Книга в житті людини 44
НазваКнига в житті людини 44
Сторінка7/10
Дата конвертації25.02.2013
Розмір1.07 Mb.
ТипКнига
uchni.com.ua > Психологія > Книга
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

^ Зв'язок поколінь - батьки і діти…

Важливим моментом у налагодженні сімейних стосунків є розуміння дорослими того, що права та обов'язки дітей і батьків у сім'ї взаємно доповнюють одне одного, але не збігаються. Ось чому мати з батьком мають обережно й тактовно застосовувати свій авторитет, поступово переходячи від прямого впливу на дитину до формування в неї з її дорослішанням дедалі більшої незалежності й самостійності.

Співвідношення обопільних інтересів і прав слід розглядати як величину, що змінюється залежно від рівня розвитку дитини, а також від обраної дорослими форми або норми взаємин, до якої діти повинні пристосуватися. На жаль, щодня спілкуючись із дитиною, батьки не завжди вчасно помічають ознаки її дорослішання, те, що вона розумнішає і змінюється внутрішньо. Нерідко вони продовжують дотримуватися тих форм і методів виховання, які вже не відповідають ані її розвиткові, ані її вікові. Звідси непорозуміння і конфлікти. До найпоширеніших помилок батьків можна також віднести штучне звуження етапних завдань виховання дитини, недооцінку дитячої діяльності, недостатнє розуміння батьками ролі свого авторитету й особистого прикладу, небажання підвищувати рівень своєї педагогічної культури, постійно аналізувати власну виховну діяльність, робити вчасні висновки.

Засвоєні в дитинстві норми співжиття становлять підґрунтя особистої поведінки людини та її стосунків з іншими. Отже, первинна соціалізація, яка відбувається в родинному колі, полишає слід на все життя. Якщо ж діти не отримують правильних орієнтирів, не привчаються турбуватися про інших, зокрема про своїх батьків, які дали їм життя, виростили і виховали, тоді виникає ще одна педагогічна проблема сім'ї - байдужість і навіть неприязнь дітей до своїх батьків.

Перешкодою на шляху батьківських помилок можуть бути постійний аналіз виховних ситуацій та врахування їх досвіду в подальшому, критичне ставлення до особистої виховної діяльності, розв'язування педагогічних задач. Виховні елементи й аспекти різнобічної людської діяльності та її результатів можна регулювати і спрямовувати. Прикладом може бути певна виховна ситуація, яка виникає в сім'ї. Така обставина завжди передбачає об'єкт і предмет виховання. Основою виховної ситуації є педагогічна дія (або дії), яка визначається виховними цілями і мотивами. Їм відповідає суть педагогічних рішень і способи їх досягнення. Педагогічні дії передбачають виховну інформацію. Якщо педагогічну дію виконують, скажімо, батьки, то на неї реагують діти. Але в сімейному вихованні, як правило, не батьки творять дітей, а діти творять батьків. Тому, впливаючи на дітей, батьки теж змінюються.

На поведінку дітей та рівень їхнього морального виховання дозволяє оптимально впливати рівень інформованості батьків про дітей, їхніх друзів, про їхні справи, інтереси, смаки, настрої тощо. Тим часом, спостереження доводять, що високий рівень інформованості не виключає байдужості або негативної спрямованості у стосунках. Це підводить до думки, що бажання знати про дитину якнайбільше повинне мати коректні форми, а дитина, як повноцінна і самоцінна особистість, має бути захищеною від грубого втручання в її внутрішній світ.

Діти, до речі, також краще сприймають виховний вплив батьків, коли вони інформовані про їхні настрої, вподобання, особистісні особливості тощо.

Як бачимо, реагування дитини на слова, дії дорослих може бути різним: як вираженим зовні, так і внутрішнім. В чому ж сутність внутрішнього реагування? Розглянемо його варіанти в названому порядку на рівні визначення самих понять. Знаючи і розуміючи їх сутність, до них неважко дібрати конкретні приклади із життя.

  1. Конструктивне реагування передбачає органічне сприйняття певної виховної інформації, вимог тощо до відома та включення її в зміст своїх переконань і стосунків.

  2. Реконструктивне - таке реагування дитини, коли їй доводиться змінювати свої переконання, зміст своєї діяльності.

  3. Конформістське - це пасивне сприймання на рівні запам'ятовування без змін в особистій позиції.

  4. Індиферентне - відсутність реакції дитини на рівні як запам'ятовування, так і знання.

  5. Конфліктне - несприймання виховної інформації як такої, що суперечить позиції особистості.

Батьки повинні допомогти своїм дітям сформувати почуття причетності до справ суспільства, держави і відповідальності за них в сфері спільних турбот про сім’ю, хворих і старих людей, рідну школу тощо, тобто в будь-якій сфері, де діти знайдуть справу, що викликає у них задоволення і значення якої вони розуміють.

Розвиток почуття громадянської відповідальності шляхом залучення до „дорослих” справ морально зміцнює особистість проти негативних впливів, формує здатність змінити, якщо це необхідно, негативну обстановку навколо себе.

Щоб змінити на краще стан моральності нашого суспільства, необхідно зважати, що вихованість наших дітей, підлітків - результати копіткої щоденної роботи, а ще більш - результат тих реальних міжлюдських стосунків, у які включається дитина з перших днів свого життя і активним учасником яких вона залишається усі наступні роки.

Основними завданнями виховання є:

- виховання фізично і морально здорової особистості, забезпечення необхідних умов для повної реалізації можливостей розвитку дитини, повноцінного психічного та духовного її становлення, формування навичок здорового способу життя;

- створення атмосфери емоційної захищеності, тепла, любові, взаєморозуміння, чуйності, доброзичливості, належних умов для розвитку почуттів;

- засвоєння базових моральних цінностей та ідеалів, культурних традицій, етичних норм взаємин між близькими людьми і в суспільному оточенні, виховання культури поведінки, здатності піклуватися про молодших і немічних;

- забезпечення духовної єдності поколінь, збереження родинних традицій, сімейних реліквій, вивчення родоводу, рідної мови, звичаїв, обрядів, виховання в них національної свідомості, самосвідомості;

- виховання поваги до законів, прав і свобод людини, розвиток громадянської і соціальної відповідальності;

- залучення дітей до світу знань, виховання поваги до науки, школи і вчителя, розвиток прагнення до освіти і творчого самовдосконалення;

- включення в спільну побутову та господарську діяльність, розвиток рис творчої, працелюбної особистості, формування почуття власності та навичок господарювання;

- формування естетичних смаків і почуттів, уміння розрізняти прекрасне і потворне в мистецтві і житті, забезпечення умов для практичної творчої діяльності дітей;

- статеве виховання дітей, розвиток моральної чистоти, поваги до жінки, почуття дружби, кохання, підготовка до подружнього життя, прищеплення навичок виховання дітей у сім’ї;

- розвиток внутрішньої свободи, здатності до об’єктивної самооцінки і саморегуляції поведінки, почуття власної гідності, поваги до себе, відповідальності за свої вчинки, здатності до морального самовдосконалення.

Формуючи у дитини сумлінність, совісність, батьки мають не тільки контролювати виконання нею своїх обов’язків, доручень, а й допомагати віднаходити найраціональніші засоби дій у кожному конкретному випадку.

Великий педагог К.Д. Ушинський писав, що слід зробити неможливим таке проводження часу, коли людина залишається без роботи в руках, без думок в голові, оскільки саме в цей час псується голова, серце, моральність.

Потреба у здоровому способі життя, розвинений інтелект і широкий всебічний розвиток, інтелігентність у спілкуванні, естетичне сприйняття світу - ось кінцевий результат спільної виховної діяльності сім’ї і школи. Принципи і підходи, які повинні працювати на очікуваний результат, реалізуються в школі, але необхідно, щоб все в житті учня (виховуюче і розвиваюче) будувалося на одній основі та в стінах навчального закладу і дому.

Характерною для рідні є циклічність. Так, в науці більш-менш чітко сформульовані такі три можливі платформи зв'язку між батьками та дітьми:

- дорослі не здатні до змін - схемою є життя батьків для своїх дітей;

- середовище визначає процеси формування людини, особа прислуховується до порад досвідченіших, старших;

- батьки вчаться у дітей, таким чином зберігається зв'язок поколінь, бажання зберегти себе без змін.

Риси, що розкривають спільність діяльності конкретної родини, на прикладі великої української актриси Марії Костянтинівни Заньковецької, дали поштовх відбутися цій важливій постаті не лише в родинному колі, а й у всесвітовому масштабі. Так, батько Марії, обдарований від природи, мав гарний баритон, добре грав на скрипці, гітарі, фортепіано, організував хор кріпаків. Пристрасть до музичного мистецтва передав доньці. Вони часто влаштовували для гостей сімейні концерти. І це зумовило те, що як актриса Заньковецька повноцінно реалізувалася саме у співочих ролях на початку свого творчого злету - у водевілях і комедіях. І заслуживши світове визнання, Марія Заньковецька ніколи не забувала рідної землі, багато зробивши для становлення і розвитку театрального мистецтва Чернігівщини. У 1883 році вона тріумфально виступила у складі трупи М. Кропивницького на гастролях у Чернігові.

Натомість інший приклад, як самостійно, без родинної "професійної" допомоги можна виховати себе, як особистість. Мова йде про Романа Черкашина - педагога, одного із наймолодших учнів режисера Леся Курбаса (який, до речі, народився у родині акторів галицького театру Степана та Ванди Курбасів (поза сценою - Яновичі)). Хоча родина Черкашиних була освіченою та інтелігентною, однак до театру відношення не мала. Театром Роман захопився в драмгуртку містечка Красилів. В цьому випадку навколо Черкашина сформувалося альтернативне родинному середовище, яке виступило стимулятором його справи життя. Проте, гортаючи далі сторінки сім'ї Черкашиних, бачимо, що дочка Романа, знаний музикознавець Марина Романівна Черкашина-Губаренко, продовжила справу батька.

^ Обираємо професію за правилами

В дитинстві головною метою є навчитися вибирати з коробки цукерки з найсмачнішою начинкою. Це зовсім не складно. Просто, потрібно уважно придивитися. І спробувати якомога більше цукерок з тієї ж коробки. Так само і з вибором професії: чим більше спробуєш, тим легше обрати.

^ Як ми обираємо свою майбутню професію?

Так само, як і шкарпетки або теплий шарф для поїздки в гори. А це в корені не правильно. У принципі, професію можна змінити, як і шарф, який не до вподоби. Але це досить складний процес.

Вважається, що кожна людина має здібності до певної діяльності. Тому було б логічно припустити, що саме вони й визначають вибір майбутньої професії. Але не все так просто. Гадаю, що не буде зайвим сказати, що, ніхто з тих, хто живе не знає повною мірою всіх своїх здібностей.

Не всі вміють застосувати навіть ті здібності, які мають і знають.

Не слід забувати, що досить часто при виборі життєвого шляху здібності враховуються в останню чергу, а вирішальний вплив мають інші чинники, наприклад, думка батьків, іноді друзів і подруг.

^ Позиція старших членів сім'ї, які вважають, що несуть пряму відповідальність за Ваше благополуччя і тому прагнуть нав'язати свою думку. До речі це не так вже й погано, коли хто-небудь за Вас переживає і хоче допомогти, але все таки це Ваше майбутнє. Залиште за собою остаточний вибір. І навіть право на помилку!

^ Позиція друзів і подруг. Дружні відносини в юнацькому віці часто досить міцні і можуть серйозно впливати на вибір професії. Але постарайтеся ухвалити незалежне рішення, знову-таки це Ваше майбутнє. Для цього слід дотримуватися правила - ухвалене рішення повинне відповідати Вашим інтересам, і нічиїм більше!

^ Позиція вчителів, шкільних педагогів. Спостерігаючи за поведінкою, навчальною діяльністю і діяльністю за межами навчальної установи, досвідчений педагог може знати багато такого, що приховане від непрофесійних очей. Тому, якщо у Вас виникли проблеми з вибором професії, запитайте у вчителя. Природно, у того, якому Ви довіряєте. І знову-таки, стежте, щоб остаточне рішення відповідало Вашим інтересам.

^ Особисті плани і уявлення про майбутню роботу. У тому числі і уявлення про передбачуваний рівень доходів. Щоб ці уявлення не були занадто відірваними від реальності, потрібно постаратися дізнатися якомога більше про свою майбутню професію. Не соромтеся запитати, знайомтеся з людьми, дізнайтеся про все досконально. Краще витратити небагато часу сьогодні, ніж плакати після закінчення вузу.

Здібності. Визначайте їх не тільки за успіхами в навчанні, але й за досягненнями в різноманітних видах діяльності. Не забувайте також і про можливість звернутися по допомогу до психолога, пройти тестування, скористатися порадою досвідченого педагога.

^ Рівень вимог на суспільне визнання. Як би складно це не звучало, суть приблизно така: кожна людина прагне визнання, воно винятково важливе для особистості. І тим паче не кожен стане знаменитим співаком, видатним політиком або лауреатом Нобелівської премії. Плануючи свій трудовий шлях, замисліться над реалістичністю вимог. Адже розчарування дорого коштує.

Інформованість. Подумайте про те, щоб одержана про професію інформація не виявилися спотвореною, неповною, односторонньою. Якщо професія Вам сподобалася тому, що в кіно це виглядає класно, дізнайтеся, які справи насправді. Як? Можна влаштуватися учнем або асистентом до професіонала. Нехай спочатку Вам дістанеться лише нецікава робота: купувати для нього каву, виносити сміття або ввічливо усміхатися клієнтам, нічого. Тільки так Ви за короткий строк дізнаєтесь, що відбувається насправді.

Прочитавши уважно цей список, Ви зрозумієте, що здібності і таланти людини під час вибору майбутньої роботи враховуються в останню чергу. Чи правильно це? Відповідь очевидна що, ні! Постарайтеся звернути увагу на важливий компонент вибору, який допоможе досягти успіху в житті, це власні таланти і здібності.

Найбільш правильним під час вибору професії є використання наукового підходу. Для чогось же цю психологію вигадали? Один з найсучасніших і модних напрямів психології - нейролінгвістичне програмування (НЛП), яке у тому числі використовується і для вибору професії.

^ Як зробити вибір?

Складіть список професій, які найбільше Вам підходять, тобто ті, які:

подобаються;

здаються цікавими і перспективними;

підходять для реалізації життєвих планів;

в яких Ви могли б проявити себе завдяки своїм здібностям;

є актуальними на ринку.

В даному випадку можна скористатися формулою "Хочу - Можу - Потрібно". Для цього потрібно скласти три списки професій:

ті, які здаються привабливими, подобаються;

відповідають Вашим здібностям, талантам і можливостям;

на які існує попит.

Якщо у всіх трьох списках опиняться однакові професії, вибір зроблений!

Оцініть так звану конфліктну зону. Чи не суперечить обрана професія в з Вашими переконаннями, життєвими цінностями, наскільки реальні можливості працевлаштування за спеціальністю, який рівень професійної підготовки необхідний, чи задовольняють Вас зміст, характер і умови праці.

До речі, не всі знають, що кожна професія має певні показання і протипоказання за станом здоров'я. Адже не враховувати таку важливу складову процесу вибору було б безрозсудно. Тому не забудьте відвідати лікаря і між іншим дізнатися у нього, наскільки ваше Здоров'я відповідає обраній професії.

Як доказ того, що здоров'я людини може вплинути на її трудову діяльність, наведу всього один приклад як позитивного, так і негативного впливу стану здоров'я на вибір професії.

Зір, наприклад, вводить певні обмеження для можливого вибору професій: дальтонік ніколи не одержитьь права на управління автомобілем, а значить, така людина не зможе стати шофером. Більшість лікарських професій вимагає хорошого зору і здатності тонко розрізняти кольори.

Але! Навіть повна відсутність зору не перешкодить працювати масажистом, люди без зору серед масажистів цінуються якнайбільше, оскільки, втративши одне відчуття, людина має здатність "бачити" руками і руки у неї стають воістину цілющими.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Книга в житті людини 44 iconТема: р І зноман І тн І сть голонас І нних рослин, значення у природі та в житті людини. Мета
Мета: Ознайомити учнів з особливостями будови та процесів життєдіяльності голонасінних рослин на прикладі класу хвойних їхньою роллю...
Книга в житті людини 44 iconТема: Усвідомлений вибір професії запорука життєвого успіху
Приймати рішення І відповідати за наслідки – ознака дорослої людини. Звичайно, ви вмієте це робити, але у питаннях вибору майбутньої...
Книга в житті людини 44 iconТема : Різноманітність павукоподібних та їх значення в екосистемах....
Мета: Ознайомити учнів із різними видами павукоподібних, визначити особливості будови та процеси життєдіяльності різних рядів павукоподібних;...
Книга в житті людини 44 iconТема: Відділ Папоротеподібні, їхня різноманітність І значення в природі та житті людини
Мета. Сформувати в учнів знання про особливості будови папоротеподібних І процесів життєдіяльності, їхню роль у природі пі житті...
Книга в житті людини 44 iconДата к-ть год. Зміст програмового матеріалу
Книжка в житті людини. Письменник – особливо обдарована людина, його праця над художнім твором. Книги в Київській Русі. Сучасний...
Книга в житті людини 44 iconУрок 7 кл. Тема: “Різноманітність земноводних. Значення земноводних...
Тема: Різноманітність земноводних. Значення земноводних у природі та житті людини. Охорона земноводних
Книга в житті людини 44 iconМоральний ідеал та його місце в житті людини
Мета: сприяти вихованню в учнів доброти, чесності, порядності, гуманного ставлення до оточуючих; закріпити уявлення учнів про моральні...
Книга в житті людини 44 iconУроку : поглибити, збагатити, систематизувати знання учнів про вітаміни...
Цілі уроку: поглибити, збагатити, систематизувати знання учнів про вітаміни та їх значення в житті людини; виховувати любов до знань,...
Книга в житті людини 44 iconУрок тема. Значення вищих спорових рослин у природі та в житті людини
Мета: розглянути значення вищих спорових рослин у житті людини та в природі; розвивати вміння учнів працювати з додатковими джерелами...
Книга в житті людини 44 iconТема: Значення голонасінних у природі та в житті людини
Освітня. Продовжити формувати знання учнів про голонасінні рослини; розкрити роль цих рослин у природі та господарській діяльності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка