Закон України „ Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин І прекурсорів та зловживанню ними» від 15. 02. 1995. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність»
Скачати 98.96 Kb.
НазваЗакон України „ Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин І прекурсорів та зловживанню ними» від 15. 02. 1995. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність»
Дата конвертації24.03.2013
Розмір98.96 Kb.
ТипЗакон
uchni.com.ua > Право > Закон
ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………..……3

1. Криміналістична характеристика незаконного виготовлення

й збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх

аналогів і прекурсорів……………………………………………………….10

2. Особливості організації розслідування злочинів на початковому

етапі…………………………………………………………...………………33

2.1. Особливості порушення кримінальної справи……………………...…33

2.2.Планування розслідування незаконного виготовлення

й збуту наркотичних засобів, психотропних речовин,

їх аналогів і прекурсорів у цілому………………………………………...…40

2.3. Планування окремих слідчих дій………………………………...…..…52

3. Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами та

іншими службами органів внутрішніх справ, а також

з компетентними органами іноземних держав, у

процесі боротьби з незаконним обігом наркотиків…………………..……66

Висновки…………………………………………………………………...…79

Список використаної літератури………………………………………..…..82


Список використаної літератури

Законодавство

 1. Конституція України, Харків „ ФОЛІО”, 2005.- 45c.

 2. Закон України „ Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів” № 60/95-ВР від 15. 02. 1995.

 3. Закон України „ Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних

засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995.

 1. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18.02. 1992.

 2. Закон України „ Про організаційно - правові основи боротьби з організованою злочинністю” від 30.06.1993.

 3. Закон України „ Про міліцію” від 20.12.1990.

 4. Закон України « Про прокуратуру» від 05.11.1991.

 5. Закон України « Про адвокатуру» від 19.12.1992.

 6. Закон України « Про Службу безпеки України» від 25.03.1992.

 7. Закон України « Про статус суддів» від 15.12.1992.

 8. Закон України „Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві ” від 23.12.1993.

 9. Закон України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» від 23.12.1993.

 10. Закон України « Про судову експертизу» від 25.02.1994.

 11. Закон України «Про звернення громадян»// (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 47, ст.256)

 12. Закон України «Про судоустрій України» від 07.02.2002.// (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 29, ст.57)

 13. Кримінально-процесуальний кодекс України// (Затверджений Законом від 28.12.60 ( 1000-05 )ВВР, 1961, N 2 ст. 15)

 14. Кодекс України про адміністративні правопорушення //( Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до N 51, ст.1122 ).

 15. Кримінальний кодекс України//(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 25-26, ст.131 )

 16. Митний кодекс України //(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 38-39, ст.288 )

 17. Кримінально –виконавчий кодекс України// (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, N 3-4, ст. 21 )

 18. Кодекс адміністративного судочинства України// (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2005, N 35-36, N 37, ст.446)

 19. Резолюция 39/142 Генеральной Ассамблеи ООН «ДЕКЛАРАЦИЯ о борьбе против незаконного оборота наркотиков и злоупотребления наркотическими средствами» от 14 декабря 1984 г.

 20. Постанова Кабінету Міністрів України „ Про Національне центральне бюро Інтерполу” №220 від 25.03.1993.

 21. Постанова Кабінету Міністрів України „ Про затвердження Положення про Комітет з контролю за наркотиками при Міністерстві охорони здоров'я України” №72 від 15.01.1996.

 22. Постанова Кабінета Міністрів України № 6 від 3 січня 1996 р. «Про затвердження Положення про порядок здійснення діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»

 23. Постанова Кабінета Міністрів України № 786 від 10 травня 1999 р. «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, з обігом яких пов’язана діяльність, що підлягає ліцензуванню»

 24. Постановление Кабинета Министров Украины « Об утверждении Перечня наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров» №770 от 06.05.2000.

 25. Постанова Кабінета Міністрів України № 106 від 7 лютого 2001 р. «Про затвердження порядку провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у лікувально-профілактичних закладах та установах»

 26. Розпорядження Кабінету Міністрів України „ Про Концепцію реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 2002-2010 роки” №26-Р від 24.01.2002.

 27. Наказ Міністерства внутрішніх справ України № 365 від 06.06.1995р. „ Про затвердження Настанови з організації та здійснення органами внутрішніх справ боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів”

 28. Наказ Міністерства внутрішніх справ України, СБУ, Генеральної прокуратури України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства юстиції та Верховного Суду України №437 від 27.06.1995р. „Про затвердження Інструкції про порядок знищення вилучених із незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, використання яких у законному обігу визнано недоцільним, а також обладнання для їх виготовлення”

 29. Приказ Министерства внутренних дел Украины №547 от 14.08.1995г. « Об утверждении Инструкции о порядке проведения контролируемой поставки

наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров».

Наказ Міністерства охорони здоров'я України № 365 від 18.12.97 «Про затвердження Порядку обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів в державних і комунальних закладах охорони здоров’я України»

 1. Наказ Міністерства охорони здоров'я України №188 від 01.08.2000р. „ Про затвердження Таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу”

 2. Наказ Міністерства юстиції України № 53/5 від 8.10.1998р. « Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз»

 3. Наказ Міністерства внутрішніх справ України № 1381 від 17.11.2003р. „Про вдосконалення діяльності штатних підрозділів дізнання Міністерства внутрішніх справ України”

 4. Приказ Министерства внутренних дел Украины № 962 от 18.08.2004г. «Об утверждении Инструкции по организации работы органов внутренних дел по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров»

 5. Наказ Міністерства внутрішніх справ України № 160 від 20.02.2006р. „Про організацію діяльності органів досудового слідства системи Міністерства внутрішніх справ України ”

 6. Наказ Генеральної прокуратури України 24.01.2006 N 1/4 «Про затвердження Положення про організацію співпраці Генеральної прокуратури України з Верховною Радою України»

 7. Наказ Комітету з контролю за наркотиками при МОЗ України N 7 від 23.03.98 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю відповідно до законодавства України»

 8. Лист Міністерства внутрішніх справ України № 40/1-1066 від 19.07.2001

«Щодо отримання погодження МВС України на господарчу діяльність, яка пов’язана з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»

 1. Лист Міністерства внутрішніх справ України № 40/2-1447 від 22.08.2004 «Про порядок отримання погодження МВС України на діяльність, пов’язану з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»

Лист Комітету з контролю за наркотиками при МОЗ України N 27/6444 від 20.06.2002 «Щодо контролю препаратів»

 1. Лист Комітету з контролю за наркотиками при МОЗ України N 27-01.01-26/1710 від 19. 08. 2005 «Щодо транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»

 2. Лист Комітету з контролю за наркотиками при МОЗ України N 27-01.01-06/1252 від 14. 06. 2005 «Щодо ввезення в Україну давальницької сировини, яка містить прекурсори»

 3. Лист Державного фармакологічного центра МОЗ України N 5.12-276/А

від 16.01.2006 «Щодо питання ввезення субстанцій на територію України»

 1. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 4 від 26. 04. 2002 «Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів»


Наукова література

 1. Анисимов Л.Н. Профилактика пьянства, алкоголизма и наркомании среди молодежи.- М.: Юрид. лит., 1988.- 176с.

 2. Бандурка О.М., Акімов В.В., Волошин П.В., Левашов О.С., Чуб В.І. Наркотики: особлива небезпека / МВС України, Національний університет внутрішніх справ.- Х., 2001.- 212 с.

 3. Бандурка О.М. Основи управління в органах внутрішніх справ України: теорія, досвід, шляхи удосконалення.- Х.: „ Основа”, 1996.- 398с.

 4. Бараненко Б.І. Психологія оперативно- розшукової діяльності/ МВС України, ЛАВС ім. 10-річчя незалежності України.- Луганськ: РВВ ЛАВС, 2003.- 272с.

 5. Бараненко Б.И., Дидоренко Э.А. Методология теории и практики ОРД в современных условиях: проблемы и перспективы/МВД Украины, ЛАВД им. 10-летия независимости Украины,- Луганск: РИО ЛАВД, 2005.- 136с.

 6. Даньшин І. Кримінологічне планування заходів протидії злочинності та її прогнозування// Вісник Академії правових наук України,-№ 4 ( 39), 2004.- с. 145- 152.

 7. Доброрез І. Кримінологічні та правові підстави криміналізації незаконного обігу наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту// Вісник Академії правових наук України,-№ 4 ( 39), 2004.- с. 162-169.

 8. Зеленецкий В.С. Возбуждение уголовного дела. - Х., 1998. - 340 с.

 9. Коваленко Є.Г. Кримінальний процес України: Навч.посіб.-К.: Юрінком Інтер, 2004.- 576с.

 10. Ковалкин А.А., Хруппа Н.С., Чубарев В.Л. Деятельность органов внутренних дел по выявлению и предупреждению группового сбыта наркотических средств: Учеб. пособ.- К.:УАВД, 1993.- 112с.

 11. Колодяжный В.А. Возбуждение уголовного дела: законодательство, проблемы теории и практики: Учеб. пособ.- Луганск: РИО ЛИВД.- 1997.- 164с.

 12. Колодяжный В.А. Возбуждение уголовного дела: проблемы теории и практики: Монография.- Луганск: РИО ЛИВД.- 1999.- 148с.

 13. Колпаков В.К. Взаимодействие милиции и общественности в сфере правопорядка: Учеб. пособ.-К.: УАВД, 1993.- 80с.

 14. Кузьмічов В., ЄвдокіменкоС. Нові види злочинної діяльності: їх аналіз// Право України ,- № 10.- 2000,- с. 110

 15. Кузнецов Н.П. Доказывание и его особенности на стадиях уголовного
  процесса России. - Воронеж, 1998.- 216с.

 16. Лисиченко В.К., Шехавцов Р.М. Основи подолання протидії розслідуванню корисливо- насильницьких злочинів, вчинених організованими групами, злочинними організаціями/ МВС України, ЛАВС ім. 10-річчя незалежності України.- Луганськ: РВВ ЛАВС, 2004.- 176с.

 17. Лук'янчиков Є.Д. Методологічні засади інформаційного забезпечення розслідування злочинів у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів: Монографія.-К.:НАВСУ,- 2005.- 360с.

 18. Малютін І.В. Проблеми дослідчої перевірки злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотичних засобів/ Прокуратура. Людина. Держава,-№6,-2004.

 19. Мінюков П.І., Мінюков А.П. Процесуальні повноваження начальника слідчого відділу ( відділення) органів внутрішніх справ і проблеми керівництва досудовим слідством.- К.: Кондор, 2004.- 214 с.

 20. Михайленко А.Р. Расследование преступлений: Законность и обеспечение прав граждан.- К.: Юринком Интер,-1999.- 472с.

 21. Музика А.А. Незаконний обіг наркотичних засобів в Україні: кримінальне - правове дослідження: Автореферат дисертації.- К.: Юрид. наука, 1998.- 44с.

 22. Никифорович И.А. Уголовная ответственность за незаконный оборот наркотических средств: Автореферат диссертации.- Х.-1994.- 53с.

 23. Обозов Н.Н., Щекин Г.В. Психология работы с людьми: Учеб. пособ.-К.: МАУП, 2004.- 228с.

 24. Одерій О.В. Розслідування злочинів щодо незаконного обігу наркотичних засобів: Автореферат дисертації.- Х.- Університет внутрішніх справ, 1997.- 23с.

 25. Омигов В.И. Борьба с незаконным оборотом наркотических средств и роль органов внутренних дел в ее осуществлении: Автореферат диссертации.- М., 1994.- 28с.

 26. Пшеничний В.Г. Міжнародне співробітництво у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин// Вісник Верховного Суду України, №8( 60),-2005, с. 33-37.

 27. Розовский Б.Г. Ненаучные заметки о некоторых научных проблемах уголовного процесса.- Луганск: РИО ЛАВД, 2004.- 600с.

 28. Селиванов М.П., Хруппа М.С. Антинаркотичне законодавство України. Теорія. Історія. Коментар.- К.: Юрінком,- 1997.- 352с.

 29. Симакова И. Правовая характеристика психотропных веществ// Уголовное право. Научно-практический журнал.- № 2, 2004.-с. 122-124.

 30. Фесенко Є.В. Злочини проти здоров'я населення та системи заходів з його охорони: Автореферат дисертації,- НАВСУ,- 2004.- 32с.

 31. Фунтиков В.Л. Правовая и криминологическая культура общества и проблемы борьбы с организованной преступностью при осуществлении судебной реформы//Следователь,- № 11( 55),-2002.- с. 53-58.

 32. Хруппа М.С. Діяльність підрозділів по боротьбі з незаконним обігом наркотиків з виявлення та ліквідації підпільних нарколабораторій: Посібник.- К.: НАВСУ. -2004.- 192с.

 33. Черечукина Л.В. Обеспечение всесторонности, полноты и объективности процессуальных действий и итоговых решений, принимаемых органом дознания и следователем при возбуждении уголовного дела и его прекращении/ Луганск: РИО ЛИВД, 1997.- 72с.

 34. Черечукіна Л.В. Впізнання особи поза візуальним спостереженням: кримінально – процесуальний і криміналістичний аспекти/ Право України,- № 10, 2003р.

 35. Чувилев А.А. Взаимодействие следователя органа внутренних дел с милицией,- М.: Юр. лит., 2001.- 318с.

 36. Шейфер С.А. Следственные действия. Основания, процессуальный порядок и доказательственное значение. Самара. Издательство «Самарский университет», 2004.- 368с.Довідкова література

 1. Довідник працівника міліції/ Відп. ред. М.В.Білоконь.- К.: Вид. комп.

„ Воля”, 2003.- 584с.

 1. Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах.- Х.: „ Одіссей”, 2004.- 438с.

 2. Криминалистика: Учебник для вузов/ Под ред. профессора Р.С.Белкина.- М.: Изд-во « НОРМА», 2003.- 998с.

 3. Криминалистика: Курс лекций/ Отв. ред. В.Ю.Шепитько.- Х.: « Одиссей»,- 2003.- 352с.

 4. Криминалистика: Учебник/ Отв. ред. Н.П.Яблоков.- М.: Юристъ, 2002.- 718с.

 5. Криминология: Учебник/ Под. ред. В.Г.Лихолоба и В.П.Филонова.- Киев- Донецк, 1997.- 398с.

 6. Научно – практический комментарий Уголовного кодекса Украины от 5 апреля 2001 года/ Под. ред. Н.И.Мельника, Н.И.Хавронюка.- К.: Канон, 2005.- 1216с.

 7. Направления и виды экспертной деятельности: Учеб. пособ.- Донецкий научно- исследовательский институт судебных экспертиз,-2004.- 75с.

 8. Судова експертиза: нормативно- правове регулювання та наукові коментарі.- Х.: „ Одіссей”, 2004.-448с.

 9. Теория практика планирования расследования преступлений: Учеб. пособ/ Авт. кол.: В.В.Бирюков, О.Б.Мельникова, Р.Н.Шехавцов, И.В.Попов/ ЛАВД им. 10-летия независимости Украины.- Луганск, РИО ЛАВД, 2002.-90с.

 10. Уголовно- процессуальный кодекс Украины: Научно- практический комментарий/ Под. ред. В.Т.Маляренка, Ю.П.Аленина.- Х.: « Одиссей»,- 2005.- 960с.

 11. Уголовная юстиция: Сборник нормативных актов.- Х.: ООО « Одиссей», 2004.- 368 с.

Схожі:

Закон України „ Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин І прекурсорів та зловживанню ними» від 15. 02. 1995. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» iconПлан заходів щодо протидії поширення наркоманії, боротьби з незаконним...
Перевірка розважальний закладів та місць проведення дозвілля (кафе, дискотек, нічних клубів) з метою припинення фактів торгівлі або...
Закон України „ Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин І прекурсорів та зловживанню ними» від 15. 02. 1995. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» iconПленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 року
Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів
Закон України „ Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин І прекурсорів та зловживанню ними» від 15. 02. 1995. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» iconДо законодавства України
Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів І прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю...
Закон України „ Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин І прекурсорів та зловживанню ними» від 15. 02. 1995. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» iconЗакон України «Про оперативно-розшукову діяльність»
Вступ
Закон України „ Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин І прекурсорів та зловживанню ними» від 15. 02. 1995. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» iconНака з
Затвердити заходи Міністерства освіти І науки України на виконання Програми реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним...
Закон України „ Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин І прекурсорів та зловживанню ними» від 15. 02. 1995. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» iconНака з
Затвердити заходи Міністерства освіти І науки України на виконання Програми реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним...
Закон України „ Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин І прекурсорів та зловживанню ними» від 15. 02. 1995. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» iconЗакон України «Про місцеве самоврядування в Україні; Закон України «Про захист прав споживачів»
Закон України Про місцеве самоврядування в Україні; Закон України Про регулювання містобудівної діяльності; Наказ Міністерства регіонального...
Закон України „ Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин І прекурсорів та зловживанню ними» від 15. 02. 1995. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» iconЗакон України «Про місцеве самоврядування в Україні; Закон України «Про захист прав споживачів»
Закон України Про місцеве самоврядування в Україні; Закон України Про регулювання містобудівної діяльності; Наказ Міністерства регіонального...
Закон України „ Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин І прекурсорів та зловживанню ними» від 15. 02. 1995. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» iconЗакон України «Про місцеве самоврядування в Україні; Закон України «Про захист прав споживачів»
Закон України Про місцеве самоврядування в Україні; Закон України Про регулювання містобудівної діяльності; Наказ Міністерства регіонального...
Закон України „ Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин І прекурсорів та зловживанню ними» від 15. 02. 1995. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» iconЗакон україни n 2658-iii від 12. 06
Закон україни n 2658-iii від 12. 06. 2001 Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка