Методичні рекомендації для працівників психологічної служби черкаської області на 2011-2012 навчальний рік
Скачати 333.73 Kb.
НазваМетодичні рекомендації для працівників психологічної служби черкаської області на 2011-2012 навчальний рік
Сторінка1/2
Дата конвертації26.02.2013
Розмір333.73 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Психологія > Методичні рекомендації
  1   2
Л.В.Жеребньова,

завідувач ОЦППСР

Т.Б.Артеменко,

методист-практичний

психолог ОЦППСР

Т.В.Войцях,

методист-соціальний

педагог ОЦППСР
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НА 2011-2012 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

І. Аналіз діяльності психологічної служби системи освіти області та загальні положення

Завдання психологічної служби визначаються відповідно до стратегії розвитку системи освіти в цілому і водночас залежать від особливостей регіональної політики, історії та традицій освіти у конкретному районі, місті, селищі.

З огляду на тенденції розвитку психологічної теорії і практики, основні напрями діяльності психологічної служби системи освіти, визначені на поточний навчальний рік, залишаються актуальними і на наступний період. Разом з тим, діяльність служби повинна трансформуватися у відповідності до змін у нормативно-правовій базі, визначених пріоритетів діяльності освітньої галузі.

Основна мета діяльності служби у 2011-2012 навчальному році, як і минулого року, має бути спрямована на практичне втілення положень Концепції розвитку психологічної служби системи освіти на період до 2012 року та Плану дій щодо її реалізації. Діяльність спеціалістів психологічної служби повинна забезпечувати захист прав і свобод дітей, створення умов комфортного освітнього середовища, захисту честі і гідності учнів, вихованців, студентів.

Керівникам районних, міських управлінь освіти і науки у новому навчальному році необхідно вжити заходів щодо забезпечення навчальних закладів працівниками психологічної служби, в тому числі навчально-методичних кабінетів (центрів) психологічної служби системи освіти районного (міського) рівнів.

Як вказано у Рекомендаціях, затверджених постановою Верховної Ради України від 06.07.2010 р. № 2441 «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Запровадження 12-річної загальної середньої освіти в Україні: проблеми та шляхи їх подолання» система освіти має ряд недоліків, серед яких основне місце займає академічна спрямованість, а не спрямованість на розвиток дитини. Тому спеціалістам психологічної служби необхідно звернути увагу на підготовку дітей до навчання в школі, формування у них мотивації, орієнтованої на зміст, а не форму навчання, зниження рівня тривожності, а також на питання адаптації до умов навчального закладу. Розвиток дитини в умовах дошкільного навчального закладу має стати пріоритетним напрямом у діяльності психологічної служби.

Зокрема, за останній рік приділяється увага питанням запровадження у практику моделей інклюзивної освіти. Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами, які інтегруються у загальноосвітню школу – порівняно новий вид діяльності для працівників психологічної служби усіх рівнів. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 11.09.2009р. №855 «Про затвердження Плану дій щодо запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на 2009-2012 роки» працівникам психологічної служби необхідно приділити особливу увагу вивченню індивідуальних особливостей дітей з особливими освітніми потребами, розробці алгоритму взаємодії педагогічних працівників як у межах навчального закладу, так і поза його межами щодо забезпечення потреб вихованців та учнів. Інтеграція таких дітей в навчально-виховний процес можлива виключно за умови їх належного психолого-педагогічного супроводу. Актуальним залишається і питання психологічної підготовки педагогів до роботи з вказаною категорією дітей.

Одним з напрямів діяльності керівників психологічних служб є недопущення представників громадських організацій, псевдорелігійних течій у навчальні заклади з метою проведення досліджень, лекцій, тренінгів без відповідної психологічної експертизи (Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2001 р. №330). Особливо це стосується випадків, коли в результаті таких заходів може погіршитися психологічне здоров’я учнів (вихованців) навчальних закладів, бути нанесена шкода дитині або іншим учасникам навчально-виховного процесу тощо.

Аналіз практики організації атестаційного процесу спеціалістів психологічної служби вказує на низку недоліків, зокрема в оформленні документів, де вказується стаж роботи на посаді спеціаліста психологічної служби, освіта та спеціальність за дипломом. Методистам з психологічної служби необхідно вести чіткий облік спеціалістів, так як згідно посадових обов’язків саме методисти мають сприяти фаховому та кваліфікаційному зростанню практичних психологів і соціальних педагогів. Тому необхідно контролювати вчасне та систематичне проходження курсової підготовки спеціалістами, яка є необхідною умовою при атестації. Також у зв’язку зі змінами у процедурі атестації працівники психологічної служби усіх рівнів мають бути включені до складу атестаційних комісій І, ІІ та ІІІ рівнів, відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників

У 2011-2012 навчальному році діяльність працівників психологічної служби навчальних закладів, методичних служб, органів управління освітою має бути спрямована на виконання заходів з реалізації діючих державних програм:

Державної цільової соціальної програми зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров'я населення на період до 2012 року (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2009 р. № 940);

Загальнодержавна програма "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року (затверджено Законом України від 5 березня 2009 року № 1065-VI);

Загальнодержавна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки (затверджено Законом України від 19 лютого 2009 року № 1026-VI);

Державна цільова соціальна програма "Молодь України" на 2009-2015 роки (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2009 р. № 41);

Державна програма "Репродуктивне здоров'я нації" на період до 2015 року (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006р. № 1849);

Державна програма подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2006-2010 роки (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2006 р. № 623).
Практичні психологи та соціальні педагоги, згідно «Концепції розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2012 року» (додаток 1 до наказу МОН № 554 від 19.06.2008 р.), є головною ланкою системи соціального та психологічного забезпечення на рівні навчального закладу. Спеціалісти психологічної служби створюють умови для збереження фізичного, соціального та психологічного здоров’я усіх учасників освітнього процесу, дбають про комфортне освітнє середовище.

Психологічна служба Черкащини у минулому навчальному році працювала у складі 33 методистів, 370 практичних психологів та 406 соціальних педагогів, які здійснювали свою професійну діяльність за усіма необхідними напрямками.

У 2010-2011 н.р. за ініціативи ОЦППСР Черкаського ОІПОПП був проведений Перший обласний фестиваль соціально-психологічних театрів. Як показали результати участі у фестивалі, творчо та найбільш професійно працюють у напрямку здійснення корекційно-розвивальної та профілактичної роботи спеціалісти психологічної служби у навчальних закладах Сміли, Золотоноші, Умані, Черкаського, Городищенського, Тальнівського районів. Сподіваємося що фестиваль стане традиційним і це буде спонукати практичних психологів та соціальних педагогів до подальшого пошуку і професійного вдосконалення.

Також у 2010-2011 н.р. ОЦППСР було започатковано обласний проект із залучення до волонтерської діяльності учнівської молоді працівниками психологічної служби. Як показали результати реалізації проекту у 15 пілотних навчальних закладах, волонтерська діяльність – одна із ефективних форм співпраці як практичного психолога, так і соціального педагога з дітьми, особливо з тими категоріями дітей, які потребують соціально-психологічного супроводу. Результати проекту репрезентовані на інтернет-конференції на сайті ЧОІПОПП, на сайті ОЦППСР, будуть обговорені в ході серпневої конференції. Дана форма роботи має активно впроваджуватись у закладах освіти області як така, що спрямована на покращення професійного іміджу спеціалістів психологічної служби.

Поряд з професійними здобутками служби у 2010-1011 н.р. (введення нових ставок спеціалістів у навчальних закладах, створення центру практичної психології і соціальної роботи у Корсунь-Шевченківскому районі, загальне підвищення методичної грамотності спеціалістів при оформленні та популяризації власного досвіду) є резерви для подальшого удоскналення фахової майстерності керівників та методистів психологічної служби, практичних психологів, соціальних педагогів та збільшення ефективності функціонування психологічної служби системи освіти в області.

Розвиток психологічної служби вимагає поступового відходу від аналізу кількісних показників забезпеченості спеціалістами до якісних показників щодо ефективності їх діяльності.
І. Методичні рекомендації для керівників психологічної служби районного та міського рівнів.

2011-2012 навчальний рік є ювілейним для психологічної служби області – адже 20 років тому, восени 1991 року в області з’явилися перші посади спеціалістів психологічної служби. Тому рекомендуємо перед початком начального року згадати подяками тих, хто починав працювати у психологічній службі від початку її становлення у районах та містах області та подбати про нагородження кращих працівників психологічної служби грамотами та подяками місцевих органів управління освітою.

2011-2012 навчальний рік – рік, коли закінчується впровадження Концепції розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2012 року та Плану дій щодо її реалізації, затверджених наказом МОН України № 554 від 19.06.2008 року. З метою реалізації даного документа на рівні області та міст і районів у 2008 році було розроблено Плани дій щодо реалізації Концепції. Тому у наступному навчальному році рекомендуємо вжити необхідних заходів щодо найбільш повної реалізації Концепції та провести підсумкові заходи на рівні навчальних закладів (педагогічні ради), районних і міських відділів освіти (колегії) та підготувати проекти наказів по результатах виконання Плану дій у кінці 2011-2012 н.року.

Нагадуємо, що основними положеннями Плану дій щодо реалізації Концепції на рівні області були наступні:

 • доведення чисельності працівників психологічної служби до нормативної потреби; (методистам проаналізувати динаміку чисельності спеціалістів служби та перспективи розвитку психологічної служби);

 • створення районних та міських центрів (кабінетів) психологічної служби системи освіти та введення у штат відділів освіти та методичних кабінетів посад методистів з психологічної служби, призначення на посади методистів спеціалістів з фаховою освітою; (проаналізувати відповідність кадрового складу, рівня освіти та кваліфікації методистів психологічної служби нормативним вимогам);

 • забезпечення спеціалістів психологічної служби відповідними умовами праці (проаналізувати забезпеченість фахівців служби кабінетами з відповідним обладнанням та технічним оснащенням відповідно до вимог наказу Міністерства освіти і науки України № 691 від 19.10.2001 року);

 • впровадження у практику роботи фахівців психологічної служби ефективних форм просвітницької та профілактичної роботи з дітьми, батьками, педагогічними працівниками;

 • впровадження у закладах освіти, де працюють спеціалісти психологічної служби, «Години фахівця психологічної служби» за рахунок робочого часу практичних психологів та соціальних педагогів. (Цьому питанню слід приділити серйозну увагу, так як практика відвідувань закладів освіти з метою надання методичної допомоги, а також вивчення діяльності психологічної служби показує, що у багатьох школах існує серйозна проблема з запровадженням «Години фахівця психологічної служби». Обласний центр практичної психології та соціальної роботи пояснює, що вона має проводитися згідно рішення колегії Головного управління освіти і науки Черкаської ОДА від 29 жовтня 2008 року (протокол №6/3); ці години не є годинами навчального навантаження, а призначені для проведення просвітницької та профілактичної роботи з учнями, тому їх доцільно проводити на запрошення класних керівників під час виховних годин (так само, як для спілкування з дітьми запрошують інших спеціалістів) Очевидно, що проблема з проведенням «Години фахівця психологічної служби» відкриває іншу проблему – не в усіх закладах існує порядок з проведенням виховних годин – подекуди їх фактично не проводять, посилаючись на перевантаження дітей. Тому працівникам психологічної служби необхідно співпрацювати з директорами та заступниками з виховної роботи)

 • впровадження у навчальних закладах курсів за вибором, факультативів, гуртків просвітницько-профілактичного спрямування з метою збереження соціального та психологічного здоров’я дітей;

 • надання соціально-психологічної підтримки та супроводу допрофільного і профільного навчання, супроводу випускників навчальних закладів під час ЗНО.


Окрім вищезазначених завдань, як свідчить аналіз діяльності психологічної служби на рівні міст та районів, у наступному році психологічній службу варто зосередитись на вирішенні таких завдань:

 • приділити окрему увагу методичному супроводу здійснення консультативної роботи практичними психологами та соціальними педагогами, систематично проводити інтервізійні групи для спеціалістів служби;

 • організувати роботу з підвищення фахової компетентності практичних психологів і соціальних педагогів у питаннях дотримання професійної етики, систематично відпрацьовувати окремі питання етичного кодексу в ході навчання спеціалістів;

 • здійснювати ретельний аналіз та періодично розглядати на колегії відділу освіти питання ефективності діяльності працівників психологічної служби міста за основними напрямками діяльності;

 • систематизувати нормативну базу методичного кабінету з питань діяльності психологічної служби, створити умови для якісного методичного супроводу практичних психологів, соціальних педагогів, сприяння їх фаховому та кваліфікаційному росту;

 • спрямувати методичну роботу зі спеціалістами психологічної служби на оволодіння навичками здійснення консультативної, психокорекційної та розвивальної індивідуальної і групової роботи з учнями та вихованцями, сучасними інтерактивними методами просвітницької роботи з батьками та педагогами;

 • створити умови для вдосконалення фахового рівня спеціалістів психологічної служби через систематичне залучення їх у діяльність творчих, інтервізійних груп, проблемних семінарів тощо; долучати для організації методичної роботи запрошених спеціалістів;

 • систематизувати і вдосконалити зміст, форму проведення та тематику засідань методичних об’єднань;

 • систематично аналізувати та узагальнювати на рівні відділів освіти результати соціально-психологічних досліджень, які здійснюються у закладах освіти, доводити їх до відома керівників освітньої галузі.


Одне з важливих питань, яке потребує негайного вирішення – приведення посадових обов’язків методистів з психологічної служби у відповідність до Положення про психологічну службу, виконання п.1.4.наказу МОН України №386 від 12.05.2004 року про заборону практики призначення на посади методистів з психологічної служби осіб без відповідної освіти та довантаження їх методичною роботою з інших напрямків діяльності.

Тому керівникам органів управління освітою та методистам з психологічної служби необхідно оновити посадові інструкції методиста у відповідності до Положення про психологічну службу, розвантажити спеціалістів від напрямків роботи, що не стосуються діяльності служби (зокрема, моніторинг якості освіти та моніторинг стану викладання навчальних предметів, туристсько-краєзнавча робота в загальноосвітніх навчальних закладах тощо). У разі наявності у районах та містах труднощів з фінансуванням освітньої галузі цю проблему доцільніше вирішувати за рахунок поєднання посад завідувача міської (районної) ПМПК та керівника психологічної служби там, де немає можливості ввести посаду методиста з психологічної служби району чи міста.

Номінальне призначення керівника психологічної служби не вирішує необхідних завдань, які стоять перед даною категорією спеціалістів. Існує нагальна потреба забезпечити належні умови праці методиста з психологічної служби, у тому числі створити можливості для здійснення індивідуального та групового консультування учасників освітнього процесу, оскільки методист є одночасно керівником психологічної служби та найбільш кваліфікованим спеціалістом психологічної служби району, де не кожен заклад має практичного психолога, а також нерідко є завідувачем Р(М)ПМПК.

Також необхідно розглянути у відділах освіти можливості створення оптимальних організаційних моделей діяльності психологічної служби, яка б задовольняла освітні потреби району на рівні охоплення віддалених сільських та малокомплектних шкіл послугами практичних психологів, або забезпечити навчальні заклади посадами практичних психологів згідно діючих нормативів.

Серед рекомендованих організаційних моделей – методист відділу освіти (центр психологічної служби при відділі освіти) координують роботу практичних психологів і соціальних педагогів навчальних закладів та роботу мобільних пунктів соціально-психологічної допомоги у тих закладах, де ставки спеціалістів психологічної служби іще не введені.

Методистам вчасно готувати та подавати керівникам проекти розпорядчих документів (проекти наказів, рішення колегій, які стосуються діяльності психологічної служби). Періодично оновлювати накази по ВО, що стосуються завдань соціально-психологічного супроводу діяльності навчально-виховних закладів та установ освіти району.
  1   2

Схожі:

Методичні рекомендації для працівників психологічної служби черкаської області на 2011-2012 навчальний рік iconМетодичні рекомендації щодо основних завдань діяльності фахівців...
«Про стан, проблеми та основні завдання діяльності психологічної служби на 2011/2012 навчальний рік» надає методичні рекомендації...
Методичні рекомендації для працівників психологічної служби черкаської області на 2011-2012 навчальний рік iconМетодичні рекомендації щодо організації діяльності працівників
Донецької міськради від 31. 08. 2011р. №01/10-1384, районний відділ освіти надсилає для використання в роботі методичні рекомендації...
Методичні рекомендації для працівників психологічної служби черкаської області на 2011-2012 навчальний рік iconРекомендації щодо організації роботи соціального педагога закладу
Донецької області, враховуючи аналіз роботи психологічної служби у 2011-2012 навчальному році, Горлівський міський навчально-методичний...
Методичні рекомендації для працівників психологічної служби черкаської області на 2011-2012 навчальний рік iconМетодичні рекомендації для працівників психологічної служби щодо...
Планування роботи та звітність працівників психологічної служби системи освіти здійснюється відповідно додокументів
Методичні рекомендації для працівників психологічної служби черкаської області на 2011-2012 навчальний рік iconМетодичні рекомендації щодо організації І змісту діяльності працівників...
Методичні рекомендації щодо організації І змісту діяльності працівників психологічної служби закладів освіти
Методичні рекомендації для працівників психологічної служби черкаської області на 2011-2012 навчальний рік iconМетодичні рекомендації щодо організації І змісту діяльності працівників...
Методичні рекомендації щодо організації І змісту діяльності працівників психологічної служби закладів освіти
Методичні рекомендації для працівників психологічної служби черкаської області на 2011-2012 навчальний рік iconПлан роботи районного методичного кабінету відділу освіти новомиколаївської...
Вступ. Аналіз роботи рмк за 2010-2011 навчальний рік та пріоритетні напрямки в діяльності методичного кабінету на 2011-2012 навчальний...
Методичні рекомендації для працівників психологічної служби черкаської області на 2011-2012 навчальний рік iconПлан роботи районного методичного кабінету відділу освіти новомиколаївської...
Вступ. Аналіз роботи рмк за 2011-2012 навчальний рік та пріоритетні напрямки в діяльності методичного кабінету на 2012-2013 навчальний...
Методичні рекомендації для працівників психологічної служби черкаської області на 2011-2012 навчальний рік iconПлан роботи районного методичного кабінету відділу освіти новомиколаївської...
Вступ. Аналіз роботи рмк за 2011-2012 навчальний рік та пріоритетні напрямки в діяльності методичного кабінету на 2012-2013 навчальний...
Методичні рекомендації для працівників психологічної служби черкаської області на 2011-2012 навчальний рік iconПро діяльність психологічної служби у 2013/2014 навчальному році
Міністерство надсилає для практичного використання методичні рекомендації щодо діяльності психологічної служби у 2013/2014 навчальному...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка