Кабінет міністрів україни постанов а від 21 серпня 2001 р. N 1091
Скачати 123.89 Kb.
НазваКабінет міністрів україни постанов а від 21 серпня 2001 р. N 1091
Дата конвертації24.03.2013
Розмір123.89 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 21 серпня 2001 р. N 1091

Київ
Деякі питання надання державної соціальної

допомоги малозабезпеченим сім'ям
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 1741 ( 1741-2001-п ) від 27.12.2001

N 343 ( 343-2002-п ) від 16.03.2002

N 373 ( 373-2004-п ) від 24.03.2004

N 1098 ( 1098-2004-п ) від 25.08.2004

N 315 ( 315-2005-п ) від 21.04.2005 )


Відповідно до статті 13 Закону України "Про державну

соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" ( 1768-14 ) Кабінет

Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про соціального інспектора

(додається).
2. Установити, що:
посади головного державного соціального інспектора та

державного соціального інспектора вводяться в штат управління

праці та соціального захисту населення районних, районних у містах

Києві та Севастополі державних адміністрацій замість посади

соціального інспектора в межах установленої чисельності та фонду

оплати праці працівників і видатків на утримання цих управлінь;
головним державним соціальним інспекторам та державним

соціальним інспекторам посадові оклади встановлюються відповідно

на 10 і 5 відсотків вище, ніж посадові оклади відповідних

категорій працівників органів праці та соціального захисту

населення, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від

13 грудня 1999 р. N 2288 ( 2288-99-п ) "Про впорядкування умов

оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади,

місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів

прокуратури, судів та інших органів" (Офіційний вісник України,

1999 р., N 50, ст. 2469).

( Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 1098 ( 1098-2004-п ) від

25.08.2004 )
3. Віднести посаду головного державного соціального

інспектора та державного соціального інспектора управління праці

та соціального захисту населення районних, районних у містах Києві

та Севастополі державних адміністрацій до сьомої категорії посад

державних службовців.
Віднести посаду головного державного соціального інспектора

та державного соціального інспектора структурного підрозділу з

питань праці та соціального захисту населення:
виконавчих органів міських (міст - обласних центрів та

м. Сімферополя, міст обласного та республіканського в Автономній

Республіці Крим значення) рад до шостої категорії посад в органах

місцевого самоврядування;
виконавчих органів міських (міст районного значення) рад і

районних у містах рад до сьомої категорії посад в органах

місцевого самоврядування.

( Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 1741 ( 1741-2001-п ) від

27.12.2001, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ Постанови

КМ N 1098 ( 1098-2004-п ) від 25.08.2004 )
4. Міністерству праці та соціальної політики, Міністерству

економіки, Міністерству фінансів, Міністерству аграрної політики

та Державному комітетові статистики розробити в поточному році

методичні рекомендації щодо економічно обгрунтованих критеріїв

визначення особистого підсобного господарства як такого, що має

приносити дохід, нормативів доходів від земельних ділянок, наданих

для ведення городництва, сінокосіння, випасання худоби, та

земельної частки (паю), виділеної внаслідок розпаювання землі, а

також щодо оцінки рівня життя малозабезпечених сімей, що

звертаються за призначенням державної соціальної допомоги.
Міністерству праці та соціальної політики з урахуванням

методичних рекомендацій затвердити форму акта обстеження

малозабезпеченої сім'ї, що звертається за призначенням соціальної

допомоги.
5. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 2 постанови

Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2000 р. N 211

( 211-2000-п ) (Офіційний вісник України, 2000 р., N 5, ст. 178).

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 21 серпня 2001 р. N 1091

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 25 серпня 2004 р. N 1098

( 1098-2004-п )

ПОЛОЖЕННЯ

про головного державного соціального інспектора

та державного соціального інспектора

1. Головний державний соціальний інспектор та державний

соціальний інспектор - посадові особи управління праці та

соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та

Севастополі державних адміністрацій, наділені повноваженнями із

здійснення контролю за правильністю надання державної соціальної

допомоги малозабезпеченим сім'ям, державної допомоги сім'ям з

дітьми, щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій особі, яка

проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного

розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу

потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним,

субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних

послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного

побутового палива (далі - державна соціальна допомога), інших

соціальних та компенсаційних виплат, цільовим використанням коштів

державного бюджету, спрямованих на цю мету.
Діяльність державних соціальних інспекторів координує

головний державний соціальний інспектор відповідного управління

(структурного підрозділу) праці та соціального захисту населення.
Організаційно-методичне керівництво діяльністю головних

державних соціальних інспекторів та державних соціальних

інспекторів здійснюють відповідні підрозділи Міністерства праці та

соціального захисту населення Автономної Республіки Крим, головних

управлінь праці та соціального захисту населення

облдержадміністрацій, Головного управління соціального захисту

населення Київської міськдержадміністрації, управління праці та

соціального захисту населення Севастопольської

міськдержадміністрації, а також департамент державного соціального

захисту населення Мінпраці.
2. Головний державний соціальний інспектор та державний

соціальний інспектор у своїй діяльності керуються Конституцією

( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України,

Кабінету Міністрів України, центральних і місцевих органів

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також цим

Положенням.
3. Головний державний соціальний інспектор та державний

соціальний інспектор:
перевіряють достовірність та повноту інформації про доходи і

майновий стан осіб, які входять до складу сім'ї, що звертається за

призначенням державної соціальної допомоги;
проводять вибіркові перевірки особових справ одержувачів

державної соціальної допомоги за рішенням керівника відповідного

органу праці та соціального захисту населення або його заступника;
складають акти за підсумками перевірки з висновками щодо

правильності призначення державної соціальної допомоги;
здійснюють моніторинг призначення та виплати державної

соціальної допомоги і проводять аналіз причин порушення

законодавства з питань надання державної соціальної допомоги;
беруть участь у формуванні бази даних про осіб, які одержують

державну соціальну допомогу;
готують у разі потреби позови до судових органів щодо

стягнення надміру виплаченої та наданої з порушенням законодавства

державної соціальної допомоги;
готують пропозиції щодо припинення надання державної

соціальної допомоги, позбавлення права на продовження строку її

надання, зменшення розміру допомоги у випадках, передбачених

законодавством;
надають фізичним та юридичним особам консультації та

рекомендації з питань призначення державної соціальної допомоги;
проводять роз'яснювальну роботу в регіоні, у тому числі у

засобах масової інформації, з питань надання державної соціальної

допомоги;
співпрацюють з місцевими органами державної служби

зайнятості, державними органами нагляду за охороною праці,

профспілковими та громадськими організаціями у вирішенні питань

соціального захисту населення;
виконують інші обов'язки відповідно до законодавства.
4. Головний державний соціальний інспектор та державний

соціальний інспектор мають право:
проводити обстеження умов життя заявника (за його згодою) з

метою визначення складу сім'ї, ступеня нужденності та можливостей

знаходження додаткових джерел для її існування шляхом опитування

осіб, які входять до складу сім'ї, що звертається за призначенням

державної соціальної допомоги, родичів, інших осіб у разі

виникнення потреби в уточненні обставин, що стосуються справи;
проводити разом з представниками управління (відділу) у

справах сім'ї, дітей та молоді і органу опіки та піклування або

самостійно вибіркові обстеження окремих сімей з метою перевірки

цільового використання допомоги для забезпечення належних умов для

утримання та виховання дітей, на яких виплачуються відповідні суми

державної допомоги при народженні дитини; ( Пункт 4 Положення

доповнено абзацом третім згідно з Постановою КМ N 315

( 315-2005-п ) від 21.04.2005 )
відвідувати місце роботи осіб, які входять до складу сім'ї,

що звертається за призначенням державної соціальної допомоги, для

проведення перевірки відомостей про їх доходи за умови

пред'явлення рішення про проведення перевірки власнику або

уповноваженому ним органу відповідного підприємства, установи,

організації, фізичній особі - суб'єкту підприємницької діяльності;
отримувати від підприємств, установ, організацій та фізичних

осіб - суб'єктів підприємницької діяльності необхідну інформацію

та відомості з питань, що належать до їх компетенції;
робити запити та безоплатно отримувати від органів державної

податкової служби, органів Державтоінспекції, бюро технічної

інвентаризації, органів державної контрольно-ревізійної служби,

інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування

інформацію, необхідну для проведення перевірок достовірності

даних, отриманих від осіб, які входять до складу сім'ї, що

звертається за призначенням державної соціальної допомоги;
отримувати від осіб, які перебувають на обліку як одержувачі

державної соціальної допомоги або звертаються за її призначенням,

а також осіб, які входять до складу сім'ї, що отримує або

звертається за призначенням такої допомоги, фізичних осіб -

суб'єктів підприємницької діяльності і посадових осіб підприємств,

установ та організацій письмові пояснення до документів про доходи

та майновий стан, які враховуються під час призначення державної

соціальної допомоги;
брати участь у здійсненні моніторингу соціальних проблем

регіону та вносити до місцевих органів виконавчої влади та органів

місцевого самоврядування пропозиції щодо поліпшення соціального

захисту населення у відповідних регіонах, вирішення питань

соціального захисту окремих категорій громадян та сімей з

урахуванням регіональних особливостей;
подавати відповідним органам пропозиції щодо вирішення питань

соціального захисту окремих громадян та сімей.
5. Вимоги головного державного соціального інспектора та

державного соціального інспектора у межах виконання їх повноважень

є обов'язковими для виконання посадовими особами підприємств,

установ та організацій, фізичними особами - суб'єктами

підприємницької діяльності.
6. Під час виконання своїх функціональних обов'язків головний

державний соціальний інспектор та державний соціальний інспектор

зобов'язані:
забезпечувати дотримання комерційної та службової таємниці

підприємств, установ, організацій та фізичних осіб - суб'єктів

підприємницької діяльності;
дотримуватися конфіденційності інформації щодо особистого

життя громадян.
7. Перевірка правильності надання державної соціальної

допомоги проводиться за рішенням керівника відповідного органу

праці та соціального захисту населення (його заступника) або

головного державного соціального інспектора.
8. На посаду головного державного соціального інспектора та

державного соціального інспектора призначається особа, яка має

вищу освіту і стаж роботи в органах праці та соціального захисту

населення не менше ніж два роки.
Призначення на посаду головного державного соціального

інспектора погоджується з Мінпраці.
9. Головному державному соціальному інспектору та державному

соціальному інспектору видається службове посвідчення, зразок

якого затверджується Мінпраці.
10. Головний державний соціальний інспектор та державний

соціальний інспектор за невиконання чи неналежне виконання

службових обов'язків, перевищення повноважень або зловживання

службовим становищем притягаються до відповідальності згідно із

законодавством.
11. Дії або бездіяльність головного державного соціального

інспектора та державного соціального інспектора можуть бути

оскаржені до вищестоящого органу виконавчої влади чи органу

місцевого самоврядування, а також до суду.
12. Захист прав і честі головного державного соціального

інспектора та державного соціального інспектора здійснюється

відповідно до законодавства.

( Положення із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 343

( 343-2002-п ) від 16.03.2002 N 373 ( 373-2004-п ) від 24.03.2004,

в редакції Постанови КМ N 1098 ( 1098-2004-п ) від 25.08.2004 )

Схожі:

Кабінет міністрів україни постанов а від 21 серпня 2001 р. N 1091 iconКабінет міністрів україни постанов а від 27 серпня 2010 р. N 778
Відповідно до статті 9 Закону України "Про загальну середню освіту" ( 651-14 ) Кабінет Міністрів України
Кабінет міністрів україни постанов а від 21 серпня 2001 р. N 1091 iconКабінет міністрів україни постанов а від 27 серпня 2010 р. N 777
Відповідно до статті 9 Закону України "Про загальну середню освіту" ( 651-14 ) Кабінет Міністрів України
Кабінет міністрів україни постанов а від 21 серпня 2001 р. N 1091 iconКабінет міністрів україни постанов а від 1 серпня 1992 р. №442
Відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення" Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є
Кабінет міністрів україни постанов а від 21 серпня 2001 р. N 1091 iconКабінет міністрів україни постанов а від 2 серпня 1995 р. N 597
Додатково див. Наказ Міністерства промислової політики n 138 ( v0138581-02 ) від 28. 03. 2002 }
Кабінет міністрів україни постанов а від 21 серпня 2001 р. N 1091 iconКабінет міністрів україни постанов а від 15 серпня 2011 р. N 872
Затвердити Порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, що додається
Кабінет міністрів україни постанов а від 21 серпня 2001 р. N 1091 iconКабінет міністрів україни постанов а від 28 березня 2001 р. N 294
Офіційний вісник України, 1998 р., N 33, ст. 1253, виклавши його у редакції, що додається
Кабінет міністрів україни постанов а від 21 серпня 2001 р. N 1091 iconКабінет міністрів україни постанов а від 12 березня 2003 р. N 305
Відповідно до статті 13 Закону України "Про дошкільну освіту" ( 2628-14 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є
Кабінет міністрів україни постанов а від 21 серпня 2001 р. N 1091 iconКабінет міністрів україни постанов а від 16 листопада 2002 р. N 1788
Відповідно до пункту 14 частини першої статті 7 Закону України "Про страхування" Кабінет Міністрів України
Кабінет міністрів україни постанов а від 21 серпня 2001 р. N 1091 iconКабінет міністрів україни постанов а від 18 лютого 1997 р. N 176
Відповідно до статті 22 Закону України "Про захист прав споживачів" (1023-12 ) Кабінет Міністрів України
Кабінет міністрів україни постанов а від 21 серпня 2001 р. N 1091 iconКабінет міністрів україни постанов а від 13 травня 1996 р. N 502
Відповідно до статті 85 Водного кодексу України ( 213/95-вр ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка