Методичні рекомендації щодо організації діяльності працівників
Скачати 186.96 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо організації діяльності працівників
Дата конвертації12.03.2013
Розмір186.96 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Психологія > Методичні рекомендації


УКРАЇНА

ВОРОШИЛОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ ДОНЕЦЬКУ РАДА

ВІДДІЛ ОСВІТИ
83050 м. Донецьк, вул. Щорса, 27 тел/факс: (062) 335-30-81,е-mail: roo_vorosh@rambler.ru
від __12.09.2011р.___№__1148/01-16_
Керівникам НВЗ
Методичні рекомендації щодо організації діяльності працівників

соціально-психологічної служби у 2011/2012 н.р.

Відповідно до листа міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.07.2011р. N1/9-562, науково-методичного центру управління освіти Донецької міськради від 31.08.2011р. №01/10-1384, районний відділ освіти надсилає для використання в роботі методичні рекомендації щодо організації діяльності працівників соціально-психологічної служби у 2011-2012 н.р., перелік рекомендованої літератури та фахових видань.

Психологічна служба діє відповідно до статей 21, 22 Закону України "Про освіту" та нової редакції Положення про психологічну службу системи освіти України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 02.07.2009 р. N 616, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.07.2009 р. за N 687/16703.

Основною метою діяльності психологічної служби є психологічне забезпечення та підвищення ефективності педагогічного процесу, захист психічного здоров'я і соціального благополуччя усіх його учасників: вихованців, учнів, педагогічних працівників.

Соціально-педагогічний патронаж спрямований на надання допомоги соціально незахищеним категоріям вихованців і учнів з метою подолання ними життєвих труднощів та підвищення їхнього соціального статусу.

В діяльності практичних психологів дошкільних навчальних закладів основний акцент у роботі зробити на:

1. Вивченні особливостей психіки дітей з порушеннями у поведінці (синдром дефіциту уваги, гіперактивність). Психологи повинні вивчити особливості психіки таких дітей та надавати педагогам рекомендації щодо зміни видів діяльності під час навчально-виховного процесу.

2. Тісну співпрацю з логопедом, дефектологом, вихователем.

3. На роботу з батьками, а саме: спеціалістам служби необхідно навчити батьків співвідносити новоутворення дитячого віку з віковими і психологічними нормами, розпізнавати емоційні прояви у дитини, відпрацювати стилі реагування на такі прояви і поведінку, сформувати у батьків відповідальне ставлення до виконання батьківських обов’язків тощо.

Діяльність практичних психологів загальноосвітніх навчальних закладів спрямувати на:

1. Вивчення рівня готовності дитини до шкільного навчання, наступності між дошкільною та початковою ланкою навчання, між початковою та середньою ланкою навчання, адаптації до нових умов навчання (1-й, 5-й, 10 класи); характерологічних особливостей дітей підліткового віку (7-8 клас); профорієнтаційних намірів учнів 9, 11 класів; підготовки до профільного навчання (8-9-11класи).

2. Роботу з обдарованими дітьми та дітьми з девіантною поведінкою.

3. Профілактику та подолання явищ жорстокості, насильства, злочинності, правопорушень, вживання алкогольних і наркотичних речовин учнівською молоддю.

4. Використання у роботі інструментарію, рекомендованого експертною комісією Ворошиловського районного відділу освіти від 16.12.2009р., протокол №2. Бо використовування неперевірених методик, тестів, анкет, які не відповідають вимогам психодіагностики та віку дитини, не відображається на ефективності діяльності працівника.

В діяльності соціального педагога навчального закладу акцентувати увагу на:

1. Розробленні та впровадженні соціальних технологій роботи з біологічними батьками, які не виконують виховних функцій.

2. Налагодженні та забезпеченні зв’язку між службами і структурами, котрі здійснюють патронат і супровід дітей, особливо тих, котрі опинилися у складних життєвих обставинах, віднесених до так званих "груп ризику".

3. Вдосконалення роботи з дітьми трудових мігрантів. Проводити роз’яснювальну роботу з батьками щодо можливих наслідків несвоєчасної підтримки дитини у нових життєвих обставинах за тимчасової відсутності батьків (одного з них), необхідності спільної підготовчої роботи до від’їзду, важливість та оптимальні шляхи підтримання контакту під час відсутності та можливість отримання психологічної підтримки після повернення

^ Практичним психологам НВЗ:

- здійснювати психологічний супровід системи інклюзивної освіти, індивідуальної форми навчання (Додаток 1). Слід звернути увагу на те, що умови, котрі створює психолог, вторинні стосовно умов даного освітнього середовища, вони залежать від освітніх технологій, які застосовані в школі, загальних виховних принципів педагогічного колективу. Тому для здійснення психологічного супроводу психологу спочатку потрібно органічно включитись у педагогічний колектив при безумовному дотриманні своєї автономності як професіонала й ураховувати особливості навчального закладу у своїй діяльності;

- проводити профілактичну роботу щодо подолання явищ жорстокості, насильства, злочинності, правопорушень, вживання алкогольних і наркотичних речовин. Одним із дієвих способів встановлення безпечного, комфортного середовища у навчальному закладі, вирішення учнівських конфліктів є впровадження програм примирення серед однолітків. Слід допомогати учасникам зрозуміти та усвідомити причини і наслідки конфліктної поведінки за допомогою створення комфортного соціально-психологічного середовища в закладах освіти. Надавати батькам теоретичну і практичну підтримку щодо розуміння дітей, піклування про психологічне здоров'я своєї дитини.

Основні завдання психологічної служби Ворошиловського району на 2011/2012 навчальний рік полягають у:

 • сприянні повноцінному розвитку особистості вихованців, учнів, на кожному віковому етапі, створенні умов для формування у них мотивації до самовиховання і саморозвитку;

 • забезпеченні індивідуального підходу до кожного учасника навчально-виховного процесу на основі його психолого-педагогічного вивчення;

 • профілактиці і корекції відхилень в інтелектуальному і психофізичному розвитку вихованців, учнів.

^ Нормативно-правове забезпечення діяльності психологічної служби (додаток 2)

Річний план практичних психологів та соціальних педагогів закладів освіти погоджується з методистом районного методичного кабінету, який відповідає за діяльність психологічної служби, до кінця серпня, затверджується керівником навчального закладу не пізніше 3 вересня.

Тривалість робочого тижня практичного психолога, соціального педагога визначена пунктом 4.8 Положення про психологічну службу системи освіти України, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 03.05.1999 №127 (Із змінами, внесеними згідно з Наказами МОН від 07.06.2001 № 439, від 02.07.2009 № 616), і складає 40 годин. Із них 20 годин відводиться для роботи безпосередньо у навчальному закладі (індивідуальна і групова психодіагностика, консультування учнів, учителів, батьків, корекційно-розвивальна робота тощо) і 20 годин - на підготовку до проведення соціально-психологічних заходів (занять, тренінгів, ділових ігор), обробку результатів досліджень, оформлення висновків тощо, які можуть виконуватися за межами навчального закладу.

Документація практичного психолога, соціального педагога розподіляється за категоріями:

 1. нормативно-правову (закони України, постанови Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, накази, розпорядження, Положення Міністерства освіти і науки України, управлінь (відділів) освіти і науки місцевих державних адміністрацій щодо діяльності психологічної служби системи освіти України);

 2. навчально-методичну (підручники, навчально-методичні посібники, збірники методичних рекомендацій, навчальні програми (плани), фахові періодичні видання тощо);

 3. довідково-інформаційну (матеріали науково-практичних конференцій, семінарів, нарад, тематичні проспекти (буклети), доповіді, виступи на педрадах, навчально-тематичні плани роботи з учнями (дітьми), педагогічними працівниками, батьками тощо);

 4. обліково-статистичну (облік товарно-матеріальних цінностей психологічного кабінету, плани роботи практичного психолога (соціального педагога) на рік (місяць), форми статистичної звітності встановленого зразка тощо.);

 5. для службового використання (індивідуальні картки психолого-педагогічного діагностування, журнали індивідуальних консультацій, протоколи корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи, матеріали психолого-педагогічних консиліумів, тексти (ключі) тестових методик, опитувальники, анкети, бланки відповідей тощо).

Доступ до документів категорій 4 і 5 регулюється працівниками психологічної служби на підставі пунктів 4.3 - 4.6 Етичного кодексу психолога, прийнятого на І Установчому з'їзді Товариства психологів України 20 грудня 1990 року та пунктів 4.4, 4.5 Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів (наказ Міністерства освіти і науки України від 19.10.2001 №691). Практичний психолог не має права передавати методичні матеріали особам, які не уповноважені здійснювати психологічну діяльність; не має права розкривати зміст конкретної методики (за винятком доступних роз'яснень правоохоронним і судовим органам).

^ Підвищення фахової компетентності спеціалістів служби

Одним з важливих механізмів підвищення фахової компетентності і кваліфікації є атестація спеціалістів психологічної служби. Атестація працівників психологічної служби системи освіти у 2011 - 2012 навчальному році буде відбуватись згідно з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників (наказ Міністерства освіти і науки від 06.10.2010 N 930, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 року за N 1255/18550). Керівникам навчально-виховних закладів рекомендовано дотримання алгоритму щодо організації атестаційної кампанії (Додаток 3).

З метою аналізу та об'єктивної оцінки діяльності спеціалістів соціально-психологічної служби методист районного методичного кабінету, який відповідає за діяльність психологічної служби (Назаренко Л.Л.), забезпечує супровід та відповідний контроль за процесом атестації відповідних фахівців.

Обираючи тему для розробки та вивчення в процесі атестації працівникам соціально-психологічної служби пропонується керуватися основними напрямами науково-дослідної і науково-методичної роботи, окресленими в листі Міністерства освіти і науки України від 30.07.2010 року N 1/9-516.

Іншим важливим елементом підвищення компетентності працівників соціально-психологічної служби є системи самоосвіти та методичного забезпечення їх професійної діяльності (додаток 4).

Начальник районного відділу освіти Н. А. Скалдіна


Вик: Назаренко Л. Л.

305-07-69

Надіслано: до справи – 1, методисту – 1,

ЗНЗ – 13, ДНЗ – №13, 26, 60, 71, 167, 200, 294, 327

Додаток 1
^ РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА

на дитину, яка потребує корекції фізичного та (або) розумового розвитку
І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
1. Прізвище, ім’я, по батькові ___________________________________________________

___________________________________________________________________________
2. Дата народження __________________________________________________________
3. Місце проживання __________________________________________________________

___________________________________________________________________________
4. Місце навчання (навчальний заклад, клас) ______________________________________

___________________________________________________________________________
5. ^ Стислі відомості про сім’ю:

- мати (П.І.Б., місце роботи, посада) ___________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

- батько (П.І.Б., місце роботи, посада) _________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

6. Психологічний клімат в родині ________________________________________________

7. Діагноз:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8. рекомендації ПМПК:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
^ 9. Відомості про педагогів, які викладають навчальні предмети


Навчальні предмети

П.І.Б. педагога
10. З якого часу навчається за індивідуальною програмою _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
11. Заняття у позашкільних закладах _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

ІІ. ПСИХОЛОГІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ
1. Особливості поведінки та емоційно-вольової сфери:

^ Дата обстеження

Показник

Методика

Результат
Поведінка: адекватна, неадекватна; додатково


Особливості контакту: в контакт вступає, в контакт не вступає; додатково


Наявність інтересу до співпраці з дорослим: проявляє, не проявляє; додатково


Емоційно-вольова сфера: емоції, що переважають


Психічні процеси: довільні, мимовільні
2. Відчуття:

^ Дата обстеження

Показник

Методика

Результат
Зорове, слухове, тактильне: порушено, ускладнено, без особливостей. (Мед. показ.)
3. Сприймання:

^ Дата обстеження

Показник

Методика

Результат
Сприймання: порушено, ускладнено, без особливостей
4. Увага:

^ Дата обстеження

Показник

Методика

Результат
Увага: привертається, не привертається; стійка, нестійка
5. Діяльність:

^ Дата обстеження

Показник

Методика

Результат
Діяльність: ігрова, навчальна, трудова; додатково
6. Працездатність:

^ Дата обстеження

Показник

Методика

Результат
Працездатність: низький рівень, середній, високий; додатково
7. Пам’ять:

^ Дата обстеження

Показник

Методика

Результат
відповідає віковій нормі: так, ні


Темп запам’ятовування


Міцність зберігання


Легкість відтворювання
8. Мислення:

^ Дата обстеження

Показник

Методика

Результат
відповідає віковій нормі: так, ні


Аналіз та синтез


Порівняння


Узагальнення


Абстрагування

^

ІІІ. ПСИХОКОРЕКЦІЙНА ТА РОЗВИВАЛЬНА РОБОТА


Дата проведення

Тема

^ Форма роботи^ ІV. РОБОТА З БАТЬКАМИ

Дата проведення

Тема

Форма роботи
^ V. РОБОТА З ПЕДАГОГАМИ

Дата проведення

Тема

^ Форма роботи
Картку заповнено (^ ПІБ, посада, контактний телефон) _____________________________________________
Підпис батьків (згода на проведення психологом роботи з дитиною)___________________________________

Додаток 2

Нормативні документи:

 1. Закон України „Про освіту" від 23.05.1991 р. № 1060-ХП.

 2. Постанова КМУ від 14.06.2000 р. № 963 Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників.

 3. Постанова КМУ від 26.09.2002 р. № 1436 Про внесення змін до переліку закладів і установ освіти, охорони здоров’я иа соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років.

 4. Наказ Міністерства праці України від 28.06.1993 р. № 43 Про затвердження Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій.

 5. Наказ МОН України від 15.04.1993 р. № 102 Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти.

 6. Наказ МОН України від 01.12.1998 р. № 419 Про внесення змін і доповнень до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.

 7. Наказ МОН України від 03.05.1999 № 127 Про затвердження Положення про психологічну службу системи освіти України (Із змінами, внесеними згідно з Наказами МОН від 07.06.2001 № 439, від 02.07.2009 № 616)

 8. Наказ МОН України від 15 серпня 2000 р. № 386 Про затвердження Типового положення про центри практичної психології і соціальної роботи

 9. Наказ МОН України від 20 квітня 2001 р. № 330 Про затвердження Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України.

 10. Наказ МОН України від 19.10.2001 № 691 Про затвердження Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів.

 11. Наказ МОН України від 13.01.2005 № 9 Про атестацію працівників психологічної служби системи освіти.

 12. Наказ МОН України від 04.07.2005 р. № 396 Про визначення порядку присвоєння педагогічних звань педагогічним працівникам.

 13. Наказ МОН України від 28.12.2006 р. № 864 Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України.

 14. Наказ МОН України від 19.06.2008 р. № 554 Наказ МОНУ Про виконання рішення колегії Міністерства освіти і науки України з питання “Про стан та подальший розвиток психологічної служби системи освіти України. Концепція розвитку психологічної служби на період до 2012 р.”

 15. Лист МОН України від 27.08.2000 № 1/9-352 Про планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти України.

 16. Лист МОН України від 27.11.2000 № 109 Про тривалість робочого тижня практичних психологів/соціальних педагогів.

 17. Лист МОН України від 02.08.2001 р.№ 1/9 -272 Лист МОНУ «Про особливості діяльності психологічної служби практичних психологів (соціальних педагогів) загальноосвітніх навчальних закладів»

 18. Лист МОН України від 13.12.2001 р. № 1/9-439 Про атестацію практичних психологів (соціальних педагогів) загальноосвітніх навчальних закладів та центрів практичної психології та соціальної роботи.

 19. Лист МОН України від 05.03.2008 р. № 1/9-128 Щодо ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України.

Додаток 3

Алгоритм роботи щодо організації атестаційної кампанії

Термін

Процедура

до 20 вересня

у навчально-виховних закладах, органах управління
освітою щороку створюються атестаційні комісії I, II і III рівнів;

до 10 жовтня

керівники навчально-виховних закладів, працівники яких атестуються, подають до відповідних атестаційних комісій списки педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації, із зазначенням результатів попередньої атестації та строків проходження підвищення кваліфікації;

до 10 жовтня

до атестаційних комісій подаються заяви педагогічних працівників про позачергову атестацію, про перенесення строку атестації, подання керівника або педагогічної ради закладу про присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та у разі зниження ним рівня професійної діяльності;

до 20 жовтня

атестаційна комісія затверджує списки педагогічних працівників, які атестуються, графік роботи атестаційної комісії, приймає рішення щодо перенесення строку чергової атестації;

до 20 жовтня

працівники, що атестуються, ознайомлюються з графіком проведення атестації під підпис;

до 1 березня

керівник навчально-виховного закладу подає до атестаційної комісії характеристику діяльності педагогічного працівника у міжатестаційний період;

до 15 березня

атестаційна комісія відповідно до затвердженого графіка роботи вивчає педагогічну діяльність осіб, які атестуються;

до 1 квітня

атестація педагогічних працівників здійснюється атестаційними комісіями I рівня;

до 10 квітня

атестація педагогічних працівників здійснюється атестаційними комісіями II рівня;

до 25 квітня

атестація педагогічних працівників здійснюється атестаційними комісіями III рівня;

протягом 5 днів після засідання

керівник закладу або органу управління освітою після засідання атестаційної комісії видає відповідний наказ про присвоєння кваліфікаційних категорій (встановлення тарифних розрядів), педагогічних звань.


Додаток 4
^

Список рекомендованої літератури


Навчальні посібники:

1) Аксіологічні основи психологічної культури особистості: навчально-методичний посібник / В. В. Рибалка. - К.: АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих: Ін-т обдарованої дитини; АПН і МОН України, Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи, 2009 - 326 с.

2) В. Г. Панок, Я. В. Чапрак, Д. Д. Романовська. Психоконсультативні стратегії діяльності практичного психолога системи освіти. Навчально-методичний посібник: Чернівці, "Рута", 2010.

3) Панок В. Г., Острова В. Д. Психологічна служба вищого навчального закладу (організаційно-методичні аспекти). - К.: "Освіта України", 2010 - 230 с.

Методичні посібники:

1) Рибалка В. В. Честь і гідність особистості як предмет діяльності практичного психолога / Валентин Рибалка. - К.: Шк. світ, 2010 - 128 с. - (Бібліотека "Шкільного світу").

2) Луценко Ю. А. Діти-правопорушники: що робити? / Юрій Луценко - К.: Шк. світ, 2010 - 128 с. - (Бібліотека "Шкільного світу")

3) Мерзлякова О. Л. Як не потрапити на гачок маніпулятора: програма занять для молоді (метод. посіб) / Олена Мерзлякова. К.: Шк. світ, 2010 - 119 с.

4) Рибалка В. В. Психологія розвитку творчо обдарованої особистості: наук.-метод. посіб. / В. В. Рибалка // НАПН України, Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих; Ін-т обдарованої дитини, 2010 - 440 с.

5) Настільна книга соціального педагога (нормативно-правове забезпечення діяльності) / упоряд. Ю. А. Луценко, В. Г. Панок - К.: Білоцерківдрук, 2011 - 308 с. ISBN 978-966-8454-31-8 ББК 74.00

6) Психолого-педагогічна робота в закладах соціальної реабілітації (методичний посібник) / за заг. ред. Ю. А. Луценка, Є. Б. Павлової, В. Г. Панка - К.: Видавець: Надтока О. Ф., 2011 - 310 с. (18,02 д. а) ISBN 978-966-2635-01-0 ББК 88.4

Словники і довідники:

1) Словник-довідник психолога-консультанта/укл.: Н. В. Гаркавенко, Я. В. Чапрак, С. К. Шандрук, І. І. Солійчук / Наук. ред. В. Г. Панок. - Чернівці, "Рута", 2010 - 200 с.

Статті:

1) Мерзлякова О. Л. Профілактика психологічної маніпуляції і контролю свідомості / Мерзлякова О. Л., Пєтухов В. Е. //Практична психологія і соціальна робота. - 2008 - N 4 - С. 63 - 77; N 5. - С. 66 - 70; N 6. - С. 70 - 72; N 7. - С. 65 - 68; N 8. - С. 63 - 71; N 9. - 59 - 61.

2) Ілляшенко Т. Д. Яка вона - інтеграція дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітній школі / Тамара Ілляшенко // Початкова школа: науково-методичний журн. / засн. М-во освіти і науки України // голов. ред. А. Лук'янець - К.: "Початкова школа", 2011 - N 5 - С. 47 - 50.

3) Рибалка В. В. Честь і гідність особистості як предмет теоретичної та практичної психології / В. В. Рибалка // Психологія особистості: науковий теоретико-методологічний і прикладний: психологічний журнал / Прикарпатський національний ун-т ім. Василя Стефаника - 2010 - N 1. - С. 186 - 194.

4) Сосновенко Н. В. Згуртованість педагогічного колективу навчального закладу - запорука його успішної діяльності / Н. В.

5) Сосновенко Н. В. Практика управління дошкільним закладом: щомісячний спеціалізований журнал / за ред. Омельяненко Н. В. - К.: ТОВ "Міжнародний центр фінансово-економічного розвитку (МЦФЕР)" - 2011 - N 4 24 - 32.

Перелік фахових періодичних видань рекомендованих для використання в практичній діяльності спеціалістів психологічної служби

23316 - газета "Психолог"

37648 - газета "Психолог дошкілля"

91815 - газета "Соціальний педагог"

90224 - газета "Дефектолог"

23677 - "Психолог. Бібліотека"

91491 - "Психолог. Комплект книжок для психолога. Шкільний світ. 2005 - 2007"

74064 - журнал "Практична психологія та соціальна робота"

74016 - журнал "Обдарована дитина".

Схожі:

Методичні рекомендації щодо організації діяльності працівників iconМетодичні рекомендації щодо організації І змісту діяльності працівників...
Методичні рекомендації щодо організації І змісту діяльності працівників психологічної служби закладів освіти
Методичні рекомендації щодо організації діяльності працівників iconМетодичні рекомендації щодо організації І змісту діяльності працівників...
Методичні рекомендації щодо організації І змісту діяльності працівників психологічної служби закладів освіти
Методичні рекомендації щодо організації діяльності працівників iconМетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу
Міністерство освіти І науки України надсилає для практичного використання методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного...
Методичні рекомендації щодо організації діяльності працівників iconМетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу
Відділ освіти надсилає Вам для практичного використання «Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під...
Методичні рекомендації щодо організації діяльності працівників iconМетодичні рекомендації щодо організації самостійно навчальної діяльності...

Методичні рекомендації щодо організації діяльності працівників iconМетодичні рекомендації щодо організації методичних об’єднань класних...
Аналіз діяльності методоб’єднань класних керівників показує, що в ряді шкіл формально підходять до організації даного питання
Методичні рекомендації щодо організації діяльності працівників iconМетодичні рекомендації щодо організації методичних об’єднань класних...
Аналіз діяльності методоб’єднань класних керівників показує, що в ряді шкіл формально підходять до організації даного питання
Методичні рекомендації щодо організації діяльності працівників iconРекомендації щодо організації роботи практичного психолога позашкільного закладу
Горлівський міський навчально-методичний центр психологічної служби надсилає рекомендації щодо організації діяльності соціально-психологічної...
Методичні рекомендації щодо організації діяльності працівників iconЗагальні методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного...
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти Міністерство освіти І науки...
Методичні рекомендації щодо організації діяльності працівників iconЗагальні методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного...
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти Міністерство освіти І науки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка