Тема заняття
Скачати 118.47 Kb.
НазваТема заняття
Дата конвертації28.02.2013
Розмір118.47 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы

ПЛАН ЗАНЯТТЯ № 4


Тема заняття:

Правопис. Складні випадки правопису м'якого знака, апострофа

Мета заняття:Дидактична


повторити та систематизувати знання студентів про вживання апострофа та м'якого знака, розглянути особливо складні випадки, удосконалювати їх правописні вміння та навички

Виховна -

виховувати пошану до художнього слова

Розвиваюча -

розвивати пам'ять, логічне мислення, уміння працювати з таблицями, виділяти головне; навчити практично використовувати вивчені правила.

Вид заняття:

Практичне заняття

Форма проведення заняття:

Виконання вправ

Методичне забезпечення:

Картки з завданнями, опорні тексти

Література:
Обов’язкова:

Ладоня В.О. Українська мова. Посібник для підготовки молодших спеціалістів вищих навчальних закладів. К.: Вища школа, 2001.

Зубков М. Українська мова. Універсальний довідник. - Харків: ВД «ШКОЛА», 2009

Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. 1997.

Пазяк О.М., Українська мова і культура мовлення.-К.,1995 Український правопис.-К.,1994.

Додаткова:

Збірник переказів.-К.,2010.

Беляєв О.М. Українська мова/Підручник для 10-11 кл.-К.,1998.

Орфографічний словник української мови. - К., 1999.

Технічні засоби навчання

комп’ютер

^ ХІД ЗАНЯТТЯ

Епіграф:

"Мова наша, мова -

Мова кольорова,

В ній гроза травнева

Й тиша вечорова."

Ю.Рибчинський

1. Організаційний момент

1.1 Привітання студентів. Перекличка.

1.2 Підготовка аудиторії до заняття, перевірка наявності студентів.
2. Ознайомлення студентів з темою та навчальними цілями заняття
3. Мотивація навчання:

Бесіда:

- якими буквами передається м’якість приголосних звуків?

- після яких букв вживається м’який знак? Наведіть приклади

- чому він не може стояти на початку слова?

- після яких букв м’який знак не вживається? Наведіть приклади

- які звуки позначаються буквосполученням йо?

- за яких умов вживається буквосполучення ьо? Наведіть приклади
4. Актуалізація опорних знань – виконання вправ

  • Розкрийте взаємозв’язок читання і мовленнєвої культури.

  • Поясність орфограму «ь», «’»

Чи замінить Інтернет книжку?

Микола Карамзін сказав: «Історія розуму становить дві головні епохи: винайдення букв і друкарні, усі інші були їх наслідком». «Цікаво не може говорити той, хто мало читає», — розвинув його думку Їржі Томан.

Ми живемо в час нечуваного розвитку інформаційних технологій і систем зв’язку — радіо, телебачення, електронних ЗМІ. Відкрилися безмежні можливості для оволодіння знаннями, одержання інформації, для спілкування. А в Інтернеті взагалі немає меж і кордонів. Відтепер1 звичайний користувач має доступ до будь-яких новин, які множаться в геометричній прогресії. Інтернет поступово перетворюється на неосяжну бібліотеку всієї планети.

Однак викликає тривогу те, що Інтернет, завойовуючи інформаційний простір, починає витісняти з нього книжку. За даними соціологів, понад 40 % дорослого населення зовсім не читає книжок. Дехто передрікає навіть повну перемогу медіаресурсів (у тому числі й Інтернету) над книжкою. На їхнє переконання, всі необхідні знання людина майбутнього одержуватиме з комп’ютера.

Проте ці псевдопророкування безпідставні, оскільки радіо й телебачення не замінюють друковане слово, а доповнюють його. Втративши монопольне становище в інформаційному просторі, книжка ще довго залишатиметься душею сучасної системи комунікації, а її роль зростатиме з кожним новим етапом соціального, культурного і науково-технічного прогресу. Вона належить до тих винаходів, що, як і колесо, ніколи не полишають цивілізації.

Переваги книжки перед іншими засобами збереження і передачі інформації очевидні. Адже саме завдяки їй читач має час для роздумів, можливість повернутися до прочитаного, щоб глибше вникнути в його зміст, вибрати, що читати. Пріоритет книжки обстоюють інтелектуали світового рівня. Айзек Азімов акцентував увагу на тому, що книжку можна читати й перечитувати, коли вам зручно — у ліжку, у кріслі, за столом і як вам потрібно — не поспішаючи, швидко, підряд чи вибірково. Та головне — книжка дає вам слова, до яких ви самі добираєте картини, що виникають у вашій уяві. Ніколи не буде придумано щось подібне до книжки — здатне подарувати вам одному цілий Всесвіт. Едгар Фор із Франції вважає, що книжка тільки на порозі справжнього успіху, тому що вона поширюється, надає нам право вибору і враховує наші бажання, тоді як все, що ми слухаємо або дивимося по телевізору, не передбачає вибору і врахування наших смаків.

Науково-технічний прогрес сприяє поширенню книжки. Статистика свідчить, що інтелект спеціаліста, який здобув професію, потребує самостійного мислення, роздумів над книжкою. Молодь усвідомлює: щоб мати престижну роботу й конкурувати на ринку праці, недостатньо мати диплом, потрібне постійне інтелектуальне й фахове самовдосконалення через читання книжок.

Тож не підлягає сумніву, що книжка була, є і буде основою духовного життя народу. У книжки довгий і щасливий вік. Це універсальне сховище думки, надихаюче джерело нових ідей (За В. Драчуком, Ю. Ліхтенштейном).
^ 5. Коментар відповідей та робіт студентів

Пригадування правил до теми: «Правопис. Складні випадки правопису м'якого знака, апострофа», вивчених у школі.

М’який знак пишемо:

1. Після зубних звуків - д, т, з, с, ц, л, н, дз - якщо вони звучать м’яко: суть, тінь.

2. Після м’яких приголосних перед О: льон, трьох.

3. У суфіксах - еньк, ськ-, есеньк- та ін. - український, голівонька.

4. Після -л- перед м’яким приголосним: учительський.

5. У дієслівних формах наказового способу: стань, сядь.

6. Р.в. іменників: пісень.

7. У дієслівних формах 3 особи однини-множини дійсного способу: стоїть, біжить.

М’який знак не пишемо:

1. Після губних і шиплячих: кров, дощ.

2. Після -р- у кінці складу: кобзар (виняток - Горький)

3. Між приголосними: радість.

4. Після -н- перед -ж,ч,ш-: : тонший, менший.

Апостроф пишемо:

1. Після -б, п, в, м, ф- перед -я, ю, є, ї-: м’яч.

2. Після префіксів на приголосний перед -я, ю, є, ї-, якщо звучить -й-: подвір’я.

3. Після -р- перед -я, ю, є, ї-, якщо звучить -й-: подвір’я.

Апостроф не пишемо:

• Коли -я, ю, є, ї- лише пом’якшують приголосний -й-нема: свято.

• В іншомовних словах: бюро, бюст - вимова плавна.
^ 6. Виконання практичної роботи

Словниковий диктант

Тополька, тополенька, вишенька, вишеньці, тонюсінький, тонни, галченя, сьомий, синього, медальйон, Усольє, Тьолкін, Верьовкін, Алфьоров, Ареф'єв, Ананьїн, Гур'їн, Іллюшин (Ільюшин), Афанасьєв, сім'я, львів'янин, безмір’я, порядок, пір'їна, моряк, з'ясування, Ізяслав, роззява, В'ячеслав, Святослав, безголів'я, поцвяхований.

Тести (на картках)

I. Вкажіть, у якому рядку допущено орфографічну помилку.

1. Мар'яна, дев'ять, з'явитися, Стеф'юк, Лук'янівка.

2. З'єднаний, рум'яний, дзвякнути, свято, цвях.

3. Без'ядерний, надвечір'я, п'явка, міжбрів'я, кров'ю.

4. Зоряний, солов'їний, буря, бур'ян, буряк.

=5. Вітряк, духмяний, різдв'яний, торф'яний, морквяний.

II. У якому рядку всі слова пишуться з ь?

1. Поділ...ський, домен...щик, черешен...ці, кул...ці, гіл...ці.

2. Парас..ці, Гал...ці, Натал...ці, т...мяний, веселит...ся.

=3. Приятел...ці, нен...ці, дон...ці, різ...бяр, добровол...ці.

4. Вел...можа, брех...ня, брен...кати, камін...чик, батьківський.

5. Бат..ківщина, бан...ці, склян...ці, бал...зам, баб...ці.

ІІI. У якому рядку в слові допущено орфографічну помилку?

1. Свято, буряк, міжгір'я, бур'ян, кур'єр.

2. З'єднаний, з'їхати, з'явитися, об'єм, під'їхати.

3. Роз'яснити, дит'ясла, пів'яблука, підв'язати, розм'якшити.

4. Рум'яний, дзвякнути, цвях, дев'ятнадцять, торф'яний.

=5. М'ясо, м'язи, з'їзд, буря, моркв'яний.

IУ. Вкажіть, у якому рядку всі слова пишуться з ь.

1. Донец..кий, чернівец..кий, Гриц...ко, різ...ко, сон...ця.

2. Багат..ма, кін...чик, міл...йон, ремін..., літ...ні.

3. Кіл...це, їдал...ня, учител...ство, німец..кий, доч...ці.

=4. Ручен...ка, джерел...це, Ковал...чук, вуз...ко, лял...ці.

5. Т...мяний, радіст..., корис.тю, брен...кати, сім...десят.

У. Визначте, у якому рядку допущено орфографічну помилку.

1. Мар'яна, Лук'ян, жираф'ячий, В'ячеслав.

2. Дев'ять, возз'єднати, надвечір'я, полум'я, ім'я.

3. Кров'ю, солов'ї, кам'яний, пам'ять, об'їзд.

=4. Дзв'якнути, п'явка, м'ясо, рум'яний, здоров'я.

5. П'ють, в'язи, торф'яний, черв'як, краков'як.

УI. Вкажіть, у якому рядку всі слова пишуться з ь.

1. Брен...кіт, дон...ка, нян...ка, кобзар..., с..огодні.

2. Т...мяний, різ...бяр, радіст..., с..міх, корис..тю.

=3. Снит...ся, косит...ся, лял...ці, виховател...ці, дівчинон...ці.

4. Київс.кий, с..вято, тіл...ки, здаєт...ся, Натал...чин.

5. Ган...ба, пісен..., кін..., близ...ко, лікар...

УII. Виберіть рядок, у якому всі слова слід писати з апострофом.

1. 3...юрмитися, миш...як, верхів...я, п...єдестал, п...юре.

2. Б...єлгород, Захар...їн, Монтеск...є, Руж...є, В...язьма.

3. Мавп...ячий, тьм...яний, з...ясувати, роз...яснити, пів...яблука.

=4. Голуб...я, подвір...я, бур...ян, довір...я, дит...ясла.

5. Духм...яний, прислів...я, полум...я, зв...язковий, Р...ябко.

VІІІ. Вкажіть, у якому рядку всі слова пишуться з ь.

1. Прияз...нь, вічніст.., кіл...це, намороз..., Ткач...ов.

2. Вмивают...ся, присяд...те, майбутн..ого, миш...як, стан...те.

3. Кур...йоз, медал...йон, компаньйон, інтерв...ю, тон...ший.

=4. С..огодні, різ...бяр, брен...кіт, ател...є, нян...чити.

5. Міс..кий, суспіл..ство, т...мяний, сторін...ці, зачіс..ці.

IХ. У якому рядку всі слова слід писати з апострофом?

=1. Поголів...я, безриб...я, горохв..яний, В...язьма, п...ють.

2. Торф...яний, без...язикий, пів...яблука, дит...ясла, пір...я.

3. Об...ява, об..їзд, мор...як, черв...як, бур...як.

4. Об...єкт, ін...єкція, св...ятковий, свеятослав, роз...яснити.

5. Дзв…якнути, р...яст, арф...яр, сузір...я, подвір...я.

Х. Вкажіть рядок, у якому всі слова слід писати з ь.

1. Брен...кіт, мід..., тесляр.., т...мяний, ред...ці.

2. Нян..чити, знан..., дівчинон...ці, стан...те, рибал...ці.

3. Дон...чин, різ...бяр, місяц..., сердец..., сон...ця.

=4. С..огодні, ган...ба, вос..мий, лял...чин, кул...ці.

5. Порт...єра, павіл...йон, міл...ярд, на гіл...ці, черешен...ці.

ХI. Виберіть рядок, у якому всі слова слід писати з ь.

1. Пал...ці, рибал...ці, кіл...це, ручен...ка, батен...ко.

2. Тіл...ки, кин...тє, їдален..., пісен..., бал...ці.

=3. Ган...ба, л...он, д...оготь, т...охкати, близ...ко.

4. Донец...кий, поліс..кий, кін..., Натал...чин, гал...ці.

5. Тр...ома, дяд...ко, бат...ко, робит...ся, смієш...ся.

ХІІ. Вкажіть, у якому рядку всі слова пишуться з апострофом.

1. Кар...єра, комп...ютер, б...юро, б...джет, куп...юра.

2. Бар...єр, прем...єр, п...єса, інтерв...ю, п...юре.

3. Інтер...єр, грав...юра, б...юрократизм, кур...єр, п...єдестал.

4. Ф...юзеляж, Монтеск...є, об...єкт, прем...єра, кап...юшон.

=5. Об...єктив, ар...єргард, ін...єкція, кар...єризм, краков...як.
Вправа

Запишіть слова в дві колонки: 1) у які вставили м’який знак; 2) у які не треба вставляти м’який знак.

Кавказ...кий, тюр..ма, астрахан..ський, різ...бяр, арал...ський, камін..чик, ремін..чик, щіл...ний, емул...сія, мален...кий, електропаял...ник, астрахан..ці, щонаймен..ший, нян...чити, економіч..ний, шахтарс...кий, емал...ований.

Ключ. З перших букв прочитаєте крилатий вислів.

ь

-

Кавказький,

різьбяр,

аральський,

щільний,

емульсія,

маленький,

електропаяльник,

няньчити,

шахтарський,

емальований.

тюрма,

астраханський,

камінчик,

ремінчик,

астраханці,

щонайменший,

економічний,

Відповідь: Краще менше та краще
^ Вправа

Від поданих іменників утворити присвійні прикметники.

Наталка, ласунка, кицька, донька, вчителька, галка, Галька.
Вправа

Поставити іменники у формі місцевого відмінка однини.

Виделка, яблунька, соломинка, зупинка, ненька, сходинка, гілка, черешенька, тарілка, голка, нянька, сльозинка.
Вправа

Перекласти українською мовою.

В-1 В-2

Мягкий, трехяруснй, Заполярье, честью, пражский,

дезинформация, Новороссийск, Новосибирск, медальон,

узбекский, пятьдесят, пол-яблока шестьсот, пол-яйца.
^ 8. Коментар роботи студентів
9. Підсумок заняття:

Словникова робота:

Російською

Українською

Воздухонагнетательный

воздухопроницаемый

войлок

валюта

вставной

втирание

коррозионная агрессивность

отопительный прибор

площадь поверхности

прямоугольные тумбы

Повітронагнітальний

повітропроникний

повсть, повстина

волюта

вставний

утирання

корозійна агресивність

опалювальні прилади

площа поверхні

прямокутні тумби

^ 7. Закріплення знань студентів: фронтальне опитування за виконаними вправами

- Для чого необхідно використовувати -ь-? Коли найчастіше він використовується?

- Коли вживаємо -ьо-, а коли -йо-?

  • Для чого і коли використовуємо апостроф?


8. Коментар роботи студентів
9. Підсумок заняття:

Складіть усну розповідь за однією із тем:

1. Нам воля не впала з неба – мільйони за неї лягли.

2.Чи “модно” бути чесним?

3.Творімо Україну довкола себе!

4. Образи лицарів слова, їх чесність та відданість інтересам народу.

5. Природа України та її символіка в ліричній народній пісні.

6. Поезія любові та борні (на основі пісень січових стрільців).
10. Домашнє завдання: Написати творчу роботу: «Материнське слово» (за відомими вам творами українських письменників). (При виконанні завдання намагайтесь опиратися на відомі Вам програмові та позапрограмовані твори художньої літератури, фольклору).Схожі:

Тема заняття iconКонспект заняття в гуртку «Квілінг» Тема заняття
Тема заняття: Ознайомлення з технікою обробки паперу – квілінг. Виготовлення квіткової композиції в техніці квілінг
Тема заняття iconТема заняття
Мета заняття Оволодіти практичними навичками І вмінням працювати із законодавчими актами
Тема заняття iconТема заняття
Мета заняття Оволодіти практичними навичками І вмінням працювати із законодавчими актами
Тема заняття iconПрактичні заняття 4, 5 Практичне заняття №4
Мета заняття: набуття практичного досвіду розв’язання систем лінійних рівнянь усталеного режиму роботи електричної мережі методом...
Тема заняття iconУрок №18. Тема
Тема: Підсумкове заняття з теми «Базові поняття програмування. Засоби візуальної розробки програм»
Тема заняття iconТема, зміст роботи (на кожне заняття)

Тема заняття iconЗаняття №2
Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Тема заняття icon7. Критерії оцінювання
Для програм рекомендований розподіл годин: 60 практичні заняття, 40 теоретичні заняття
Тема заняття iconТема заняття
Терміни. Однозначність І багатозначність термінів. Контракт. Трудова угода. З. 08. Зп. Р. 01. 04. 01
Тема заняття iconЗаняття подорож у царство Золотої рибки
Конспект відкритого заняття на розвиток емоційної сфери у дітей старшого дошкільного віку
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка