Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. N 956 порядок
Скачати 169.66 Kb.
НазваЗатверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. N 956 порядок
Дата конвертації24.03.2013
Розмір169.66 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 11 липня 2002 р. N 956
ПОРЯДОК

декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки


 1. Дія цього Порядку поширюється на всіх суб'єктів господарської діяльності, у власності або користуванні яких є об'єкти підвищеної небезпеки, а також на всіх суб'єктів господарської діяльності, які мають намір розпочати будівництво об'єктів підвищеної небезпеки.
 1. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про об'єкти підвищеної небезпеки", а також ДСТУ 2156-93 (Безпечність промислових підприємств. Терміни та визначення), ДСТУ 2960-94 (Організація промислового виробництва. Основні поняття. Терміни та визначення).
 1. Суб'єкт господарської діяльності, у власності або користуванні якого є хоча б один об'єкт підвищеної небезпеки, організовує розроблення і складання декларації безпеки об'єкта підвищеної небезпеки (далі - декларація безпеки) відповідно до вимог цього Порядку.


Декларація безпеки (зразок додається) складається на основі дослідження суб'єктом господарської діяльності ступеня небезпеки та оцінки рівня ризику виникнення аварій (далі - рівня ризику), що пов'язані з експлуатацією цих об'єктів.


 1. Для об'єктів підвищеної небезпеки, що експлуатуються, декларація безпеки складається як самостійний документ, а для об'єктів підвищеної небезпеки, що будуються (реконструюються, ліквідуються), - як складова частина відповідної проектної документації.


За наявності на одному виробничому майданчику декількох об'єктів підвищеної небезпеки складається одна декларація безпеки.


 1. Декларація безпеки повинна включати:


результати всебічного дослідження ступеня небезпеки та оцінки рівня ризику;
оцінку готовності до експлуатації об'єкта підвищеної небезпеки відповідно до вимог безпеки промислових об'єктів;
перелік прийнятих з метою зниження рівня ризику рішень і здійснених з метою запобігання аваріям заходів;
відомості про заходи щодо локалізації і ліквідації можливих наслідків аварій.
Для об'єкта підвищеної небезпеки, що експлуатується або ліквідується, подається інформація про заходи, що здійснюються, і про ті, що плануються.
Для об'єкта підвищеної небезпеки, що будується або реконструюється, подається інформація про заходи, які передбачені проектною документацією та плануються до здійснення під час експлуатації.


 1. Для об'єктів підвищеної небезпеки, які ідентифіковані як об'єкти підвищеної небезпеки 1 класу, результати дослідження ступеня небезпеки та оцінки рівня ризику, а також обгрунтування прийнятих щодо безпечної експлуатації та локалізації і ліквідації наслідків аварій рішень подаються в декларації безпеки у розділі "Розрахунково-пояснювальна частина".


Оцінка рівня ризику проводиться згідно з Методикою визначення ризиків та їх прийнятних рівнів для декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки.


 1. Суб'єкт господарської діяльності проводить відповідно до вимог Законів України "Про екологічну експертизу", "Про наукову та науково-технічну експертизу" і пунктів 19-27 цього Порядку експертизу повноти дослідження ступеня небезпеки та оцінки рівня ризику, а також обгрунтованості та достатності прийнятих щодо зменшення рівня ризику, готовності до дій з локалізації і ліквідації наслідків аварій рішень (далі експертиза).


Фінансування проведення експертизи покладається на суб'єкта господарської діяльності.


 1. Декларація безпеки разом з позитивним висновком експертизи подається відповідним територіальним органам Держнаглядохоронпраці, Державної спеціальної (воєнізованої) аварійно-рятувальної служби МНС, Держекоінспекції, державної санітарно-епідеміологічної служби, Держпожбезпеки, Держархбудінспекції, а також відповідній місцевій держадміністрації або виконавчому органу місцевої ради (далі уповноважені органи): (Абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 313 від 11.03.2004)


для об'єктів підвищеної небезпеки, що на дату набрання чинності цим Порядком експлуатуються або ліквідуються, - протягом року після державної реєстрації об'єкта підвищеної небезпеки;
для об'єктів підвищеної небезпеки, експлуатація яких планується, - разом із заявою на отримання дозволу на експлуатацію відповідно до Закону України "Про об'єкти підвищеної небезпеки".
Дані про об'єкти підвищеної небезпеки, які є державною або комерційною таємницею, подаються суб'єктом господарської діяльності з урахуванням вимог відповідних нормативно-правових актів.


 1. Місцеві держадміністрації або виконавчі органи місцевих рад протягом 30 днів після отримання декларації безпеки оприлюднюють у регіональних друкованих засобах масової інформації відомості про об'єкт підвищеної небезпеки, а саме:


найменування суб'єкта господарської діяльності, у власності або користуванні якого є об'єкт підвищеної небезпеки;
посаду, прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону (факсу) посадової особи суб'єкта господарської діяльності, відповідальної за інформування та взаємодію з громадськістю;
стислий опис виробничої діяльності, пов'язаної з експлуатацією) об'єкта підвищеної небезпеки;
перелік та основні характеристики небезпечних речовин, які використовуються або виготовляються, переробляються, зберігаються чи транспортуються на об'єкті підвищеної небезпеки;
стислі відомості про можливі наслідки і рівень ризику, про здійснені суб'єктом господарської діяльності заходи безпеки щодо запобігання аваріям та локалізації і ліквідації їх наслідків;
відомості про способи оповіщення та необхідні дії населення у разі виникнення аварії.
У разі коли в зоні впливу вражальних факторів аварії на об'єкті підвищеної небезпеки можуть опинитися інші регіони, органи, названі в абзаці першому цього пункту, оприлюднюють зазначені відомості також у друкованих засобах масової інформації цих регіонів.


 1. Про можливе здійснення трансграничного впливу аварії на об'єкті підвищеної небезпеки суб'єкт господарської діяльності інформує уповноважені органи, а також в установленому порядку через МЗС відповідні органи держав, території яких можуть зазнавати впливу таких аварій, і пункт зв'язку для цілей оповіщення про промислові аварії, який діє в Україні згідно з Конвенцією про трансграничний вплив промислових аварій (1992 рік).
 1. Суб'єкт господарської діяльності, у власності або користуванні якого є об'єкти підвищеної небезпеки, надає будь-якій фізичній або юридичній особі на її аргументований запит можливість ознайомитися із змістом декларації безпеки, а також з будь-якою іншою інформацією, яка стосується цих об'єктів.


Дані про об'єкти підвищеної небезпеки, які є державною або комерційною таємницею, подаються суб'єктом господарської діяльності з урахуванням вимог відповідних нормативно-правових актів.


 1. Декларація безпеки переглядається суб'єктом господарської діяльності один раз на п'ять років. Декларація безпеки переглядається, уточнюється або розробляється в інші терміни у разі:


зміни умов діяльності об'єкта підвищеної небезпеки, що призводять до підвищення ступеня небезпеки та рівня ризику, незалежно від їх причин;
зміни та/або набрання чинності нормативно-правовими актами, що впливають на зміст відомостей, поданих у декларації безпеки;
будівництва в прилеглих районах нових підприємств (об'єктів), якщо це впливає на зміст відомостей, поданих у декларації безпеки;
обгрунтованої вимоги уповноваженого органу або громадськості.


 1. Оригінал декларації безпеки та висновку експертизи, а також копії документів, що підтверджують передачу зазначених документів уповноваженим органам, зберігаються у суб'єкта господарської діяльності, у власності або користуванні якого є об'єкт підвищеної небезпеки, протягом 25 років.


У разі припинення юридичної особи (смерті фізичної особи) суб'єкта господарської діяльності декларація безпеки та висновок експертизи підлягають передачі правонаступникові (спадкоємцеві), а у разі його відсутності - до державного архіву.
У разі відчуження об'єкта підвищеної небезпеки зазначені документи передаються його новому власнику.


 1. Уповноважені органи ведуть облік декларацій безпеки об'єктів підвищеної небезпеки.
 1. Включення декларації безпеки до Державного реєстру об'єктів підвищеної небезпеки здійснюється протягом 30 робочих днів після її подання суб'єктом господарської діяльності до територіального органу Держнаглядохоронпраці.


Держнаглядохоронпраці проводить реєстрацію декларацій безпеки з присвоєнням кожній реєстраційного номера (коду), що зазначається на її титульному аркуші.
У разі подання суб'єктом господарської діяльності неповної інформації Держнаглядохоронпраці письмово повідомляє про це суб'єкта господарської діяльності. Реєстрація проводиться протягом 30 робочих днів після надання суб'єктом господарської діяльності необхідних матеріалів.
Держнаглядохоронпраці не може вимагати інформацію та документи, не передбачені цим Порядком.


 1. Протягом 10 робочих днів після реєстрації Держнаглядохоронпраці письмово повідомляє суб'єкта господарської діяльності про реєстраційний номер (код) декларації безпеки у Державному реєстрі об'єктів підвищеної небезпеки.
 1. Держнаглядохоронпраці публікує до 1 березня поточного року в загальнодержавних друкованих засобах масової інформації перелік декларацій безпеки, зареєстрованих у Державному реєстрі об'єктів підвищеної небезпеки станом на 31 грудня попереднього року.
 1. Суб'єкти господарської діяльності несуть відповідальність згідно із законодавством за повноту та достовірність відомостей, поданих у декларації безпеки.


Проведення експертизи декларації безпеки


 1. Експертизу декларації безпеки можуть проводити суб'єкти господарської діяльності всіх форм власності, що займаються науковою і науково-технічною діяльністю у сфері безпеки промислових об'єктів, у тому числі спеціалізовані експертні організації, акредитовані відповідно до вимог Закону України "Про наукову та науково-технічну експертизу" (далі експертні організації).


Експертну організацію для проведення експертизи суб'єкт господарської діяльності обирає самостійно. Експертизу не може проводити експертна організація, яка розробляла декларацію безпеки.


 1. Умови проведення експертизи визначаються договором між суб'єктом господарської діяльності та експертною організацією.


Дані про об'єкти підвищеної небезпеки, які є державною або комерційною таємницею, подаються суб'єктом господарської діяльності з урахуванням вимог відповідних нормативно-правових актів.


 1. У висновку експертизи дається оцінка повноти дослідження ступеня небезпеки та оцінки рівня ризику, а також обгрунтованості та достатності прийнятих щодо зменшення рівня ризику, готовності до дій з локалізації і ліквідації наслідків аварій рішень.


Висновок експертизи повинен бути конкретним, об'єктивним, аргументованим і доказовим. Зауваження висловлюються із зазначенням назви розділу, сторінки та пункту (абзацу), щодо змісту якого вони робляться, супроводжуються посиланнями на вимоги відповідних нормативних документів та у разі потреби на науково-технічні і довідкові видання. Формулювання зауважень і висновків експертизи повинні тлумачитися однозначно.


 1. Висновок експертизи повинен містити:


найменування виду експертизи із зазначенням її об'єктів;
виклад підстав для проведення експертизи;
відомості про експертну організацію та експертів;
дані про замовника та перелік об'єктів експертизи;
відомості про розглянуті в процесі експертизи документи та об'єкти;
результати проведення експертизи.
Висновок експертизи, підписаний експертами, які її проводили, затверджує керівник експертної організації. Підпис керівника засвідчується печаткою експертної організації.


 1. Результати проведення експертизи повинні містити оцінку:


повноти і достовірності інформації, що міститься в декларації безпеки;
обгрунтованості результатів дослідження ступеня небезпеки та оцінки рівня ризику;
обгрунтованості та достатності рішень, прийнятих на основі аналізу рівня ризику, для зниження його до прийнятної величини, готовності до дій з локалізації і ліквідації наслідків аварій.


 1. Обгрунтованість результатів дослідження ступеня небезпеки та оцінки рівня ризику визначається з урахуванням:


підстав для застосування фізико-математичних моделей і методів розрахунку;
підстав для обрання сценаріїв виникнення та розвитку аварій;
правильності та достовірності виконаних розрахунків рівня ризику і оцінки наслідків аварій;
повноти врахування факторів, що впливають на кінцеві результати.


 1. У разі негативного висновку експертизи суб'єкт господарської діяльності вправі подати декларацію безпеки на повторну експертизу після врахування зауважень.
 1. Суб'єкт господарської діяльності може оскаржити висновок експертизи декларації безпеки в установленому порядку.
 1. Організація, що проводить експертизу декларації безпеки, несе відповідальність згідно із законодавством за її повноту, достовірність та об'єктивність.


Додаток

до Порядку декларування безпеки об'єктів

підвищеної небезпеки
Зразок
ЗАТВЕРДЖУЮ

____________________________________________

(посада, підпис, прізвище, ім'я, по батькові

____________________________________________

керівника суб'єкта господарської діяльності)

_____________________________________ 200 р.

МП
ДЕКЛАРАЦІЯ

безпеки об'єкта (об'єктів) підвищеної небезпеки
__________________________________________________________________

(реєстраційний номер (код) декларації безпеки у Державному

__________________________________________________________________

реєстрі об'єктів підвищеної небезпеки)

__________________________________________________________________

(найменування об'єкта (об'єктів) підвищеної небезпеки)

__________________________________________________________________

(код об'єкта (об'єктів) підвищеної небезпеки у Державному

__________________________________________________________________

реєстрі об'єктів підвищеної небезпеки)

__________________________________________________________________

(повна та скорочена назва суб'єкта господарської діяльності)

__________________________________________________________________

(форма власності)

__________________________________________________________________

(ідентифікаційний код суб'єкта господарської діяльності)

__________________________________________________________________

(орган, до сфери управління якого належить

__________________________________________________________________

суб'єкт господарської діяльності)

__________________________________________________________________

(юридична адреса суб'єкта господарської діяльності)

__________________________________________________________________

(місцезнаходження об'єкта (об'єктів) підвищеної небезпеки) 1. Загальні відомості про об'єкт (об'єкти) підвищеної небезпеки:


результати ідентифікації із зазначенням найменування та сумарної маси небезпечних речовин, за якими проводилася ідентифікація об'єкта;
зареєстровані види діяльності, пов'язані з експлуатацією об'єкта (об'єктів) підвищеної небезпеки із зазначенням коду згідно з КВЕД;
вид, номер, дата видачі ліцензій на зареєстровані види діяльності, пов'язаної з експлуатацією об'єкта (об'єктів) підвищеної небезпеки, передбачених законодавством;
вид, номер, дата видачі дозволів уповноважених органів виконавчої влади на початок роботи або види діяльності, пов'язаної з експлуатацією об'єкта (об'єктів) підвищеної небезпеки, передбачених законодавством;
основний вид виконуваних на об'єкті (об'єктах) підвищеної небезпеки робіт;
склад об'єкта (об'єктів) підвищеної небезпеки і перелік основних технологічних процесів та регламентів, пов'язаних з небезпечними речовинами;
умови приймання і зберігання сировини;
умови зберігання та відвантаження продукції;
загальна чисельність персоналу та працівників найбільшої зміни об'єкта (об'єктів) під час експлуатації;
розташування об'єкта (об'єктів) підвищеної небезпеки на місцевості та відстань до міста (міст), інших населених пунктів, місць великого скупчення людей (житлові масиви, стадіони, кінотеатри, лікарні, школи тощо), транспортних магістралей, промислових об'єктів, природоохоронних об'єктів, цивільних об'єктів;
межі заборонних, охоронних і санітарно-захисних зон.
Додаються:
нотаріально завірені копії свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта господарської діяльності, передбачених законодавством дозволів та ліцензій, а також договору страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарської діяльності за шкоду, яку може бути заподіяно аваріями на об'єкті (об'єктах) підвищеної небезпеки (у разі його укладення);
план промислового майданчика (генеральний план), його розміри та межі, де розташований об'єкт (об'єкти) підвищеної небезпеки;
перелік підприємств, установ та організацій, що можуть опинитися у небезпечній зоні аварії на об'єкті (об'єктах) підвищеної небезпеки із зазначенням відстані до них і максимально можливої чисельності персоналу;
перелік населених пунктів або житлових масивів великих міст, що можуть опинитися у небезпечній зоні аварії на об'єкті (об'єктах) підвищеної небезпеки із зазначенням відстані до них і максимально можливої чисельності населення.


 1. Заходи щодо забезпечення безпеки об'єкта (об'єктів) підвищеної небезпеки та локалізації і ліквідації наслідків аварій:


відповідність умов експлуатації об'єкта (об'єктів) підвищеної небезпеки вимогам норм і правил безпеки із зазначенням найменувань нормативно-правових актів та нормативних документів, якими ці умови встановлюються;
відомості про систему професійної та протиаварійної підготовки персоналу із зазначенням термінів перевірки знань з питань охорони праці та техногенної безпеки, а також порядку допуску персоналу до роботи на об'єкті (об'єктах) підвищеної небезпеки;
організаційно-технічні заходи, спрямовані на забезпечення безпеки експлуатації об'єкта (об'єктів) підвищеної небезпеки, у тому числі проведення технічного обслуговування та ремонту, розроблення і дотримання технологічних процесів та регламентів;
відомості про систему виробничого контролю за дотриманням вимог безпеки і охорони праці, проведення експертизи (аудиту) безпеки об'єкта (об'єктів) підвищеної небезпеки, а також проведення та аналізу причин аварійних ситуацій і аварій;
заходи щодо локалізації і ліквідації наслідків аварій на об'єкті (об'єктах) підвищеної небезпеки, у тому числі перелік затверджених планів локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій, відомості про фінансові та матеріальні ресурси;
відомості про склад та дислокацію аварійних служб, підрозділів державної пожежної охорони, аварійно-рятувальних та інших формувань;
відомості про систему оповіщення у разі виникнення аварії на об'єкті (об'єктах) підвищеної небезпеки з наведенням схеми оповіщення та зазначенням дій персоналу і населення у випадку аварії.
Додаються:
перелік прийнятих з метою зниження рівня ризику рішень і здійснених з метою запобігання аваріям заходів;
нотаріально завірені копії планів локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та аварій;
відомості про посаду, прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону (факс) посадової особи суб'єкта господарської діяльності, відповідальної за інформування та взаємодію з громадськістю.


 1. Результати аналізу ступеня небезпеки та оцінки рівня ризику:


умови виникнення та розвитку імовірних аварій, перелік факторів і основних причин, що сприяють виникненню та розвитку аварій;
найменування та сумарна маса небезпечних речовин, що спричиняють аварії;
розміри імовірних зон дії вражальних факторів;
стислий опис сценаріїв імовірних аварій з урахуванням умови їх виникнення та розвитку;
перелік моделей і методів розрахунку, що застосовуються під час дослідження ступеня небезпеки та оцінки рівня ризику;
дані про ступінь небезпеки та рівень ризику, а також про імовірність заподіяння шкоди населенню та довкіллю, очікувані збитки.


 1. Дані про розробника декларації безпеки (у разі розроблення іншим суб'єктом господарської діяльності):


повна та скорочена назва;
юридична адреса;
ідентифікаційний код;
зареєстрований вид діяльності згідно з КВЕД;
номер телефону, факсу, електронна адреса.


 1. Розрахунково-пояснювальна частина


Оформлюється згідно з ДСТУ 5008-95 (Документація. Звіти в галузі науки і техніки. Структура та правила оформлення).
Обгрунтування фізико-математичних моделей і методів розрахунку:
опис методів і моделей, обраних розробником для дослідження ступеня небезпеки та оцінки рівня ризику;
обгрунтування обраних фізико-математичних моделей, методів розрахунку та оцінок студеня небезпеки та рівня ризику;
посилання на видання, де вміщено опис моделей і методів розрахунку;
природно-кліматичні умови, сейсмічність, грунти, топографічні характеристики місцевості та інші дані, що можуть характеризувати можливі зовнішні впливи природного характеру.
Характеристика небезпечних речовин (наводяться відомості про кожну небезпечну речовину):
найменування речовини;
формула (структурна або емпірична), склад;
фізико-хімічні властивості (молекулярна вага, температура кипіння, густина, агрегатний стан, колір, запах, поріг сприйняття та інші характерні ознаки);
вибухо- та пожежонебезпечність, токсичність;
реакційна здатність, корозійна активність;
вплив на людей та довкілля;
запобіжні заходи та засоби захисту;
методи переведення речовини в нешкідливий стан;
перша допомога потерпілим.
Відомості про технологію:
принципова технологічна схема із зазначенням основного технологічного обладнання та коротким описом технологічних процесів (регламентів) для всіх структурних підрозділів і технологічних стадій об'єкта (об'єктів) підвищеної небезпеки;
опис систем автоматичного регулювання, блокування, сигналізації, протиаварійного і протипожежного захисту, інших засобів безпеки;
перелік видів і план розміщення основного технологічного обладнання, в якому наявні небезпечні речовини, для всіх структурних підрозділів і технологічних стадій об'єкта (об'єктів) підвищеної небезпеки;
розподіл небезпечних речовин в обладнанні;
характеристика пунктів керування, а також розміщення персоналу об'єкта (об'єктів), адміністративних і структурних підрозділів із зазначенням середньої чисельності та чисельності найбільшої працюючої зміни.
Аналіз рівня ризику виникнення аварій:
перелік аварій та аварійних ситуацій, які виникали на об'єкті (тільки для об'єктів, що експлуатуються та/або реконструюються);
перелік аварій, які виникали на інших аналогічних об'єктах, або аварій, пов'язаних з наявними на об'єкті (об'єктах) небезпечними речовинами;
аналіз основних причин і факторів виникнення аварій;
визначення ймовірних причин і факторів, що призводять до виникнення аварій;
визначення типових-сценаріїв імовірних аварій;
оцінка кількості небезпечних речовин, що беруть участь в аварії;
розрахунок імовірних зон дії вражальних факторів;
визначення об'єктів "турботи" суспільства, які потрапляють у зону дії вражальних факторів і для яких існує ризик негативних наслідків їх впливу;
оцінка можливих негативних наслідків для визначених об'єктів "турботи" суспільства (кількість потерпілих, ступінь руйнувань, матеріальні втрати, збитки тощо).
Об'єктами "турботи" суспільства, для яких аварії на об'єктах підвищеної небезпеки можуть мати негативні наслідки, вважаються:
люди (персонал підприємств і населення сіл, селищ, міст);
матеріальні цінності усіх форм власності;
об'єкти комунального господарства та забезпечення життєдіяльності;
культурні цінності;
природоохоронні об'єкти (парки, заповідники, популяції рідкісних тварин тощо);
флора та фауна;
атмосфера;
водне середовище (ріки, водойми, морська акваторія тощо);
земля, включаючи грунтові води;
інші об'єкти впливу.
Ситуаційний план (графічне зображення у масштабі максимальних зон можливого ураження для найбільш небезпечних за своїми наслідками та для найбільш імовірних сценаріїв аварії):
виробничий майданчик (територія) та межі санітарно-захисної зони об'єкта (об'єктів) підвищеної небезпеки;
міста, населені пункти та житлові масиви;
місця великого скупчення людей;
транспортні магістралі;
природні та природоохоронні об'єкти;
промислові підприємства (об'єкти);
інші життєво важливі (важливі для життєдіяльності) об'єкти;
зони дії вражальних факторів імовірних аварій.
Список використаних джерел:
перелік нормативно-правових актів, нормативних документів, науково-технічних та довідкових видань, що використовувалися для складання декларації безпеки об'єкта (об'єктів) підвищеної небезпеки.


 1. Висновок (узагальнена оцінка ступеня небезпеки та рівня ризику виникнення аварій на об'єкті (об'єктах) підвищеної небезпеки).


Декларацію безпеки склав ________ ___________ _______________________

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
____ _____________ 200 ___ р.

Схожі:

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. N 956 порядок iconЗатверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. N 956
Для ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки до небезпечних речовин за їх властивостями відносяться такі категорії речовин
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. N 956 порядок iconКабінет міністрів україни постанов а від 12 липня 2006 р. N 959
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2006 р. N 959 порядок
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. N 956 порядок iconЗакон україни
Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2000р. №915 з подальшими змінами, та...
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. N 956 порядок iconКабінет Міністрів України; Постанова, Порядок вiд 15. 08. 2011 №872
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 р. N 872 порядок
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. N 956 порядок iconОрганізації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 р. N 872 порядок
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. N 956 порядок iconКабінет міністрів україни постанова від 11 липня 2002 р. N 956 Київ...
Відповідно до Закону України "Про об'єкти підвищеної небезпеки" Кабінет Міністрів України постановляє
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. N 956 порядок iconЗакону України "Про дорожній рух" 3353-12
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 р. N 1032 порядок відомчої реєстрації
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. N 956 порядок iconДипломатичної служби під час роботи у закордонній дипломатичній
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. N 1232 порядок
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. N 956 порядок iconПрес-реліз до постанов Кабінету Міністрів України від 6 липня 2011 р
Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 р. №1156”
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. N 956 порядок iconЗатверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 1998 р. N 997
Продаж товарів у розстрочку здійснюється фізичним особам, які мають постійний доход І постійно проживають у населеному пункті, де...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка