Методичні рекомендації щодо проведення І-ІІІ етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади
Скачати 49.75 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо проведення І-ІІІ етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади
Дата конвертації03.04.2013
Розмір49.75 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Психологія > Методичні рекомендації

Методичні рекомендації щодо проведення

І-ІІІ етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади

з педагогіки і психології у 2011-2012 н.р.Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 15.08.2011 р. N976 передбачено проведення Всеукраїнської предметної олімпіади з педагогіки і психології. У 2011-2012 н. р. олімпіада з педагогіки і психології буде проведена для учнів 11 класів ЗНЗ. Її організація має певні особливості, оскільки педагогіка як навчальний предмет не входить до інваріантної частини навчального плану, а викладання психології здійснюється лише в окремих школах.

Відповідальність за організацію, проведення та підведення підсумків І етапу олімпіади покладається на оргкомітети і журі загальноосвітніх навчальних закладів, склад яких затверджується наказом директора навчального закладу. До складу журі необхідно включити працівників психологічної служби з відповідною фаховою освітою, вчителів біології, основ здоров’я, а також вчителів української мови та літератури.

З метою якісної підготовки учнів до олімпіади з педагогіки та психології адміністраціям школи необхідно ввести до варіативної складової викладання предмета «Психологія» за програмою, рекомендованою Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (автор-укладач – С.Д. Максименко, дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор, директор Інституту психології ім. Г.С. Костюка Національної АПН України), що розміщена на сайті МОНМСУ. Підготовку учнів до олімпіади необхідно здійснювати також і під час викладання спецкурсів та факультативів психологічного спрямування, які вже введені в загальноосвітніх школах і рекомендовані МОНУ(«Життєво компетентна особистість»» – укладач Баранова Н.П., «Основи психології» – автор Л.П Пономаренко, Л.В. Білоусова). Оскільки програми з психології не передбачають вивчення основ педагогіки, рекомендовану тематику з педагогіки необхідно інтегрувати в робочому календарно-тематичному плануванні. Адміністрації школи необхідно забезпечити працівників психологічної служби необхідною для роботи з учнями методичною та навчальною літературою.

Окрім викладання психології, в рамках навчально-виховного процесу, працівникам психологічної служби рекомендується організувати для обдарованих і зацікавлених у цьому напрямку учнів цикл спеціальних групових та індивідуальних занять чи консультацій, на яких, відповідно до типу особистості дитини (аудіал, візуал, кінестетик), запропонувати схему індивідуальної підготовки та модель швидкого засвоєння нових знань.

Важливою і беззаперечною у підготовці учнів до олімпіади є роль учителів біології та основ здоров’я, оскільки частина завдань з психології дібрані за змістом тем навчальних програм шкільних предметів, у яких вивчаються психологічні поняття, зокрема:

– «Біологія» (О.В. Данилова, П.Г. Балан, А.С. Вихренко та ін. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія. 7-11 класи. – К.; Ірпінь, 2005. – 85 с.): теми 10 розділу «Біологічні основи поведінки людини» – «Формування поведінки і психіки людини», «Мислення і свідомість» (9 клас);

– «Основи здоров'я» (Т.Є. Бойченко, В.М. Заплатницький, В.В. Дивак. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи здоров'я. 5-9 класи. – К. : ВТФ «Перун», 2005. – 41 с.): теми 4 розділу програми «Психічна і духовна складові здоров'я» – «Психологічне благополуччя підлітків», «Конфлікти і здоров'я» (7 клас); «Самопізнання і самовиховання особистості» (9 клас).

Завдання з педагогіки за своїм змістом характеризуються загальним спрямуванням і стосуються загальної психолого-педагогічної обізнаності та ерудованості учнів.

У зв’язку з цим адміністрації школи необхідно визначити години консультацій вчителям вищезазначених предметів протягом вересня-жовтня 2011 р. для учнів, які бажають взяти участь в олімпіаді з педагогіки та психології, для того, щоб повторити навчальний матеріал за попередні роки.

Основу елементів бази знань психолого-педагогічних дисциплін мають складати категорії та поняття, що розкривають психологічну сутність людини, особливості психічних явищ, закономірності розвитку психічних властивостей та основи педагогічного впливу.

Основними завданнями діяльності працівників психологічної служби на підготовчому етапі вважаємо:

  • дати учням базові знання з педагогіки та психології – володіння основними термінами та поняттями з педагогіки та психології на рівні відтворення, тлумачення та використання їх у повсякденному житті;

  • сформувати прагнення до самоаналізу й самоусвідомлення, розвинути здатність розуміти почуття і мотиви поведінки навколишніх;

  • набути навичок та сформувати вміння застосувати набуті знання з педагогіки та психології для ефективного вирішення психолого-педагогічних та життєвих ситуацій;

  • сформувати уміння самостійно та конструктивно мислити, генерувати нові ідеї.

На підготовчому етапі необхідно ознайомити учнів з усіма типами олімпіад них завдань (тести, психолого-педагогічний аналіз ситуацій із шкільного або реального життя, твір-роздум) та з критеріями їх оцінювання. Орієнтовні завдання для учнів запропоновано у посібнику, підготовленому колективом кафедри педагогіки, психології та теорії управління освітою Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області «Збірник завдань з педагогіки та психології для підготовки до І-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад». Структура олімпіадних завдань з педагогіки та психології розроблена відповідно до минулорічних завдань ІV етапу, і буде витримана на І, ІІ, ІІІ етапах у 2011-2012 н.р.:

  • тести психолого-педагогічної спрямованості із закритими відповідями;

  • ситуативні тестові завдання психолого-педагогічної тематики на загальну ерудицію із закритими відповідями;

  • аналіз, оцінка та обґрунтування проблемної психолого-педагогічної ситуації з відкритою відповіддю;

  • твір-роздум про … (наприклад, про професію вчителя) або творче завдання типу: доведіть чи спростуйте слова… Свої міркування оформіть як зв'язне висловлювання (сформулюйте тезу, наведіть 2-3 переконливі докази, приклади з художньої літератури, історії чи життя; висловлювання завершіть висновком).

Для правильного оцінювання виконання завдань до тестів закритого типу додається ключ; до ситуативних завдань пропонуються рекомендовані критерії оцінювання, наприклад: правильна коротка відповідь на тести із закритими відповідями – 1 бал, за ситуативні тестові завдання психолого-педагогічної тематики – 2 бали за кожну правильну пропозицію.

Аналіз проблемної психолого-педагогічної ситуації і твір-роздум на запропоновану тему оцінюється за критеріями оцінювання зв'язного висловлювання (за чинною програмою з української мови). Доводячи чи спростовуючи думку, учень має право на особистісне (суб'єктивне) бачення цього питання. Тому до перевірки першого завдання варто залучити вчителів української мови і літератури.

Не зайвим, на наш погляд, буде залучення у підготовці до олімпіади батьківської громади. Батькам одинадцятикласників необхідно надати всю необхідну про олімпіаду інформацію у доступній формі, пояснити зміст завдань, процедуру і переваги участі в олімпіаді, ознайомити з рекомендаціями щодо підготовки та підтримки учнів вдома та під час проведення олімпіади. З батьками учнів, що братимуть участь в олімпіаді, рекомендується провести лекторій, обговоривши питання важливості необхідної емоційної підтримки, а також дотримання режиму сну, роботи та відпочинку, харчування.

В цілому ж процес підготовки та проведення олімпіади з педагогіки та психології рекомендується узгоджувати з методистом РМК (ММК), який відповідає за психологічну службу.

До участі в олімпіаді з педагогіки та психології рекомендуємо, окрім учнів 11 класу, залучити всіх бажаючих старшокласників.


Схожі:

Методичні рекомендації щодо проведення І-ІІІ етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади iconМетодичні рекомендації щодо проведення Всеукраїнської учнівської...
Надсилаємо для практичного використання методичні рекомендації щодо проведення ІІІ та IV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади...
Методичні рекомендації щодо проведення І-ІІІ етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади iconМетодичні рекомендації щодо проведення І-ІІІ етапів Всеукраїнської...
Всеукраїнської предметної олімпіади з педагогіки І психології: І етапу – у жовтні, ІІ етапу – в листопаді-грудні 2011 року, ІІІ етапу...
Методичні рекомендації щодо проведення І-ІІІ етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади iconМетодичні рекомендації щодо проведення IІ етапу Всеукраїнської учнівської...
Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти надсилає для практичного використання методичні рекомендації...
Методичні рекомендації щодо проведення І-ІІІ етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади iconМетодичні рекомендації щодо підготовки учнівських команд до участі...
Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського надсилає методичні рекомендації щодо...
Методичні рекомендації щодо проведення І-ІІІ етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади iconМетодичні рекомендації щодо підготовки та проведення ІІ етапу Всеукраїнської...
М. В. Остроградського надсилає методичні рекомендації щодо підготовки та проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади...
Методичні рекомендації щодо проведення І-ІІІ етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади iconМетодичні рекомендації щодо проведення Всеукраїнської учнівської...

Методичні рекомендації щодо проведення І-ІІІ етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади iconМетодичні рекомендації щодо проведення Всеукраїнської учнівської...

Методичні рекомендації щодо проведення І-ІІІ етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади iconМетодичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської...

Методичні рекомендації щодо проведення І-ІІІ етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади iconМетодичні рекомендації щодо підготовки учнівських команд до участі...

Методичні рекомендації щодо проведення І-ІІІ етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади iconМетодичні рекомендації щодо проведення IV етапу І всеукраїнської...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка