Конкурс «Вчитель року»
Скачати 150.8 Kb.
НазваКонкурс «Вчитель року»
Дата конвертації07.05.2013
Розмір150.8 Kb.
ТипКонкурс
uchni.com.ua > Психологія > Конкурс
Затверджую
Директор школи Стасик М.В.

П Л А Н

роботи методичної ради Сасівської

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

на 2012-2013 н. р.
І. Вступ
Згідно з принципами і положеннями нормативних і директивних документів про освіту, рекомендаціями районного методичного кабінету , методична рада школи в минулому навчальному році була спрямована на розвиток творчої особистості вчителя, учня. Згідно з річним планом роботи школи педагогічний колектив протягом навчального року працював над єдиною методичною проблемою « Забезпечення всебічного розвитку дитини як особистості, її нахилів , здібностей ї талантів у процесі навчання і виховання». На початку навчального року була створена методична рада у складі Белла А.М., голова ради, Грабар М.А., Перец В.І., Плоскіна І.М., Кіндрат В.В., Яковенко Н.В., Фізер С.М.

Головні зусилля було зосереджено на надання реальної, дієвої допомоги педагогічним працівникам у підвищенні їхньої професійної майстерності, створення творчої атмосфери , такого морально-психологічного клімату, який сприяв би пошуку кращих технологій педагогічної праці, ефективному втіленню інновацій. Це сприятиме оптимізації навчально-виховного процесу в школі.
Систематично проводиться внутрішкільна методична робота з питань:

- самоосвіта педагогічних працівників;

- атестація і творчі звіти педагогів;

- курсова перепідготовка;

- семінари-практикуми (шкільні, районні);

- конкурс « Вчитель року»;

- індивідуальні та групові консультації для учителів та батьків;

- участь у роботі предметних тижнів;
Протягом навчального року методичною радою розглянуто питання:

- затвердження планів методичної роботи;

- обговорення навчальних програм, методичних рекомендацій МОНМС України щодо викладання предметів;

- використання ІКТ в навчально-виховному процесі;

- участь у конкурсах педагогічної майстерності «Учитель року»

- підготовка учнів до участі у шкільних олімпіадах;

- обговорено і розроблено заходи практичного впровадження Основних орієнтирів виховання учнів;

- обговорення методичних розробок вчителів, які атестувалися;

- моніторинг діяльності вчителів школи, які мають педагогічні звання

( якість знань учнів з навчальних предметів);

- робота шкільних факультативів, гуртків;

- про проведення предметних тижнів

- результати адаптації учнів 1,5 класів до навчально-виховного процесу;

- підготовка до проведення ДПА та аналіз її проведення .

Методичний кабінет поповнився матеріалами з досвіду роботи вчителів, методичною розробкою вчителя історії Стасик М.В. на тему: «Формування критичного мислення на уроках історії» та методичними рекомендаціями , а саме:

- щодо діяльності вчителів школи, в умовах гуманізації навчально-виховного процесу;

- щодо впровадження інтерактивних технологій ( особлива увага методу проектів);

- щодо організації самоосвіти педпрацівників;

- щодо організації роботи з батьками;

- щодо організації роботи класних керівників;

- щодо організації роботи з обдарованими дітьми в початковій школі, в основній школі;

- заходи щодо реалізації програми « 100 відсотків»;

- заходи щодо впровадження Основних орієнтирів виховання учнів.

Кожен медпрацівник школи, учень може використати методичну базу порталу «Щоденник» для покращення своєї роботи, брати участь в обговоренні навчально-виховного процесу в Україні, розміщувати свої методичні розробки.

Рівень педагогічної майстерності зріс. Більшість вчителів школи під час проведення уроків ,виховних занять використовують інноваційні технології, використовують ІКТ.

Успішно проведено в школі атестаційний період. Результати атестації свідчать , що методична рада в школі стимулювала окремих педпрацівників до підвищення кваліфікаційних категорій, педагогічних звань. Успішно відбулися звіти вчителів. Кожен підготував презентацію досвіду роботи, різні розробки уроків, виховних занять , які розміщено на сайті школи. За наслідками атестації маємо такі результати:

 • Стасик М.В.,вчит. історії – підтверджено вищу категорію, встановлено звання « методист»

 • Черепаня Т.Я., вчит. нім. мови - підтверджено вищу категорію, встановлено звання « старший учитель»

 • Попович В.Ю.,вчит. почат. класів _ встановлено вищу категорію

 • Лявинец О.О., вчит. музичного мист. - підтверджено вищу категорію і звання «старший учитель»


Належна робота здійснена у напрямку підвищення фахової майстерності вчителів у ході курсової перепідготовки. План курсової перепідготовки виконано. Учителі школи брали участь у конкурсі «Вчитель року - 2012» , а саме: Кіндрат В.В. (фізкультура), Матійків М.Г. (укр.. мова ), Плоскіна І.М. 9біологія), Фзер С.М. (етика). які стали призерами ІІ етапу, а Фізер С.М. брала участь у ІІІ етапі.

Участь учнів школи у ІІ турі предметних олімпіад:

 • Попович Вікторія, учениця 4кл. – ІІІ м. з математики. вчит. Попович В.Ю.

 • Качур Марія, учениця 8 кл. - ІІІ м. з географії, вчитель Мигович П.С.

 • Головнич Ліана, учениця 8 кл. – ІІІ м. з нім. мови , вчитель Черепаня Т.Я.


Разом з тим у методичній роботі школи слід більше уваги приділяти використанню ІКТ , з метою організації ефективного навчально-виховного процесу в школі. Посилити роботу вчителів-предметників у підготовці учнів до участі у предметних олімпіадах та по залученню їх до МАН.
ІІ. Завдання на 2012-2013 н. р.


 1. Аналізуючи стан справ у школі, порівнюючи його з потребами часу, розвитком психолого-педагогічної науки, сконцентрувати роботу методичної ради навколо науково-методичної проблеми: « Забезпечення

всебічного розвитку дитини як особистості, її нахилів , здібностей ї талантів у процесі навчання і виховання».

 1. Створювати умови для професійного зростання, самоосвіти, дослідницької і творчої діяльності вчителів; керувати творчою діяльністю педагогів.

3. Здійснювати наставницький супровід становлення педагогічної майстерності, професійної компетентності молодих вчителів.


 1. Працювати над підвищенням теоретичної, науково-методичної, професійної підготовки педагогічних працівників шляхом організації роботи шкільних МО вчителів-предметників, класних керівників, творчих груп, проведення методичних тижнів, декад.

 2. Вдосконалювати роботу шкільних медодооб’єднань. Активніше впроваджувати такі форми роботи:

 • заслуховувати звіти вчителів по роботі над проблемним питанням;

 • складання методичних розробок, уроків, створення щоденника вчителя в комп’ютерній мережі;

 • реалізовувати функцію діагностування, інформування;

 • спрямувати самоосвітню роботу вчителів. 1. Підвищувати рівень профілактично-консультативної роботи серед учнівського колективу, батьківської громади, створення умов для реалізації відповідних програм щодо розвитку особистості учня, враховуючи соціальний запит та особисту зацікавленість учнів, батьків, педагогів.

 2. Удосконалювати роботу органів учнівського самоврядування, ширше залучати їх до вирішення питань організації навчально-виховного процесу.

 3. Продовжувати роботу щодо забезпечення охорони та зміцнення здоров’я учнів, впроваджуючи здоров’язберігаючі технології.

 4. Працювати на підвищення іміджу навчального закладу.ІІІ. Заходи щодо підвищення кваліфікації вчителів

п\п

Зміст роботи

Час проведення

Відпові-

дальний

1.

Скласти план курсової перепідготовки, погодити його з методичним кабінетом райво


вересень


Белла АМ.

2.

Організувати роботу вчителів з питань самоосвіти

вересень
3.

Систематично ознайомлювати вчителів школи з інструктивно-методичними листами МОНМС України

постійно
4.

Організувати роботу Школи ІКТ-компетентностей

4 раз на рік

Белла А.М.

5.

Провести індивідуальні консультації для вчителів «Вибір методів навчання»

жовтень
6.

Організувати роботу психолого-педагогічного семінару «Розвиток креативності. Засоби і прийоми розвитку потенціалу особистості».

жовтень –

квітень

Заст.. директора,

шкільний психолог

7.

Проводити інструктивно-методичну нараду для вчителів, які атестуються з питань підготовки творчого звіту.

листопад

Белла А.М.

8.

Провести цикл бесід « Сучасний учитель. Який він?»

жовтень,

березень
9.

Організувати роботу участі педпрацівників школи у конкурсі «Учитель року»,

« Кращий класний керівник року»

вересень-січень

ІV. Вивчення, узагальнення й втілення ППД
п\п

Зміст роботи

Час проведення

Виконавці

1.

Зібрати і систематизувати матеріали з досвіду роботи вчителів, які атестуються


березень

Белла А.М.

2.

Оновити картотеку ППД вчителів

грудень
3.

Вивчити, узагальнити, поширити досвід роботи вчителів Кіндрата В.В.,., вчителя фізкультури, Мазаник Г.С.., вчителя початкових класів


лютий


методична рада

4.

Надати практичну допомогу вчителям по впровадженню по володінню сучасними педагогічними технологіями, використання ІКТ в навчально-виховному процесі


протягом року


методична рада


^ V. Організація роботи з молодими вчителями
п\п

Зміст роботи

Дата проведення

Відпові-дальні

1.

Індивідуальні консультації

постійно

Белла А.М.

2.

Надання допомоги щодо складання календарних планів учителя, методичні рекомендації щодо організації вчителя до роботи на уроці.

Серпень-вересень
3.

Організувати наставництво та стажування новоприбулих педагогів

вересень

Белла А.М.

Голови ШМО

2.

Організація роботи Школи молодого вчителя:

 • робота з шкільною документацією;

 • сучасні проблеми освіти: «Психолого-педагогічні умови для організації особистісно орієнтованого навчання»

 • критерії оцінювання навчальних досягнень учнів;

 • про дотримання в школі єдиного орфографічного режиму;

 • самоаналіз уроку
вересень

Белла А.М.

3.

Консультації у з шкільним психологом

постійно

Фізер С.М.

4.

Відвідування уроків молодих спеціалістів з метою надання їм методичних рекомендацій щодо викладання предметів

Протягом року

Члени методичної ради

5.

Заслухати звіти наставників про роботу зі своїми підопічними

квітень

наставники

6.

Обговорення результатів роботи молодих вчителів над науково-методичною проблемою та над проблемами самооосвіти

травень

Белла А.М.,

наставники


^ VІ. Видати такі накази по вивченню і аналізу навчально-виховного процесу

п\п

Зміст роботи

Час проведення

відповідальний

1.

Про організацію методичної роботи на 2012-2013 н. р.

початок вересня

БеллаА.М.,

заступник директора

2.

Про проведення предметних олімпіад


жовтень
3.

Про написання перевірочних робіт з української мови і математики

грудень,

травень

4.


Про стан і заходи щодо поліпшення техніки читання в початкових класах

квітень
5.

Про навантаження учнів домашніми і позакласними завданнями

грудень
6.

Про виконання навчальних програм

січень,

травень

^ VІ. Методична база методкабінету

п\п

Зміст роботи

Час

виконання

Хто

виконує

1.

Поновити матеріали постійних стендів:

 • методичний центр

 • атестація педпрацівників

 • на допомогу класному керівнику

 • організаційна робота

 • новітні педагогічні технології

 • здоров’язберігаючі технології


01.10

10.10

10.09

15.09

20.10

20.10


Белла А.М.

2.

Поповнити кабінет методичною літературою, періодикою, методичними розробками


протягом року

Белла А.М.

3.

Поновити картотеку:

 • аудіовізуальних засобів;

 • комп’ютерних програм ;

10.10

І семестр

Белла А.М.

Методична рада школи


^ 1. Белла Алла Михайлівна, голова ради, заступник директора школи,
2. Грабар Магдалина Андріївна, голова МО вчителів гуманітарного циклу,

вчитель української мови і літератури,

^ 3. Павлик Тамара Іванівна, голова МО вчителів природничо-

математичного циклу, вчитель фізики, математики, основ здоров’я ,

4. Перец Віра Іллівна, голова МО вчителів початкових класів, вихователів

ГПД,

5. Кіндрат Валерій Васильович, голова МО класних керівників,
^ 6. Фізер Світлана Михайлівна, шкільний психолог
7. Яковенко Наталія Василівна, шкільний бібліотекар

П Л А Н

засідань методичної ради на 2012-2013 н. р.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.


Засідання І

Підсумки роботи методичної ради , шкільних МО за 2011-2012 н. р.

Обговорення і затвердження планів роботи методичної ради та шкільних методичних об’єднань на 2012-2013 н. р.

Затвердження плану проведення предметних тижнів у 2012-2013 н. р.

Обговорення навчальних програм, підручників, методичних рекомендацій МОНМС України щодо викладання предметів.

Обговорення Державного стандарту в початковій школі Про участь у конкурсі «Кращий класний керівник року»

Огляд методичної , психолого-педагогічної літератури за літній період.


вересень
1.
2.

3.


Засідання ІІ

Навчально-методичне забезпечення та його ефективне використання в навчально-виховному процесі

Про підготовку учнів до І-ІІ етапів предметних олімпіад, конкурсів «Колосок», «Кенгуру», «Левеня», робота з обдарованими дітьми.

Про участь у конкурсі педагогічної майстерності «Учитель року – 2013»жовтень


1.

2.
3.
4.

5.

Засідання ІІІ

Аналіз результативності методичної роботи за І семестр

Проблеми формування мотивації навчальної діяльності школярів у сучасних умовах

Аналіз участі учнів у І та ІІ етапах олімпіад з базових дисциплін, конкурсах

Про хід атестації педагогічних працівників школи

Огляд новинок методичної , психолого-педагогічної літератури, періодичної пресисічень1.

2.
3.
4.


Засідання ІV

Володіння педагогічними та інформаційно- комунікаційними технологіями як показник майстерності вчителя.

Результати чергової атестації вчителів школи та підсумки курсової перепідготовки

Підсумки результатів конкурсів « Учитель року», «Кращий навчальний кабінет»

Підготовка до проведення ДПА.


березень1.

2.
3.

4.

5.Засідання V

Діяльність роботи шкільних МО щодо впровадження в навчально-виховний процес здоров’язберігаючих технологій.

Результати адаптації учнів 1, 5 класів до навчально-виховного процесу

Аналіз проведених предметних тижнів

Виконання наказу про методичну роботу в школі.

Обмін думками та пропозиціями щодо складання річного плану роботи школи та планування методичної роботи на наступний навчальний ріктравеньГолова методичної ради Белла А.М.

Схожі:

Конкурс «Вчитель року» iconКонкурс «Учитель року» Загальні положення Всеукраїнський конкурс «Учитель року» (далі Конкурс)
Всеукраїнський конкурс «Учитель року» (далі – Конкурс) проводить Міністерство освіти І науки України на виконання Указу Президента...
Конкурс «Вчитель року» iconНа конкурс «учитель року 2009» з номінації «музика» сикульової ірини іванівни 2009
Прошу дозволити взяти участь у ІІ етапі конкурсу «Вчитель року – 2009». З умовами організації І проведення конкурсу ознайомлена І...
Конкурс «Вчитель року» iconНа конкурс від закладів освіти району було подано 47 заявок, взяли участь 44 педпрацівника з 15
В листопаді грудні 2011 року відбувся районний етап ХVІI всеукраїнського конкурсу «Вчитель року» в номінаціях: «Українська мова та...
Конкурс «Вчитель року» iconКонкурс проводиться в заочному форматі з січня по 30 квітня 2011 року
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді з січня 2011 року проводить Всеукраїнський конкурс дитячого малюнку,,Зоологічна...
Конкурс «Вчитель року» iconНаказ
«Про всеукраїнський конкурс «Учитель року», Положення про всеукраїнський конкурс «Учитель року», затвердженого постановою Кабінету...
Конкурс «Вчитель року» iconПоложення про Всеукраїнський конкурс «Учитель року»
Всеукраїнський конкурс «Учитель року» є одним із заходів реалізації Державної національної програми «Освіта» («Україна XXI століття»)...
Конкурс «Вчитель року» iconКонкурс фотоколажів «творімо історію дніпропетровщини разом» присвячений...
Конкурс проводиться з 1 січня по 1 лютого 2012 року. Прийом конкурсних робіт – до 27 січня 2012 року. Участь у конкурсі приймають...
Конкурс «Вчитель року» iconЗасідання нмр рмц від 04. 04. 2013 року
Аналіз ходу атестації педагогічних працівників, результатів конкурсів «Вчитель року 2013», «Класний керівник року 2013», «Вихователь...
Конкурс «Вчитель року» iconКонкурс вокального та фольклорного мистецтва
Чарівні струни конкурс мистецтва володіння музичними інструментами ( 06. 04. 2013 року)
Конкурс «Вчитель року» iconМіський конкурс "Учитель року – 2009"
Життя змінюється стрімко, часом непередбачувано. У січні 2009 р міський конкурс "Учитель року – 2009" став історією. Він мав велике...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка