Про підготовку І дипломування моряків та несення вахти 1978 року
НазваПро підготовку І дипломування моряків та несення вахти 1978 року
Сторінка1/8
Дата конвертації24.03.2013
Розмір0.73 Mb.
ТипДиплом
uchni.com.ua > Право > Диплом
  1   2   3   4   5   6   7   8
Міжнародна конвенція

про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року

( Про приєднання до Конвенції див. Закон N 464/96-ВР від 01.11.96 )


Дата підписання: Дата набрання чинності для України: 07.04.1997

07.07.1978

Сторони цієї Конвенції,

бажаючи сприяти посиленню охорони людського життя і збереженню майна на морі, а також захисту морського середовища шляхом установлення, за спільною згодою, міжнародних норм підготовки і дипломування моряків та несення вахти,

вважаючи, що найкращим способом досягнення цієї мети є укладення Міжнародної Конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти,

домовились про таке:

Стаття 1

Загальні зобов'язання по Конвенції

(1) Сторони зобов'язуються здійснювати положення Конвенції та її Додатка, який становить невід'ємну частину Конвенції. Будь-яке посилання на Конвенцію означає водночас і посилання на Додаток.

(2) Сторони зобов'язуються видавати усі закони, декрети, накази і правила та вживати усіх інших заходів, які можуть бути потрібні для повного здійснення положень Конвенції з метою забезпечення того, щоб, з точки зору охорони людського життя і збереження майна на морі, а також захисту морського середовища, моряки на суднах мали належну кваліфікацію і були здатні виконувати свої обов'язки.

Стаття 2

Визначення

У Конвенції, якщо спеціально не передбачене інше:

(а) "Сторона" означає державу, для якої Конвенція набула чинності;

(b) "Адміністрація" означає Уряд Сторони, під прапором якої судно має право плавання;

(c) "Диплом" означає дійсний документ, яку б назву він не мав, виданий Адміністрацією або за її уповноваженням, або той, що визнається Адміністрацією і дає право його власнику зайняти посаду, зазначену в цьому документі чи дозволену національними правилами;

(d) "Власник диплома" означає особу, яка на законних підставах володіє дипломом;

(e) "Організація" означає Міжурядову морську консультативну організацію (IMKO); з 1982 р. ця організація має назву Міжнародна морська організація (IMO);

(f) "Генеральний секретар" означає Генерального секретаря Організації;

(g) "Морське судно" означає судно, інше, ніж ті, які плавають винятково у внутрішніх водах, в межах захищених вод чи у безпосередній до них близькості або в районах дії портових правил;

(h) "Риболовецьке судно" означає судно, що використовується для промислу риби, китів, тюленів, моржів або інших живих ресурсів моря;

(і) "Регламент радіозв'язку" означає Регламент радіозв'язку, який є додатком або розглядається як додаток до найостаннішої діючої Міжнародної конвенції електрозв'язку.

Стаття 3

Застосування

Конвенція застосовується до моряків, які працюють на морських суднах, що мають право плавання під прапором Сторони, за винятком моряків, які:

(а) відбувають службу на військових кораблях, військово-допоміжних суднах або працюють на інших суднах, що належать державі або експлуатуються нею і використовуються виключно для урядової некомерційної служби. Однак кожна Сторона, шляхом вживання відповідних заходів, що не шкодять експлуатації або експуатаційним можливостям таких суден, що належать їй або експлуатуються нею, має забезпечити, щоб особи, які працюють на таких суднах, відповідали, наскільки це доцільно і практично можливо, вимогам Конвенції;

(b) працюють на риболовецьких суднах;

(c) працюють на прогулянкових яхтах, що не займаються комерційними перевезеннями; або

(d) працюють на дерев'яних суднах примітивної конструкції.

Стаття 4

Подання інформації

(1) Сторони у можливо короткий термін подають Генеральному секретарю:

(а) тексти законів, декретів, наказів, правил та інших документів, виданих з різних питань, що охоплюються Конвенцією;

(b) повні, де можливо, дані щодо програми і терміну навчання, а також національні екзаменаційні та інші вимоги для видачі диплома відповідно до Конвенції;

(c) достатню кількість зразків диплома, що видаються відповідно до Конвенції.

(2) Генеральний секретар сповіщає всі Сторони про будь-яке подання, отримане згідно з підпунктом (1)(а), і, зокрема, для цілей статей IX і X, направляє їм, на їх прохання, будь-яку інформацію, що подається йому згідно з підпунктами (1)(b) і (c).

Стаття 5

Інші договори і тлумачення

(1) Усі попередні зараз діючі договори, конвенції та угоди між Сторонами, що стосуються норм підготовки і дипломування моряків і несення вахти, продовжують зберігати протягом свого терміну дії повну силу щодо:

(а) моряків, до яких ця Конвенція не застосовується;

(b) моряків, до яких ця Конвенція застосовується, але з питань, що спеціально не передбачені нею.

(2) Там, однак, де такі договори, конвенції або угоди суперечать положенням Конвенції, Сторони переглядають свої зобов'язання за такими договорами, конвенціями і угодами з метою усунення суперечностей між зобов'язаннями за ними і зобов'язаннями за Конвенцією.

(3) Усі питання, що спеціально не передбачені у Конвенції, лишаються предметом законодавства Сторін.

(4) Ніщо в Конвенції не перешкоджає кодифікації і розвитку морського права Конференцією з морського права Організації Об'єднаних Націй, що скликається згідно з Резолюцією 2750 С(XXV) Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй, а також теперішнім чи майбутнім претензіям і правовим позиціям будь-якої держави з питань морського права та щодо природи і меж юрисдикції прибережної держави і держави прапора.

Стаття 6

Дипломи

(1) Дипломи капітанів, осіб командного складу чи рядового складу видаються тим кандидатам, які задовольняють вимоги Адміністрації щодо роботи, віку, стану здоров'я, підготовки, кваліфікації та іспитів згідно з відповідними положеннями Додатка до Конвенції.

(2) Дипломи капітанів і осіб командного складу, що видаються відповідно до цієї статті, підтверджуються Адміністрацією, яка їх видає, за формою, приписаною Правилом 1/2 Додатка. Якщо підтвердження складено не англійською мовою, воно має містити переклад на цю мову.

Стаття 7

Положення перехідного періоду

(1) Професійний стандартний диплом чи диплом практика для роботи на посаді, для зайняття якої Конвенція вимагає диплом, що до набуття чинності Конвенцією для Сторони виданий відповідно до законів Сторони чи Регламенту радіозв'язку, визнається дійсним для роботи на цій посаді і після набуття чинності Конвенцією для цієї Сторони.

(2) Протягом не більше п'яти років після набуття чинності Конвенцією для Сторони її Адміністрація може продовжити видачу професійних стандартних дипломів відповідно до старої практики. Такі дипломи визнаються дійсними для цілей Конвенції. Протягом цього перехідного періоду такі дипломи видаються лише морякам, які почали свою роботу на суднах за певним фахом, до якого відносяться такі дипломи, до набуття чинності цією Конвенцією для цієї Сторони. Адміністрація забезпечує, щоб усі інші кандидати на одержання диплома склали екзамен і одержали дипломи відповідно до положень Конвенції.

(3) Сторона, протягом двох років після набуття чинності для неї цією Конвенцією, може видавати диплом практика морякам, які не мають ні відповідного диплома за Конвенцією, ні професійного стандартного диплома, виданого згідно з національними законами до набуття чинності Конвенцією для такої Сторони, але які:

(а) працювали на морі на посаді, для якої вони добивалися одержання диплома практика, не менше трьох років в межах семи років, що передували набуттю чинності цією Конвенцією для цієї Сторони;

(b) представили докази того, що вони працювали задовільно;

(c) відповідають вимогам Адміністрації щодо стану здоров'я, включаючи зір і слух, враховуючи при цьому їхній вік в момент подання заяви.

Для цілей цієї Конвенції диплом практика, виданий на підставі цього пункту, розглядається як еквівалент диплома, виданого на підставі положень Конвенції.

Стаття 8

Пільговий дозвіл

(1) У випадках виключної необхідності Адміністрації, якщо, на її думку, це не є небезпечним для людей, майна чи навколишнього середовища, можуть видавати пільговий дозвіл, який дозволяє певному моряку працювати на певному судні протягом певного терміну, що не перевищує шести місяців, на посаді, для заняття якої він не має відповідного диплома, за умови, що особа, якій видається пільговий дозвіл для заняття вакантної посади, повинна мати кваліфікацію, що відповідає вимогам Адміністрації відносно забезпечення безпеки. Такий дозвіл надається для заняття посади радіоспеціаліста або радіотелефоніста лише за умов, передбачених відповідними положеннями Регламенту радіозв'язку. Однак капітану або старшому механіку пільговий дозвіл видається лише за форс-мажорних обставин і лише на можливо короткий термін.

(2) Будь-який пільговий дозвіл на заняття будь-якої посади видається тільки особі, яка на законних підставах є володарем диплома, для заняття посади на один ступінь нижче. Якщо за Конвенцією не потрібний диплом для заняття посади ступенем нижче, пільговий дозвіл може бути виданий особі, чия кваліфікація і досвід, на думку Адміністрації, явно відповідають вимогам для заміщення такої посади, причому, якщо така особа не має відповідного диплома, вона має пройти перевірку, визначену Адміністрацією, для підтвердження того, що видача такого пільгового дозволу не може знизити рівень безпеки. Крім того, Адміністрація якнайскоріше забезпечує заняття згаданої посади власником належного диплома.

(3) Сторони якнайскоріше після першого січня кожного року направляють Генеральному секретарю доповідь, що містить відомості про загальну кількість пільгових дозволів щодо кожної посади, для якої потрібний диплом, виданий протягом року на морські судна, і дані про кількість таких суден місткістю, відповідно, менше і більше 1600 брутто-регістрових тонн.

Стаття 9

Еквіваленти

(1) Конвенція не забороняє Адміністрації зберігати існуючі або застосовувати інші методи теоретичної і практичної підготовки, включаючи ті, що охоплюють стаж роботи на судні і організацію суднової служби та спеціально враховують технічний прогрес, особливі типи суден і види перевезень, за умови, що досвід роботи на судні, рівень знань і кваліфікації щодо навігаційного і технічного управління судном і поводження з вантажем забезпечують ступінь безпеки на морі і дають ефект щодо запобігання забрудненню, принаймні, еквівалентного вимогам Конвенції.

(2) Відомості про такі методи у можливо короткий строк подаються Генеральному секретарю, який розсилає їх усім Сторонам.

Стаття 10

Контроль

(1) Судна, не рахуючи виключених статтею 3, під час знаходження у портах Сторони підлягають контролю, який здійснюється посадовими особами, належним чином уповноваженими цією Стороною з метою перевірки того, що усі моряки, які працюють на цих суднах і які за Конвенцією мають бути власниками дипломів, мають такі дипломи або відповідні пільгові дозволи. Ці дипломи мають визнаватися, якщо немає очевидних підстав вважати, що диплом було отримано незаконним шляхом, або, що власник диплома не є тією особою, якій він був спочатку виданий.

(2) У випадку виявлення недоліків згідно з пунктом (1) чи порядком, зазначеним у Правилі I/4 - "Порядок контролю", посадова особа, яка здійснює контроль, негайно повідомляє у письмовому вигляді капітану судна та консулу або, якщо консула немає, найближчому дипломатичному представнику, або морським властям держави, під прапором якої судно має право плавання, для вжиття відповідних заходів. Таке повідомлення має містити докладні відомості про виявлені недоліки, а також підстави, які дозволяють Стороні вважати, що ці недоліки створюють небезпеку для людей, майна і оточуючого середовища.

(3) Якщо при здійсненні контролю згідно з пунктом (1) недоліки, згадані в пункті (3) Правила I/4, не усунені, і встановлено, що, беручи до уваги розмір і тип судна, довжину і характер його рейсу, цим створюється небезпека для людей, майна і оточуючого середовища, Сторона, яка здійснює контроль, вживає заходів, щоб судно не вийшло в море доти, доки такі вимоги не будуть виконані настільки, щоб вважати таку небезпеку усуненою. Про факти, що стосуються вжитих заходів, негайно повідомляють Генеральному секретарю.

(4) При здійсненні контролю згідно з цією статтею вживаються всі можливі заходи, щоб уникнути необґрунтованого затримання чи необґрунтованої відстрочки відходу судна. Якщо судно необґрунтовано затримано або його відхід необґрунтовано відстрочений, воно має право на компенсацію збитків та шкоди, що сталися через це.

(5) Ця стаття застосовується, оскільки це має бути необхідним для того, щоб суднам, що мають право плавати під прапором держави, яка не є Стороною, не створювати більш сприятливих умов, ніж суднам, що мають право плавати під прапором Сторони.

Стаття 11

Сприяння технічному співробітництву

(1) Сторони Конвенції після консультації з Організацією та при її сприянні, підтримують ті з Сторін, які звертаються з проханням про надання технічної допомоги щодо:

(а) навчання адміністративного і технічного персоналу;

(b) утворення учбових закладів для підготовки моряків;

(c) оснащення обладнанням і посібниками учбових закладів;

(d) розробки відповідних програм підготовки, включаючи проходження практики на морських суднах;

(e) вжиття інших заходів по підвищенню кваліфікації моряків; переважно на національній, субрегіональній чи регіональній основі для подальшого сприяння здійсненню цілей і завдань Конвенції, враховуючи при цьому конкретні потреби країн, що розвиваються, у цьому відношенні.

(2) Організація, зі свого боку, буде відповідним чином продовжувати докладати зусиль у вищезазначених напрямках шляхом консультування і співробітництва з іншими міжнародними організаціями і, зокрема, з Міжнародною організацією праці.

Стаття 12

Поправки

(1) До Конвенції можуть бути внесені поправки шляхом однієї чи двох таких процедур:

(а) поправки після розгляду в Організації:

(і) будь-яка запропонована Стороною поправка подається Генеральному секретарю, який потім розсилає її усім членам Організації, усім Сторонам і Генеральному директору Міжнародного бюро праці не менше ніж за шість місяців до її розгляду;

(іі) подана і розіслана таким чином поправка передається на розгляд Комітету з безпеки на морі Організації;

(ііі) Сторони, незалежно від того, чи є вони членами Організації чи ні, мають право на участь в роботі Комітету з безпеки на морі під час розгляду і схвалення ним поправок;

(iv) поправки схвалюються більшістю у дві третини Сторін, що присутні і голосують в Комітеті з безпеки на морі, склад якого розширений, як це передбачено підпунктом (а)(ііі) (далі - розширений Комітет з безпеки на морі), за умови, що в момент голосування присутні не менше однієї третини Сторін.

(v) схвалені таким чином поправки направляються Генеральним секретарем усім Сторонам для прийняття;

(vi) поправки до статті вважається прийнятою в дату, в яку вона прийнята двома третинами Сторін;

(vii) поправка до Додатка вважається прийнятою:

1. Після закінчення двох років від дати, у яку вона направлена Сторонам для прийняття, або

2. Після закінчення іншого строку, який не повинен бути менше одного року, якщо він установлюється більшістю у дві третини Сторін, що присутні і голосують у розширеному Комітеті з безпеки на морі під час її схвалення;

  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Про підготовку І дипломування моряків та несення вахти 1978 року iconКабінет міністрів україни постанова від 30 листопада 2000 р. N 1770
Про затвердження положень про допризовну підготовку І про підготовку призовників з військово-технічних спеціальностей
Про підготовку І дипломування моряків та несення вахти 1978 року iconУкраїна комунальний заклад великогаївська загальноосвітня школа І-ІІІ...
«Про підготовку до відновлення роботи навчальних закладів області», наказу відділу освіти Тернопільської рда від 19 листопада 2009...
Про підготовку І дипломування моряків та несення вахти 1978 року iconНаказ Департаменту з питань освіти Львівської ода від 24. 07. 2013р....
Указ Президента України від 25 червня 2013 року №344/2013 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021...
Про підготовку І дипломування моряків та несення вахти 1978 року iconВідділ освіти миколаївської райдержадміністрації наказ
На виконання наказу відділу освіти Миколаївської райдержадміністрації від 28. 05. 2013 №154 «Про підготовку та організований початок...
Про підготовку І дипломування моряків та несення вахти 1978 року iconЗакону України «Про загальну середню освіту»
Закону України «Про загальну середню освіту», наказу відділу освіти Софіївської райдкержадміністрації «Про підготовку до 2012-2013...
Про підготовку І дипломування моряків та несення вахти 1978 року iconРозпорядження 26
Відповідно до п. 8 ст. 14, ст. 43 Закону України «Про військовий обов’язок І військову службу», постанови Кабінету Міністрів України...
Про підготовку І дипломування моряків та несення вахти 1978 року iconІнкерманське диво
Курган, пам’ятник на честь російських моряків, військові кораблі І досі нагадують про історичні події, що відзначили Севастополь,...
Про підготовку І дипломування моряків та несення вахти 1978 року iconУкраїна петровська районна у місті донецьку ради відділ освіти наказ
Про порядок закінчення 2012-2013 навчального року, підготовку та проведення державної підсумкової атестації в загальноосвітніх навчальних...
Про підготовку І дипломування моряків та несення вахти 1978 року iconПро форми, зміст І підготовку до проведення у 2012/2013 навчальному...
Про форми, зміст І підготовку до проведення у 2012/2013 навчальному році державної підсумкової атестації учнів (вихованців) системи...
Про підготовку І дипломування моряків та несення вахти 1978 року iconЩодо проведення Всеукраїнської акції "Дай руку, першокласнику!" Лист...
На виконання п 11 наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту від 11. 05. 2011 №436 "Про підготовку до початку 2011/2012...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка