Університет бібліотека особистість у важких життєвих ситуаціях рекомендаційний бібліографічний покажчик 1983-2009 рр. Кривий Ріг 2009
Скачати 157.35 Kb.
НазваУніверситет бібліотека особистість у важких життєвих ситуаціях рекомендаційний бібліографічний покажчик 1983-2009 рр. Кривий Ріг 2009
Дата конвертації26.03.2013
Розмір157.35 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Психологія > Документы


КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БІБЛІОТЕКА

ОСОБИСТІСТЬ

У ВАЖКИХ ЖИТТЄВИХ СИТУАЦІЯХ

Рекомендаційний бібліографічний покажчик

1983-2009 рр.

Кривий Ріг

2009

УДК 016:159.942.5

ББК 91.9:88.6

О 75

Особистість у важких життєвих ситуаціях: рекомендаційний бібліографічний покажчик / Бібліотека КДПУ; упоряд. О.А.Садохіна. – Кривий Ріг, 2009. - 17 с.

Рекомендаційний бібліографічний покажчик присвячений проблемам поведінки особистості в екстремальних умовах. В трьох тематичних розділах представлені матеріали з проблем кризових станів життя дорослих людей та дітей в складних життєвих ситуаціях. Особливу увагу приділено питанням емоційного вигорання в професійній педагогічній діяльності.

Покажчик адресовано практичним психологам, а також викладачам, аспірантам, студентам педагогічних вищих навчальних закладів і всім тим, кого цікавлять психологічні проблеми особистості у кризових ситуаціях.

З М І С Т

Передмова………………………………………………………………………..4

^ Розділ 1. КРИЗОВІ СТАНИ ТА ЕКСТРЕМАЛЬНІ СИТУАЦІЇ

В ЖИТТІ ДОРОСЛОЇ ЛЮДИНИ……………………………………...……5

Розділ 2. ЛЮДИНА В ЕКСТРЕМАЛЬНІЙ ПРОФЕСІЙНІЙ

СИТУАЦІЇ…………………………………………………………10

2.1. Екстремальні ситуації в професійній діяльності…………10

2.2. Емоційне вигорання педагогів……………………………….11

Розділ 3. ДІТИ В КРИЗОВОМУ СОЦІУМІ……………………………….13

3.1. Негативні емоційні стани школярів………………………….13

    1. Підліток в складній життєвій ситуації…………………………14

Іменний покажчик………………………………………………………………………...16

ПЕРЕДМОВА

Життєвий шлях будь-якої особистості, здійснення нею своєї життєдіяльності обов’язково передбачає виникнення на цьому шляху і в цій життєдіяльності різних ситуацій, частина з яких за тих чи інших причин стають для особистості подіями, глибоко проникають у свідомість і часто впливають на долю. Екстремальні ситуації, вторгаючись у відносно спокійне життя людини, можуть впливати на її здоров’я, життєві плани, спосіб життя, кар’єру, відносини із значущими для неї людьми, загальне благополуччя.

Отже, в силу свого характеру-екстремальності такі ситуації викликають підвищену емоційну напругу. Надзвичайно важливою є активізація вольових та інтелектуальних зусиль особистості в умовах екстремальної ситуації. Оптимістичний світогляд, впевненість, відповідальність за свої дії, реалістичне оцінювання ситуації, висока мотивація особистості допоможуть успішно шукати і знаходити вихід з важкої життєвої ситуації.

Бібліографічний покажчик складений на основі перегляду систематичного каталогу і систематичної картотеки статей бібліотеки КДПУ і є вибірковим. Представлено 100 джерел інформації українською та російською мовами (книги, статті з журналів і наукових збірників). Хронологічно охоплено період 1983 – 2009 рр. Покажчик має 3 розділи:

^ 1. Кризові стани та екстремальні ситуації в житті дорослої людини.

2. Людина в екстремальній професійній ситуації.

2.1. Екстремальні ситуації в професійній діяльності.

2.2. Емоційне вигорання педагогів.

3. Діти в кризовому соціумі.

^ 3.1. Негативні емоційні стани школярів.

3.2. Підліток в складній життєвій ситуації.

Представлений матеріал згруповано в середині розділів за алфавітом прізвищ авторів і назв праць. Нумерація суцільна. Покажчик рекомендований практичним психологам, викладачам, студентам, аспірантам, учителям шкіл.

РОЗДІЛ 1.

^ КРИЗОВІ СТАНИ ТА ЕКСТРЕМАЛЬНІ СИТУАЦІЇ

В ЖИТТІ ДОРОСЛОЇ ЛЮДИНИ

1. Анциферова Л.И. Психология повседневности: жизненный мир личности и «техники» ее бытия / Л.И.Анциферова //Психологический журнал. – 1993. – № 2. – С. 3-16

2. Ахмедова Х. Мирные жители в условиях военных действий: личностные черты и расстройства адаптации / Х.Ахмедова // Психологический журнал. – 2003. - № 3.- С. 37-45.

3. Баева И.А. Психология безопасности: теоретическая основа практической помощи человеку в экстремальной ситуации / И.А.Баева // Журнал практического психолога. – 2008. - № 4. – С. 8 – 26.

4. Беляева Л. Стратегии выживания, адаптации, преуспевания / Л.Беляева // Социологические исследования. – 2001. - № 6. – С. 44 – 52.

5. Бодалев А. О человеке в экстремальной ситуации (эмоциональная и интеллектуальная составляющая отношения в выборе поведения) / А.Бодалев // Мир психологии. – 2002. - № 4. – С. 127 – 134.

6. Бурмистрова Е. Система оказания психологической помощи в кризисной ситуации / Е.Бурмистрова // Психологическая наука и образование. – 2003. - № 3. – С. 16 – 21.

7. Брагіна Н. Види психологічної допомоги потерпілим в надзвичайній ситуації / Н.Брагіна // Психолог. – 2005. - № 47. – С. 12 – 16.

8. Варбан Є.О. Стратегії і прийоми психологічного подолання життєвих криз особистості / Є.О. Варбан // Практична психологія та соціальна робота. – 1998. - № 8. – С. 7 – 9; 1998. - № 9. – С. 12 – 14.

9. Васильева О. Конструктивное проживание экстремальной ситуации как фактор развития личности / О.Васильева, Л.Правдина // Прикладная психология. – 2002. - № 3. – С. 8 – 63.

10. Волкан В. Способы преодоления горя: адаптация и психотерапия / В.Волкан, Э.Зинтл // Журнал практического психолога. – 2006. - № 5. – С. 60 – 74.

11. Волошина И.А. Групповая работа как форма психологической поддержки человека в ситуации безработицы / И.А.Волошина // Вопросы психологии. – 1999. - № 4. – С. 43 – 52.

12. Горностай П. Психологічна допомога молоді в умовах соціально-економічної кризи / П.Горностай // Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія. – К.,1998. – С. 312 – 317.

13. Грабовець І.В. «Кризовий стан життя людини як соціологічна категорія» / І.В.Грабовець, А.І.Нагорний // Грані. – 2008. - № 5. – С. 84 – 89.

14. Гришина Н. Психология ситуаций как область социально-психологических исследований / Н.Гришина // Социальная психология в трудах отечественных психологов. – СПб, 2000. – С. 510 – 512.

15. Гульянова Н.А. О связи самоприятия и осознания Я-образа в ситуации неуспеха / Н.А.Гульянова // Вестник МУ. Сер. психология. – 2001. - № 3. – С. 68 – 75.

16. Денисенков Н.М. Дионика, моделирование экспертных групп выхода из кризисных ситуаций / Н.М.Денисенков // Соционика, ментология и психология личности. – 1998. - № 5. – С. 64 – 70.

17. Дикая Л.Г. Отношения человека к неблагоприятным жизненным событиям и факторы их формирования / Л.Г.Дикая, А.В.Мохнач // Психологический журнал. – 1996. - № 3. – С. 137 – 149.

18. Дорожевець А. Когнітивні механізми адаптації до кризових подій / А.Дорожевець // Психолог. – 2004. - № 17. – С. 20 – 22.

19. Жилкин Д. Психологическая системность в экстремальных условиях деятельности / Д.Жилкин, Г.Михайлов // Журнал прикладной психологии. – 2003. - № 1. – С. 5 – 11.

20. Изард К. Психология эмоций / К.Изард. – СПб: Питер, 2000. – 464 с.

21. Калошин В. Ф. Установка: плюс і мінус [Адаптація до життєвих умов] / В.Ф.Калошин // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. - № 5. – С. 75 – 79.

22. Карпіловська С.Я. Психологічна підтримка в термінальному періоді життя людини / С.Я.Карпіловська // Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія. – К., 1998. – С. 339 – 345.

23. Комлев А. Жизненный выбор человека: виды и факторы влияния в аспекте возможностей / А.Комлев // Мир психологии. – 2004. - № 4. – С. 41 – 52.

24. Корнилова Т. Принятие интеллектуальных решений в условиях неопределенности / Т.Корнилова, И.Каменев // Вестник МУ. Сер. психология. – 2002. - № 2. – С. 24 – 36.

25. Лобанова А.С. Соціальна мімікрія як адаптивний спосіб життєдіяльності / А.С.Лобанова // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 1999. - № 2. – С. 44 – 54.

26. Лобанова А.С. Феномен соціальної мімікрії: монографія / А.С.Лобанова. – К.: НАН України, 2004. – 300 с.

27. Львов В.М. Проблемы психологической безопасности личности / В.М.Льовов, Н.Л.Шлыкова // Журнал практического психолога. – 2007. - № 4. – С. 121 – 137.

28. Магнуссон Д. Ситуационный анализ: эмпирические исследования соотношения выходов из ситуаций / Д.Магнуссон // Психологический журнал. – 1983. - № 2. – С. 28 – 33

29. Маклаков А.Г. Личностный адаптационный потенциал: его мобилизация и прогнозирование в экстремальных условиях / А.Г.Маклаков // Психологический журнал. – 2001. - № 1. – С. 16 – 25.

30. Михайлова Н.Б. Психологическое исследование ситуации эмиграции / Н.Б.Михайлова // Психологический журнал. – 2001. - № 1. – С. 26 – 39.

31. Назарова Т. Экстремальная ситуация як обучающая модель / Т.Назарова // Педагогика. – 1999. - № 6. – С. 32 – 39.

32. Нартова-Бочавер С.К. «Coping Behavior» в системе понятий психологии личности / С.К.Нартова-Бочавер // Психологический журнал. – 1997. - № 5. – С. 20 – 30.

33. Осадько О. Страх ситуації і специфіка психологічної допомоги / О.Осадько // Психолог. – 2004. - № 9. – С. 12 – 15.

34. Пилипенко Н. Адаптація особистості до життєвої кризи / Н.Пилипенко // Журнал практикующего психолога. - 2000. - № 6. –

С. 140 – 148.

35. Пушкарева Т.Н. Психодинамическая диагностика депрессивных расстройств / Т.Н. Пушкарева // Журнал практического психолога. – 2009. – № 2. – С. 128 – 137.

36. Пономарева Е. Учимся защищать себя: значение механизмов психологической защиты в процессе индивидуального развития и социально-психологической адаптации / Е.Пономарева // Гуманітарні науки. – 2005. - № 2. – С. 122 – 127.

37. Сибгатуллина И.Ф. Особенности копинг-поведения в реализации интеллектуальной деятельности субъектами высшей школы / И.Ф.Сибгаттуллина, Л.В.Алакова, Л.Д.Зайцева // Прикладная психология. – 2002. - № 5 – 6. – С. 112 – 119.

38. Солдатова Г. Психологическая адаптация вынужденных мигрантов / Г.Солдатова, Л.Шайгерова // Психологический журнал. – 2002. - № 4. – С. 66 – 82.

39. Сухарев А.В. Этнофункциональный поход в психотерапии аффективных расстройств депрессивного спектра: сравнительный анализ / А.В.Сухарев, И.Л.Степанов // Психологический журнал. – 1999. - № 4. – С. 90 – 96.

40. Ткаченко А.С. Психолого-педагогическая помощь в условиях чрезвычайных ситуаций / А.С.Ткаченко // Педагогика. – 1998. - № 7. – С. 50 – 54.

41. Трунов Д. Психологическое консультирование кризисных состояний / Д.Трунов // Журнал практического психолога. – 2006. - № 4. – С. 90 – 112.

42. Ходоровская Н. Ситуационные негативы повседневности и адаптивные ресурсы человека / Н.Ходоровская // Социология: теория, методы… - 2004. - № 4. – С. 140 – 157.

43. Хухлаева О.В. Психологическая поддержка взрослых в ситуации кризиса // Основы психологического консультирования и психологической коррекции / О.В.Хухлаева . – М., 2001. – С. 118 – 168.

44. Щербатых Ю. Психология страха / Ю.Щербатых. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2000. – 380 с.

РОЗДІЛ 2.

^ ЛЮДИНА В ЕКСТРЕМАЛЬНІЙ ПРОФЕСІЙНІЙ СИТУАЦІЇ

2.1. Екстремальні ситуації в професійній діяльності

45. Гаврилова Т.А. Экзистенциальные страхи российских учителей / Т.А.Гаврилова, О.В.Маркова, В.Э.Пахальян // Прикладная психология. – 2002. - № 5 – 6. – С. 83 – 95.

46. Леонова А.Б. Основные подходы к изучению профессионального стресса / А.Б.Леонова // Вестник МУ. Сер. психология. – 2000. - № 3. – С. 4 – 21.

47. Полунина О.В. Увлеченность работой и профессиональное выгорание: особенности взаимосвязи / О.В.Полунина // Психологический журнал. – 2009. - № 1. – С. 73 – 86.

48. Самоукина Н. Профессиональный стресс // Психология профессиональной деятельности / Н.Самоукина. – СПб, 2004. – С. 116 – 137.

49. Сингер М. Вторжение на рабочем месте / М.Сингер, Дж.Лалич // Журнал практического психолога. – 2008. - № 4. – С. 155 – 187.

50. Спир Л. Психологічний терор на робочому місці / Л.Спир // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2005. - № 15. – С. 23 – 24.

51. Человек в экстремальной производственной ситуации: монография. – К.: Наукова думка, 1990. – 144 с.

52. Чернова Л.П. Вплив екстремальних ситуацій на психологічну стійкість людини в процесі професійної діяльності / Л.П.Чернова // Нові технології навчання. – К., 2000. – вип. 27. – С. 44 – 50.

53. Шапкин С.А. Деятельность в особых условиях: компонентный анализ структуры и стратегий адаптации / С.А.Шапкин // Психологический журнал. – 1996. - № 1. – С. 19 – 35.

^ 2.2. Емоційне вигорання педагогів

54. Борисова М. Психологические детерминанты феномена эмоционального выгорания у педагогов / М.Борисова // Вопросы психологии. – 2005. - № 2. – С. 96 – 105.

55. Емоційне вигорання / упоряд. В.Дудяк. – К.: Главник, 2007.- 128 с.

56. Ефремов К. Эмоциональное выгорание и как с ним бороться / К.Ефремов // Народное образование. – 2005. - № 3. – С. 118 – 123.

57. Замятина С. Проблема профессионального истощения учителя / С.Замятина // Дайджест педагогічних ідей та технологій. – 2001. - № 1 – 2. – С. 132 – 136.

58. Идобаева О. Проблема стресса в профессиональной деятельности педагога / О.Идобаева, А.Подольский // Вестник практической психологии образования. – 2006. - № 4. – С. 51 – 57.

59. Калошин В.Ф. Стрес у педагогічній діяльності / В.Ф.Калошин // Павлютенков Є.М. Конфлікти: сутність і подолання / Є.М.Павлютенков. – Х., 2008. – С. 107 – 220.

60. Калошин В.Ф. Як долати стрес у педагогічній діяльності / В.Ф.Калошин // Практична психологія та соціальна робота. – 2004. – № 8. – С. 58 – 68; 2004. - № 9. – С. 60 – 67.

61. Кузнецова Ю. Психосемантический подход к описанию влияния эмоционального выгорания на ценностный контекст педагогической деятельности / Ю.Кузнецова // Психологическая диагностика. – 2007. - № 5. – С. 36 – 59.

62. Курапова Н.А. Система отношений в профессиональной деятельности и эмоциональное выгорание педагогов / Н.А.Курапова // Психологический журнал. – 2009. - № 3. – С. 84 – 95.

63. Липатова Н. Программа психологического тренинга «Психопрофилактика эмоционального сгорания и обеспечение творческого роста педагогов» / Н.Липатова // Журнал практического психолога. - 2006. - № 2. – С. 197 – 203.

64. Мілютіна К. Самодопомога: Практикум для психолога [Емоційне вигорання психологів] / К.Мілютіна. – К.: Главник, 2007. – 128 с.

65. Ожогова Е. Синдром психического выгорания в работе педагога и профессиональные стратегии поведения // Е.Ожогова // Психология и школа. – 2006. - № 2. – С. 107 – 121.

66. Осухова Н. Профилактика профессионального выгорания / Н.Осухова // Школьный психолог. – 2006. - № 16. – С. 17 – 24.

67. Полякова Г. Емоційний комфорт учителя в шкільному просторі / Г.Полякова // Психолог. – 2007. - № 6. – С. 3 – 6.

68. Панаскевич Г. Профілактика стресів в педагогічній діяльності / Г.Панаскевич // Психолог. – 2008. - № 6. – С. 19 – 25.

69. Профілактика та подолання емоційного вигорання у педагогів // Емоційне вигорання. – К., 2007. – С. 22 – 36.

70. Темиров Т.В. Психическое выгорание как деструктивный механизм деятельности педагога / Т.В.Темиров // Мир психологии. – 2008. - № 4. – С. 54 – 64.

РОЗДІЛ 3.

^ ДІТИ В КРИЗОВОМУ СОЦІУМІ

3.1. Негативні емоційні стани школярів.

71. Андреева А.Л. Как помочь ребенку пережить горе / А.Л.Андреева // Вопросы психологии. - 1991. - № 2. – С. 87 – 96.

72. Бабенко К. Як допомогти дитині пережити горе / К.Бабенко // Психолог. – 2004. - № 27 – 28. – С. 114 – 118.

73. Байер О. Ребенок в экстремальной ситуации / О.Байер // Пріоритетні напрями роботи дошкільної ланки освіти. – Запоріжжя, 2004. – С. 170 – 182.

74. Вознюк О. Психоаналітичні методи корекції негативних психоемоційних станів у школярів / О.Вознюк, Є.Романенко // Психолог. – 2007. - № 5. – С. 28 – 31.

75. Гаркавенко М.В. Профілактика емоційної напруженості учнів / М.В.Гаркавенко // Початкова школа. – 1996. - № 9. – С. 7 – 8.

76. Дитина в кризовому соціумі: як її розуміти і виховувати. – К., 2004. – 128 с.

77. Карпенко Н. Дитячі страхи: Психологія їх подолання. – К.: Главник, 2007. – 114 с.

78. Мазур А.В. Арттерапія та дитяча гра як засоби корекції страху у дітей 6 – 7 років / А.В.Мазур // Практична психологія та соціальна робота. – 2001. - № 6. – С. 5 – 11.

79. Мазур О. Дитячі страхи / О.Мазур // Психолог. – 2007. - № 39. – С. 15 – 19.

80. Мартыненко О.Б. Происхождение страхов у детей / О.Б.Мартыненко // Журнал прикладной психологии. – 2003. - № 2. – С. 12 – 24.

81. Прищепа Т. Страхи дітей / Т.Прищепа // Психолог. – 2007. - № 9. – С. 10 – 13.

82. Соколова Л.С. Карати чи лікувати: про причини виникнення кризових станів психіки у школярів / Л.С.Соколова // Рідна школа. – 1992. - № 3 - 4. – С. 21 – 25.

83. Сорокина В.В. Негативные переживания детей в начальной школе / В.В.Сорокина // Вопросы психологии. – 2003. - № 3. – С. 43 – 53.

84. Супрун Н. Дитячі страхи / Н.Супрун // Психологічна газета. – 2006. - № 19. – С. 18 – 21.

85. Харрис Н. Как помочь детям справиться с потерей близкого человека / Н.Харрис // Народное образование. – 2002. - № 6. – С. 180 – 183.

    1. Підліток в складній життєвій ситуації

86. Бондарева Л. Особенности переживания одиночества детьми,

оставшимися без попечения родителей (подростковый возраст) / Л.Бондарева, О.Зеничева // Психология обучения. – 2007. - № 11. – С. 63 – 75.

87. Гаврилова Т. Страх смерти в подростковом и юношеском возрасте / Т.Гаврилова // Вопросы психологии. – 2004. - № 6. – С. 63 – 72.

88. Гончарова С.С. Опросник «Способы преодоления негативных ситуаций – метод диагностики психологического преодоления в раннем юношеском возрасте» / С.С.Гончарова // Журнал практического психолога. – 2006. - № 6. – С. 132 – 148.

89. Калинина Н.В. Некоторые аспекты изучения поведения подростков и молодежи в кризисных ситуациях / Н.В.Калинина, М.И.Лукьянова // Психологическая наука и образование. – 2000. - № 3. – С. 16 – 26.

90. Киселева В. Подростковое одиночество: причины и последствия / В.Киселева // Воспитание школьников. - 2001. - № 6. – С. 47 – 52.

91. Лемещук В. Динаміка соціальних страхів підлітків / В.Лемещук // Практична психологія та соціальна робота. – 2006. - № 12. – С. 35 – 38.

92. Литовченко Н. Психокорекція депресії у підлітковому віці / Н.Литовченко, Т.Здоровець // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. - № 4. – С. 40 – 50.

93. Малышева С.В. Особенности чувства одиночества у подростков / С.В.Малышева, Н.А.Рождественская // Вестник МУ. Сер. психология. – 2001. - № 1. – С. 63 - 68.

94. Мирошниченко Ю. Дослідження особливостей почуття страху в учнів підліткового віку / Ю.Мирошниченко // Психолог. – 2008. - № 21. – С. 19 – 22.

95. Первова И.Л. Диагностика и лечение детской и подростковой депрессии / И.Л.Первова // Вопросы психологии. – 1999. - № 3. – С. 107 – 116.

96. Подольский А. Диагностика подростковой депрессивности: теория и практика / А.Подольский, О.Идобаева, П.Хейманс.-СПб: Питер, 2004. – 202 с.

97. Подросток: отклоняющееся поведение и возрастной кризис / Начальная школа. – 2004. - № 3. – С. 20 – 24.

98. Пузиревич К. Программа психопрофілактичної допомоги підліткам у депресивному стані / К.Пузиревич // Психолог. – 2009. - № 31 – 32. – С. 24 – 38.

99. Савиных В. Психолого-педагогические основания позитивного разрешения кризиса отрочества / В.Савиных // Психология обучения. – 2007. - № 5. – С. 56 – 67.

100. Фалькович Т. Подростки ХХІ века: психолого-педагогическая работа в кризисных ситуациях / Т.Фалькович, А.Толстоухова. – М., 2006. – 256 с.

^ ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК

Алакова Л.В. 37 Дудяк В. 55

Андреева А.Л. 71 Ефремов К. 56

Анциферова Л.И. 1 Жилкин Д. 19

Ахмедова Х. 2 Зайцева Л.Д. 37

Бабенко К. 72 Замятин С. 57

Баева И.А. 3 Здоровець Є. 92

Байер О. 73 Зеничева О. 86

Беляева 4 Зинтл Э. 10

Бодалев А. 5 Идобаева О. 58, 96

Бондарева Л. 86 Изард К. 20

Борисова М. 54 Калинина Н.В. 89

Брагіна Н. 7 Калошин В.Ф. 21, 59, 60

Бурмистрова Е. 6 Каменев И. 24

Варбан Є.О. 8 Карпенко Н. 77

Васильева О. 9 Карпіловська С.Я. 22

Вознюк О. 74 Киселева В. 90

Волкан В. 10 Комлев А. 23

Волошина И.А. 11 Корнилова Т. 24

Гаврилова Т.А. 45, 87 Кузнецова Ю. 61

Гаркавенко М.В. 75 Курапова Н.А. 62

Гончарова С.С. 88 Лалич Дж. 49

Горностай П. 12 Леонова А.Б. 46

Грабовець І.В. 13 Лемещук В. 91

Гришина Н. 14 Липатова Н. 63

Гульянова Н.А. 15 Литовченко Н. 92

Денисенков Н.М. 16 Лобанова А.С. 25, 26

Дикая Л.Г. 17 Лукьянова М. 89

Дорожевець А. 18 Львов В.М. 27

Магнуссон Д. 28 Рождественская Н.А. 93

Мазур А.В. 78 Савиных В. 99

Мазур О. 79 Самоукина Н. 48

Маклаков А.Г. 29 Сибгатуллина И.Ф. 37

Малышева С.В. 93 Сингер М. 49

Маркова О.В. 45 Спир Л. 50

Мартыненко О.Б. 80 Соколова Л.С. 82

Мирощниченко Ю. 94 Солдатова Г. 38

Михайлов Г. 19 Сорокина В.В. 83

Михайлова Н.Б. 30 Степанов И.Л. 39

Мілютіна К. 64 Супрун Н. 84

Мохнач А.В. 17 Сухарев А.В. 39

Назарова Т. 31 Темиров Т.В. 70

Нагорний А.І. 13 Ткаченко А.С. 40

Нартова-Бочевер С.К. 32 Толстоухова А. 100

Осадько О. 33 Трунов Д. 41

Ожогова Е. 65 Фалькович Т. 100

Осухова Н. 66 Харрис Н 85

Панаскевич Г. 68 Хейманс П. 96

Пахальян В. 45 Ходоровская Н. 42

Первова И.Л. 95 Хухлаева О.В. 43

Пилипенко Н. 34 Чернова Л.П. 52

Подольский А. 58, 96 Шайгерова Л. 38

Полунина О.В. 47 Шапкин С.А. 53

Полякова Г. 67 Шлыкова Н.Л. 27

Пономарева Е. 36 Щербатых Ю. 44

Правдина Л. 9

Прищепа Т. 81

Пушкарева Т.Н. 35

Пузиревич К. 98


Схожі:

Університет бібліотека особистість у важких життєвих ситуаціях рекомендаційний бібліографічний покажчик 1983-2009 рр. Кривий Ріг 2009 iconЬкий педагогічний інститут наукова бібліотека моє славетне криворіжжя...
Криворіжжя: рекомендаційний бібліографічний покажчик / Наукова бібліотека Криворізького педагогічного інституту двнз «Криворізький...
Університет бібліотека особистість у важких життєвих ситуаціях рекомендаційний бібліографічний покажчик 1983-2009 рр. Кривий Ріг 2009 iconЙ інститут наукова бібліотека ефективні методи роботи практичного...
Наукова бібліотека двнз «Криворізький національний університет»; упоряд головний бібліограф С. О. Кочерга; за ред зав. інформаційно-бібліографічного...
Університет бібліотека особистість у важких життєвих ситуаціях рекомендаційний бібліографічний покажчик 1983-2009 рр. Кривий Ріг 2009 iconЗький педагогічний інститут наукова бібліотека словотвір української...
Наукова бібліотека двнз «Криворізький національний університет»; упоряд. О. А. Дікунова, зав. інформаційно-бібліографічного відділу...
Університет бібліотека особистість у важких життєвих ситуаціях рекомендаційний бібліографічний покажчик 1983-2009 рр. Кривий Ріг 2009 iconСучасна реклама та рекламна діяльність
Сучасна реклама та рекламна діяльність : рекомендаційний бібліографічний покажчик / Бібліотека кпі двнз «Криворізький національний...
Університет бібліотека особистість у важких життєвих ситуаціях рекомендаційний бібліографічний покажчик 1983-2009 рр. Кривий Ріг 2009 iconСучасний освітній менеджмент
Сучасний освітній менеджмент: рекомендаційний бібліографічний покажчик / Бібліотека кдпу; упоряд. О. А. Садохіна; за ред. Г. М. Віняр....
Університет бібліотека особистість у важких життєвих ситуаціях рекомендаційний бібліографічний покажчик 1983-2009 рр. Кривий Ріг 2009 iconСторичного факультету криворізького педагогічного інституту (2000-2012...
Наукові праці викладачів історичного факультету криворізького педагогічного інституту (2000-2012 рр.)
Університет бібліотека особистість у важких життєвих ситуаціях рекомендаційний бібліографічний покажчик 1983-2009 рр. Кривий Ріг 2009 iconИчного факультету криворізького педагогічного інституту (2000-2012...
Наукові праці викладачів історичного факультету криворізького педагогічного інституту (2000-2012 рр.)
Університет бібліотека особистість у важких життєвих ситуаціях рекомендаційний бібліографічний покажчик 1983-2009 рр. Кривий Ріг 2009 iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний...
Екологічна культура в освітньому середовищі (Рекомендаційний бібліографічний список літератури)
Університет бібліотека особистість у важких життєвих ситуаціях рекомендаційний бібліографічний покажчик 1983-2009 рр. Кривий Ріг 2009 iconДвнз «Криворізький національний університет» наукова бібліотека інформаційний...
Наукової бібліотеки Криворізького педагогічного інституту двнз «Криворізький національний університет». Вип. 9, № – Кривий Ріг, 2013....
Університет бібліотека особистість у важких життєвих ситуаціях рекомендаційний бібліографічний покажчик 1983-2009 рр. Кривий Ріг 2009 iconПро управління
Менеджмент: cучасна наука про управління / Наукова бібліотека кпі двнз «Криворізький національний університет»; упоряд. О. Б. Поліщук;...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка