Методичні рекомендації починаючому психологу київ-2012 Перевидано та доповнено Рецензент
НазваМетодичні рекомендації починаючому психологу київ-2012 Перевидано та доповнено Рецензент
Сторінка4/6
Дата конвертації11.04.2013
Розмір0.55 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Психологія > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6


Важливо!

Якщо психолог був на курсах, сесії, лікарняному від загальної кількості 640 годин віднімає ту кількість годин, яку пропустив. Наприклад, 640 – 2 тижні

( 80 годин) = 560 годин, з них 280 активна робота і 280 – організаційно-методична і т.д.
Статистичний звіт подається разом з тематикою звернень на консультації до фахівця ( кількість і тематика звернень має відповідати записам в журналах).

Зразок:
Тематика звернень до фахівців психологічної служби за____20___року


1.Батьки

Кіль

кість

2.Педагоги

Кіль

кість

3.Діти

Кіль

кість

4.Громадськість

Кіль

кість


Психолог ______________________(ПІБ, підпис, назва навчального закладу)

Норми часу на основні види роботиНайменування видів роботи

Одиниці виміру

Норми часу (год.)
Організаційно-методична1

Складання плану на місяць

План

2,5
Складання плану на рік

План

6,0

2

Складання звіту за семестр

Звіт

4,0
Складання звіту за рік

Звіт

8,0

3

Підготовка до тренінгів

Один захід

7,0

4

Підготовка до педконсиліумів

Один захід

5,0

5

Підготовка до виступів на батьківських зборах, нарадах

Один захід

3,0

6

Підготовка до виховних годин, занять з учнями

Один захід

3,0

7

Робота в бібліотеці

Місяць

8,0

8

Консультації в Центрі

Місяць

5,0

9

Участь в нарадах, семінарах

Місяць

8,0
Психодіагностика10

Індивідуальна діагностика

(обстеження і обробка)

Один учасник

6,0

11

Групова діагностика

(обстеження і обробка)

Одна група

16,5
Консультування12

Дошкільники

Одна консультація

1,0
Початкові класи

Одна консультація

1,0
Середні класи

Одна консультація

1,5
Старші класи

Одна консультація

2,0
Педпрацівники

Одна консультація

1,5
Батьки

Одна консультація

2,0

13

Профконсультація 9 класників

Одна консультація

3,0
Профконсультація 11 класників

Одна консультація

5,0
^ Корекційна і розвивальна14

Індивідуальна

Один учасник

30,0
Групова

Одна група

40,0
^ Психологічна просвіта15

Виступ перед батьками, дітьми, вчителями

Один виступ

Фактично використаний час
^ Навчальна діяльність16

Викладання матеріалу за програмою факультативу, гуртка

Одне заняття

1,0
^ Зв’язки з громадськістю17

Відвідування дитини вдома

Один захід

2,0

18

Відвідування батьків за місцем роботи

Один захід

3,0

19

Вирішення питань з місцевими органами виконавчої влади

Один захід

2,5


Розділ 2.

Організація роботи практичного психолога
Організація психодіагностичної роботи
Організовуючи свою роботу психолог повинен пам’ятати, що будь - яке дослідження ( чи то групове, чи то індивідуальне) слід розпочинати з написання програми психологічного дослідження. Після проведеного дослідження психолог готує аналітичний звіт. Подаємо зразки цих документів. Ці документи є обов’язковими і підлягають перевірці.
Схема програми психологічного дослідження

Зразок:

Профорієнтація учнів 9 класу
І.Вивчення проблеми дослідження

Для учнів 9-х класів профорієнтація надзвичайно важлива, адже деякі з них стоять перед вибором майбутньої професії, тому знання своїх можливостей, нахилів, інтересів, самовизначення та самовдосконалення їм надзвичайно потрібне.

ІІ. ^ Визначення об’єкта і предмета дослідження

Об’єктом дослідження виступають нахили, інтереси, темперамент, здібності учнів.

Предмет – характер сформованості нахилів, здібностей, інтересів до різних типів професій. Вміння спілкуватися. Організаторські здібності.

ІІІ. ^ Побудова гіпотези, визначення мети, постановка завдань.

Гіпотеза: в учнів 9-х класів невисокий рівень сформованості професійних нахилів, це зумовлено зовнішніми та внутрішніми (психологічними) чинниками.

Мета: ознайомити з різними типами професій, з вимогами, які та чи інша професія ставить перед людиною.

Завдання:

 • провести діагностичне обстеження

 • розкрити особисті риси, які сприяють вибору тієї чи іншої професії

 • виявити інтереси та нахили, здібності до певного виду професій

ІV. Направленості методів та методик.

Для дослідження використано:

 • Тест ДДО Є.А. Клімова

 • Методика КОС

 • Тест вияву темпераменту

Дані методики досить інформативні і не дуже важкі в обробці
V.Опис психодіагностичного інструментарію

1. Методика ДДО

Автор : Є.Клімов

Джерело: Рогов Е. «Настольная книга психолога»

Досліджує: нахили учнів до п’яти основних типів професій

 1. Методика КОС

Автор: В.В.Синявський

Джерело: Рогов Е. «Настольная книга психолога»

Досліджує: організаторські та комунікативні здібності

 1. Дослідження типу темпераменту

Автор : В.А.Семіченко

Джерело: Рогов Е. «Настольная книга психолога»

Досліджує: властивості нервової системи

Строк проведення: квітень
^ Схема програми

психологічного дослідження процесу адаптації новоприбулих дітей
Зразок:
І.Вивчення проблеми дослідження

Процес соціальної адаптації починається з перших хвилин життя, коли дитина набуває досвіду спілкування з батьками. Наступним етапом є процес входження в дитячий колектив з певними правилами і розпорядком життя. Це відбувається у дошкільному навчальному закладі. Нова соціальна ситуація вимагає від дитини активізації усіх її резервів — як фізичних, так і психічних. Входження у новий режим дня, освоєння нових норм поведінки, набуття досвіду спілкування з незнайомими дорослими та однолітками — усе це виступає для 3-річної дитини непростим, але дуже необхідним екзаменом. Від успішності проходження процесу звикання до зазначених умов залежить успішність подальшої соціалізації розумово відсталої дитини.

ІІ. ^ Визначення об’єкта і предмета дослідження

Об’єктом є процес адаптації новоприбулих дітей до умов дошкільного закладу.

Предметособливості емоційного стану дитини .

Гіпотеза: у новоприбулих дітей низький рівень адаптації до умов дитячого садочка.

Мета: є виявлення успішно адаптованих дітей та такий дітей, які мають труднощі адаптації.

Завдання:

провести діагностичне обстеження ( в вигляді спостереження за новоприбулими дітьми у різних видах діяльності, анкетування педагогів і батьків;

 • розкрити особисті риси дитини, які сприяють успішній адаптації;

 • інформувати батьків, педагогічний колектив, керівників закладів про психологічні особливості адаптаційного періоду.

ІV. Направленості методів та методик.

Для дослідження використано:

 • Методику спостереження

Автор, джерело: Клюєва Н.В., Филипова Ю.В. Общение. дети 5-7 лет. –

Ярославль. 2001;

 • Тест «Незакінчені речення» для дітей.

Автор, джерело: Дж. Сакс; Практична діагностика./ Під. ред. ГоловейЛ.А.,

Рибалко Е.Ф.. СПб: Речь, 2005;

 • Визначення емоційного благополуччя дитини в дитячому садочку.

Автор, джерело: Г.ЛюбінаЮ Л. Мікулик. / учебно-метод. пособие., СПб

Речь, 2005;

 • Методика «Сходинки».

Автор, джерело: В.Г.Щур / Марцинковская Т.Д. «Диагностика

психического развития детей», Москва, 1997.
Дані методики досить інформативні і не важкі в обробці
Строк проведення: вересень - жовтень

^ АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ

за результатами психологічного дослідження процесу адаптації новоприбулих дітей (ПІБ психолога, дата проведення дослідження).

Зразок:
Успішність процесу адаптації новоприбулих дітей до умов дошкільного навчального закладу є важливою умовою для подальшої соціалізації дитини із вадами розумового розвитку. Входження і звикання дитини до режиму дня. До дисциплінарних вимог, до спілкування з новими дорослими та однолітками є першими випробуваннями у більшому соціумі, поза сім’єю.

Метою дослідження було виявлення успішно адаптованих дітей та таких дітей, які мають труднощі в адаптації.

Для дослідження використано:

 • Методику спостереження за новоприбулими дітьми у різних видах діяльності: вільна гра, заняття з вихователем, прогулянки, прийом їжі, сон. Поза увагою не залишився загальний емоційний стан дитини впродовж дня.

 • Тест «Незакінчені речення» для дітей Дж. Сакса;

- Анкетування батьків та педагогів з метою вивчення міжособистісних стосунків дитини під час гри, виконання дитиною режимних моментів та особливостей розвитку і виховання;

 • Методика «Сходинки»;

 • Опитувальник Т. Репіної.

У 2009-2010 н.р. станом на 1 жовтня до садочка було зараховано 36 дитини (9 дівчаток, 27 хлопчиків). Було проведено 19 спостережень (під час вільної діяльності дітей, виконання режимних моментів (прийом їжі, відвідування туалетної кімнати, підготовка до сну), на заняттях з музичного виховання, фізкультури, з вихователем, на прогулянці). Проведено анкетування 11 батьків. Заповнено 33 анкети педагогів на дітей. Заведено 31 індивідуальні психологічні картки. У груповому дослідженні брало участь 71 дитини 24 - раннього віку та 47 дітей молодшого шкільного віку).

Труднощі процесу адаптації було виявлено у 21% (16 дітей): знижений емоційний фон, поганий апетит, поведінкові розлади, сильні негативні емоційні прояви; 79% дітей (50 дітей) успішно адаптувались.

Психологом закладу проведено консультації з вихователями та батьками дітей, що мають труднощі в адаптації, а також виступи для учасників виховного процесу з метою підвищення психологічної культури; заняття з дітьми різних груп з метою зниження емоційної напруги…..
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Методичні рекомендації починаючому психологу київ-2012 Перевидано та доповнено Рецензент iconНадсилаємо інструктивно-методичні рекомендації «Про організацію роботи...
Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486-24-42, факс (044) 236-10-49
Методичні рекомендації починаючому психологу київ-2012 Перевидано та доповнено Рецензент iconМетодичні рекомендації практичному психологу щодо проведення організаційно-методичної...
Приклад, навченість, навчаємість та реальні навчальні можливості кожного школяра в зоні його “найближчого” (потенційного) розвитку....
Методичні рекомендації починаючому психологу київ-2012 Перевидано та доповнено Рецензент iconМетодичні рекомендації щодо викладання п редмет
Методичні рекомендації щодо викладання предметів художньо-естетичного циклу в 2011-2012 н р
Методичні рекомендації починаючому психологу київ-2012 Перевидано та доповнено Рецензент iconМетодичні рекомендації щодо викладання математики в 2012-2013 навчальному році
Навчання математики в 5-9 класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2012/2013 навчальному році буде здійснюватися за програмами,...
Методичні рекомендації починаючому психологу київ-2012 Перевидано та доповнено Рецензент iconМетодичні рекомендації до підготовки та захисту дипломних робіт
Методичні рекомендації до підготовки та захисту дипломних робіт за спеціальністю 03050401 «Економіка підприємства» / Укл. Козак Л....
Методичні рекомендації починаючому психологу київ-2012 Перевидано та доповнено Рецензент iconПлан роботи методичного об’єднання класних керівників на 2012 2013 н р. м. Миколаїв 2012 р
Методичні рекомендації щодо проведення Першого уроку в 2012/2013 навчального року
Методичні рекомендації починаючому психологу київ-2012 Перевидано та доповнено Рецензент iconМетодичні рекомендації до підготовки та захисту магістерських робіт
Методичні рекомендації до підготовки та захисту магістерських робіт за спеціальністю 03050401 «Економіка підприємства» / Укл. Козак...
Методичні рекомендації починаючому психологу київ-2012 Перевидано та доповнено Рецензент iconПро методичні рекомендації з питань позашкільної освіти Лист монмолодьспорт...
Міністерство надсилає для практичного використання інформаційні матеріали І методичні рекомендації з питань розвитку позашкільної...
Методичні рекомендації починаючому психологу київ-2012 Перевидано та доповнено Рецензент iconМетодичні рекомендації щодо організації діяльності працівників
Донецької міськради від 31. 08. 2011р. №01/10-1384, районний відділ освіти надсилає для використання в роботі методичні рекомендації...
Методичні рекомендації починаючому психологу київ-2012 Перевидано та доповнено Рецензент iconМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Політична економія»
Методичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни «Політична економія», складені на основі робочої навчальної програми,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка