Регламент Ради (ЄС) n 2836/98 від 22 грудня 1998 року щодо інтеграції гендерного питання урозвиток співпраці
Скачати 462.18 Kb.
НазваРегламент Ради (ЄС) n 2836/98 від 22 грудня 1998 року щодо інтеграції гендерного питання урозвиток співпраці
Сторінка1/9
Дата конвертації24.03.2013
Розмір462.18 Kb.
ТипРегламент
uchni.com.ua > Право > Регламент
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Розділ 6
Охорона праці

III. Опис законодавства ЄС

Вторинне законодавство

1. Загальні положення соціальної політики


Council Regulation (EC) N 2836/98 of 22 December 1998 on integrating of gender issues in development cooperation

OJ L 354 30.12.98 p. 5

Регламент Ради (ЄС) N 2836/98 від 22 грудня 1998 року щодо інтеграції гендерного питання урозвиток співпраці

ОВ L 354 30.12.98 С. 5

Council Regulation (EC) N 23/97 of 20 December 1996 on statistics on the level and structure of labour costs

OJ L 006 10.01.97 p. 1

Регламент Ради (ЄС) N 23/97 від 20 грудня 1996 року щодо статистики рівня та структури витрат на оплату праці

ОВ L 006 10.01.97 С. 1

Council Regulation (ECSC, EEC, Euratom) N 1860/76 of 29 June 1976 laying down the Conditions of Employment of Staff of the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions

OJ L 214 06.08.76 p. 24

Регламент Ради (ЄСВС, ЄЕС, Євратом) N 1860/76 від 29 червня 1976 року, що визначає умови працевлаштування персоналу Європейського Фонду з питань поліпшення умов життя та праці

ОВ L 214 06.08.76 С. 24

Council Regulation (EEC) N 1417/76 of 1 June 1976 on the financial provisions applying to the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions

OJ L 164 24.06.76 p. 16

Регламент Ради (ЄЕС) N 1417/76 від 1 червня 1976 року щодо фінансового забезпечення Європейського Фонду з питань поліпшення умов життя та праці

ОВ L 164 24.06.76 С. 16

Regulation (EEC) N 1365/75 of the Council of 26 May 1975 on the creation of a European Foundation for the improvement of living and working conditions

OJ L 139 30.05.75 p. 1

Регламент (ЄЕС) N 1365/75 Ради від 26 травня 1975 року щодо заснування Європейського Фонду з питань поліпшення умов життя та праці

ОВ L 139 30.05.75 С. 1

Council Directive 2000/78/EC of 27 November 2000 establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation

OJ L 303 02.12.2000 p. 16

Директива Ради 2000/78/ЄС від 27 листопада 2000 року, яка встановлює загальну систему рівного ставлення у питаннях зайнятості та вибору професії

ОВ L 303 02.12.2000 С. 16

Council Directive 97/80/EC of 15 December 1997 on the burden of proof in cases of discrimination based on sex

OJ L 014 20.01.98 p. 6

Директива Ради 97/80/ЄС від 15 грудня 1997 року щодо тягаря доказування у справах дискримінації за статевою ознакою

ОВ L 014 20.01.98 С. 6

Council Directive 86/613/EEC of 11 December 1986 on the application of the principle of equal treatment between men and women engaged in an activity, including agriculture, in a self-employed capacity, and on the protection of self-employed women during pregnancy and motherhood

OJ L 359 19.12.86 p. 56

Директива Ради 86/613/ЄЕС від 11 грудня 1986 року щодо застосування принципу рівного ставлення до чоловіків та жінок, що ведуть діяльність, в тому числі у сільському господарстві, у якості підприємців та щодо захисту підприємців-жінок під час вагітності та материнства

ОВ L 359 19.12.86 С. 56

Council Directive 76/207/EEC of 9 February 1976 on the implementation of the principle of equal treatment for men and women as regards access to employment, vocational training and promotion, and working conditions

OJ L 039 14.02.76 p. 40

Директива Ради 76/207ЄЕС від 9 лютого 1976 року щодо імплементації принципу рівного ставлення до чоловіків та жінок у питаннях працевлаштування, професійного навчання та заохочення, а також умов праці

ОВ L 039 14.02.76 С. 40

Council Directive 75/35/EEC of 17 December 1974 extending the scope of Directive N 64/221/EEC on the coordination of special measures concerning the movement and residence of foreign nationals which are justified on grounds of public policy, public security or public health to include nationals of a Member State who exercise the right to remain in the territory of another Member State after having pursued therein an activity in a self-employed capacity

OJ L 014 20.01.75 p. 14

Директива Ради 75/35/ЄЕС від 17 грудня 1974 року, яка розширює сферу дії Директиви N 64/221/ЄЕС щодо координації спеціальних заходів стосовно пересування та місця проживання іноземних громадян, які є виправданими з огляду на охорону публічного порядку, забезпечення громадської безпеки чи охорони громадського здоров'я, для включення громадян держав-членів, які використовують право залишатись на території іншої держави-члена після здійснення на її території підприємницької діяльності

ОВ L 014 20.01.75 С. 14

Council Directive 75/34/EEC of 17 December 1974 concerning the right of nationals of a Member State to remain in the territory of another Member State after having pursued therein an activity in a self-employed capacity

OJ L 014 20.01.75 p. 10

Директива Ради 75/34/ЄЕС від 17 грудня 1974 року стосовно права громадян держави-члена залишатись на території іншої держави-члена після здійснення на її території підприємницької діяльності

ОВ L 014 20.01.75 С. 10

2002/260/EC: Commission Decision of 27 March 2002 concerning the creation of a Group of Directors-General for Industrial Relations

OJ L 091 06.04.2002 p. 30

2002/260/ЄС: Рішення Комісії від 27 березня 2002 року стосовно створення Групи генеральних директорів з питань виробничих відносин

ОВ L 091 06.04.2002 С. 30

Council Decision of 27 November 2001 appointing the members of the European Advisory Committee on statistical information in the economic and social spheres

OJ C 350 11.12.2001 p. 1

Рішення Ради від 27 листопада 2001 року про призначення членів Європейського Консультативного Комітету щодо статистичної інформації в економічній та соціальній сферах

ОВ C 350 11.12.2001 С. 1

2000/750/EC: Council Decision of 27 November 2000 establishing a Community action programme to combat discrimination (2001 to 2006)

OJ L 303 02.12.2000 p. 23

2000/750/ЄС: Рішення Ради від 27 листопада 2000 року, яким визначено програму дій Співтовариства по боротьбі з дискримінацією (2001 - 2006 роки)

ОВ L 303 02.12.2000 С. 23

2000/436/EC: Council Decision of 29 June 2000 setting up a Social Protection Committee

OJ L 172 12.07.2000 p. 26

2000/436/ЄС: Рішення Ради від 29 червня 2000 року, яким створено Комітет з питань соціального захисту

ОВ L 172 12.07.2000 С. 26

2000/407/EC: Commission Decision of 19 June 2000 relating to gender balance within the committees and expert groups established by it (notified under document number C (2000) 1600)

OJ L 154 27.06.2000 p. 34

2000/407/ЄС: Рішення Комісії від 19 червня 2000 року, яке стосується гендерної рівноваги у створених нею комітетів та експертних груп (нотифіковано за номером С (2000) 1600)

ОВ L 154 27.06.2000 С. 34

Decision N 293/2000/EC of the European Parliament and of the Council of 24 January 2000 adopting a programme of Community action (the Daphne programme) (2000 to 2003) on preventive measures to fight violence against children, young persons and women

OJ L 034 09.02.2000 p. 1

Рішення N 293/2000/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 24 січня 2000 року, яким затверджено програму дій Співтовариства (програма Daphne) (2000 - 2003 роки) щодо превентивних заходів по боротьбі проти насилля над дітьми, молоддю та жінками

ОВ L 034 09.02.2000 С. 1

91/116/EEC: Council Decision of 25 February 1991 setting up the European Advisory Committee on statistical information in the economic and social spheres

OJ L 059 06.03.91 p. 21

91/116/ЄЕС: Рішення Ради від 25 лютого 1991 року, яким створено Європейський Консультативний Комітет щодо статистичної інформації в економічній та соціальній сферах

ОВ L 059 06.03.91 С. 21

82/43/EEC: Commission Decision of 9 December 1981 relating to the setting up of an Advisory Committee on Equal Opportunities for Women and Men

OJ L 020 28.01.82 p. 35

82/43/ЄЕС: Рішення Комісії від 9 грудня 1981 року, яке стосується створення Консультативного Комітету з питань рівних можливостей для жінок та чоловіків

ОВ L 020 28.01.82 С. 35

96/694/EC: Council Recommendation of 2 December 1996 on the balanced participation of women and men in the decision-making process

OJ L 319 10.12.96 p. 11

96/694/ЄС: Рекомендація Ради від 2 грудня 1996 року щодо пропорційної участі жінок та чоловіків у процесі прийняття рішень

ОВ L 319 10.12.96 С. 11

92/241/EEC: Council recommendation of 31 March 1992 on child care

OJ L 123 08.05.92 p. 16

92/241/ЄЕС: Рекомендація Ради від 31 березня 1992 року щодо піклування про дітей

ОВ L 123 08.05.92 С. 16

84/635/EEC: Council recommendation of 13 December 1984 on the promotion of positive action for women

OJ L 331 19.12.84 p. 34

84/635/ЄЕС: Рекомендація Ради від 13 грудня 1984 року щодо підтримки позитивних дій щодо жінок

ОВ L 331 19.12.84 С. 34

Resolution of the Council and of the representatives of the Governments of the Member States meeting within the Council of 28 June 2001 on promoting young people's initiative, enterprise and creativity: from exclusion to empowerment

OJ C 196 12.07.2001 p. 2

Резолюція Ради та представників урядів держав-членів, на зустрічі у рамках Ради від 28 червня 2001 року щодо підтримки ініціатив, підприємництва та творчості молоді: від ізоляції до уповноваження

ОВ C 196 12.07.2001 С. 2

Resolution of the Council and of the representatives of the governments of the Member States, meeting within the Council, of 14 December 2000 on the social inclusion of young people

OJ C 374 28.12.2000 p. 5

Резолюція Ради та представників урядів держав-членів, на зустрічі в рамках Ради від 14 грудня 2000 року щодо соціального залучення молоді

ОВ C 374 28.12.2000 С. 5

Resolution of the Council and of the Ministers for Employment and Social Policy, meeting within the Council of 29 June 2000 on the balanced participation of women and men in family and working life

OJ C 218 31.07.2000 p. 5

Резолюція Ради та міністрів зайнятості та соціальної політики, на зустрічі в рамках Ради від 29 червня 2000 року щодо пропорційної участі жінок та чоловіків в сімейному та робочому житті

ОВ C 218 31.07.2000 С. 5

Council Conclusions of 17 December 1999 on the strengthening of cooperation for modernising and improving social protection

OJ C 008 12.01.2000 p. 7

Висновки Ради від 17 грудня 1999 року щодо посилення співпраці з питань модернізації та вдосконалення соціального захисту

ОВ C 008 12.01.2000 С. 7

Council Resolution of 20 May 1999 on women and science

OJ C 201 16.07.99 p. 1

Резолюція Ради від 20 травня 1999 року щодо жінок та науки

ОВ C 201 16.07.99 С. 1

Council Resolution of 17 June 1999 on equal employment opportunities for people with disabilities

OJ C 186 02.07.99 p. 3

Резолюція Ради від 17 червня 1999 року щодо рівних можливостей працевлаштування для людей з фізичними вадами

ОВ C 186 02.07.99 С. 3

Resolution of the Council and of the Representatives of the Governments of the Member States meeting within the Council of 20 December 1996 on equality of opportunity for people with disabilities

OJ C 012 13.01.97 p. 1

Резолюція Ради та представників урядів держав-членів, на зустрічі в рамках Ради від 20 грудня 1996 року щодо рівності можливостей для людей з фізичними вадами

ОВ C 012 13.01.97 С. 1

Resolution of the Council and the representatives of Member States' Governments meeting within the Council of 23 October 1995 on the response of educational systems to the problems of racism and xenophobia

OJ C 312 23.11.95 p. 1

Резолюція Ради та представників урядів держав-членів, на зустрічі в рамках Ради від 23 жовтня 1995 року щодо відображення в системах освіти проблем расизму та ксенофобії

ОВ C 312 23.11.95 С. 1

Council Resolution of 5 October 1995 on cooperation with third countries in the youth field

OJ C 296 10.11.95 p. 11

Резолюція Ради від 5 жовтня 1995 року щодо співробітництва з третіми країнами у питаннях молоді

ОВ C 296 10.11.95 С. 11

Council Resolution of 27 March 1995 on the balanced participation of men and women in decision-making

OJ C 168 04.07.95 p. 3

Резолюція Ради від 27 березня 1995 року щодо пропорційної участі жінок та чоловіків в процесі прийняття рішень

ОВ C 168 04.07.95 С. 3

Council Resolution of 29 May 1990 on the protection of the dignity of women and men at work

OJ C 157 27.06.90 p. 3

Резолюція Ради від 29 травня 1990 року щодо захисту гідності жінок та чоловіків на роботі

ОВ C 157 27.06.90 С. 3

Resolution of the Council and of the ministers for social affairs meeting within the Council of 29 September 1989 on combating social exclusion

OJ C 277 31.10.89 p. 1

Резолюція Ради та міністрів соціальних питань, на зустрічі в рамках Ради від 29 вересня 1989 року щодо боротьби проти соціальної ізоляції

ОВ C 277 31.10.89 С. 1

Second Council Resolution of 24 July 1986 on the promotion of equal opportunities for women

OJ C 203 12.08.86 p. 2

Друга Резолюція Ради від 24 липня 1986 року щодо стимулювання рівних можливостей для жінок

ОВ C 203 12.08.86 С. 2

Council Resolution of 21 January 1974 concerning a social action programme

OJ C 013 12.02.74 p. 1

Резолюція Ради від 21 січня 1974 року стосовно соціальної програми дій

ОВ C 013 12.02.74 С. 1
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Регламент Ради (ЄС) n 2836/98 від 22 грудня 1998 року щодо інтеграції гендерного питання урозвиток співпраці iconЗакон україни
ВР, від 24 березня 1998 року n 208/98-вр, від 6 жовтня 1998 року n 163-xiv, від 20 листопада 1998 року n 277-xiv, від 1 грудня 1998...
Регламент Ради (ЄС) n 2836/98 від 22 грудня 1998 року щодо інтеграції гендерного питання урозвиток співпраці iconРегламент Ради (ЄС) №1/2003 від 16 грудня 2002 року щодо імплементації...
Регламент Ради (ЄС) №2200/96 від 28 жовтня 1996 року щодо загальної організації ринку фруктів та овочів
Регламент Ради (ЄС) n 2836/98 від 22 грудня 1998 року щодо інтеграції гендерного питання урозвиток співпраці iconРегламент (ЄС) n 141/2000 Європейського Парламенту та Ради від 16...
Регламент Ради (ЄС) n 550/97 від 24 березня 1997 року щодо операцій стосовно віл/снід операцій в країнах, що розвиваються
Регламент Ради (ЄС) n 2836/98 від 22 грудня 1998 року щодо інтеграції гендерного питання урозвиток співпраці iconРегламент Ради (ЄС) № No 1606/2002 від 19 липня 2002 року щодо застосування...
Регламент Ради (ЄС) № No 2157/2001 від 8 жовтня 2001 року щодо статуту Європейської компанії (ЄК)
Регламент Ради (ЄС) n 2836/98 від 22 грудня 1998 року щодо інтеграції гендерного питання урозвиток співпраці iconРегламент (ЄС) n 2560/2001 Європейського Парламенту та Ради від 19...
Директива Європейського Парламенту та Ради 2002/47/єс від 6 червня 2002 року щодо угод про використання фінансових активів в якості...
Регламент Ради (ЄС) n 2836/98 від 22 грудня 1998 року щодо інтеграції гендерного питання урозвиток співпраці iconСтатут
Прилуцької міської ради Чернігівської області реорганізована 01. 08. 1998 року рішенням виконавчого комітету Прилуцької міської ради...
Регламент Ради (ЄС) n 2836/98 від 22 грудня 1998 року щодо інтеграції гендерного питання урозвиток співпраці iconРозпорядження
Ради регіонів від 13 грудня 2010 року, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 19 січня 2011 року №15 “Про заходи...
Регламент Ради (ЄС) n 2836/98 від 22 грудня 1998 року щодо інтеграції гендерного питання урозвиток співпраці iconМіністерство освіти І науки україни наказ
Указом Президента України від 30 грудня 1998 року №1419, постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2008 року №165 «Деякі...
Регламент Ради (ЄС) n 2836/98 від 22 грудня 1998 року щодо інтеграції гендерного питання урозвиток співпраці iconРегламент Ради (єес) №218/92 від 27 січня 1992 року щодо адміністративного...

Регламент Ради (ЄС) n 2836/98 від 22 грудня 1998 року щодо інтеграції гендерного питання урозвиток співпраці iconРегламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) n 1606/2002 від 19...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка