані монографії таких авторів як Гальпєрін І. М1., Скібіцкій В. В2., Зєльдов С. Й3., Сідорова В. М4. Також вже в період незалежності України вийшла монографія українського автора Ломако Володимира Андрійовича5. На сучасному етапі вийшли і окремі статті Ткаченка В. М., Михлина А. П., Шмарова Н. в яких лише дотично зачіпаються окремі аспекти окресленої проблеми.

^ Предметом дослідження є суспільні відносини, що виникають в процесі призначення кримінального покарання, зокрема при застосуванні таких інститутів як умовне засудження та відстрочка виконання вироку.

Безпосереднім об'єктом дослідження в даній бакалаврській роботі стали норми чинного законодавства України в сфері застосування умовного засудження та відстрочки виконання вироку, що містяться в Конституції України, в кримінальному кодексі України, кримінально-процесуальному кодексі України, в постановах Пленуму Верховного Суду України "Про виконання судами України законодавства з питань призначення покарання", "Про практику застосування судами України процесуального законодавства при вирішенні питань пов'язаних з виконанням вироків".
Одним з проявів гуманізму в кримінальному праві є інститут звільнення від покарання. Сутність даного інституту полягає в тому, що суд вправі звільнити особу, що винна у вчиненні злочину:

а) від призначення покарання;

б) від реального відбування покарання;

в) від подальшого відбування частково відбутого покарання, призначеного вироком суду.

Значення інституту звільнення від покарання визначається тим, що він стимулює скоріше пристосування правопорушника до вимог правопорядку, до норм соціальної поведінки, дозволяючи при цьому економити засоби кримінальної репресії6.

Матеріальною основою звільнення від покарання є недоцільність або неможливість його виконання в силу невеликої суспільної небезпеки особи винного, втрати винним цієї небезпеки або зміни стану здоров'я засудженого. Ця загальна підстава конкретизується в залежності від виду звільнення від покарання.

Отже, поняття "звільнення від кримінальної відповідальності" і "звільнення від покарання" юридично нерівнозначні. Це різні по змісту хоч і взаємопов'язані правові інститути.

Звільнення від кримінальної відповідальності відрізняється від звільнення від відбування покарання тим, що при звільненні від кримінальної відповідальності особа, о вчинила діяння, не засуджується судом, йому не виноситься вирок і звільнення здійснюється на любій стадії кримінального судочинства до винесення вироку, а звільнення від відбування покарання можливе тільки після засудження, призначення покарання, тобто винесення вироку.
^

Умовне засудження


Інститут умовного засудження є яскравим проявом гуманізму і економії кримінальної репресії при здійсненні правосуддя.

За своєю юридичною природою умовне засудження є умовним звільненням засудженого від відбування покарання у вигляді позбавлення волі або виправних робіт з метою виправлення і перевиховання без реального застосування призначеного покарання з наступним можливим звільненням від покарання при виправленні засудженого або направленням для відбування призначеного вироком покарання, коли мета виправлення не була досягнута.

Інститут умовного засудження має багато ознак і особливостей, що ускладнює вияв його суті, юридичної природи. Закон не викриває його поняття. В літературі його вважають:

 1. відстроченням виконання покарання (в підручниках 1939, 1943, 1952 років видання);

 2. умовним незастосування покарання (проф. Н. Д. Дурманов);

 3. особливим порядком відбування покарання (проф. М. Д. Шаргородський);

 4. особливою формою звільнення від покарання (в підручниках 1964 і 1974 років видання)7.

В певній мірі умовне засудження має всі ці ознаки

ЛІТЕРАТУРА
^

Список використаної літератури


 1. Конституція України. Прийнята на 5 сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. К., 1997. – с. 78.

 2. Кримінальний кодекс України. Затверджений законом від 28 грудня 1960 року. Офіційний текст зі змінами та доповненнями станом на 15 листопада 1997 року. К.: Парламентське видавництво., 1997. – с. 168.

 3. Кримінально-процесуальний кодекс України. Офіційний текст зі змінами та доповненнями станом на 1 січня 1999 року. К.: Парламентське видавництво., 1998. – с. 167.

 4. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 4 червня 1993р. №3 "Про виконання судами України законодавства з питань призначення покарання" // Бюллетень законодавства і юридичної практики України. – №3. – 1995. – с. 472.

 5. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28 червня 1985р. №6 із змінами внесеними постановою Пленуму від 4 червня 1993р. №3 "Про хід виконання судами України законодавства, а також постанов Пленуму Верховного Суду України з питань призначення покарання".

 6. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 21 грудня 1990р. №11 із змінами внесеними постановою Пленуму від 4 червня 1993р. №3 "Про практику застосування судами України процесуального законодавства при вирішенні питань, пов’язаних з виконанням вироків" // Бюллетень законодавства і юридичної практики України. – №1. – 1995. – с. 472.

 7. Беляев Н. А. Советское уголовное право (общая часть). – М., 1980. – с. 423.

 8. Бузынова С. П. Советское уголовное право (общая часть). – М.: Юридическая литература, – 1982. – с. 439.

 9. Коржанський М. Й. Кримінальне право України (загальна частина). – К.: Наукова думка. – 1996. – с. 334.

 10. Кригер Г. А. Советское уголовное право (общая часть). – М., 1988. – с. 370.

 11. Лейленд П. Кримінальне право: злочин, покарання, судочинство. – К.: Основи. – 1996. – с. 208.

 12. Сташиц В. В. Уголовное право УССР (общая часть). – К.: Вища школа. – 1984. – с. 382.

 13. Чернишова Н. В. Кримінальне право України. – К., 1995. – с. 455.

 14. Гальперин И. М. Наказание: социальная функция, практика применения. – М.: Юридическая литература. – 1983. – с. 206.

 15. Зельдов С. И. Освобождение от наказания и от его отбывания. – М.: Юридическая литература – 1983. – с. 137.

 16. Ломако В. А. Отстрочка исполнения наказания. – К. – 1992. – с. 47.

 17. Михлин А. Система уголовных наказаний: реформа или иллюзия?. // Законность. – 1993. – №6. – с. 64.

 18. Сидорова В. М. Отстрочка исполнения приговора несовершеннолетнему. – М.: Юридическая литература – 1982. – с. 80.

 19. Скибицкий В. В. Освобождение от уголовний ответственности и отбывания наказания. – К.: Научная мысль. – 1987. – с. 181.

 20. Ткаченко В. М. Равенство уголовной ответсвенности. // Советское государство и право. – 1991. – №12. – с. 181.

 21. Шмаров Н. Практика судів України в кримінальних справах. Призначення покарання та звільнення від нього. // Юридичний вісник України., 1997. – 20-26 лютого. – с. 24.

22. Архів Ленінського районного суду м. Чернівці

1


2


3


4


5


6


7


Схожі:

Актуальність теми дослідження iconВплив релігійних норм на розвиток українського лісового права
Актуальність теми дослідження пов'язана з тим кризовим станом, у якому перебуває українське лісове господарство. Необхідність його...
Актуальність теми дослідження iconКурсова робота
Актуальність теми дослідження. Картографія, як відомо, це галузь науки, техніки, виробництва І навчальна дисципліна, яка охоплює...
Актуальність теми дослідження iconАктуальність теми дослідження. Виховання дітей-сиріт в сім'ї практикувалося...
Кпшс вже не передбачав патронат, як спосіб влаштування у сім'ю дітей, які залишилися без піклування батьків
Актуальність теми дослідження iconРекреаційний потенціал. Рекреаційні ресурси як основа туристичного потенціалу туреччини зміст
Актуальність дослідження даної теми зумовлена тим, що наука рпс вивчає особливості розміщення та розвитку народногосподарського комплексу...
Актуальність теми дослідження icon«Попроцесний метод калькулювання собівартості продукції»
В цьому І проявляється актуальність даної теми. Мета курсової роботи розглянути порядок формування собівартості продукції за допомогою...
Актуальність теми дослідження icon2 Загальна характеристика революції
Введення. Актуальність теми
Актуальність теми дослідження icon«Збереження І зміцнення здоров’я учнів початкових класів шляхом упровадження...
Проблемі здоров'я суспільства сьогодні приділяється величезна увага — проводяться дослідження щодо можливості збереження здоров'я...
Актуальність теми дослідження iconПовинна бути актуальною та відзначатися новизною. Формулювання теми...
Наукова робота це самостійно виконане наукове дослідження тієї чи іншої проблеми, яке відповідає науковим принципам, має певну структуру,...
Актуальність теми дослідження iconШкільний проект
Актуальність теми здорового способу життя серед молодших школярів підтверджує статистичний показник здоров’я
Актуальність теми дослідження iconЗаходу Її актуальність І вмотивованість
Відповідність віковим особливостям, запитам та інтересам даного дитячого угрупування. Участь школярів у виборі теми
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка