Стан роботи дошкільного відділення
Скачати 154.6 Kb.
НазваСтан роботи дошкільного відділення
Дата конвертації11.03.2013
Розмір154.6 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Психологія > Документы
СТАН РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ
Дошкільне відділення складається з чотирьох груп дітей віком від 2 до 6 років, за останні п’ять років чисельність дітей збільшується.


Контингент дітей дошкільного віку за станом слуху та протезування в %


навчальний

рік

протезування


глухі


слабочуючі

біноур.

моноур.

імплант.

не

протез.

2008-2009

36

46

5

13

61

39

2009-2010

47,5

23,75

-

28,75

64

36


Режим роботи дошкільного відділення відповідає вимогам інтернатного закладу.

Педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом заклад забезпечений повністю.

Якісний склад педагогічних працівників дошкільного відділення:У зв'язку з тим, що кількість глухих дітей з кожним роком збільшується, виникла необхідність створення постійно діючого семінару з вивчення жестової мови.
Рівень володіння педагогами ЖМ

навчальний

рік


високий


достатній


середній


низький

2005-2006

-

-

8

7

2006-2007

-

-

7

7

2007-2008

-

-

8

6

2008-2009

-

-

8

10

2009-2010

-

-

13

5

Комп’ютерними технологіями педагогічні працівники дошкільного відділення володіють.

Курси перепідготовки пройшла вихователь В.О. Сакара. У вищому навчальному закладі навчається вихователь Н.С. Крисан.

Педагогічний процес у всіх вікових групах обладнаний відповідно до вимог програми навчання і виховання у дошкільному закладі для дітей з вадами слуху.

Протягом року педагогічний колектив працював над проблемою, що є постійною для навчального закладу – „Формування усної мови як основи базового компонента дошкільної освіти». А саме :

- вивчення сучасних оптимальних методів психолого - педагогічного

обстеження нечуючих дошкільників;

 • формування та розвиток мовного спілкування дітей з порушеннями слуху;

 • вивчення особливостей фізичного розвитку дітей з вадами слуху з метою визначення напрямків роботи з фізичного виховання в дошкільному відділенні;

 • визначення стану фізичного розвитку дітей з метою удосконалення роботи з формування і укріплення здоров’я дитячого організму.Завдяки цілеспрямованій роботі педагогічного колективу, вдалося забезпечити сприятливі умови для адаптації новоприбулих дітей, організації навчально - виховного процесу з урахуванням рівня розвитку та виховання їх індивідуальних особливостей.

Пріоритетними напрямками цього навчального року були:

 • вивчення сучасних оптимальних методів психолого- педагогічного обстеження нечуючих дошкільників;

 • вивчення особливостей фізичного розвитку дітей з вадами слуху з метою визначення напрямків роботи з фізичного виховання в дошкільному відділенні.

Весь навчальний процес базувався на вивченні та врахуванні особливостей психічного розвитку дітей.

На початку навчального року було проведено мовне обстеження дітей за результатами якого оформлені слухо - мовні картки. Обстеження дітей виведені у графіках: «Результати перевірки звуковимови дітей». З приводу цього питання заслухана доповідь «Характеристика сучасної системи розвитку мовлення дошкільників з порушеннями слуху».

Під час підготовки до педагогічної ради в листопаді переглянуто формування вимог режиму в середній та старшій групах, результати якого були доведені до відома на педагогічній раді. Працівники всіх вікових груп проінформовані, що надало змогу переглянути та покращити процес навчання і виховання дітей, а саме:

 • заняття з сурдопедагогом та вихователями перевищує відведені години;

 • на прогулянку залишається менше часу – внаслідок проводяться не всі форми роботи на прогулянці;

 • не завжди проводиться індивідуальна робота.

На засіданні педагогічної ради у лютому були розглянуті такі питання: загальні основи навчання і виховання дітей з вадами слуху в процесі фізичного розвитку та вади опорно - рухового апарату і шляхи їх корекції у дітей дошкільного віку,а також заслухані результати перевірки рівня навантажень під час занять в ясельній та молодшій групах - структура занять дотримана, але недостатньо враховуються індивідуальні особливості кожної дитини та більш уважніше приділяти увагу дотриманню тривалості заняття.

Колективно переглянуто індивідуальне заняття з розвитку слухового сприйняття у середній групі з метою розрізняти і розпізнавати на слух знайомий мовний матеріал (сурдопедагог Є.І. Грамчук).

У березні проведено колективний перегляд корекційної роботи з розвитку основних рухів слабочуючих дітей під час ранкової гімнастики (вихователь І.Г. Орлова).

З визначення і використання різних форм мовлення в процесі розвитку мови в листопаді та березні проведені проблемні семінари. На них були заслухані доповіді на тему:

- анатомічна будова та функція слухового апарата;

- дефекти звуковимови і складання карток обліку стану звуковимови та

психолого-педагогічного обстеження дітей;

- задачі фізичного виховання та вікові особливості розвитку дітей

дошкільного віку;

- умови формування фізичного здоров'я та облік особливостей фізичного

розвитку.

З доповідями виступили: Є.І. Грамчук, Ю.О. Товстокор, Т.О. Лапонова, С.З.Бабій, Н.Г. Міхєєнко.

Травнева педагогічна рада була присвячена моделюванню та створенню карток психолого-педагогічного обстеження. За результатами перевірки навчання вимові на індивідуальних заняттях сурдопедагогів в молодшій та середній групах доповіла заступник директора дошкільного відділення І.А. Руденко, яка зауважила про необхідність приділяти більше уваги розвитку слухового сприйняття.

З 7 по 11 грудня був проведений методичний тиждень. Аналіз занять показав, що педагоги мають достатній рівень підготовки, але не на всіх заняттях були проведені фізкультхвилинки, треба слідкувати за тривалістю занять та навантаженням для різних дітей, більше уваги приділяти роботі над розвитком фразового мовлення дітей – конкретно у кого.

Протягом року багато уваги приділялося роботі з батьками над вирішенням проблем дошкільного закладу. Проведені всі заплановані у річному плані заходи: консультації, групові та загальні батьківські збори. На них розглядалися питання щодо

 • завдання фізичного виховання слабочуючої дитини (доповідь І.Г. Орлової)

 • організації спілкування та навчання дітей в сім'ї (доповідь В.К. Горлач);

 • значенню раннього протезуванню для повноцінного розвитку дітей (Є.І. Грамчук);

 • особливостям розвитку відчуттів, сприймань і уявлень у дітей з вадами слуху (доповідь Т.О. Лапонової)

 • сенсорним вправам і завданням на розвиток відчуттів, сприймань і уявлень в домашніх умовах (доповідь О.В. Гаценко)

В кожній віковій групі проведені консультації для батьків:

 • роль слухового сприймання в ознайомленні з оточуючим;

 • розвиток координації рухів при проведенні ранкової гімнастики вдома;

 • методи формування слухового сприймання мови дітей;

 • рух-засіб організації життя дітей;

 • використання вивченого словника в повсякденному житті;

 • необхідність загартування дітей вдома;

 • розвиток усної мови – основа успішного навчання в школі;

 • психологічна підготовка дітей до школи.

Відповідно до загальних задач виховання в дошкільному відділенні були проведені групові батьківські збори з переглядом показових занять в групах.

Успішно пройшла адаптація дітей молодшого віку ( вихователі Ю.О. Товстокор, В.К. Горлач, С.І. Ляшик, сурдопедагоги В.В. Токарева, І.А. Руденко), діти виявилися неорганізованими, зі слабо розвинутими навичками самообслуговування, низьким рівнем розвитку культурно-гігієнічних навичок, на кінець року сформовані початкові соціальні та культурно-гігієнічні навички. 80% дітей мають переважно глибоке порушення слуху, тяжку спадковість, затримку психічного та мовленнєвого розвитку. Поповнення групи відбувалося протягом року з різних об’єктивних причин. На початок навчального року в ясельній групі 5 дітей, в грудні прибуло двоє, в січні – 1, в березні – 1, в квітні – 1. Кравцов Олексій, прибувши у квітні місяці, крім захворюваності сенсорної двосторонньої туговухості, внаслідок внутріутробної інфекції, має ураження ЦНС, серця, печінки, нирок, кардіопатія, самостійно не ходить (повзає), їжу смокче тільки рідку та перетерту. В групі 70% дітей глухих ,30% слабочуючих, 30% дітей протезовано моноурально, решта дітей слухових апаратів немає.

Через тяжкі порушення нервової системи та довготривалу відсутність через хвороби програмний матеріал засвоїли частково 50% дітей. На кінець навчального року діти стали проявляти зацікавленість до занять. Переважна кількість дітей засвоїли 8 фонем, впізнавали, промовляли та намагалися прочитувати склади, оволоділи первинними навичками глобального читання.

На кінець року діти можуть співвідносити реальні предмети за малюнком, глобально підкладати таблички.

Діти другої молодшої групи (вихователі С.З. Бабій, Г.М. Крисан, сурдопедагог Т.О. Лапонова) на початку року мали до 6-9 фонем, словниковий запас по кожному розділу програми складав від 3 до 5 слів, в кінці року більшість дітей засвоїли до 9-12 фонем, в залежності від індивідуальних особливостей дітей і відсутністю через хвороби.

Читають поскладово, розуміють добре знайомий матеріал. Рівень засвоєння програми 77,7%.

Чіткий аналіз структури дефекту, визначення діагностичної карти - сприяли самореалізації та розвитку кожної дитини. На початок навчального року в середній групі було 8 дітей, один був переведений в старшу групу. Протягом року прибуло ще двоє (глухі), які раніше не навчалися. Обстеження проводилось з 9 дітьми. Глухих 70%, слабочуючих – 30%. Протезовані біноурально – 25%, моноурально – 30%, не протезовані – 45%. У однієї дитини, Овчаренка Назара, засвоєння програмового матеріалу з розвитку мови та математиці на початковому рівні, у зв'язку з психологічними розладами(скрита форма групованої гідроцефалії, затримка психомоторного розвитку). І , як наслідок, звуковимова дітей порівняно з 2008-2009 навчальним роком знизилась. Але порівняно з початком навчального року звуковимова була: у глухих – 30%, слабочуючих – 50%, на кінець навчального року вона становила: у глухих – 50%, слабочуючих – 80%. Як результат вихованці середньої групи ( вихователі –Н.Г. Міхєєнко, І.Г. Орлова, Н.С. Крисан сурдопедагог Є.І. Грамчук ) на початку року мали 10-12 звуків, словниковий запас по кожному з розділів програми складав 3-6 слів, то в кінці року кількість засвоєних звуків зросла, в залежності від індивідуальних особливостей дітей і відсутністю через хвороби - до 10-15 фонем та збагатився словниковий запас. Діти навчилися поширювати речення за допомогою використання дієслів, прикметників. Рівень засвоєння програми складає 72%, краще засвоєні теми ті, які близькі і зрозумілі дітям.

Комплексно вирішувалися проблеми підготовки старших дошкільників до школи. На початку навчального року в групі було 10 дітей. Серед них двоє новоприбулих: Гострий Микита переведений із середньої групи, Семенов Віталій – раніше не відвідував дитячий заклад. Семенов В. до навчального закладу не прибув, протягом жовтня був відрахований до школи-інтернату для глухих дітей. Васінцев Вадим також не приступив до навчання внаслідок травми, яку одержав – компресійний перелом хребта, знаходився в лікарні. Обстеження проводилось з 8 дітьми. Серед них : глухі – 44.5%, слабочуючих – 55.5%. Протезовано 6 біноурально, 1- моноурально,1- без апаратів. У старших групах рівень психологічної та розумової підготовки дітей відповідає вимогам програми. Більшість вихованців старшої групи ( вихователі В.О. Сакара, О.В. Гаценко сурдопедагог Р.Б. Бавшина) мають достатні знання на базовому рівні, на кінець навчального року на добре відомому матеріалі підтримували діалог. Маленькі слова прочитують злитно, великі поскладово. Знайомий матеріал читають розуміючи прочитане. На кінець року читають поскладово з частковим розумінням прочитаного, розпізнають до 18-23 фонем, розбірливість прочитаного на кінець року склала 78%. Рівень засвоєння програми склав до 79% , внаслідок довготривалих хвороб і тяжкими порушеннями слуху.

Завдяки активним формам роботи ( педради, семінари, взаємо відвідування занять та режимних моментів педагогами), початкова ланка школи-інтернату зорієнтована на знання та уміння дітей, набуті у дошкільному віці та активне використання їх у подальшому всебічному розвитку особливостей дитини, але при вирішенні цих завдань виникали певні труднощі:

  • на початковому етапі навчання у дітей недостатньо розвинуті органи дихання та мовленнєвого апарату;

  • недостатній рівень самоконтролю над звуковимовою з боку дітей молодшого віку у зв’язку з відсутністю індивідуальної слухової апаратури;

  • словник дітей недостатньо активізований у зв’язку з порушеннями розвитку психічних процесів (пам’ять, увага, мислення, уява), що призводить до труднощів в розумінні поставленого дитині запитання, у формуванні запитання самою дитиною, спілкуванні дітей між собою та дорослими, формуванні самостійної експресивної мови;

  • активний словник дітей не відповідав віковій нормі, мова аграматична, робили багато помилок при узгодженні слів у реченні;

  • допускалися порушення в тривалості занять та фізичному навантаженні дітей, недостатньо враховувались індивідуальні особливості фізичного розвитку дітей;

  • відсутній єдиний зразок результатів психолого-педагогічного обстеження .

На початку 2009 – 2010 навчального року був проведений поглиблений огляд дітей лікарем 5-ої дитячої лікарні Кузьменко А.І., оглянуто 40 дітей. При огляді лікарем виявлявся діагноз, група здоров'я, фізкультурна група, фізичний розвиток, давалися рекомендації:

кількість дітей за списком

оглянуто

група

здоров'я

фізкультурна

група

фізичний

розвиток

40

40

ІІІ

підготовча

середній


Крім цього 7 дітям ще призначено ЛФК (з вадами опорно-рухового апарату).
При огляді дітей виявлена диспансерна група:

хвороби

кількість дітей

хвороби серця

6

ЗПР

3

хвороби органів зору

3

хвороби нирок

2

хвороби крові

1

нервові хвороби

3

хвороби органів травлення

2

хірургічні хвороби

11

туб. залік

2

ЛОР хвороби

1


Дітям диспансерної групи лікарем надані необхідні рекомендації.
Одній дитині, Павличенко Софії, 2006р.н., була проведена операція за показанням – Аденотомія.

За поточний рік діти перехворіли такими хворобами:

хвороби

сад

яслі

всього

на 1000 випадків

ГРВІ

14

2

16

400

Бронхіт

4

1

5

125

Скарлатина

1

-

1

25

Хірургічні

1

-

1

25

Інші

1

-

1

25
21

3

24

600

У зв'язку з цим були розроблені заходи по зниженню захворюваності:

1. Посилити ранковий фільтр дітей при прийомі в групи.

2. Провести профілактичні заходи: вводити частіше в раціон харчування –

полівітаміни, соки, фрукти, цибулю, часник, лимони, настойку ехінацеї,

вітамінізацію ІІІ блюда.

 1. Проводити: УГГ, прогулянки, загартування, повітряні ванни, водні процедури, гімнастику пробудження по Єфименко, крапельний масаж.

 2. Санпросвітницька робота:

- з дітьми: бесіди («Гігієнічне виховання», «Профілактика ентеробіозу»),

- з батьками бесіди на тему: «Профілактика дитячих інфекцій»,

«Профілактика кишечних інфекцій», «Профілактика отруєнь грибами»,

«Профілактика куріння», «Профілактика алкоголізму»,

 • з працівниками д/в : «Профілактика СНІДу», «Профілактика грипу та

ГРВІ», «Профілактика ГКІ», «Профілактика травматизму» і т.д.

Восени за протиепідемічними показаннями була проведена вакцинація дітей вакциною проти грипу «Інфувак».

Проводились фізіопроцедури (квартування груп, УФО горла і носа, аромотерапія, використовувалась лампа Чижевського).

Проводилась вакцинація дітей проти дитячих інфекцій:


вид щеплення

кількість

дітей


зроблено


не зроблено

АДС

8

6

2

ОПВ

10

-

10

Приорикс

7

5

2


Не всім дітям було проведено щеплення, у зв'язку з відсутністю вакцини в 5-ій дитячій лікарні.

Проаналізувавши труднощі, дошкільний заклад в 2009-2014 році продовжує працювати над вирішенням наступних питань:

 • вивчення сучасних оптимальних методів обстеження слабочуючих дошкільників та створення карток психолого-педагогічного обстеження;

 • поглиблення роботи педагогів дошкільного відділення над формуванням мови дітей на різних етапах навчання;

 • реалізація принципу індивідуального та диференційного підходу, враховуючи психічні особливості дітей з порушеннями слуху;

 • визначення стану та формування уяви про особливості фізичного розвитку дітей по всім віковим групам;

 • проблеми виховання слабочуючої дитини в сім’ї українською мовою, значення раннього протезування для повноцінного розвитку слабочуючої дитини.

Виходячи з вищевикладеного та керуючись Законом України про дошкільну освіту, нормативними документами, програмою виховання та навчання для спеціальних дошкільних закладів, а також статутом Кам’янської загальноосвітньої спеціальної школи-інтернату та розпорядженням керівництва, дошкільне відділення Кам’янської школи-інтернату в 2010-2011 навчальному році буде працювати над вирішенням проблемної теми: «Корекційна робота як основа базового компоненту дошкільної освіти».


ЗАВДАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ НА
2010-2011 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 1. Планування корекційно - виховної роботи на основі

діагностики кожної дитини.


 1. Формування мови дітей в процесі виконання режимних моментів. 1. Розвиток основних рухів, як засіб зміцнення фізичного здоров'я дітей. 1. Удосконалення роботи з розвитку слухового сприймання.
 1. Підвищення рівня аналітичної діяльності педагогів.

Схожі:

Стан роботи дошкільного відділення iconПроведення семінарів як один із напрямків роботи відділення
України діяльності нспп як державного органу. Для цього у відділенні складається План-графік інформаційно–правових заходів та агітаційно–пропагандної...
Стан роботи дошкільного відділення iconРічний план роботи дошкільного навчального закладу ясла садка комбінованого типу
Аналіз роботи дошкільного навчального закладу за 2011– 2012 навчальний рік
Стан роботи дошкільного відділення iconОрієнтовний перелік наказів дошкільного навчального закладу
Про підсумки роботи по підготовці дошкільного навчального закладу до нового 20 /20 навчального року
Стан роботи дошкільного відділення iconТипове положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу
Методичний кабінет дошкільного навчального закладу (далі методичний кабінет) є центром методичної допомоги педагогічним працівникам...
Стан роботи дошкільного відділення icon«Екологічне виховання дітей дошкільного віку через призму використання...
Стан довкілля І зміни, що відбуваються в природному середовищі, набувають значних загрозливих масштабів
Стан роботи дошкільного відділення iconГрафік видачі навчальної літератури на 2012 / 2013 навчальний рік студентам денного відділення *
Студенти заочного відділення 2-4 курсів, спеціалісти І магістри також можуть отримати навчальну літературу за даним графіком – із...
Стан роботи дошкільного відділення iconПланування освітньо-виховної роботи з дітьми в умовах сучасного дошкільного навчального закладу
Перебудова системи освіти з переходом на нові зміст, структуру й терміни навчання вимагає змін в організації та у змісті педагогічного...
Стан роботи дошкільного відділення iconРічний план роботи; план роботи на місяць; тижневий графік роботи
Матеріали та документація практичного психолога дошкільного навчального закладу зберігаються у кабінеті психолога за відповідними...
Стан роботи дошкільного відділення icon1. Історичні аспекти розвитку дошкільного виховання
Допоможи це мені зробити самому (інтеграція ідей М. Монтесорі в освітній процес дошкільного навчального закладу)
Стан роботи дошкільного відділення iconНе можуть позитивно впливати на загальний стан роботи з охорони праці. Тільки
Однак окремі директори навчальних за­кладів систематичну роботу з охорони праці підміняють короткочасними кампаніями після аварій...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка