Річний план станичненської загальноосвітньої школи І ііі ступенів нововодолазької районної ради харківської області
НазваРічний план станичненської загальноосвітньої школи І ііі ступенів нововодолазької районної ради харківської області
Сторінка1/6
Дата конвертації24.03.2013
Розмір0.72 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6

РІЧНИЙ ПЛАН

СТАНИЧНЕНСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ

ШКОЛИ І – ІІІ СТУПЕНІВ

НОВОВОДОЛАЗЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НА 2012/2013 НАВЧАЛЬНИЙ РІК.


ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні ради школи

протокол № 6 від 31 серпня 2012 року

Голова ради школи
___________________С.Г.Розторгуєва
ПОГОДЖЕНО

на засіданні педагогічної ради школи

протокол № 6 від 31 серпня 2012 року

Голова педагогічної ради школи
___________________ О. В. Немашкало

М.П.

ЗМІСТ

ВСТУП

І Аналіз роботи школи за минулий навчальний рік та завдання на новий навчальний рік.................................................................................
^ РОЗДІЛ І.

Розподіл обов’язків………………………………………………….........
РОЗДІЛ ІІ.

Організація навчально-виховного процесу у загальноосвітньому навчальному закладі…………………………………………....................

  1. Створення умов для забезпечення права на здобуття повної загальної середньої освіти. Виконання ст. 53 Конституції України, ст.35 Закону України «Про освіту», ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту» (охоплення навчанням двомовність)...

  2. Робота педагогічного колективу, спрямована на підвищення якості навчання і виховання учнів…………………………

  3. Організація роботи по підготовці дітей п’ятирічного віку до школи. Робота з логопедом……………………………………………

  4. Виконання ст.10 Конституції України Закону України «Про мови», програми розвитку та функціонування української мови в м. Харкові на 2006/2012 рр…………………………..............................

  5. Організаційно-дорадча діяльність навчального закладу: ..

 • педагогічні ради;

 • наради при директору;

 • план засідань ради закладу.


^ РОЗДІЛ ІІІ.

Виховна, позакласна та позашкільна робота……………………………

3.1. Основні завдання виховної роботи………………………......

  1. Організація роботи по розвитку учнівського самоврядування…………………………………………………….

  2. Захист Вітчизни, військово-патріотичне виховання………

  3. Робота з попередження злочинності, правопорушень, запобігання дитячій бездоглядності………………………………

  4. Формування основ здорового способу життя, профілактики алкоголізму, наркоманії, токсикоманії серед учнівської молоді, запобігання захворювань на СНІД…………..

  5. Спортивно-масова та фізкультурно-оздоровча робота, реалізація спортивно-масових заходів у рамках програми «Спорт протягом життя»…………………………………………..

  6. Робота з батьківською громадськістю……………………..5-31

32-40


41-55


41-43
43-45
45-46

46-47

48-55
56-88

60-71
71-72

72-74
74-76

76-78

79-81

81-88
^ РОЗДІЛ IV.

Організація науково-методичної роботи. Робота по підвищенню професійної майстерності педагогічних працівників. Робота з обдарованими дітьми……………………………………………………...

  1. Завдання методичної служби……………………………….

  2. Структура методичної служби……………………………...

  3. Організаційна робота: ………………………………………

 • атестація педагогічних працівників;

 • курсова перепідготовка педагогічних працівників;

 • організація роботи по реалізації методичної теми;

 • організація роботи методичних об’єднань, творчих груп,

школи педагогічної майстерності; семінарів;

 • проведення професійних конкурсів;

 • робота по узагальненню ефективного педагогічного досвіду;

 • участь у педагогічній виставці.

  1. Організація роботи з обдарованими дітьми: ………………

 • діагностування обдарованих дітей;

 • поновлення банку даних обдарованих дітей;

 • робота по підготовці дітей до участі в олімпіадах, турнірах, конкурсах;

 • підготовка дітей до участі у роботі МАН;

 • проведення свята для обдарованих дітей;

 • проведення предметних тижнів.


^ РОЗДІЛ V.

Контрольно-аналітична діяльність закладу. Моніторингові дослідження. Рейтингування. Річна циклограма діяльності адміністрації закладу. Перспективний план перевірки стану викладання предметів інваріантної та варіативної частини робочого навчального плану………………………………………………………...
^ РОЗДІЛ VІ.

6.1. Охорона здоров’я та життя дітей……………………………………

6.2. Охорона праці………………………………………………………...

6.3. Цивільний захист…………………………………………………….
^ РОЗДІЛ VІІ.

7.1. Організація харчування та медичного обслуговування учнів…….. 7.2. Оздоровлення. Соціальний захист…………………………………..
РОЗДІЛ VІІІ.

Матеріально-технічне забезпечення. План розвитку навчально-матеріальної бази. Фінансово-господарська діяльність………………...
^ РОЗДІЛ ІХ.

Інформатизація та комп’ютеризація закладу……………………………


89-105

89

89

89-102

102-105

106-111


112-114

114-116

116


117-118

118

119-120

121

^ РОЗДІЛ Х.

Спільна робота закладу, сім’ї та громадськості з формування особистості дитини………………………………………………………..
РОЗДІЛ ХІ.

Організація роботи шкільної бібліотеки………………………………..
ДОДАТКИ

1. План роботи методичного об'єднання вчителів початкових класів...

2. План методоб’єднання вчителів предметників гуманитарного циклу……………………………………………………………………….

3. Тематика засідань методоб’єднання класних керівників……………

4. План роботи методичного кабінету…………………………………

5. Каталог навчальних програм…………………………………………..

6. План спільної роботи дошкільного закладу та школи……………….

7. Витяг з протоколу засідання педагогічної ради……………………...

8. Заходи організованого початку навчального року…………………..

9. Заходи організованого закінчення навчального року, проведення ДПА..

10. Графік відвідування уроків адміністрацією школи…………………

11. Заходи щодо покращення результатів навчальних досягнень учнів

12. Циклограма наказів з основної діяльності закладу………………

13. План роботи громадського інспектора з охорони дитинства…….

14. Циклограма діяльності навчального закладу……………………….

122-123


124-130

131-132


133

134-135

136-137

138-146

147-149

150

151-152

153-154

155

156

157-166

167-168

169-171


^ ВСТУП

І. Аналіз роботи школи за 2011/2012 навчальний рік та завдання на 2012/2013 навчальний рік

У 2011/2012 навчальному році колективом Станичненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів здійснювалась цілеспрямована робота щодо реалізації державної політики в системі освіти, Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту ", "Про мови ","Про охорону праці ", Національної доктрини розвитку освіти, виконання Указу Президента України від 30.09.2010 №926/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», закону України «Про дошкільну освіту», відповідно до Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», постанов Уряду України, нормативно-інструктивних документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, державних, регіональних та районних програм у галузі освіти; оптимізації мережі закладів, створення умов для їх функціонування; забезпечення комп’ютеризації та інформатизації навчально-виховного і управлінського процесів; створення безпечних та комфортних умов для навчання та виховання дітей, розвитку їх творчих здібностей.

З 1 вересня 2011 року в навчальному закладі розпочато навчально-виховний процес для 116 учнів. Кількість дітей шкільного віку порівняно з минулим навчальним роком збільшилась на 2 учня. До 1-го класу прийнято 9 учнів. У порівнянні з минулим роком прийом до 1-го класу збільшився на 4 учні.


Клас

2009/2010 н.р.

2010/2011 н.р.

2011/2012 н.р.

2012/2013 н.р.

1

10

8

5

9

2

13

12

7

6

3

16

14

9

7

4

13

15

13

9

5

18

15

15

14

6

13

18

9

15

7

18

13

18

10

8

11

17

13

18

9

17

11

15

13

10

16

9

5

12

11

17

16

7

5

Всього

162

148

116

118


Аналіз мережі школи протягом трьох років свідчить про значне зменшення кількості учнів по школі, а саме в 1-му та 10-му класах, а в 2012/2013 спостерігається збільшення кількості учнів в 1-му та 10-му класах.

Навчально-виховний процес навчального закладу задовольняє потреби учнів в здобутті загальної середньої освіти. Школа з проектною потужністю 350 місць нараховує на кінець 2011/2012 навчального року 119 учнів. Протягом року до школи прибуло 3 учні.

В 2011/2012 навчальному році школа працювала в одну зміну. У школі 7 предметних кабінетів, комбінована майстерня, спортивний зал, комп’ютерний клас, кабінет директора, кабінети заступників директора, методичний кабінет, бібліотека художньої літератури та підручників, їдальня, лабораторії з фізики, хімії, біології. Усі кабінети відповідають нормативним вимогам.

На виконання ст. 53 Конституції України, ст. 35 Закону України «Про освіту», ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту» в школі проводиться облік дітей шкільного віку та аналіз охоплення їх навчанням. Налагоджено спільну роботу з органами місцевого самоврядування та іншими службами району, причетними до виховання дітей.

Розпорядженням голови Нововодолазької районної державної адміністрації від 18 серпня 2011 року № 488 затверджено списки дітей і підлітків мікрорайону навчального закладу.

У навчальному закладі ведеться систематична робота щодо охоплення дітей навчанням, яка передбачає: контроль за відвідуванням учнями школи, роботу з батьками дітей, які систематично пропускають заняття без поважних причин, збирання довідок, які підтверджують пропуски занять через хворобу та з інших причин, спільну роботу з правоохоронними органами щодо профілактики дитячої злочинності та бездоглядності. Вчителі школи закріпленні наказом за вулицями мікрорайону школи.

Під постійним контролем адміністрації школи знаходиться питання щодо продовження здобуття повної загальної середньої освіти випускниками 9-го класу і працевлаштування випускників 11-го класу. З 7 випускників 11 класу 2012 року – 3 учні продовжують навчання у ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації, 2 випускники 11 класу продовжують навчання у ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, 2 – ПТУ. 9 клас закінчили 15 учнів, з них продовжили навчання в 10 класі – 3 учні, у середніх професійно-технічних училищах - 3.

Відвідування школи учнями під постійним контролем адміністрації школи та вчителів. Ведеться журнал щоденного обліку відвідування учнями школи, пропуски занять фіксуються в класних журналах. Причини відсутності учнів у школі підтверджуються довідками, але не завжди вчасно. Адміністрації школи у 2012/2013 навчальному році потрібно посилити контроль за роботою класних керівників з цього питання, спрямувати роботу класних керівників та класоводів на проведення індивідуальної роботи з батьками та налагодити постійний зв’язок з комісією у справах неповнолітніх, громадськістю.
^ Працевлаштування 11 клас

Рік

Кількість випускників 11 класу

Продовжують навчання

% продовжують навчання

2009

12

9

75

2010

19

17

89,5

2011

16

15

93,8

2012

7

7

100
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Річний план станичненської загальноосвітньої школи І ііі ступенів нововодолазької районної ради харківської області iconРобочий навчальний план станичненської загальноосвітньої школи І-ІІІ...
Департаменту науки І освіти Харківської обласної державної адміністрації від 28. 05. 2013 року №354 «Про затвердження робочих навчальних...
Річний план станичненської загальноосвітньої школи І ііі ступенів нововодолазької районної ради харківської області iconРобочий навчальний план станичненської загальноосвітньої школи І-ІІІ...
Головного управління освіти І науки від 11. 05. 2012 №268 «Про затвердження робочих навчальних планів на 2012/2013 навчальний рік...
Річний план станичненської загальноосвітньої школи І ііі ступенів нововодолазької районної ради харківської області iconСписок педагогічних працівників станичненської загальноосвітньої...
Харківський державний педагогічний інститут ім. Г. С. Сковороди вчитель інформатики І обчислювальної техніки
Річний план станичненської загальноосвітньої школи І ііі ступенів нововодолазької районної ради харківської області iconСписок педагогічних працівників станичненської загальноосвітньої...
Харківський державний педагогічний інститут ім. Г. С. Сковороди вчитель інформатики І обчислювальної техніки
Річний план станичненської загальноосвітньої школи І ііі ступенів нововодолазької районної ради харківської області iconПлан роботи кленівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Богодухівської...
Кленівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Богодухівської районної ради Харківської області
Річний план станичненської загальноосвітньої школи І ііі ступенів нововодолазької районної ради харківської області iconНавчальний план лозівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів...
Завідувач методичного кабінету відділу освіти Лозівської міської ради Харківської області
Річний план станичненської загальноосвітньої школи І ііі ступенів нововодолазької районної ради харківської області iconОсобистісно-орієнтоване навчання математики на основі результатів...
Пасько Ганна Михайлівна, учитель математики 11 класу Кунцівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Новосанжарської районної...
Річний план станичненської загальноосвітньої школи І ііі ступенів нововодолазької районної ради харківської області iconКонцепція софіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Софіївської...
Софіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 софіївської районної ради дніпропетровської області
Річний план станичненської загальноосвітньої школи І ііі ступенів нововодолазької районної ради харківської області iconСтаничненська зош І-ІІІ ступенів Нововодолазької районної ради Харківської області наказ
Нововодалазької районної державної адміністрації №60 від 26 січня 2011 року «Про ведення загального діловодства за допомогою персональних...
Річний план станичненської загальноосвітньої школи І ііі ступенів нововодолазької районної ради харківської області iconПастирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Смілянської районної...
Керівник: Степаненко Олена Іванівна, вчитель початкових класів Пастирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка