Адаптація учнів 5-х класів до навчання у основній школі
Скачати 53.73 Kb.
НазваАдаптація учнів 5-х класів до навчання у основній школі
Дата конвертації02.04.2013
Розмір53.73 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Психологія > Документы

Адаптація учнів 5-х класів

до навчання у основній школі
Вступ дитини до п'ятого класу, перехід від молодшої до середньої школи – відповідальний і достатньо важкий період у житті кожного школяра.

Це обумовлено зміною навчальної та соціальної ситуації, що висуває перед

учнем якісно нові завдання порівняно з початковою школою. Тому забезпечення успішної адаптації дитини до системи навчання у середній освітній ланці сприяє перспективності подальшого її особистісного розвитку.

Серед чинників, що впливають на успішність переходу до основної школи, велике значення має зміна форм організації та умов навчання, а саме:

 • проведення уроків різними вчителями, які відрізняються індивідуальними особливостями поведінки і діяльності, рівнем вимог, оцінювання (найчастіше неузгодженими);

 • невміння (чи небажання) вчителів-предметників враховувати вікові та індивідуальні особливості дітей;

 • кабінетна система навчання, що, з одного боку, висуває підвищені вимоги до дисципліни і організованості дитини, а з другого – зменшує час на відпочинок, а значить посилює втомлюваність і знижує працездатність п'ятикласників;

 • збільшення навчального навантаження (поява нових навчальних дисциплін, зменшення ролі наочності, перехід до нового, теоретичного, рівня викладання матеріалу, збільшення як кількості, так і інтенсивності та інформативності уроків);

 • можлива зміна класу чи школи у зв'язку зі спеціалізацією навчального

закладу, що означає зміну усталених стосунків з однокласниками та

вчителями;

 • зміна режиму дня.

Необхідність швидко пристосуватися до нових вимог, виправдати очікування вчителів та батьків щодо навчальної успішності при різкій зміні

умов навчання – вже є стресогенним фактором і викликає ризик виникнення

дезадаптації. До того ж перехід у середню освітню ланку співпадає у часі з

початком вікової кризи – переходом до підліткового віку з його фізіологічними та психологічними особливостями.

Вікові психологічні особливості 10-річних школярів визначаються домінуванням емоційної сфери у функціонуванні психіки і особистісними новоутвореннями. Під час навчання у початковій школі у дітей відбувається розвиток пізнавальних потреб, мотивації навчання, навичок навчання, формування навчальної діяльності.

У особистісній сфері РОЗВИВАЮТЬСЯ індивідуальні особливості і здібності, навички самоконтролю, самоорганізації та саморегуляції, розвиток

адекватної самооцінки.

Наприкінці початкової школи у дітей повинні бути сформовані такі центральні вікові новоутворення, як довільність, рефлексія, внутрішній план дій, розвиток пізнавального ставлення до дійсності.

Разом з тим передумовою успішної адаптації є не тільки процеси пристосування, а й досягнення, спрямовані на те, щоб ефективно функціонувати на певному етапі, розвиток здатності до подальшого конструктивного психологічного, соціального і особистісного розвитку. Тобто у психологічному статусі випускника початкової школи мають бути

закладені основні риси статусу п'ятикласника, такі новоутворення, як:

   • довільність, усвідомленість та інтелектуалізація всіх психічних процесів, їх внутрішнє опосередкування;

   • почуття дорослості;

   • рефлексія;

   • розвиток самосвідомості (Я-концепції, самооцінки), орієнтація на однолітків.

Таким чином, під готовністю переходу від початкової до середньої школи розуміють сформованість основних компонентів навчальної діяльності, успішне засвоєння програмного матеріалу, сформованість новоутворень молодшого шкільного віку, наявність особистісних утворень

молодшого підлітка у дитини-четвертокласника, якісно новий тип взаємовідносин з дорослими та однолітками.

^ Процес проходження адаптації має кілька етапів. Психологічні та психофізіологічні дослідження свідчать, що на початку навчання у 5 класі всі системи організму школяра можуть бурхливо реагувати у відповідь на комплекс нових впливів і змінених умов, у цей час можливе загострення хронічних соматичних хвороб, прояви функціональних відхилень. Часто відзначають зростання тривожності, емоційної нестійкості, невпевненості у собі, поведінкові розлади – дратівливість, агресивність, надмірна розкутість,

неорганізованість, «протестна» поведінка. На наступних етапах адаптаційного процесу, як правило, наступає спочатку нестійке, а потім відносно стійке пристосування до нових умов і вимог, пошук і визначення найоптимальніших варіантів реагування на навантаження, зменшення напруги всіх систем.
Ознаками успішної адаптації психологи вважають:

- задоволеність дитини процесом навчання;

- легкість і успішність засвоєння програмного матеріалу;

- достатня самостійність дитини при виконанні навчальних завдань, звернення за допомогою до дорослого лише після спроб виконати завдання самостійно;

- задоволеність дитини міжособистісними відносинами з дорослими і однокласниками.

Отже, успішність переходу від молодшої до середньої освітньої ланки забезпечується врахуванням наступності та спадкоємності між ними, цілеспрямованим формуванням у дітей психологічних механізмів, що дозволять адекватно прийняти нову ситуацію діяльності та спілкування. Це

сприятиме підвищенню загального потенціалу психічного розвитку дитини, її

повноцінному особистісному становленню, забезпечить подальшу успішність

навчання і життєдіяльності загалом.
^ Рекомендації класним керівникам 5-х класів:

1. Спрямовувати свої зусилля на формування позитивного ставлення кожного учня до себе, своїх можливостей засвоєння учнями норм взаємин із однокласниками і педагогами.

2. Створювати для учнів ситуації вибору й відповідальності.

3. Співпрацювати з шкільними психологами з метою вирішення питань формування класного колективу та виявлення особливостей психічного стану школярів.

4. Застосовувати різні види, форми та стратегії для залучення до співпраці батьків: анкетування, індивідуальні консультації, відкриті уроки, тематичні лекторії, родинний клуб та інше. Обговорювати взаємні очікування для вироблення однакових поглядів на процес розвитку, виховання та навчання учнів.
^ Рекомендації шкільним психологам:

1. Проводити психолого-педагогічне обстеження учнів 4-х класів з метою визначення адаптаційного потенціалу учнів, попередження шкільної дезадаптації.

2. Проводити аналіз функціонування системи психологічного супроводу з метою визначення причин її неефективності.

3. Сприяти формуванню в учнів позитивної «Я-концепції», уміння оцінювати себе, усвідомлювати власні можливості.
^ Рекомендації вчителям початкової школи:

1. Зосереджувати свої зусилля на формуванні у школярів адекватних форм поведінки в нових ситуаціях, а також вмінь і навичок, необхідних для успішної адаптації, а саме: установлювати міжособистісні стосунки, адекватно оцінювати свої можливості, самостійно розв'язувати конфлікти мирним шляхом, самоконтролю і самооцінки.

2. Підтримувати методичну співпрацю з учителями середніх класів основної школи.
Рекомендації вчителям основної школи:

1. Підтримувати зв'язки з учителями початкових класів та вчителями-предметниками з метою взаємодопомоги в роботі.

2. Узгодити наступність у вимогах початкової та основної школи; виробити разом з колегами єдині уніфіковані вимоги до учнів.

Підготувала методист РМК Супрун І.В.

за матеріалами мережі Інтернет та професійних видань

Схожі:

Адаптація учнів 5-х класів до навчання у основній школі iconАдаптація п’ятикласників до навчання у середній школі
У процесі навчання у школі дитина проходить через ті чи інші кризові етапи, кожний із яких має свою специфіку, свої проблеми, що...
Адаптація учнів 5-х класів до навчання у основній школі iconПроблема застосування сучасних ігор для навчання фізики в основній школі
У статті розглянута проблема застосування сучасних ігор для навчання фізики в основній школі на прикладі використан­ня пазлів. Ключові...
Адаптація учнів 5-х класів до навчання у основній школі iconЗбірники завдань дпа-2013 у основній школі (9 клас)
Електронні версії збірників завдань державної підсумкової атестації учнів 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів у 2012/2013...
Адаптація учнів 5-х класів до навчання у основній школі iconРівень Кількість учнів
Практичними психологами шкіл з вересня по листопад були проведені діагностичні дослідження щодо адаптації учнів 1–х, 5–х, 10–х класів...
Адаптація учнів 5-х класів до навчання у основній школі iconПрограма з хімії для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програмою передбачено вивчення хімії металічних І неметалічних елементів І їхніх сполук (10-й клас) І основних класів органічних...
Адаптація учнів 5-х класів до навчання у основній школі iconАдаптація дітей 6-7 років до навчальної діяльності
Початок навчання у школі — один з найбільш складних І відповідальних моментів у житті дітей
Адаптація учнів 5-х класів до навчання у основній школі iconІнструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін...
...
Адаптація учнів 5-х класів до навчання у основній школі iconІнструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін...
«Людина І світ», який з 2011/12 навчального року став обов’язковим для учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, що передбачає...
Адаптація учнів 5-х класів до навчання у основній школі iconДержавний стандарт освіти; профільне навчання (іноземна філологія). Мова навчання українська
Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, гімназія» знаходиться в комунальній власності міста. Відповідно...
Адаптація учнів 5-х класів до навчання у основній школі iconПрограма з хімії для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програмою передбачено вивчення хімії металічних І неметалічних елементів та їхніх сполук (10-й клас), основних класів органічних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка