Закон України «Про освіту»
Скачати 261.36 Kb.
НазваЗакон України «Про освіту»
Сторінка3/3
Дата конвертації28.02.2013
Розмір261.36 Kb.
ТипЗакон
uchni.com.ua > Право > Закон
1   2   3

^ РОЗДІЛ V. Стратегія і тактика переведення школи в бажаний стан.
Пріоритетні проблеми і структуризація їх.

Виходячи з поставленої мети, висуваються наступні групи завдань, пов'язані з подальшим розвитком школи.

І. Кадри.

1. Створювати умови для творчої роботи і для зростання професійної майстерності вчителів через курсову і післякурсову перепідготовку.

2. Удосконалювати систему заохочення творчо активно працюючих співробітників.

3. Створити комфортні здоров’єзберегаючі умови для підвищення професійної майстерності, через

 • забезпечення оптимального навантаження, вдосконалення методичної роботи.

 • створення психологічних комфортних умов;

 • формування нового професійного мислення.

ІІ. Матеріально – технічна база.

1. Удосконалювати якість системи освіти, оснащуючи кабінети наочними, роздавальними, дидактичними матеріалами, посібниками і іншими інтерактивними засобами.

2. Систематизувати роботу над творчим розвитком особи, рівнем вихованості і здоров'ям учнів.

3. Систематизувати роботу методичних об’єднань, знайомлячи вчителів новітньою літературою, методичними посібниками розробками, технологіями.

ІІІ. Формування фізично здорової особи.

1. Зміцнення фізичного, психологічного і духовного здоров'я учнів.

2. Підтримка варіативних додаткових освітніх і програм для дозвілля, сприяючих здоровому способу життя.

3. Підвищувати кваліфікацію педагогічних кадрів школи по організації роботи, пов'язаної з оздоровленням учнів.

4. Удосконалювати організацію харчування учнів.

5. Координування дій школи і сім'ї в організації різних форм роботи по пропаганді здорового способу життя, формуванню стереотипів поведінки, сприяючих збереженню і зміцненню здоров'я.

IV. Оптимальна організація навчально – виховного процесу.

1. Удосконалювати учбові плани і програми по предметах.

2. Розвивати взаємодії учбових дисциплін на основі міжпредметних зв'язків.

3. Здійснення цілісної системи розвитку національної самосвідомості учнів .

4. Формувати в учнів розуміння різноманіття, взаємовпливу і взаємостимулювання розвитку різних культур народів всього світу через національні традиції, звичаї народів .

5. Відроджувати традиції суспільного виховання, етичного кодексу, національної педагогіки, враховуючи історико-культурну своєрідність регіону, його певних соціально-економічних умов.

6. Створення найбільш сприятливих умов по задоволенню потреб особи в освітній підготовці, здобутті знань, необхідних для економічного і соціального розвитку, а також індивідуального і культурного самовираження особи в суспільстві.

^ V. Розвиток творчих здібностей учнів.

1. Залучати учнів до творчих конкурсів, олімпіад, змагань, інтелектуальних марафонів, виставок поза стенами школи.

2. Створити творчу атмосферу в школі шляхом введення факультативів, кружків, музейно-екскурсійних робіт.

3. Модулювати навчально-виховний процес як систему, що допомагає саморозвитку, самовизначенню особи.

4. Організувати публікацію творчих робіт вчителів і учнів в методичних виданнях і в місцевій пресі.

^ VI. Розвиток шкільного самоврядування учнів.

1. Розробка локальних актів по учнівському самоврядуванню.

2. Виявлення реальних потреб учнів, трансформація цих потреб у вміст діяльності.

3. Визначення організаційної структури учнівського колективу, покликаної реалізувати виявлені потреби і інтереси учнів.

4. Організація діяльності органів учнівського самоврядування.

5. Підведення підсумків роботи, аналіз її результатів.

VII. Система взаємодії і співпраці з сім'єю і соціумом.

1. Формувати систему педагогічних лекторіїв, індивідуальних консультацій, тематичних батьківських зборів, днів "відкритих дверей", загальношкільних зборів, конференції батьків.

3. Підвищення психолого-педагогічних знань батьків через курси, лекторії, конференції .

4. Залучення батьків і громадськості до навчально-виховного процесу через:

- батьківські збори;

- організації кружків, секцій, клубів, спільні творчі справи;

- допомога в зміцненні матеріально-технічної бази;

- батьківський патруль;

- індивідуальне шефство над неблагонадійними сім'ями.

5. Участь батьків і громадськості в управлінні школою через:

- Раду школи;

- батьківський комітет.

^ VІІІ. Учбовий процес: Діяльність педколективу, направлена на поліпшення учбового процесу.


^ Основні напрямки діяльності

Термін виконання

Відповідальні

 • нарада при директорові "Підсумки контролю в 5-х класах"

 • проблеми адаптації учнів 10 класів (нарада при директорові)

Жовтень
січень


Директор
Заст. дир. з НВР

Диференціація навчання школярів по різних напрямах учбових планів. Поглиблення і профілізація:

 • діагностика схильностей і здібностей учнів 3, 9 класів

 • моніторинг рівня навченості, мотивації, тривожності в 9, 10 класах

Жовтень,

січень,

травень

Заст.дир. з НВР

Робота з обдарованими дітьми. Шкільні олімпіади, огляди, конкурси:

 • робота за програмою "Обдаровані діти";

 • шкільний тур наочних олімпіад.

Жовтень - грудень

Заст.дир. з ВР

Підготовка і проведення підсумкових контрольних робіт, підсумковій атестації учнів:

 • підготовка текстів контрольних робіт для 1-3, 5-8, 10 класів;

 • підготовка квитків практичних завдань для усних іспитів в 9, 11 класах;

 • організація консультацій;

 • проведення лінійок, батьківських зборів;

 • вивчення нормативної документації.

Квітень,

травень

Заст.дир. з НВР,

керівники МО,

вчителі-предметники, класні керівники

Робота профорієнтації:

- бесіди про професії на уроках;

- зустрічі з батьками різних професій;

- семінар для класних керівників.

Протягом року

Заст.дир. з НВР, заст.дир. з ВР

керівники МО,

вчителі-предметники, класні керівники


У результаті мають бути забезпечені:

 • засвоєння державних стандартів освіти в умовах різнорівневого і профільного вчення в старших класах;

 • професійна орієнтація;

 • придбання знань для продовження освіти;

 • соціалізація випускника, включення в активну діяльність учнівської самоврядності.


ІX. Основні напрями виховної роботи:

 • громадсько – етичне;

 • формування позитивних звичок;

 • пізнавальна діяльність;

 • художня діяльність і естетичне виховання;

 • трудова діяльність;

 • оздоровча робота;

 • робота з учнями девіантної поведінки;

 • створення структури учнівської самоврядності.


^ X. Взаємозв'язок з батьками і громадськістю.
Захід

Термін

Виконавець

1

Організація і проведення загальношкільної конференції

серпень

директор

2

Організація роботи загальношкільного батьківського комітету.

Щомісячно

директор

3

Загальношкільні батьківські збори:

- профілактика правопорушень серед неповнолітніх;

- підсумкова атестація. Підготовка до нового навчального року.


Грудень

квітень


Заст.дир з ВР

Заст.дир з НВР

4

День сім'ї (по графіку):

- Наркотикам – ні! Життя – так!

- Любов і діти

- Дозвілля в сім'ї

- Батьки і діти. Конфлікти в нашому житті.


Вересень

Жовтень

Січень

Квітень


Заст.дир з ВР


5

Батьківські рейди в неблагополучні сім'ї.

Регулярно

Класні керівники

6

Патрулювання батьків вечірньої пори.

Регулярно

Класні керівники

7

Класні батьківські збори.

Регулярно

Класні керівники

8

Включення батьків в спільну діяльність по проведенню канікул, свят.

Регулярно

Класні керівники


^ XI. План дій для реалізації Програми.
^ Основні заходи

Терміни

Виконавець
I. Збереження і розвиток системи освіти, що діє, в школі.1

Забезпечити збереження єдиної системи з метою здобування середньої загальної (повного) освіти з врахуванням запитів учнів і соціального замовлення.
Адміністрація школи

2

Вивчення соціального замовлення батьків
Адміністрація школи

3

Відкривати за бажанням батьків і відповідно до запитів і потреб учнів профільні класи (еколого-біологічні і так далі)
Адміністрація школи

4

Запровадити систему комп'ютерного забезпечення діяльності школи.
Адміністрація школи

5

Запровадити в навчально-виховний процес здоров’єзберігаючі технології.
Адміністрація школи
ІІ. Оновлення змісту освіти.1

Розробити концепцію розвитку школи на 2014-2019 роки

2013

Адміністрація школи

2

Розробити навчальні плани , які включають нові курси.

2009

Адміністрація школи

3

Забезпечити виконання програми «Обдаровані діти»
Адміністрація школи

4

Організувати курси для батьків «Психолого-педагогічні аспекти виховання дитини в сім’ї».
Адміністрація школи
ІІІ. Вдосконалення виховної системи.1

Забезпечити виконання програм з метою створення успішної адаптації учнів в суспільстві:

 • Я – громадянин

 • Батьки і діти

 • Профілактика шкідливих для організму явищ

 • Канікули

 • Профілактика і запобігання правопорушенням серед неповнолітніх

 • Навики життя

 • Національне виховання в школі

Постійно

Заст. дир. з ВР

2

Забезпечити виконання законодавства по захисту прав дитини, запобіганню дитячій злочинності і правопорушенням, протидії негативним соціальним процесам:

 • Профілактика і запобігання правопорушенням серед неповнолітніх

 • Профілактика шкідливих для організму явищ

 • Навики життя

 • Дорога до здоров'я

Постійно

Заст. дир. з ВР

3

Розширити участь батьківської громадськості в освітньому процесі.
Адміністрація школи

4

Організація і забезпечення діяльності органів учнівської самоврядування

Щорічно

Заст. дир. з ВР
ІV. Перспективи кадрової політики.1

Забезпечити соціально – правові гарантії для педагогів дотримання охорони праці і техніки безпеки.
Адміністрація школи, профком.

2

Розробити план підвищення кваліфікації і атестації педагогів і забезпечити його виконання
Заст. дир. з НВР

3

Розробити і реалізувати систему заходів по самоосвіті і відпочинку працівників школи і членів їх сімей
Адміністрація школи

4

Проведення шкільних турів міських конкурсів:

- вчитель року

Щорічно

Адміністрація школи
V. Вдосконалення системи управління школою1

Відновити систему контролю, що діє, діагностику аналізу і регулювання навчально – виховного процесу
Адміністрація школи

2

Розробити механізм залучення спонсорських, інтелектуальних інвестицій в школу.
Адміністрація школи.
VI. Створення здоров’єзберігаючого середовища в освітньому процесі1

Практикувати проведення Днів Здоров'я в школі

Постійно

Заст. дир. з ВР, керівники МО

2

Організувати навчання батьків по формуванню навиків здорового способу життя
Заст. дир. з ВР


XIІ. Ресурсне забезпечення виконання Програми.

^ 1. Нормативно – правове:

 • при необхідності внесення змін до Статуту школи;

 • розробка і затвердження документів, що регламентують форми стимулювання і заохочення результативної діяльності вчителів, шкільної учнівського самоврядування, батьківського соуправління.

^ 2. Програмно – методичне:

 • формування банку методичних матеріалів, що дозволяють забезпечити якісне наочне вчення в різнорівневих профільних і базових класах; по виконанню державних програм по предметах;

 • розробка рекомендацій за технологією профільного, індивідуального навчання;

 • розробка календарних – тематичних програм.

 1. Інформаційне: інформування колективу вчителів, батьків, учнів про характер перетворень в школі.

 2. Мотиваційне:

 • розробити стимулювання результативної діяльності вчителів (через форми матеріального і морального заохочення);

 • підсилити мотиваційну роботу серед учнів, батьків про необхідність перетворень в школі.

 1. Кадрове:

 • навчання на курсах вчителів, що працюють в умовах інноваційного режиму;

 • підбір і розставляння кадрів відповідно до потребами і необхідністю;

 • курсова перепідготовка вчителів .6. Організаційне:

скласти учбовий план і розклад для роботи.

7. Матеріально – технічне:

 • провести ремонтні роботи крівлі, підвалів, системи опалювання, гарячого і холодного водопостачання, каналізації;

 • вирішити питання по освітленню класних кабінетів, забезпеченню їх новими меблями;

 • придбати аудіо і відеотехніку;

 • підключитися до Internet;

 • організувати поповнення фонду бібліотеки підручниками, методичною і художньою літературою.


^ XI. Організація і контроль за виконанням Програми.

Координація і контроль за виконанням Програми, адміністрація школи залишає за собою, Радою батьківського комітету школи:

 • аналізують хід виконання плану, дій з реалізації Програми і вносять пропозиції на педагогічний радий з його корекції; здійснюють інформаційне і методичне забезпечення реалізації Програми;

 • здійснюють тематичний, поточний персональний і попереджувальний контроль за діяльністю вчителів і учнів.

Адміністрація школи щорік підводить підсумки виконання Програми на засіданні підсумкової педагогічної Ради.Луганська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Мар’їнського району Донецької області
1   2   3

Схожі:

Закон України «Про освіту» iconПосадові обов'язки
Закон України «Про освіту», Закон України «Про загальну середню освіту», Конвенцію про права дитини, інші законодавчі І нормативно-правові...
Закон України «Про освіту» iconПосадові обов'язки
Закон України «Про освіту», Закон України «Про загальну середню освіту», інші законодавчі й нормативно-правові акти та документи...
Закон України «Про освіту» iconПосадові обов'язки вчителя біології
Закон України «Про освіту», Закон України «Про загальну середню освіту», інші законодавчі й нормативно-правові акти та документи...
Закон України «Про освіту» iconПосадові обов'язки вчителя хімії
Закон України «Про освіту», Закон України «Про загальну середню освіту», інші законодавчі й нормативно-правові акти та документи...
Закон України «Про освіту» iconПосадові обов'язки вчителя фізики, інформатики
Закон України «Про освіту», Закон України «Про загальну середню освіту», інші законодавчі й нормативно-правові акти та документи...
Закон України «Про освіту» iconУчителя  мови, літератури, історії, вчителя початкових класів
Закон України «Про освіту», Закон України «Про загальну середню освіту», інші законодавчі й нормативно-правові акти та документи...
Закон України «Про освіту» iconЗакон України "Про дошкільну освіту"
Законодавство України про дошкільну освіту базується на Конституції України І складається із Закону України "Про освіту", цього Закону,...
Закон України «Про освіту» iconЗакон України "Про освіту". Закон України «Про професійно-технічну освіту»
Опрацювання нормативно-правових документів щодо оцінювання навчальних досягнень учнів, програми для професійно-технічних навчальних...
Закон України «Про освіту» iconЗакон иукра ї н и «Про позашкільну освіту» м. Київ 22 червня 2000...
Законодавство України про позашкільну освіту базується на Конституції України І складається із Закону України "Про освіту", цього...
Закон України «Про освіту» iconЗразок плану самоосвітньої роботи вчителя
Концепція 12-річної середньої загальноосвітньої школи. Національна доктрина розвитку освіти. Закон 'Про освіту" Закон "Про загальну...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка