Міністерство освіти І науки україни
Скачати 226.44 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни
Дата конвертації07.04.2013
Розмір226.44 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Психологія > Документы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
№ 1/9-352 від 27.08.2000 р.

Міністру освіти Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 14.08.2000 р. № 385 та на численні запити з місць щодо планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти України з метою удосконалення роботи республіканського (АР Крим), обласних, районних (міських) центрів (методистів) практичної психології та соціальної роботи, практичних психологів (соціальних педагогів) дошкільних, усіх типів загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти Міністерство освіти і науки України рекомендує:

 1. Планування діяльності здійснювати за річним та щомісячним планом

роботи (додатки 1-2). Річний план роботи психологічної служби є окремим розділом річного плану роботи навчального закладу або місцевого органу управління освітою.

При складанні річних планів роботи необхідно враховувати:

 • участь у реалізації державних (регіональних, місцевих) програм, наказів та рішень колегій Міністерства освіти і науки України;

 • пріоритетний напрямок діяльності навчального закладу та запити педагогічного колективу;

 • специфіку роботи з учнями (дітьми) на кожному віковому етапі їх розвитку;

 • спеціалізацію і рівень кваліфікації практичного психолога (соціального педагога) навчального закладу.

 1. Ввести таку статистичну звітність про роботу працівників психологічної служби (додаток 3):

 • для практичних психологів (соціальних педагогів) навчальних закладів – за чверть;

 • для районних (міських) центрів (методистів) – за півріччя;

 • для обласних центрів практичної психології та соціальної роботи - за навчальний рік.

Звітність здійснюється за нормативами часу на основні види роботи

практичного психолога та соціального педагога (додаток 4).

Регіональні центри (методисти) практичної психології та соціальної роботи за результатами роботи за навчальний рік, крім звіту, подають інформацію про психологічну службу та діяльність центрів або методистів (додатки 5-8).

 1. Практичним психологам (соціальним педагогам) навчальних закладів вести таку документацію:

 • індивідуальні картки психолога педагогічного діагностування (додаток 9);

 • протоколи індивідуальних консультацій (додаток 10);

 • журнали проведення корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи (додаток 12);

 • журнали психологічного аналізу уроків (додаток 13);

 • журнали щоденного обліку роботи (додаток 14);

Крім того, необхідно мати тижневий графік роботи (додаток 11).


Заступник Міністра В.О. Огнев’юк

Додаток 1 до листа Міністерства

освіти і науки України від 27.08.2000 р. № 1/9-352


ЗАТВЕРДЖЕНО

(ПОГОДЖЕНО)

Директор______________________

(назва навчального закладу)

______________________________

__________ ______________

(підпис) (прізвище, і., п/б)
ПОГОДЖЕНО

(ЗАТВАЕРДЖЕНО)

Директор районного (міського) центру

практичної психології (методист)
__________ _________________

(підпис) (прізвище, і., п/б)ПЛАН

роботи практичного психолога (соціального педагога)

______________________________________________________________

(назва навчального закладу)

______________________________________________________________

(прізвище, ім’я. по-батькові)

на 200___-200___ навчальний рікз/п

Зміст роботи з учнями (дітьми), педпрацівниками, батьками, адміністрацією навчального закладу

Термін проведення

^ Де і з ким проводиться

1. Психодіагностична робота2. Консультаційна робота3. Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота4. Психологічна просвіта5. Навчальна діяльність6. Організаційно-методична робота7. Зв’язки з громадськістюПримітка: річний план роботи затверджується керівником навчального закладу освіти, у штат якого включена ставка практичного психолога (соціального педагога)

^ Додаток 2 до листа Міністерства

освіти і науки України в
ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор______________________

(назва навчального закладу)

______________________________

__________ ______________

(підпис) (прізвище, і., п/б)
ід 27.08.2000 р. № 1/9-352ПЛАН

роботи практичного психолога (соціального педагога)

______________________________________________________________

(назва навчального закладу)

______________________________________________________________

(прізвище, ім’я. по-батькові)

за _________________місяць 200___ року
з/п

Зміст роботи з учнями (дітьми), педпрацівниками, батьками, адміністрацією навчального закладу

Термін проведення

^ Де і з ким проводиться

Норми часу

1. Психодіагностична робота
2. Консультаційна робота
3. Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота
4. Психологічна просвіта
5. Навчальна діяльність
6. Організаційно-методична робота
7. Зв’язки з громадськістю
Примітка: а) проставляються нормативи часу на вид робіт, що виконуються практичними психологами (соціальними педагогами) навчальних закладів освіти, затверджені наказом Міністерства України від 07.12.1996 року № 339, із розрахунку 8-годинного робочого дня; б) один примірник щомісяця подається в районний (міський) центр практичної психології і соціальної роботи або методисту.

Додаток 3 до листа Міністерства

освіти і науки України від 27.08.2000 р. № 1/9-352


ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор______________________

(назва навчального закладу)

______________________________

__________ ______________

(підпис) (прізвище, і., п/б)


^ СТАТИСТИЧНИЙ ЗВІТ

про роботу практичного психолога (соціального педагога)

______________________________________________________________

(назва навчального закладу)

______________________________________________________________

(прізвище, ім’я. по-батькові)

за _____ чверть 200___-200___ навчального рокуз/п

Основні види роботи

Кількість чоловік

Кількість класів (груп)

1

Індивідуальна психодіагностика:

а) учнів (дітей) всього:

у т.ч. – дошкільного віку;

 • початкових класів;

 • середніх класів;

 • старших класів.

б) педпрацівників.

в) батьків.2

Групова психодіагностика, соціально психологічні дослідження серед:

а) класів (груп) всього:

у т.ч. – дошкільного віку;

 • початкових класів;

 • середніх класів;

 • старших класів.

б) педпрацівників.

в) батьків.3

Індивідуальне консультування:

а) учнів (дітей) всього:

у т.ч. – дошкільного віку;

 • початкових класів;

 • середніх класів;

 • старших класів.

б) педпрацівників.

в) батьків.4

Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота з учнями (дітьми):

а) індивідуальна (всього):

у т.ч. – дошкільного віку;

 • початкових класів;

 • середніх класів;

 • старших класів.

б) групова (всього):

у т.ч. – дошкільного віку;

 • початкових класів;

 • середніх класів;

 • старших класів.5

Проведення ділових ігор, тренінгів для:

а) педпрацівників;

б) батьків.6

Психологічна просвіта, виступи перед:

а) учнями (дітьми);

б) педпрацівниками;

в) батьками.7

Навчальна діяльність (кількість класів, груп):

 • курси за вибором;

 • факультативні заняття;

 • гурткова робота.8

Зв’язки з громадськістю, відвідування (кількість заходів):

 • учнів (дітей) вдома;

 • батьків за місцем роботи;

 • органів виконавчої влади та громадського самоврядування.
Примітка.

Статистичний звіт про роботу:

а) практичним психологам (соціальним педагогам) навчального закладу освіти за чверть подається в районний (міський) центр практичної психології та соціальної роботи або методисту;

б) директором районного (міського) центру (методисту) за півріччя подається в ОЦППСР;

в) директором обласного центру за навчальний рік подається в Український НМЦ практичної психології та соціальної роботи.

^ Додаток 4 до листа Міністерства

освіти і науки України від 27.08.2000 р. № 1/9-352
Нормативи часу на основні види роботи

практичного психолога (соціального педагога)
позиції

Найменування видів робіт

Одиниця виміру обсягу роботи

Нормативи часу (год.)

Організаційно-методична робота

1

Складання плану роботи:

на місяць

на рік

План

--“--

--“--


2,5

6,0

2

Складання звіту про виконану роботу:

за місяць (чверть)

за півріччя (рік)

Звіт

--“--

--“--


4,0

8,0

3

Підготовка до проведення тренінгів, ділових ігор, тощо з учнями (дітьми), батьками, педпрацівниками

Один захід

7,0

4

Підготовка до педагогічних консиліумів

Один захід

5,0

5

Підготовка до виступів на батьківських зборах, педагогічних нарадах, семінарах для педагогів

Один захід

3,0

6

Підготовка до проведення виховних годин з учнями (дітьми), навчальних занять (курси за вибором, факультативи, гуртки)

Один захід

3,0

7

Робота в бібліотеці, самопідготовка

Місяць

8,0

8

Консультації у навчально-методичних та наукових центрах (закладах)

Один захід

5,0

9

Участь у навчально-методичних семінарах (нарадах) психологів (соціальних педагогів)

Місяць

8,0

^ Психодіагностична робота

10

Індивідуальна психодіагностика (обстеження, обробка результатів, оформлення висновків і рекомендацій)

Один учень (дитина), педпрацівник, батько

6,0

1.

Групова психодіагностика, соціально-психологічні дослідження (обстеження, обробка результатів, оформлення висновків і рекомендацій)

Один клас (група дітей), група батьків, педпрацівників

16,5
^ Консультаційна робота12

Індивідуальне консультування:

а) учнів (дітей) у т.ч.:

дошкільного віку;

початкових класів;

середніх класів;

старших класів;

б) педпрацівників.

в) батьків.

Одна бесіда
--“--

--“--

--“--

--“--

--“--

--“--1,0

1,0

1,5

2,0

1,5

2,0

13

Профконсультації з учнями (включаючи бесіди з батьками, педагогами) без проведення психодіагностичної роботи, у т.ч.:

середніх класів;

старших класів.

Один учень


--“--

--“--

3,0

5,0

^ Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота

14

Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота з учнями (дітьми) у т.ч.:

а) індивідуальна;
б) групова.


Один учень (дитина)

Один клас (група)


30,0
40,0

1.

Проведення ділових ігор, тренінгів для педпрацівників, батьків

Одна група

40,0

^ Психологічна просвіта

16

Виступи перед учнями (дітьми), педпрацівниками батьками, в установах та організаціях тощо.

Один виступ

Фактично використаний час

^ Навчальна діяльність

17

Викладання навчального матеріалу за програмами курсів за вибором, факультативів, гуртків

Одне заняття

1,0

^ Зв’язки з громадськістю

18

Відвідування учнів (дітей) вдома, бесіди з батьками

Один захід

2,0

19

Відвідування батьків за місцем роботи

Один захід

3,0

20

Вирішення питань з місцевими органами виконавчої влади та громадського самоврядування

Один захід

2,5

Примітки:

Приводяться упорядковані під звітність практичного психолога (соціального педагога) нормативи, розроблені Національним центром продуктивності Міністерства праці України та затвердження наказу Міністерства освіти України від 07.12.1995 р. № 339.

У звітах на види робіт, які не включені до даного переліку, але виконувалися практичними психологами (соціальними педагогами), проставляється фактично використаний час, якщо ці роботи відносяться до їх посадових обов’язків.

Додаток 9

до листа Міністерства

освіти і науки України

від 27.08.2000 р. № 1/9-352
Індивідуальні картки

психолого-педагогічного діагностування

учнів ___________ класу

(дітей ___________групи)

____________________________________________________________________

(назва навчального закладу)
Соціально-демографічний

паспорт учня (дитини)

та його (її) сім’ї
з/п

Дата проведення

Назва методики

Короткий результат. Висновки та рекомендації


Додаток 10

до листа Міністерства

освіти і науки України

від 27.08.2000 р. № 1/9-352

Протоколи індивідуальних консультацій

практичного психолога (соціального педагога)
____________________________________________________________________

(назва навчального закладу)
з/п

Дата проведення

Проблема звернення

Короткий запис змісту консультації


Примітка: конфіденційна інформація про клієнта надається лише з дозволу директора районного (міського) ЦППСР або методиста.

Додаток 11

до листа Міністерства

освіти і науки України

від 27.08.2000 р. № 1/9-352

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор______________________

(назва навчального закладу)

______________________________

__________ ______________

(підпис) (прізвище, і., п/б)^ Графік роботи

практичного психолога__________________________________________

(назва навчального закладу)

______________________________________________________________

(прізвище, ім’я. по-батькові)


Дні тижня

Інтервали робочого часу

з_______ год.

по______ год.

понеділоквівтороксередачетверп’ятниця
Додаток 12

до листа Міністерства

освіти і науки України

від 27.08.2000 р. № 1/9-352
ЖУРНАЛ

проведення корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи практичним психологом (соціальним педагогом)

______________________________________________________________

(назва навчального закладу)
з/п

Прізвище, ім’я учня (дитини)

Форма роботи

Тематика роботи

Методи роботи

Дата проведення. Облік відвідування

індив.

групова

Примітка: невід’ємною частиною журналу є затверджені програми корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи з певними категоріями учнів (дітей).
Додаток 13

до листа Міністерства

освіти і науки України

від 27.08.2000 р. № 1/9-352
ЖУРНАЛ

психологічного аналізу уроків (занять)

практичним психологом (соціальним педагогом)

______________________________________________________________

(назва навчального закладу)
Дата спостереження: Клас (група)

“___”_______200__р. ___________

Учитель (вихователь) __________________________________________

(прізвище, ім’я. по батькові)

Хід уроку (заняття) чи навчально-виховного заходу

Аналіз спостережень. Висновки та рекомендації

1. Навчальна діяльність та емоційний стан учнів (дітей)2. Структура та динаміка уроку (заняття. заходу)3. Аналіз діяльності вчителя (вихователя)
Примітка: психологічний аналіз уроків (занять) здійснюється на запит адміністрації навчального закладу.
Додаток 14

до листа Міністерства

освіти і науки України

від 27.08.2000 р. № 1/9-352
ЖУРНАЛ

щоденного обліку роботи

практичного психолога(соціального педагога)

______________________________________________________________

(назва навчального закладу)


Дата

Кількість годин

Вид роботи

Короткий зміст роботи

З ким проводилась

Кількість чоловікСхожі:

Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти І науки, Київської, Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconСтр с. 180 Міністерство освіти І науки україни
З метою вдосконалення функціонування гімназій, ліцеїв, колегіумів Міністерство освіти І науки України роз’яснює застосування окремих...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни
Міністерство освіти І науки України надсилає для практичного використання інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни
Міністерство освіти І науки України вносить наступні зміни І доповнення до Методичних рекомендацій із питань порядку формування штатів...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни лист
Міністерство освіти І науки України надсилає для практичного використання методичний лист “Організація та зміст навчально-виховного...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки України Національна академія наук України...
Відповідно до Положення про Міністерство освіти І науки України, затвердженого Указом Президента України від 07. 06. 2000 №773, постанови...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка