Згурівська районна державна адміністрація розпорядження від „
Скачати 74.09 Kb.
НазваЗгурівська районна державна адміністрація розпорядження від „
Дата конвертації08.03.2013
Розмір74.09 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы

ЗГУРІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від „ 04 квітня 2011 року № 125
смт Згурівка

Про утворення районної громадської комісії

з питань захисту суспільної моралі

при Згурівській районній державній адміністрації
На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 11.05.2010 № 24347/1/1-10 щодо створення громадських колегій (регіональних комісій) з питань захисту суспільної моралі, відповідно до Законів України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про захист суспільної моралі”, розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 24.03.2011 № 264:
1. Утворити районну громадську комісію з питань захисту суспільної моралі при Згурівській районній державній адміністрації (далі – комісія) та затвердити її склад згідно з додатком 1.
2. Затвердити Положення про районну громадську комісію з питань захисту суспільної моралі при Згурівській районній державній адміністрації згідно з додатком 2.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації Хоменко Н.В.

Голова адміністрації М.І.Шкаврон

Н.В.Хоменко

Г.Ф.Щур Н.Б. Андрієнко


^ ЗГУРІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від „ 04 квітня 2011 року № 125
смт Згурівка

Про утворення районної громадської комісії

з питань захисту суспільної моралі

при Згурівській районній державній адміністрації
На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 11.05.2010 № 24347/1/1-10 щодо створення громадських колегій (регіональних комісій) з питань захисту суспільної моралі, відповідно до Законів України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про захист суспільної моралі”, розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 24.03.2011 № 264:
1. Утворити районну громадську комісію з питань захисту суспільної моралі при Згурівській районній державній адміністрації (далі – комісія) та затвердити її склад згідно з додатком 1.
2. Затвердити Положення про районну громадську комісію з питань захисту суспільної моралі при Згурівській районній державній адміністрації згідно з додатком 2.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації Хоменко Н.В.

Голова адміністрації М.І.Шкаврон

Додаток 1

до розпорядження голови

райдержадміністрації

від 04.04.2011 № 125

С К Л А Д

громадської комісії з питань захисту суспільної моралі

при Згурівський районній державній адміністрації
Бойко Віктор Анатолійович - начальник відділу освіти райдержадміністрації

Бойко Микола Миколайович - заступник голови районної ради (за згодою)

Івахненко Надія Федорівна - голова ради Згурівської районної організації

Профспілки освіти і науки (за згодою)

Малафій Юрій Борисович - заступник голови райдержадміністрації

Мацюк Олег Миколайович - голова Громадської ради, голова правління

Молодіжної громадської організації „Центр

„Прогресивна молодь України”, (за згодою)

Мельник Лариса Петрівна - редактор районної газети „Панорама”

Удовенко Ірина Петрівна - голова ради Згурівської районної організації

Товариства Червоного Хреста України

(за згодою)

Стукало Павло Іванович - начальник відділу культури і туризму

райдержадміністрації
Ходаківська Лідія Василівна - начальник відділу справах сім’ї та молоді

райдержадміністрації

Хоменко Надія Василівна - керівник апарату райдержадміністрації

Щур Галина Федорівна - начальник відділу з питань внутрішньої

політики апарату райдержадміністрації

Керівник

апарату райдержадміністрації Н.В.Хоменко

Додаток 2

до розпорядження голови

адміністрації

від 04.04.2011 № 125


П О Л О Ж Е Н Н Я

про районну громадську комісію з питань захисту

суспільної моралі при Згурівській райдержадміністрації


  1. Загальні положення.

1.1. Районна громадська комісія з питань захисту суспільної моралі при Згурівській райдержадміністрації (надалі – комісія) є колегіальним консуль­тативно-дорадчим органом при Згурівській районній державній адміністрації, представником Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі (надалі Національна комісія), що сприяє реалізації державної політики у зазначеній сфері.

1.2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, розпорядженнями голови райдержадміністрації, рішеннями Національної комісії, а також цим Положенням.

1.3. Комісія здійснює свою діяльність дотримуючись принципів добровіль­ності, законності, відкритості та гласності.

1.4. Діяльність комісії забезпечується шляхом організації та проведення засідань, інших заходів відповідно до плану роботи.
2.. Основними завданнями комісії є:

2.1. Координація зусиль місцевих органів державної влади та громадськості регіону у сфері захисту суспільної моралі.

2.2. Залучення громадських організацій до здійснення заходів, спрямо­ваних на розвиток духовності та утвердження моральних засад співжиття.

2.3. Підготовка та внесення до Національної комісії пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правових актів у зазначеній сфері.

2.4. Проведення аналізу процесів і тенденцій, що відбуваються у сфері захисту суспільної моралі.

2.5.. Аналіз дотримання норм законодавства у сфері захисту суспільної моралі.

2.6. Проведення аналізу теле-, радіо-, відеопродукції, репертуару кінотеатрів, кіно- і відеоустановок, відеозалів, продукції друкованих засобів масової інформації, а також видовищних заходів на відповідність їх вимогам законодавства у сфері захисту суспільної моралі.

2.7. Вжиття заходів громадського впливу з метою запобігання розповсюдження та демонстрації фільмів, програм, інформаційних матеріалів, видовищних заходів, які порушують законодавство про захист суспільної моралі.

2.8. Надання консультаційної допомоги фізичним та юридичним особам з питань державного регулювання і контролю за обігом продукції і видовищними заходами сексуального чи еротичного характеру.

2.9. Проведення разом з правоохоронними органами перевірок діяльності засобів масової інформації, юридичних осіб усіх форм власності та внесення до Національної комісії пропозицій щодо ініціювання питання про припинення дії ліцензії на діяльність з обігу продукції і проведення видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру за умови виявлення порушень законо­давства у сфері захисту суспільної моралі.

2.10. Інформування керівництва райдерж­адміністрації про стан дотримання законодавства у сфері захисту суспільної моралі.
^ 3. Відповідно до покладених завдань комісія вносить до Національної комісії, облдержадміністрації, згідно з їх компетенцією, пропозиції щодо:

3.1. Заслуховування керівників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій з питань, що належать до компетенції комісії.

3.2. Утворення, в разі потреби, тимчасових експертних та робочих груп, залучення до участі в них представників місцевих органів виконавчої влади, наукових установ та громадських організацій.

3.3. Одержання в установленому порядку безоплатно інформації та матеріалів, необхідних для її діяльності.
^ 4. У разі виникнення необхідності комісія може подати матеріали на розгляд Національної комісії.
5. Структура, методи та форми роботи комісії.
5.1. Комісію очолює голова.

5.2. Голова комісії має заступника та секретаря.

5.3. Голова, заступник голови та секретар комісії обираються шляхом відкритого голосування на першому засіданні комісії простою більшістю голосів.

5.4. Голова комісії та його заступник у своїй діяльності підзвітні комісії, підзвітні та підконтрольні голові Згурівської райдерж­­адміністрації. До складу комісії можуть входити представники райдержадміністрації та районної ради, а також відомі в регіоні діячі культури, мистецтва, науки, освіти, охорони здоров’я, фахівці у галузі інформації та інші.

5.5. Голова, заступник голови, секретар та члени комісії беруть участь в її роботі на громадських засадах.

5.6. Основною формою роботи комісії є її засідання, які спрямовані на визначення пріоритетів та перспектив у роботі, підбиття підсумків діяльності, формування першочергових завдань.

5.7. Головує на засіданнях голова комісії, за його відсутності – заступник голови. Засідання комісії є правоможним за умови присутності на ньому не менше половини її складу.

5.8. Засідання комісії проводяться відповідно до плану, який затверджується головою комісії, або за рішенням голови комісії чи його заступника.

5.9. Рішення комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос голови комісії (головуючого на засіданні).

5.10. Рішення комісії приймаються з кожного питання порядку денного.

5.11. Протокол кожного засідання складає секретар комісії. Протокол підписують голова та секретар комісії.

5.12. Для оперативного, глибокого вивчення питань, які є предметом розгляду на засіданнях комісії створюються постійні та тимчасові робочі групи з числа членів комісії із залучення учених та провідних спеціалістів (фахівців) у відповідних галузях.

5.13. Комісія систематично інформує громадськість через засоби масової інформації, на веб-сайті райдержадміністрації про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання.

Керівник

апарату адміністрації Н.В.Хоменко

Схожі:

Згурівська районна державна адміністрація розпорядження від „ iconЗгурівська районна державна адміністрація розпорядження від „
Згурівській райдержадміністрації, з метою забезпечення систематичного проведення консультацій з громадськістю з питань формування...
Згурівська районна державна адміністрація розпорядження від „ iconЗгурівська районна державна адміністрація київської області розпорядження
Про організацію в Згурівській райдержадміністрації роботи щодо доступу до публічної інформації
Згурівська районна державна адміністрація розпорядження від „ iconЗгурівська районна державна адміністрація київської області розпорядження
України від 08. 07. 2011 №164, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28. 07. 2011 за №930/19668, на виконання розпорядження...
Згурівська районна державна адміністрація розпорядження від „ iconЗгурівська районна державна адміністрація київської області розпорядження
Кабінету Міністрів України від 27. 04. 1998 №578, з метою забезпечення та надання додаткових гарантій щодо працевлаштування громадян,...
Згурівська районна державна адміністрація розпорядження від „ iconЗгурівська районна державна адміністрація київської області розпорядження
Про організацію в Київській облдержадміністрації роботи щодо доступу до публічної інформації”, розпорядження голови Згурівської райдержадміністрації...
Згурівська районна державна адміністрація розпорядження від „ iconЗгурівська районна державна адміністрація київської області
Київської обласної державної адміністрації від 20. 04. 2007 №269 “Про організацію роботи, пов”язаної із частковим відшкодуванням...
Згурівська районна державна адміністрація розпорядження від „ iconЗгурівська районна державна адміністрація
Державного архіву Київської області від 01. 11. 2010 №80 «Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються Державним архівом...
Згурівська районна державна адміністрація розпорядження від „ iconЗгурівська районна державна адміністрація
Міністерстві юстиції України 28. 07. 11 №930/19668, з метою визначення механізму проведення конкурсу кандидатів на заміщення вакантних...
Згурівська районна державна адміністрація розпорядження від „ iconВеликобурлуцька районна державна адміністрація харківської області розпорядження великий Бурлук
України 28 жовтня 2012 року, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 13. 09. 2012 №892
Згурівська районна державна адміністрація розпорядження від „ iconВеликобурлуцька районна державна адміністрація харківської області розпорядження
С. від 01. 08. 2013 №22, акт обстеження умов проживання від 30. 07. 2013 року, розглянувши заяву прийомних батьків С. О. І. та С....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка