Завдання для ґрунтовного засвоєння, розуміння, чіткого уявлення сутності поданих нижче проблем та шляхів її розв’язання
Скачати 74.68 Kb.
НазваЗавдання для ґрунтовного засвоєння, розуміння, чіткого уявлення сутності поданих нижче проблем та шляхів її розв’язання
Дата конвертації27.03.2013
Розмір74.68 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Психологія > Документы
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМООСВІТНЬОЇ РОБОТИ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Завдання для ґрунтовного засвоєння, розуміння, чіткого уявлення сутності поданих нижче проблем та шляхів її розв’язання.

 1. Зміст наукових концепцій причин агресивної поведінки: психоаналітичної, фрустраційної теорії Дж.Долларда, теорії соціального на учіння Басса, Бандури.

 2. Вікові особливості проявів агресивної поведінки та оптимальні форми і методи корекційного впливу на агресивних дітей.

 3. Проблеми адиктивної поведінки неповнолітніх. Алкоголізм, наркоманія, як психолого-педагогічні проблеми.

 4. Психологічна наука про причини девіантної та делінквентної поведінки.

 5. Проблеми дітей із синдромом дефіциту уваги з гіперактивністю.

 6. Основні закономірності й умови сприятливого психічного розвитку гіперактивних дітей.

 7. Педагогічна взаємодія вчителя й учня. Учитель і проблеми поведінки.

 8. Стресогенні ситуації в сучасній школі та психологічне забезпечення збереження психічного і фізичного здоров'я дітей.

 9. Попередження проявів жорстокості та насильства в учнівському середовищі.

 10. Психологічні аспекти впливу теле-, відеоінформації, сучасних іграшок на емоційний розвиток та психічне здоров'я дитини

 11. Психогігієна педагогічної діяльності, оволодіння і використання педагогами технік та прийомів саморегуляції.

 12. Основні проблеми організації соціально-педагогічної та психологічної допомоги дітям, які виховуються в сім'ях, що потрапили в складні життєві ситуації.

 13. Психолого-педагогічні стратегії адаптації дітей до умов школи-інтернату.

 14. Психологічні причини неуспішності учнів на уроках.

 15. Психофізичні, соціально-психологічні та поведінкові прояви професійного вигорання у педагогічних працівників.

 16. Способи, технології, стратегії подолання проблем професійного вигорання у педагогічних працівників.

 17. Соціально-психологічний супровід профільного навчання.

 18. Характерні риси світосприймання та світовідношення сучасної молоді.

 19. Авторитети юнаків.

 20. Тривожність та страхи у дітей шкільного віку.

 21. Психолого-педагогічна підтримка гіперактивних дітей.

 22. Агресивність школярів, як психолого-педагогічна проблема.

 23. Адаптація ліворукої дитини в «праворукому» світі.

 24. Психолого-педагогічна підтримка дітей шкільного віку, які мають вади психофізичного розвитку.

 25. Психологічний профіль індивідуального стилю педагогічної діяльності.

 26. Психологічне забезпечення процесу адаптації п'ятикласників.

 27. Формування сприятливого психологічного клімату в учнівських колективах.

 28. Співробітництво практичного психолога загальноосвітнього навчального закладу з батьками як важливий чинник розв'язання емоційно-поведінкових проблем дітей.

 29. Психологічне забезпечення процесу адаптації першокласників до умов загальноосвітнього навчального закладу.

 30. Основні засади педагогічної комунікації.

 31. Навчання та виховання як система комунікативного впливу: поняття, цілі, завдання, функції.

 32. Конфлікт. Типи конфліктних людей.

 33. Стратегії поведінки в конфлікті

 34. Комунікативні бар'єри.

 35. Типові прийоми слухання.

 36. Психолого-педагогічна допомога дитині у переживанні психологічної травми.

 37. Стадії переживання дитиною втрати одного із батьків.

 38. Вікові особливості переживання горя дітьми.

 39. Насильство над дітьми і його види.

 40. Діти, які можуть бути потенційними жертвами насильства.

 41. Психологічний супровід випускників ЗНЗ під час підготовки та проведення ЗНО.

 42. Специфіка педагогічної комунікації з урахуванням психотипів учнів.

 43. Класифікація комунікативної стратегії в залежності від психотипу учня.

 44. Психологічні особливості навчання обдарованих дітей.

 45. Методи діагностики обдарованості.

 46. Комунікативні методи психологічного впливу.

 47. Характеристика особливостей стилів комунікації.

 48. Принципи ефективного сприйняття.

 49. Психологічні аспекти уроку як комунікативного контексту.

 50. Психолого-педагогічна підтримка дітей з порушеннями психофізичного розвитку.Теми курсових робіт

(обсяг – 1 друкований аркуш – 24 сторінки тексту у форматі А 4,

кегель - 14, інтервал – 1,5)

1. Розвиток когнітивної сфери школяра.

2. Особливості індивідуального підходу до розвитку особистості школяра.

3. Інтерес. Бажання. Психологічна установка щодо навчання.

4. Інформація як чинник розвитку дитини.

5. Особливості роботи з обдарованими дітьми.

6. Життєва компетентність школяра: шляхи розвитку.

7. Психологізація навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі.

8. Психологічна профілактика суїцидальних тенденцій проблемної особистості.

9. Психологія навчання і виховання лівокульних і правокульних дітей шкільного віку.

10. Розвиток творчих здібностей дітей молодшого (старшого) шкільного віку.

11. Створення умов для реалізації потреби дитини в саморозвитку.

12. Виховання та навчання як засоби розвитку особистості.

13. Соціально-психологічний супровід профільного навчання.

14. Система роботи практичного психолога щодо попередження прояву різних форм насильства в учнівському середовищі.

15. Психологічна готовність дитини до навчання у школі.

16. Психолого-педагогічна підтримка дітей з порушеннями психофізичного розвитку.

17. Тривожність та страхи у дітей молодшого шкільного віку.

18. Психолого-педагогічна підтримка гіперактивних дітей.

19. Агресивність дітей шкільного віку, як психолого-педагогічна проблема.

20. Адаптація ліворукої дитини в «праворукому» світі

21. Інтерактивні заняття психолога з батьками.

22. Виховання самоповаги у дітей в шкільному закладі та родині.

23. Сучасне соціальне середовище і проблеми виховання.
Завдання на самостійну підготовку є різноманітними. Це письмові завдання, серед яких такі:

 1. ^ Зробити огляд літератури з певної теми. Тему слухачі можуть обрати самостійно, керуючись своїми пізнавальними інтересами. Наприклад, охарактеризувати, як тлумачили сутність продуктивного мислення представники різних шкіл з психології.

 2. Проаналізувати інформаційні джерела з подальшим дослідженням у напрямку свого курсового проекту.

 3. Визначення проблем у сфері психології, вирішення яких слухач вважає необхідним, з подальшим складанням проекту їх розв’язання.

 4. ^ Написання декількох (не більш трьох) коротких есе з певних питань курсу "Сучасна педагогічна психологія”. У цих роботах необхідно дослідити, проаналізувати та висловити свою думку щодо окремих проблем, пов'язаних з функціонуванням педагога.

 5. Розробка корекційно-розвивальних програм.

 6. Проведення індивідуальних психолого-педагогічних досліджень з нагальних проблем.

 7. Рекомендації, порадники для педагогів, вихователів, батьків

 8. Укладення тематичних списківРекомендована тематика індивідуально-дослідницьких завдань:

 1. Як здолати агресивність?

 2. Психофізіологічні особливості розвитку дітей молодшого шкільного віку.

 3. .Мотиваційна готовність дітей до шкільного навчання.

 4. Тривожність та страхи у дітей шкільного віку.

 5. Робота з батьками гіперактивної дитини.

 6. Допомога аутичній дитині

 7. Як підвищити рівень самооцінки школяра?

 8. Як розвинути пам’ять дитини?

9. Розвиток уяви та творчого мислення?

10.Як розвинути комунікативні здібності у школярів?

11.Психологічна допомога дітям з особливими потребами в загальноосвітніх навчальних закладах.
Тематика проектів

 1. Психологічний профіль педагогічного впливу на дітей з особливими потребами.

 2. Психолого-педагогічна допомога дітям шкільного віку у подоланні страхів та тривожності.

 3. Система психолого-педагогічної допомоги дітям, які виховуються в сім'ях, що потрапили в складні життєві обставини.

 4. Психологія професійної діяльності педагога шкільного навчального закладу в умовах реформування освіти.

 5. Соціальний та емоційний розвиток особистості учня в сім'ї.

 6. Психологічний супровід профільного навчання.

 7. Системний підхід до збереження й зміцнення психічного та фізичного здоров'я школярів.

 8. Співробітництво практичних психологів з педагогічним колективом загальноосвітнього навчального закладу

 9. Психолого-педагогічна допомога агресивним дітям.

 10. Система психолого-педагогічної допомоги сім’ям, в яких дітей виховує батько.


Література

Основні джерела інформації

1. Федоров В. Д. Комунікативний простір становлення особистості: психотехнологічний ракурс. – Хмельницький, 2009.

2. Федоров В.Д. Психологічний тезаурус і стиль педагогічної діяльності. – Кам'янець-Подільський, 2002

3. ван Дейк. Т. А. Язык. Познание. Коммуникация. – М., 1980.

4. Дьюи Дж. Демократия образования. – М.. 2000

5. Кисилева Л. А. Вопросы теории речевого воздействия. – Л., 1978.

6. Конецкая В. П. социология коммуникации. – М., 1997.

7. Максименко С.Д. Розвиток психіки в онтогенезі. – У 2-х тт.. – К.. 2002.

8. Миллер С. Психология развития: методы исследования. – Спб., 2002.

9. Почепцов Г. Г. Теорія комунікації. – К. 1999.

10.Ремштадт. Х. Подростковый и юношеский возраст: Проблемы становления личности.- М.. 1994.

11.Амонашвили Ш.А. Психологические основы педагогики сотрудничества. – К., 1991

12.Рибалка В. Психологічна профілактика суїцидальних тенденцій проблемної особистості. – К., Шкільний світ, 2009

13.Гончаров В., Мурашкевич О. Домашнє насильство. Як захистити дитину. – К., Шкільний світ, 2009

14.Профілактика синдрому емоційного вигоряння педагогів / уклад. А.Г. Дербеньова, А.В. Кунцевська. – Х.: Основа, 2009
Додаткова література

1. Діти і соціум: Особливості соціалізації дітей дошкільного та молодшого шкільного віку: Монографія / А. М. Богуш, Л. О. Варяниця, Н. В. Гавриш, С. М. Курінна, І. П. Печенко / Наук. ред. А. М. Богуш / За ред. Н. В. Гавриш. - Луганськ: Альма-матер, 2006.

2. Дитина у кризовому соціумі: як її розуміти і виховувати / упоряд. Л.Шелестова. – К., 2004

3. Туріщева Л.В. Особливості роботи з обдарованими дітьми. – Х.: Основа, 2008

4. Профорієнтаційна робота психолога / упор. Т.Гончаренко. – К.: Шк.. світ, 2007

5. Широкорадюк Л. Лихослів'я у шкільному середовищі: профілактика і корекція. – К.: Шк.. світ, 2009

6. Туріщева Л.В. Робота шкільного психолога з батьками. – Х.: Основа, 2009

7. Туріщева Л.В. Робота шкільного психолога з педагогічним колективом. – Х.: Основа, 2009

8. Готовність та адаптація дитини до школи / упоряд. О.Главник. – К.: Главник, 2007.

9. Туріщева Л.В. Психолого-педагогічні аспекти уроку. – Х.: Основа, 2009

10.Емоційне вигорання / упоряд. В.Дудяк. – К.: Главник, 2007

11. Туріщева Л.В. Особливості роботи з обдарованими дітьми. – Х.: Основа, 2008

12. Пашнєв Б.К. Психодіагностика обдарованості. – Х.: Основа, 2007

Схожі:

Завдання для ґрунтовного засвоєння, розуміння, чіткого уявлення сутності поданих нижче проблем та шляхів її розв’язання iconПлан роботи обласного методичного об’єднання Голів студентських профкомів
Створення системи аналізу проблем, що виникають в роботі первинних профспілкових організацій та шляхів їх розв’язання
Завдання для ґрунтовного засвоєння, розуміння, чіткого уявлення сутності поданих нижче проблем та шляхів її розв’язання iconМісце міждисциплінарних досліджень у сучасній прикордонній науці
України в її прикордонному просторі. Тому виникла необхідність глибокого теоретичного опрацювання та фундаментальних системних досліджень...
Завдання для ґрунтовного засвоєння, розуміння, чіткого уявлення сутності поданих нижче проблем та шляхів її розв’язання iconОбгрунтування концепції дослідження сутності фінансів
Виявлено основні протиріччя сучасних теоретичних концепцій розуміння сутності фінансів. Обґрунтовано нову концепцію дослідження сутності...
Завдання для ґрунтовного засвоєння, розуміння, чіткого уявлення сутності поданих нижче проблем та шляхів її розв’язання iconІнструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін...
Для використання рекомендовано підручник «Філософія. 11 клас» (автори Кремень В. Г., Ільїн В. В.). Мета підручника — допомогти учням...
Завдання для ґрунтовного засвоєння, розуміння, чіткого уявлення сутності поданих нижче проблем та шляхів її розв’язання icon«Приватна освіта: проблеми та перспективи розвитку». Метою
Приватна освіта: проблеми та перспективи розвитку” з метою випрацювання програмових документів, спрямованих на внормування правового...
Завдання для ґрунтовного засвоєння, розуміння, чіткого уявлення сутності поданих нижче проблем та шляхів її розв’язання iconРозділ І: Роль І значення принципу міжнародного співробітництва в...
Загальна характеристика глобальних екологічних проблем в міжнародному праві навколишнього середовища
Завдання для ґрунтовного засвоєння, розуміння, чіткого уявлення сутності поданих нижче проблем та шляхів її розв’язання iconРозв’язання завдання з лінійною структурою мовою програмування tpascal
Розділ 1 розв'язання завдань з лінійною структурою мовами програмування tpascal та qbasic 3
Завдання для ґрунтовного засвоєння, розуміння, чіткого уявлення сутності поданих нижче проблем та шляхів її розв’язання iconЖитловий Кодекс Української рср
В результаті перемоги Великої Жовтневої соціалістичної революції в нашій країні було створено необхідні передумови для розв’язання...
Завдання для ґрунтовного засвоєння, розуміння, чіткого уявлення сутності поданих нижче проблем та шляхів її розв’язання iconПлан роботи методичної ради єлизаветівської сзш обговорено на засіданні методичної ради
«Усвідомлення учнями екологічних проблем, характерних для сільської та міської місцевості, формування в них досвіду спілкування у...
Завдання для ґрунтовного засвоєння, розуміння, чіткого уявлення сутності поданих нижче проблем та шляхів її розв’язання iconВказівки щодо розв'язання завдання №30 відбірково-тренувальних зборів команди міста Києва
Усі підходи, де потрібно генерувати всі можливі слова, працюватимуть занадто повільно, щоб розв'язати задачу за вказаний в умові...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка