Пам'ятка класному керівнику
Скачати 93.52 Kb.
НазваПам'ятка класному керівнику
Дата конвертації21.04.2013
Розмір93.52 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Психологія > Документы
пам'ятка класному керівнику

Класний керівник повинен:

 • створювати сприятливі умови для розвитку індивідуальних здібностей кожного учня;

 • створювати позитивний морально-психологічний клімат в класному колективі;

 • координувати роботу учнівського самоврядування;

 • знаходитись у постійному спілкуванні з класом;

 • володіти інформацією про кожну дитину і її сім'ю;

 • поводитися з дитиною чесно і справедливо;

 • постійно, навіть у дрібницях, проявляти турботу і прагнення до взаєморозуміння.

Пам'ятайте:

 • якщо постійно критикувати учня, він учиться ненавидіти;

 • якщо дитину висміювати, вона стає замкнутою;

 • коли дитина живе в атмосфері ворожнечі, вона вчиться агресивності;

 • якщо дитині постійно дорікати, вона вчиться жити з почуттям провини;

 • коли учня підбадьорювати, він учиться вірити в себе;

 • коли дитину хвалити, вона вчиться бути вдячною;

 • якщо дитина зростає в чесності, вона вчиться бути справедливою;

 • коли дитину підтримувати, вона вчиться цінувати себе;

 • якщо дитина живе в атмосфері дружелюбності, вона вчиться знаходити любов у цьому світі

організація діяльності класного керівника

1. Класний керівник як організатор класного колективу:

 • сприяє забезпеченню умов для отримання учнями (вихованцями) освіти, розвитку їх здібностей;

 • створює умови для організації змістового дозвілля, профілактики бездоглядності, правопорушень, планує та проводить відповідні заходи;

 • сприяє підготовці учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди;

 • проводить виховну роботу з урахуванням вікових та індивідуально-психологічних особливостей учнів, їх нахилів, інтересів, задатків, готовності до певних видів діяльності, а також рівня сформованості учнівського колективу;

 • координує роботу органів учнівського самоврядування, батьків та інших учасників навчально-виховного процесу.

2. Класний керівник має право на:

 • відвідування уроків, позакласних занять у своєму класі;

 • внесення пропозицій про моральне та матеріальне заохочення учнів;

 • ініціювання розгляду адміністрацією навчального закладу питань соціального захисту учнів;

 • відвідування учнів за місцем їх проживання;

 • вибір форми підвищення педагогічної кваліфікації;

 • вияв соціально-педагогічної ініціативи, вибір форм, методів, засобів роботи з учнями.

3. Класний керівник зобов'язаний:

 • вибирати адекватні засоби реалізації завдань навчання, виховання і розвитку учнів;

 • здійснювати педагогічний контроль за дотриманням учнями статуту і правил внутрішнього розпорядку навчального закладу;

 • інформувати про стан виховного процесу в класі та рівень успішності учнів;

 • дотримуватись педагогічної етики, поважати гідність учня, захищати його від будь-яких форм фізичного, психічного насильства;

 • своєю діяльністю стверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі;

 • пропагувати здоровий спосіб життя;

 • вести документацію, пов'язану з виконанням повноважень класного керівни

^ ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТАЦІЇ,

ЯКУ ВЕДЕ КЛАСНИЙ КЕРІВНИК

(за ведення якої відповідає)

 1. Класний журнал.

 2. Особові справи учнів.

 3. Табелі успішності та відвідування занять учнями.

 4. План виховної роботи.

 5. Матеріали виховних годин, годин спілкування тощо.

 6. Розробки сценаріїв виховних заходів.

 7. Щоденники психолого-педагогічних спостережень за учнями, індивідуальної роботи з учнями.

 8. Протоколи батьківських зборів.

 9. Літопис чи фотоальбом класу.


^ ЗМІСТ РОБОТИ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА

 1. Вивчення учнів (спільна робота з психологом).

 2. Робота щодо створення учнівського колективу.

 3. Спільна робота з органами учнівського самоврядування.

 4. Робота з батьками, громадськістю.

 5. Організація виховної діяльності (пізнавальної, трудової, художньо-естетичної, суспільно-корисної, фізично-оздоровчої, організаторської).

 6. Індивідуальна виховна робота з різними категоріями учнів та їх батьками.


^ ОБОВ'ЯЗКИ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА ЩОДО ЗБЕРЕЖЕННЯ ЖИТТЯ І ЗДОРОВ'Я УЧНІВ

 1. Класний керівник несе відповідальність за збереження життя та здоров'я учнів під час навчально-виховного процесу.

 2. Забезпечує дотримання правил охорони здоров'я під час проведення виховних заходів.

 3. Організує вивчення учнями правил безпеки життєдіяльності відповідно до програми.

 4. Проводить інструктажі з техніки безпеки з учнями: вступний, поточні, додаткові, цільові.

 5. Здійснює контроль за дотриманням учнями правил внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу.

 6. Проводить профілактичну роботу щодо запобігання дитячого травматизму різних видів.

 7. Терміново повідомляє адміністрацію навчального закладу про випадки дитячого травматизму.

 8. Бере участь у розслідуванні причин нещасних випадків.

 9. Бере участь у заходах щодо усунення факторів, які призвели до дитячого травматизму.

^ ЦИКЛОГРАМА РОБОТИ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА

Щоденно:

 • з'ясування причин відсутності учнів на заняттях, фіксація пропусків у класному журналі;

 • бесіди з учнями, що запізнюються;

 • організація чергування по класу;

 • індивідуальна робота з учнями;

 • контроль зовнішнього вигляду учнів;

 • організація харчування.

Щотижня:

 • проведення виховних годин;

 • перевірка щоденників;

 • проведення заходів у класі за планом роботи;

 • робота з активом класу, організація діяльності органів учнівського самоврядування;

 • контроль за виконанням доручень;

 • організація прибирання закріпленого кабінету, території, пришкільної ділянки;

 • робота з батьками;

 • робота з вчителями, які працюють у класі;

 • організація контролю за довідками про хворобу учнів класу.

Щомісяця:

 • проведення класних зборів;

 • проведення бесід;

 • відвідування уроків вчителів-предметників у своєму класі;

 • координація виховної роботи з класом;

 • проведення бесід з безпеки життєдіяльності.

Щосеместрово:

• тестування та анкетування учнів з метою вивчення індивідуальних особливостей учнів та аналізу

розвитку учнівського колективу;

 • оформлення класного журналу за підсумками семестру, складання звіту;

 • заповнення табелів успішності;

 • проведення батьківських зборів (за планом);

 • аналіз виконання плану роботи, корекція плану виховної роботи;

 • складання плану роботи на канікули;

 • проведення відкритого виховного заходу;

 • аналіз зайнятості учнів класу у позаурочних заходах, гуртках, секціях;

 • аналіз роботи щодо профілактики травматизму серед учнів класу.

Щорічно:

 • складання плану виховної роботи;

 • оформлення особових справ;

 • оформлення соціального паспорту класу;

 • робота з підручниками;

 • написання характеристик (за необхідністю);

 • аналіз літнього оздоровлення учнів;

 • підготовка інформації для нагородження учнів за підсумками навчального року.

За необхідністю:

 • зустрічі з батьками;

 • консультації у психолога;

 • відвідування учнів вдома;

 • складання актів обстеження матеріально-побутових умов учнів.

ПАМ'ЯТКА

^ КЛАСНОМУ КЕРІВНИКУ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ «СКЛАДНОГО» УЧНЯ

«Складним» вважається учень, який:

1. Не відвідує уроки без поважних причин.
Можливі причини невідвідування школи:

 • конфлікти з вчителями;

 • конфлікти з однокласниками;

 • непідготовленість домашніх завдань;

 • не цікаво на уроках;

 • конфлікт у сім'ї.

2. Систематично:

 • запізнюється на уроки;

 • порушує вимоги до зовнішнього вигляду;

 • не готується до уроків;

 • порушує дисципліну на уроках чи на перерві;

 • має схильність до шкідливих звичок;

 • проявляє агресивність у стосунках з іншими;

 • не реагує на зауваження.

ПАМ'ЯТКА

КЛАСНОМУ КЕРІВНИКУ З ВИЯВЛЕННЯ НЕБЛАГОПОЛУЧНИХ СІМЕЙ

 1. Батьки зловживають алкоголем.

 2. Батьки не приділяють достатньої уваги вихованню дитини.

 3. Батьки не створюють належних умов для навчання і виховання дітей.

 4. Батьки ведуть аморальний спосіб життя. Батьки страждають на психічні захворювання.

Батьки позбавлені батьківських прав, перебувають під слідством.

Схожі:

Пам\Пам’ятка керівнику птнз
Здійснити детальний аналіз виконання Програми стабілізації енергозбереження в навчальному закладі, забезпечити її виконання
Пам\На допомогу класному керівнику Великдень
Виховувати любов до всього живого, любов та повагу до нашого народу, його традицій, українського
Пам\Пам’ятка читачеві поради шкільного бібліотекаря
Пам’ятай, що читання одна з найважливiших, найпотрiбнiших, найсерйознiших робiт, не «мiж іншим»
Пам\Пам’ятка читача Перед тим як розпочати читання, вибери книжку, в...
Пам'ятай, що читання одне з найважливіших занять у самоосвіті І ставитися до нього треба серйозно
Пам\Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності...
Памятка населенню про хімічну небезпеку підготовлена педагогічним колективом Навчально-методичного центру цивільного захисту та...
Пам\Пам’ятка для керівника загальноосвітнього навчального закладу

Пам\Пам’ятка для керівника загальноосвітнього навчального закладу

Пам\Контрольная работа по предмету «Правовая работа в народном хозяйстве Украины»
Юридична служба міністерства підпорядковується безпосередньо керівнику міністерства або за його рішенням одному із заступників, а...
Пам\Пам’ятка для учнів Якщо в українській мові Теперішній час
Дія відбуватиметься в майбутньому ( shall (I, we); will (you, he, she, it, they) + дієслово)
Пам\Пам`ятка для батьків та учнів
До Вас звертається адміністрація Старобабанівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка