План вступ розділ Загальні положення виконавчого провадження
НазваПлан вступ розділ Загальні положення виконавчого провадження
Дата конвертації24.03.2013
Розмір37.3 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
П Л А Н
Вступ……………………………………………………………………………… …...3
Розділ 1. Загальні положення виконавчого провадження. …………………..6

1.1. Поняття виконавчого провадження……………………………………………6

1.2. Метод і значення виконавчого провадження…………………………………9

1.3. Принципи виконавчого провадження………………………………………….12
Розділ 2. Загальні правила виконавчого провадження………………………..31

2.1. Прийняття виконавчого документа до виконання…………………………….31

2.2. Порядок і умови відкриття виконавчого провадження……………………….33

2.3. Строки пред'явлення виконавчих документів

до виконання…………………………………………………………………..39

2.4. Відмова у відкритті виконавчого провадження…………………………….46

2.5. Ускладнення виконанавчого провадження шляхом

відкладення проведення виконавчих дій, розстрочки

та відстрочки виконання рішення, зверненням до суду

за роз'ясненням способу та порядку виконання…………………………...48

2.6. Звернення стягнення на майно боржника…………………………………..51
Розділ 3. Порядок та умови здійснення

виконавчого провадження…………………………………………...66

3.1. Добровільне виконання рішень………………………………………………66

3.2. Строки здійснення виконавчого провадження, час і

місце проведення виконавчих дій…………………………………………...71

3.3. Підстави та порядок зупинення виконавчого провадження………………77

3.4. Закінчення виконавчого провадження та повернення

виконавчого документа стягувану……………………………………….….80

Висновок…………………………………………………………………………....86
Список використаної літератури……………………………………………...89
Додаток №1………………………………………………………………………...92
ВСТУП
Конституція України надала широкі демократичні права, свободи
громадянам, їх об'єднанням та встановила гарантії реалізації та захисту їх в
судовому й іншому юрисдикційному порядку.

За чинним законодавством захист політичних, інших соціально-
економічних прав здійснюється в установленій формі судом, господарським або третейським судом, профспілковими та іншими громадськими організаціями, а в окремих випадках — і в адміністративному порядку.

Рішення судових і несудових органів, інших юрисдикційних органів, що стоять на захисті майнових і особистих немайнових прав громадян, юридичних осіб і держави, є обов'язковими і підлягають виконанню на всій території України. Не виконані добровільно, вони виконуються примусово в порядку, встановленому Законом України «Про виконавче провадження» від 21 квітня 1999р.

Виконанням рішень суду та інших юрисдикційних органів завершується процес захисту суб'єктивних майнових і особистих немайнових прав громадян та юридичних осіб шляхом їх фактичної реалізації у порядку виконавчого провадження, встановленому законом.

Виконавче провадження є процесуальною формою, котра гарантує
примусову реалізацію рішення суду та інших юрисдикційних органів,
реалізацію підтверджених ними прав і обов'язків суб'єктів матеріальних
правовідносин цивільної справи.

Примусове виконання таких рішень здійснюється органами державної
виконавчої служби і посадовими особами у порядку й у спосіб, що визначені
законом.

Виконання судових рішень - важливий етап, без якого сам факт прийняття рішення втрачає сенс, і тому залишення проблем їх виконання поза увагою ставить під загрозу мету здійснення судочинства.

Недосконалість законодавчої бази та інші проблеми молодої інституції виконання судових рішень, породжують зловживання, а іноді й звичайну безграмотність та непослідовність дій державних виконавців,
які зумовлені таким становищем.

Однак вдосконалення існуючого законодавства не менш важка задача, ніж створення нового. Особливість процесу вдосконалення полягає у тому, що для того, щоб постали питання, які вимагають врегулювання чи доопрацювання, необхідна поява прецедентів практики, які вкажуть на наявні недоліки.

Метою дипломної роботи є визначення ролі виконавчого провадження та зміст загальних положень виконавчого положення. Виходячи з поставленої мети визначені завдання:

• з'ясувати поняття і значення виконавчого провадження;

• показати основні принципи виконавчого провадження;

• розглянути загальні положення виконавчого провадження;

• вивчити порядок і способи здійснення виконання рішень органами
виконавчого провадження;

• визначити повноваження і процесуально-правове становище сторін та

інших учасників виконавчого провадження.

Робота складається з вступу і трьох розділів та висновку. В першому розділі дипломної роботи розглядаються основні поняття виконавчого провадження та розкривається значення виконавчого провадження, принципи та їх зміст.

У другому розділі висвітлені загальні правила виконавчого провадження, строки здійснення, порядок прийняття виконавчих документів до виконання.

У третьому розділі розкриваеться порядок та умови здійснення
виконавчого провадження, поняття добровільного виконання, час, строки, місце проведення виконавчих дій, підстави та порядок зупинення, закінчення та повернення виконавчого провадження.Повний обсяг дипломної роботи 95 сторінок, є вступ, висновок та додаток, список використаної літератури.

Схожі:

План вступ розділ Загальні положення виконавчого провадження iconПлан: Вступ
Розділ ІІ загальні положення розробки І реалізації державно-управлінських рішень
План вступ розділ Загальні положення виконавчого провадження iconЗміни та доповнення до Регламенту роботи виконкому Тростянецької...
...
План вступ розділ Загальні положення виконавчого провадження iconРозділ 1 Водного кодексу Загальні положення
Розділ Державне управління І контроль у галузі використання І охорони вод та відтворення водних ресурсів
План вступ розділ Загальні положення виконавчого провадження iconПлан. Вступ. Розділ Причини виникнення та розвиток терористичних...
Розділ Терористичні організації сучасності: нова методика та організаційні структури
План вступ розділ Загальні положення виконавчого провадження iconПлан Вступ. 2 Розділ 1 Роль та місце страхування вантажу в зовнішній...
Розділ 3 Сучасний стан розвитку страхування вантажів на Україні (проблеми І шляхи їх вирішення, зарубіжний досвід). 17
План вступ розділ Загальні положення виконавчого провадження iconЗаконодавчими актами 15
Розділ І. Загальні положення 13 Стаття Сфера дії Податкового кодексу України 13
План вступ розділ Загальні положення виконавчого провадження iconПоложення про реєстрацію зразків генофонду рослин в Україні Розділ загальні положення
Природні та створень працею людей генетичні ресурси рослин є скарбницею інтелектуальних та матеріальних цінностей, яка має служити...
План вступ розділ Загальні положення виконавчого провадження iconРозділ 12. Провадження у справах про порушення митних правил
Встановлення обставин учинення порушення митного законодавства проводиться у процесі провадження. Завданнями провадження у справах...
План вступ розділ Загальні положення виконавчого провадження iconЗакон України "Про об’єднання громадян"
Розділ І. Загальні положення (найменування, мета та завдання, відзнака, форми діяльності)
План вступ розділ Загальні положення виконавчого провадження iconКодекс україни 1
Загальні вимоги до провадження за ініціативою адміністративного органу 13
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка