Кодекс етики посадових осіб
Скачати 122.9 Kb.
НазваКодекс етики посадових осіб
Дата конвертації24.03.2013
Розмір122.9 Kb.
ТипКодекс
uchni.com.ua > Право > Кодекс
Додаток № 1

до рішення виконавчого комітету

Тростянецької міської ради

№ 520 від 23.09.2011 р.

КОДЕКС ЕТИКИ ПОСАДОВИХ ОСІБ

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

І.ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1. Кодекс етики посадових осіб місцевого самоврядування Тростянецької міської ради (далі-Кодекс) впроваджується з метою підвищення рівня довіри громадян до міської влади, підвищення персональної відповідальності посадових осіб виконавчих органів міської ради за належне виконання професійних обов’язків, забезпечення прозорості в роботі Тростянецької міської ради, а також попередження випадків порушення ділової та професійної етики, норм моралі.

2. Кодекс проголошує загальні принципи, що охоплюють законність, дбайливість, ефективність та ощадливість, прозорість, конфіденційність та вміння поводитися з класифікованою інформацією, персональну відповідальність та незалежність суджень, чесність і послідовність у співпраці та професійне вдосконалення.

3.Кодекс етики розроблено в межах чинного законодавства України, доповнення та зміни до даного Кодексу вносяться у зв’язку із змінами норм діючого законодавства України.

4. Цей Кодекс встановлює основні вимоги до поведінки посадових осіб місцевого самоврядування Тростянецької міської ради на засадах саморегулювання щодо дотримання ефективних стандартів та об’єктивної оцінки вчинків і є зобов’язальним документом.

5. Зміни до даного Кодексу вносяться рішенням виконкому міської ради.

6. У цьому Кодексі наведені нижче терміни вживаються у значеннях, відповідно до «Глосарію». (Додаток 1).
ІІ.СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА.

1. Посадова особа місцевого самоврядування Тростянецької міської ради повинна дотримуватися Кодексу етики завжди, коли вона займається справами міської ради, виконує посадові обов’язки і використовує права встановлені власною посадовою інструкцією, та коли вона діє в якості представника міської ради.

2. Стан дотримання посадовою особою норм Кодексу етики є індикатором професійної придатності при проведенні оцінювання діяльності, атестації, зарахуванні до кадрового резерву, призначенні на нову посаду, наданні характеристики чи рекомендації.

3. Виконання норм і правил дійсного Кодексу є обов’язковим для всіх посадових осіб місцевого самоврядування з моменту прийняття присяги посадової особи. Посадовим особам міської ради повинні бути властиві всі професійні та морально-етичні якості, які б створювали та підтримували високий рівень довіри до влади з боку громади міста Тростянець.

4.Кожна посадова особа місцевого самоврядування зобов’язана служити територіальній громаді міста Тростянця, демонструючи етичну поведінку, у своїй діяльності повинна дотримуватися основних принципів місцевого самоврядування:

1) служіння територіальній громаді міста Тростянця та захист її інтересів;

2) верховенства права, демократизму та законності;

3) пріоритету прав і свобод людини і громадянина;

4) професіоналізму, компетентності, ініціативності, чесності, відданості праці;

5) гуманізму та справедливості;

6) підконтрольності, підзвітності, персональної відповідальності за порушення;

7) гласності;

8) поєднання місцевих та державних інтересів;

9)рівних можливостей доступу громадян до служби в органах місцевого самоврядування з урахуванням їх ділових, моральних якостей та професійної підготовки;

10)фінансового та матеріального забезпечення служби за рахунок місцевого бюджету;

11)правової та соціальної захищеності посадових осіб місцевого самоврядування;

12)самостійності (незалежності) кадрової політики в територіальній громаді міста Тростянця.
ІІІ. ОСНОВНІ ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
^ ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ.

1. Права посадових осіб:

Посадові особи мають право:

 • на належні, безпечні і здорові умови праці;

 • на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян;

 • на оплату праці залежно від посади, яку вона займає, рангу, який їй присвоєно, якості, досвіду та стажу роботи;

 • на соціальний та правовий захист;

- на захист приватного життя, зустрічний обов’язок громадян – його поважати ;

 • на захист від необ’єктивного оцінювання результатів його роботи;

 • на захист від незаконного тиску з метою прийняття рішень, які суперечать нормам чинного законодавства;

 • на просування по службі відповідно до професійної освіти, результатів роботи та атестації;

 • відмовитися виконувати завдання чи рішення, якщо воно суперечить законодавству та письмово повідомити про таке завдання чи рішення вищестоящого керівника або правоохоронний орган;

 • вимагати проведення службового розслідування з метою спростування безпідставних, на її думку, звинувачень або підозри щодо неї;

 • отримувати в порядку, встановленому законодавством, від відповідних органів державної влади, підприємств, установ, організацій, незалежно від їх підпорядкування та форм власності, об’єднань громадян, окремих осіб матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх службових обов’язків;

 • у порядку і в межах, встановлених законом, отримувати інформацію щодо матеріалів своєї особової справи та ознайомлюватися із іншими документами, що стосуються проходження нею служби в органах місцевого самоврядування, отримувати від керівників органу місцевого самоврядування пояснення та давати особисті пояснення;

Посадові особи не несуть відповідальності за збитки, спричинені муніципалітету, якщо вони доказали, що зробили все можливе для уникнення цих збитків. Вони мають право захищати свої права та інтереси в органах державної влади, місцевого самоврядування та в судовому порядку.
^ 2. Обов’язки посадових осіб:

Посадові особи місцевого самоврядування Тростянецької міської ради зобов’язані:

1. Дотримуватися положень Кодексу етики.

2. Керуватися в повсякденній роботі інтересами мешканців міста та поступального розвитку міста в цілому, вміти грамотно та чітко аргументувати власну позицію, ґрунтовану на глибокому аналізі ситуації, знанні діючого законодавства України, а також виходячи з інтересів територіальної громади міста.

3.Уважно ставитись до будь-якої обгрунтованої проблеми відвідувача чи колеги, вміти орієнтуватися в ситуації, що склалась, бути неупередженим в аналізі подій та уникати упередженої поведінки.

4.Виявляти щиру зацікавленість, доброзичливість у спілкуванні із громадянами та колегами, уникати негідної поведінки.

5.Інформувати комісію з етики про порушення Кодексу іншими посадовими особами, поважаючи їх права та обов’язки.

6.Уникати конфлікту інтересів стосовно особистих, фінансових та сімейних інтересів, подарунків, випадків протекціонізму.

7.Вживати заходів до економного використання бюджету міської ради.

8.Діяти прозоро у прийнятті рішень, прагнути вирішувати конфліктні ситуації шляхом пошуку компромісу.

9.Політична або інша діяльність посадових осіб поза службою не повинна, відповідно до законів і адміністративної політики, підривати упевненість громадськості в неупередженому виконанні ними своїх функцій і обов’язків.

10.Надавати необхідну інформацію згідно з відповідними нормами ради, своєчасно інформувати заявників про хід розгляду документів, а також про рішення, прийняті щодо їх звернень.

11.Бути коректним в процесі отримання інформації, використовувати її, сповідуючи принцип конфіденційності, щоб не завдати шкоди колегам по роботі, громадянам та юридичним особам, не використовувати її в особистих інтересах. Дотримуватись норм встановлених Законом України «Про доступ до публічної інформації».

12.Не зловживати службовим становищем по відношенню до інших посадових осіб, не втручатися у роботу інших посадових осіб, будувати свою роботу на взаємній довірі та повазі до особистості незалежно від віку, соціального статусу, партійної приналежності.

13.Бути відповідальним за виконання посадових обов'язків, чітко дотримуватися встановленого законодавством і нормативними актами порядку розгляду звернень громадян та юридичних осіб, а також при вирішенні проблем міста.

14.Забезпечувати захист прав, свобод та особистої гідності громадян, при потребі інформувати їх про права, встановлені діючим законодавством України, сприяти підвищенню громадянсько-правової компетентності.

15.Прагнути до підвищення професійного рівня та самовдоскона-лення.

16. Не допускати запізнення на роботу, наради та ділові зустрічі .

17.Дотримуватися ділового стилю в одязі та приділяти відповідну увагу зовнішньому вигляду. (Основні вимоги в додатку 2).

18.Вести здоровий спосіб життя, підтримувати оптимальну фізичну та психологічну форму, бути врівноваженим та спокійним, не допускати проявів неввічливості та неуважності.

19.Не допускати в міжособовому спілкуванні чи публічних виступах будь-яких висловлювань, що принижують національну, людську гідність та релігійні переконання громадян, а також будь-яких форм дискримінації.

20.Уникати дій, в результаті яких може необгрунтовано постраждати репутація колег та громадян, та протекціонізму в будь-яких проявах (привілеї та пільги мають надаватися лише на законних підставах і згідно діючого законодавства України із обов'язковим забезпеченням рівних можливостей).

21.Запобігати доведенню до відома інших будь-яких матеріалів, що містять неправдиві, неточні чи упереджені висновки та аналіз.

22.Не допускати дій щодо отримання в будь-якому вигляді винагород чи подарунків від громадян і юридичних осіб за вирішення їх питань в рамках посадових обов'язків.

23.Щорічно декларувати інформацію про доходи, зобов'язання та виртати фінансового характеру, у тому числі за кордоном, стосовно себе та членів своєї сім'ї.

24.Не допускати проявів кумівства та клопотання щодо посад, контрактів і т.д.

25.Запобігати виникненню конфліктних ситуацій у відносинах з громадянами та юридичними особами.

26.Не допускати порушення правопорядку та встановлених норм поведінки у громадських місцях.
^ 3. Обмеження щодо використання службового становища посадовими особами.

Посадовій особі забороняється використовувати свої службові повноваження та пов'язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди або у зв'язку з прийняттям обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі:

1) неправомірно сприяти фізичним або юридичним особам у здійсненні ними господарської діяльності, одержанні субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів, пільг, укладанні контрактів (у тому числі на закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти);

2) неправомірно сприяти призначенню на посаду особи;

3) неправомірно втручатися в діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування або посадових осіб;

4) неправомірно надавати перевагу фізичним або юридичним особам у зв'язку з підготовкою проектів, виданням нормативно-правових актів та прийняттям рішень, затвердженням (погодженням) висновків.

Також посадовим особам міської ради забороняється:

1) займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту), якщо інше не передбачено Конституцією або законами України;

2) входити до складу органу управління чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді товариства (спостережній раді), ревізійній комісії господарського товариства), якщо інше не передбачено Конституцією або законами України.

Обмеження, щодо зайняття оплачуваною або підприємницькою діяльністю, не поширюються на депутатів місцевих рад (крім тих, які здійснюють свої повноваження у відповідній раді на постійній основі).

Посадова особа не має права розголошувати інформацію про особисте та сімейне життя співробітників, їх домашні адреси та телефони без дозволу останніх, крім випадків, передбачених Конституцією України.


^ ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО РОБОТИ БЛИЗЬКИХ ОСІБ

Посадові особи міської ради не можуть мати у безпосередньому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути безпосередньо підпорядкованими у зв'язку з виконанням повноважень близьким їм особам.

Посадові особи зобов'язані повідомити керівництво органу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органі близьких їм осіб.
^ ІV.КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ.

Конфлікт інтересів - суперечність між особистими інтересами особи та її службовими повноваженнями, наявність якої може вплинути на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи невчинення дій під час виконання наданих їй службових повноважень.

1.Посадова особа не має права допускати використання свого службового положення з метою належного задоволення особистих або фінансових інтересів, своїх власних чи своєї сім’ї.

2.Відповідно до чинного законодавства посадова особа повинна декларувати свої ділові, комерційні чи фінансові інтереси або діяльність з метою отримання фінансової вигоди, що може викликати конфлікт інтересів.

3.В ситуації можливого конфлікту інтересів між обов’язками і приватними інтересами посадових осіб місцевого самоврядування Тростянецької міської ради, вони повинні вживати відповідних заходів для обмеження або подолання такого конфлікту інтересів.

4.Посадові особи повинні уникати, по можливості, ситуацій реального чи вірогідного конфлікту інтересів та ситуацій, у яких вони можуть дискредитувати себе як посадовця.

5.Посадова особа не має права займатися забороненою законодавством діяльністю, а також повинна відмовитися від здійснення іншої, не забороненої чинним законодавством діяльності, якщо вона може призвести до конфлікту інтересів.

^ Оголошення про конфлікт інтересів.

Якщо є загроза виникнення конфлікту інтересів, посадова особа місцевого самоврядування Тростянецької міської ради повинна повідомити про це керівника (усно, письмово), або комісію з етики.

Посадова особа, яка наділена організаційно-розпорядчими повноважен-нями по відношенню до інших посадових осіб, покликана вживати заходів для врегулювання конфлікту інтересів або запобігати загрозі його виникнення.
^ V.ПРОТИДІЯ ОДЕРЖАННЯ ВИНАГОРОДИ.

1.Посадові особи зобов’язані не прагнути і не одержувати, в прямій або в непрямій формі будь-які подарунки і інші винагороди, що можуть вплинути на виконання ними своїх функцій, обов’язків або здійснення оцінки.

2.Вони, також, при виконанні своїх службових обов’язків, не мають права просити або примушувати будь-яких осіб надавати винагороду(подарунки) собі або іншим особам.

3.Посадові особи не мають права прямо чи опосередковано приймати винагороду (подарунки) за прийняття рішень, виконання дій, що входять до його повноважень, чи бездіяльність на свою користь або інших осіб.

4. Посадові особи не мають права надавати прямо чи опосередковано винагороду (подарунки) іншим особам, включаючи своїх керівників, за виконання останніми будь-яких дій або невиконання певних дій (бездіяльність) на свою користь чи інших осіб.

Винагорода чи подарунок вважаються наданими безпосередньо, якщо їх отримали особи, які є близькими родичами чи інші особи, за умови, що працівник про це знав та був зацікавлений у їх отриманні.
^ VІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ НОРМ КОДЕКСУ.

1.Розглядом фактів порушення посадовими особами вимог даного Кодексу займається комісія з етики.

2.За порушення норм поведінки посадовими особами виконавчих органів Тростянецької міської ради, передбачених даним Кодексом, встановлюється відповідальність згідно із Законами України.

2.1. За порушення вимог цього Кодексу до посадової особи можуть бути застосовані також заходи дисциплінарного впливу:

- зауваження;

- попередження;

- попередження з публічним повідомленням.
3.Про порушення посадовими особами місцевого самоврядування міської ради етичних норм поведінки громадяни міста мають право повідомляти орган місцевого самоврядування.

Тростянецька міська рада узагальнює та аналізує звернення про порушення працівниками етичних норм поведінки та періодично інформує громадськість про результати їх розгляду.

4.Керівники зобов’язані запобігати проявам неетичної поведінки підлеглих працівників шляхом організації системної роботи з розвитку професійної етики персоналу, насамперед навчання, інформаційно-просвітницької підтримки та контролю за дотриманням працівниками норм даного Кодексу.

5.Недотримання вимог даного Кодексу вважається порушенням Присяги посадової особи місцевого самоврядування.
^ VII. Моніторинг за дотриманням норм Кодексу.

Моніторинг за дотриманням кодексу етики посадових осіб місцевого самоврядування Тростянецької міської ради здійснюється комісією з питань етики один раз на півріччя шляхом проведення анкетувань та опитувань населення міста та споживачів послуг міської ради. Даною комісією проводиться аналіз та узагальнення звернень громадян щодо порушень норм Кодексу посадовими особами, вирішує питання відповідальності винних посадових осіб, вказує відповідним керівникам на посилення контролю за діяльністю посадових осіб, що порушують норми етики.

Керуюча справами виконкому А.Л. БіловолСхожі:

Кодекс етики посадових осіб iconКодекс адміністративного судочинства України
Дичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх...
Кодекс етики посадових осіб iconПодатковий кодекс україни
Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов’язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження...
Кодекс етики посадових осіб iconПідсумки проведення у 2012 році професійного навчання державних службовців...
Двищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування та організовано їх професійне навчання в рамках...
Кодекс етики посадових осіб icon"Геополітика (укр.)"
Обрання за допомогою голосування представницьких органів держави, членів організації, посадових осіб
Кодекс етики посадових осіб iconЗаконами n 210/98-вр
Поняття нотаріату. Органи І посадові особи, які вчиняють нотаріальні дії Нотаріат в Україні це система органів І посадових осіб,...
Кодекс етики посадових осіб iconНаказ про затвердження структури підприємства та посадових інструкції
Затвердити Перелік посадових інструкцій інженерно-технічних працівників тов „ааа” (додаток №2)
Кодекс етики посадових осіб iconЗаконодавча діяльність
Основні терміни та поняття: менеджмент податків, функції менеджменту податків, органи податкової служби, спеціальні звання посадових...
Кодекс етики посадових осіб iconЗаконукра ї н и “Про нотаріат”
Загальні положення стаття Поняття нотаріату. Органи І посадові особи, які вчиняють нотаріальні дії Нотаріат в Україні це система...
Кодекс етики посадових осіб iconПерелік документів, на підставі яких розглядається заявка на реструктуризацію...
Копії паспортів та довідок про присвоєння індивідуальних податкових номерів (іпн) посадових осіб та засновників підприємства
Кодекс етики посадових осіб iconАктуальні проблеми універсальної етики
Без базового консенсусу відносно моральних цінностей та норм, успішний перебіг інтеграційних процесів навряд чи можливий. Таким чином,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка