Ex professo. (Дніпропетровський національний університет), 09. 06. 99
Скачати 139.17 Kb.
НазваEx professo. (Дніпропетровський національний університет), 09. 06. 99
Дата конвертації09.03.2013
Розмір139.17 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ


ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ 1. Ex professo. (Дніпропетровський національний університет), 09.06.99.

 2. Studia methodologica. Серія: Філологія. Філософія (Тернопільський державний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка), 11.05.00.

 3. Актуальні проблеми літературознавства. (м. Дніпропетровськ), 09.06.99.

 4. Актуальні проблеми слов’янської філології (Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України, Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова, Бердянський державний педагогічний інститут ім. П.Осипенка, Дніпропетровський державний університет, Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди, Ніжинський державний педагогічний університет, Донецький державний університет, Інститут польської філології Вищої педагогічної школи, м.Жешув), 09.02.00.

 5. Актуальні проблеми сучасної філології. (Рівненський державний педагогічний інститут), 09.06.99.

 6. Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство (Рівненський державний гуманітарний університет Міносвіти і науки України), 14.11.01.

 7. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету, 11.10.00.

 8. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика (Київський національний університет імені Тараса Шевченка), 12.06.02.

 9. Актуальні проблеми української літератури і фольклору. (Донецький державний університет), 09.06.99.

 10. Американські літературні студії в Україні (Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України), 08.06.05.

 11. Англістика та американістика (Дніпропетровський національний університет МОН України), (мовознавство), 14.06.2007.

 12. Біблія і культура (Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича МОН України), 12.06.02.

 13. Вестник СевГТУ. Серия: Филология, 14.11.01.

 14. Від бароко до модернізму. (Дніпропетровський національний універ­ситет), 09.06.99.

 15. Вісник Дніпропетровського університету. Серія “Мовознавство”, 09.06.99.

 16. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Літературознавство. Журналістика, 11.05.00.

 17. Вісник Донецького університету. Серія “Гуманітарні науки”, 09.06.99.

 18. Вісник Запорізького державного університету. Серія: Філологічні науки, 09.06.99.

 19. Вісник Київського лінгвістичного університету. Серія: Філологія, 10.11.99.

 20. Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія: філологічні науки, 15.12.04.

 21. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія “Східні мови та літератури”, 09.06.99.

 22. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія “Журналістика”, 09.06.99.

 23. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія “Іно­зем­на філологія”, 09.06.99.

 24. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія “Літературознавство, мовознавство, фольклористика”, 09.06.99.

 25. Вісник Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. Серія “Філологічні науки”, 09.06.99.

 26. Вісник Львівського державного університету. Серія Українська фольклористика, 09.06.99.

 27. Вісник Львівського державного університету. Серія “Журналістика”, 09.06.99.

 28. Вісник Львівського державного університету. Серія “Іноземні мови”, 09.06.99.

 29. Вісник Львівського державного університету. Серія філологічна, 09.06.99.

 30. Вісник Міжнародного інституту лінгвістики і права. Серія: Літературознавчі студії, 10.11.99.

 31. Вісник Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова. Серія: гуманітарні науки, 10.11.99.

 32. Вісник Одеського державного університету. Серія: Філологія, 08.09.99.

 33. Вісник Прикарпатського університету. Серія “Філологія”. (м. Івано-Фран­ківськ), 09.06.99.

 34. Вісник Сумського державного університету. Серія: Філологічні науки, 13.12.00.-13.02.08.

 35. Вісник Харківського державного університету. Серія “Романо-германська філологія”, 09.06.99.

 36. Вісник Харківського університету. Серія: Філологія, 10.11.99.

 37. Вісник Черкаського державного університету. Серія “Філологічні науки”, 09.06.99.

 38. Волинь - Житомирщина (Інститут української мови НАН України, Житомирський історико-філологічний інститут регіональних досліджень, Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи), 11.10.00.

 39. Вопросы русской литературы. (Кримський центр гуманітарних досліджень, м. Сімферополь), 09.06.99.

 40. Восточноукраинский лингвистический сборник. (Донецький націо­наль­­ний університет), 09.06.99.

 41. Вчені записки Харківського гуманітарного інституту "Народна українська академія", 10.11.99.

 42. Гоголезнавчі студії (Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя, Гоголівський науково-методичний центр), 11.04.01.

 43. Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах (Національний авіаційний університет МОН України), 15.01.03.

 44. Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького педагогічного інституту імені Г.С. Сковороди, 15.01.03.

 45. Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету. Серія: Іноземна філологія, 12.06.02.

 46. Гуманітарний вісник Черкаського інженерно-технологічного інституту. Серія: іноземна філологія, 10.11.99.

 47. Діалог: Медіа - студії ( Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова МОН України), 08.06.05.

 48. óξ / Докса (Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова МОН України), (літературознавство), 04.07.06.

 49. Дослідження з лексикології і граматики української мови. (м. Дні­про­петровськ), 09.06.99.

 50. Дослідження з мовознавства (Дніпропетровський державний університет Міносвіти України, видавництво "Навчальна книга"), 10.11.99.

 51. Єврейська історія та культура в Україні. (Інститут юдаїки), 09.06.99.

 52. Журналістика (Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка), 08.06.05.

 53. Записки з загальної лінгвістики (Одеський державний університет ім. І.І.Мечникова), 09.02.00.

 54. Записки з ономастики (Одеський державний університет ім. І.І.Мечникова), 09.02.00.

 55. Записки з романо-германської філології (Одеський державний університет ім. І.І.Мечнікова, Одеське лінгвістичне товариство), 10.11.99.

 56. Записки з українського мовознавства (Одеський державний університет ім. І.І.Мечникова), 09.02.00.

 57. Записки Наукового товариства ім. Тараса Шевченка. Праці Філо­логічної секції. (м. Львів), 09.06.99.

 58. Записки Наукового товариства ім. Шевченка. Праці секції етнографії та фольклористики. 10.11.99.

 59. Збірник наукових праць науково-дослідного центру періодики (Львівська наукова бібліотека ім.В.Стефаника НАН України), 10.11.99.

 60. Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного інституту імені В.Г.Короленка. Серія: Філологічні науки, 11.05.00.

 61. Збірник Харківського історико-філологічного товариства (Харківський державний педагогічний університет ім.Г.С.Сковороди Міносвіти України, Харківське історико-філологічне товариство), 10.11.99.

 62. Іноземна філологія. (Львівський національний університет ім. Івана Франка), 09.06.99.

 63. Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського ( Київський національний університет імені Тараса Шевченка).20.09.07

 64. Культура слова. (Інститут української мови НАН України), 09.06.99.

 65. Лексикографічний бюлетень (Інститут української мови НАН України), 08.06.05.

 66. Леся Українка і сучасність (Волинський державний університет імені Лесі Українки МОН України) (літературознавство), 18.01.07.

 67. Литература в контексте культуры (Дніпропетровський державний університет Міносвіти України), 10.11.99.

 68. Лінгвістика (Луганський Національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка МОН України), 30.06.04.

 69. Лінгвістичні дослідження. (Харківський державний педагогічний уні­вер­ситет ім. Г.С. Сковороди), 09.06.99.

 70. Лінгвістичні студії. (Донецький національний університет), 09.06.99.

 71. Література та культура Полісся. (Ніжинський державний педаго­гічний Інститут імені Миколи Гоголя), 09.06.99.

 72. Літературознавчий збірник (Донецький державний університет Міносвіти України), 09.02.00.

 73. Літературознавчі обрії. Праці молодих учених України (Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України), 14.11.01.

 74. Літературознавчі студії (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). 15.01.03.

 75. Медієвістика (Одеський державний університет ім. І.І.Мечникова, Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України, Міжнародна асоціація україністів), 10.11.99.

 76. Мовні і концептуальні картини світу. (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка). 09.06.99.

 77. Мовознавчий вісник (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького), (мовознавство), 14.06.2007.

 78. Наука і сучасність. (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова), 09.06.99.

 79. Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки, 09.06.99.

 80. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету, 09.06.99, 12.06.02.

 81. Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського державного лінвістичного університету. Серія: Філологія. Педагогіка. Психологія, 13.12.00.

 82. Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського. Серія: Лінгвістичні науки, 04.07.06.

 83. Науковий вісник Чернівецького університету. Серія “Германська філологія”, 09.06.99.

 84. Науковий вісник Чернівецького університету. Серія “Слов’янська філологія”, 09.06.99.

 85. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 8. Філологічні науки (мовознаство і літературознаство), 30.06.04.

 86. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов, 30.06.04.

 87. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови, 30.06.04.

 88. Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія “Мовознавство”, 09.06.99.

 89. Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія “Філологічні науки”, 09.06.99.

 90. Наукові записки Вінницького державного педагогічного універ­ситету імені Михайла Коцюбинського. Серія “Філологія”, 09.06.99.

 91. Наукові записки Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 14.11.01.

 92. Наукові записки Луганського національного педагогічного університету. Серія: філологічні науки, 10.12.03.

 93. Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія". Серія “Філологія”, 09.06.99.

 94. Наукові записки Острозької академії, 08.09.99.

 95. Наукові записки Тернопільського державного педагогічного універ­ситету імені Володимира Гнатюка. Серія “Літературознавство”, 09.06.99.

 96. Наукові записки Харківського державного педагогічного університету ім.Г.С.Сковороди. Серія: літературознавство, 10.11.99.

 97. Наукові праці Кам’янець-Подільського педагогічного університету. Серія: філологічні науки, 14.11.01.

 98. Образ (Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка), 12.06.02.

 99. Ономастика і апелятиви (Дніпропетровський державний університет Міносвіти України), 09.02.00.

 100. Парадигма. (Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України), 09.06.99.

 101. Питання літературознавства (Інститут літератури ім. Т.Шевченка НАН України, Міносвіти і науки України), 11.05.00.

 102. Південний архів (Херсонський державний педуніверситет), 08.09.99.

 103. Проблеми граматики і лексикології української мови. (Націо­наль­ний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова), 09.06.99.

 104. Проблеми гуманітарних наук. Наукові записки ДДПУ. (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка Міносвіти України), 10.11.99 / вилуч. 10.12.03.

 105. Проблеми зіставної семантики (Київський державний лінгвістичний університет Міносвіти і науки України), 14.11.01.

 106. Проблеми романо-германської філології (Ужгородський державний університет Міносвіти і науки України), 11.05.00.

 107. Проблеми семантики слова, речення та тексту (Київський державний лінгвістичний університет), 08.09.99.

 108. Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики (Київський національний університет імені Тараса Шевченка), 30.06.04.

 109. Проблеми слов’янської ономастики (Інститут української мови НАН України, Ужгородський державний університет Міносвіти України, Українська ономастична комісія), 09.02.00.

 110. Проблеми слов’янознавства (Львівський національний університет ім. Івана Франка), 09.06.99.

 111. Проблеми сучасного літературознавства (Одеський державний університет ім. І.І.Мечникова Міносвіти України), 10.11.99.

 112. Ренесансні студії (Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка, Запорізький державний університет), 10.11.99.

 113. Рукописна та книжкова спадщина України. (Інститут української ар­­хео­­графії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, Інститут рукописів), 09.06.99.

 114. Русская литература. Исследования (Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка), 11.10.00.

 115. Система і структура східнослов’янських мов. (Національний педа­гогічний університет ім. М.П. Драгоманова), 09.06.99.

 116. Слов’янський збірник (Одеський державний університет ім. І.І.Мечникова Міносвіти України), 10.11.99.

 117. Слов'янський вісник. Серія: філологічні науки (Рівненський державний гуманітарний університет, Рівненський інститут слов'янознавства Київського славістичного університету), (мовознавство), 30.06.04.

 118. Стиль і текст (Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка), 15.01.03.

 119. Студії з ономастики та етимології (Інститут української мови НАН України), 30.06.04.

 120. Сучасний погляд на літературу (Національний педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова Міносвіти України), 10.11.99.

 121. Сучасні дослідження з іноземної філології (Ужгородський національний університет МОН України), 15.12.04.

 122. Сучасні літературознавчі студії (Київський національний лінгвістичний університет МОН України), 19.01.06.

 123. Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства (Ужгородський державний університет Міносвіти України), 10.11.99.

 124. Східнослов'янська філологія (Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов МОН України), (мовознавство), 30.06.04.

 125. Сходознавство (Інститут сходознавства ім.А.Кримського НАНУ), 08.09.99.

 126. Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту) (Дніпропетровський національний університет МОН України), 08.06.05.

 127. Телевізійна і радіожурналістика (Львівський національний університет імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України), 14.11.01.

 128. Телерадіожурналістика: історія, теорія, практика, погляд у майбутнє. (Львів­ський національний університет ім. Івана Франка), 09.06.99.

 129. Теоретические и прикладные проблемы русской филологии (Слов’янський державний педагогічний інститут Міносвіти і науки України), 11.10.00.

 130. Типология языковых значений в диахроническом и сопоста­витель­ном аспектах. (Донецький національний університет), 09.06.99.

 131. Українська історична та діалектна лексика. (Інститут україно­знавства ім. І. Крип’якевича НАН України), 09.06.99.

 132. Українська термінологія і сучасність (Інститут української мови НАН України, Київський національний економічний університет МОН України), 12.06.02.

 133. Українське літературознавство. (Львівський національний універ­ситет ім. Івана Франка), 09.06.99.

 134. Українське мовознавство (Київський національний університет імені Тараса Шевченка), 15.01.03.

 135. Ученые записки Симферопольского государственного универ­ситета, 09.06.99.

 136. Филологические исследования (Донецький державний університет Міносвіти і науки України), 11.10.00.

 137. Філологічні науки. (Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С. Макаренка), 09.06.99.

 138. Філологічні семінари (Київський національний університет імені Тараса Шевченка), 11.04.00.

 139. Фольклористичні зошити (Полісько-Волинський народознавчий центр Інституту народознавства НАН України), 11.10.00.

 140. Шашкевичіана. (Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України), 09.06.99.

 141. Шевченкознавчі студії (Київський університет імені Тараса Шевченка), 11.05.00.ЖУРНАЛИ


 1. Acta Hungarica (Ужгородський державний університет, Центр гунгарології), 10.11.99.

 2. Studia Germanica et Romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання (Донецький національний університет МОН України) (мовознавство), 08.06.05.

 3. Актуальні питання масової комунікації (Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка), 12.06.02.

 4. Бахмутський шлях (Луганський державний педагогічний університет імені Тараса Шевченка, "Бахмутський шлях"), (літературознавство), 14.11.01.

 5. Борисфен, 09.06.99.

 6. Буковинський журнал (Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича, Обласна організація Товариства "Просвіта" ім. Т.Шевченка, Обласне відділення Українського фонду культури, Комітет у справах преси та інформації облдержадміністрації), 11.05.00.

 7. Вікно в світ. Зарубіжна література: наукові дослідження, історія, методика викладання, 09.06.99.

 8. Вісник Донецького інституту соціальної освіти. Серія „Філологія. Журналістика”. (Приватний вищий навчальний заклад „Донецький інститут соціальної освіти), (мовознавство), 08.11.07.

 9. Вісник Житомирського педагогічного університету, 11.05.00.

 10. Вісник Київського славістичного університету. Серія: філологія (літературознавство), 08.06.05.

 11. Вісник Міжнародного Слов’янського університету. Харків. Серія: Філологія, 10.11.99 / вилуч. 10.12.03.

 12. Вісник Сумського державного університету. Серія “Філологія” (Сумський державний університет), літературознавство, 13.02.08

 13. Всесвітня література в середніх навчальних закладах України (Міносвіти України), 10.11.99.

 14. Галичина (Прикарпатський університет ім. В.Стефаника), 08.09.99.

 15. Держава та регіони. Серія: Гуманітарні науки (Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління”), 08.06.05.

 16. Дивослово, 09.06.99.

 17. Зарубіжна література в навчальних закладах (м. Київ), 10.11.99.

 18. Іноземні мови у навчальних закладах (МОН України, "Педагогічна преса", ТОВ "Зодіак-ЕКО"), 15.01.03.

 19. Інформаційне суспільство (Київський національний університет імені Траса Шевченка) (літературознавство), 14.06.2007.

 20. Історико-літературний журнал (Одеський державний університет ім. І.І.Мечникова), 10.11.99.

 21. Йылдыз, 09.06.99.

 22. Київська старовина (Інститут археології НАН України, Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, Київський інститут "Слов’янський університет"), 08.09.99.

 23. Крымский архив (Кримський центр гуманітарних досліджень), 11.05.00.

 24. Культура народів Причорномор’я (Кримський науковий центр), 08.09.99.

 25. Мандрівець, 09.06.99.

 26. Мова (Одеський національний університет ім. І.І. Мечнікова МОН України), 12.06.02.

 27. Мова і культура (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ТОВ з обмеженою відповідальністю „Видавничий дім Дмитра Бураго”), 14.06.2007.

 28. Мовознавство, 09.06.99.

 29. Народна творчість та етнографія (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім.М.Рильського НАН України, Міжнародна асоціація етнологів), 10.11.99.

 30. Народознавчі зошити, 09.06.99.

 31. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: філологія, 11.10.00.

 32. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Лінгвістика, 19.01.06.

 33. Наукові записки. Серія: філологічні та історичні науки (Ніжинський державний педагогічний університет ім. М.Гоголя Міносвіти і науки), 11.05.00.

34. Наукові праці Миколаївського державного гуманітарного університету ім. Петра Могили), з мовознавства.09.04.08

35. Нова філологія (Запорізький державний університет Міносвіти і науки України), 11.04.01.

 1. Новітня філологія (Миколаївський державний гуманітарний університет ім. Петра Могили комплексу НаУКМА), 08.06.05.

 2. Проблеми славістики, 09.06.99.

 3. Рідні джерела (Освітній науково-методичний центр "Україна-діаспора"), 11.10.00.

 4. Русская филология. Украинский вестник, 09.06.99.

 5. Сіверянський літопис, 09.06.99.

 6. Слобожанщина, 09.06.99.

 7. Слово і час (Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка, Спілка письменників України), 10.11.99.

 8. Східний світ (Інститут сходознавства НАН України), 08.09.99.

 9. Українознавчі студії (Прикарпатський університет ім. Василя Стефаника Міносвіти і науки України), 14.11.01.

 10. Українська література в загальноосвітній школі (Інститут педагогіки АПН України), 10.11.99.

 11. Українська мова (Інститут української мови НАН України), 12.06.02.

 12. Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах, 09.06.99.

 13. Українське журналістикознавство (Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка), 15.01.03.

 14. Урок української, 09.06.99.

 15. Учёные записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского, 09.02.00.

 16. Філологічні студії, 09.06.99.^ ДОДАТКОВИЙ СПИСОК


 1. Вісник Міжнародного Слов'янського університету. Харків. Серія: філологічні науки, 15.12.04.

 2. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: проблеми української термінології, 15.01.03.

 3. Друкарство (Український НДІ спеціальних видів друку, Держкомітет інформаційної політики України, ЗАТ "Видавництво "Бліц-Інформ"), 13.12.00.

 4. Збірник праць наукових шевченківських конференцій (Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України), 15.01.03.

 5. Література. Фольклор. Проблеми поетики (Київський національний університет імені Тараса Шевченка), 15.01.03.

 6. Магістеріум (Національний університет "Києво-Могилянська академія"). Серія: літературознавчі студії, 15.01.03.

 7. Мова і культура (Фонд розвитку культури та мистецтва “Парад планет”), 08.11.00, 13.12.00.

 8. Наукові праці. Серія: філологія (Миколаївський державний гуманітарний університет ім. Петра Могили комплексу НаУКМА), 15.12.04.

 9. Поліграфія і видавнича справа (Українська академія друкарства), 14.11.01.

 10. Рідний край (розділи "Мовознавство" та "Літературознавство") (Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка), 14.11.01.

 11. Русский язык и литература в учебных заведениях (Видавництво "Етносфера"), 08.11.00, 11.04.01.

 12. Русский язык, литература, культура в школе и вузе (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Українська асоціація викладачів російської мови та літератури, Кудрявцева Л.О.), 18.01.07.

 13. Славістичні записки. Серія: Літературознавство (Тернопільський експериментальний інститут педагогічної освіти), літературознавство, 14.06.2007.

Схожі:

Ex professo. (Дніпропетровський національний університет), 09. 06. 99 iconМіністерство транспорту та зв'язку україни дніпропетровський національний...
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка в. Лазаряна
Ex professo. (Дніпропетровський національний університет), 09. 06. 99 iconДніпропетровський національний університет

Ex professo. (Дніпропетровський національний університет), 09. 06. 99 icon1 «визначення потенційного лідера» 4 години
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Ex professo. (Дніпропетровський національний університет), 09. 06. 99 iconДипломна робота
Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара Факультет фізики, електроніки та комп‘ютерних систем
Ex professo. (Дніпропетровський національний університет), 09. 06. 99 iconДніпропетровський національний університет
«Соціально-психологічна характеристика військового колективу, як об’єкта діяльності офіцера з гуманітарних питань»
Ex professo. (Дніпропетровський національний університет), 09. 06. 99 iconVi міжнародна науково-практична конференція
Мінекономіки України, Донецька державна академія управління, Донецький національний університет, Одеський національний політехнічний...
Ex professo. (Дніпропетровський національний університет), 09. 06. 99 iconДніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Плани семінарських занять з дисципліни “Юридична деонтологія” // Укладач: канд філософських наук Ю. О. Наріжний. – Дніпропетровськ:...
Ex professo. (Дніпропетровський національний університет), 09. 06. 99 iconБайєр О. О., Шафоростов І. М. Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара
Анотація. У статті обговорюються переваги та обмеження використання методу інтерв’ю як основного інструменту отримання даних у ході...
Ex professo. (Дніпропетровський національний університет), 09. 06. 99 iconІ. О. Тиховліс Дніпропетровський національний університет
Автор переймається проблемою недостатньої уваги дослідників історії української археології до журналу «Киевская старина», який своїми...
Ex professo. (Дніпропетровський національний університет), 09. 06. 99 iconДніпропетровський національний університет залазничного транспорту
Приглашает 24-25 квітня 2007 року тринять Вас участие в работе II міжнародної науково-практичної конференці студентів та молодих...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка