До 20 травня Аналітичний звіт щодо діяльності практичного психолога
Скачати 153.46 Kb.
НазваДо 20 травня Аналітичний звіт щодо діяльності практичного психолога
Дата конвертації24.05.2013
Розмір153.46 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Психологія > Документы
До 20 травня

Аналітичний звіт

щодо діяльності практичного психолога

______________________________________

назва закладу освіти Солонянського району

в 2012/2013 навчальному році
І. Аналіз діяльності за минулий навчальний рік:

1.1. Аналіз досягнутих результатів (інформація про результати досягнень діяльності практичного психолога і соціального педагога, фіксація ступеня невідповідності між тим, що є в діяльності, і тим, що повинно бути, виходячи із їх функціональних обов’язків та професійних можливостей).

^ 1.2. Аналіз змісту діяльності (структурно-функціональний опис): загальні й специфічні для даного навчального закладу цілі діяльності практичного психолога/ соціального педагога - основні функції практичного психолога/соціального педагога в минулому навчальному році - завдання що виконані у минулому навчальному році - структура взаємодії з іншими підсистемами закладу освіти. Показати невідповідність між тим, що є і тим, що прогнозувалося в діяльності психологічної служби закладу освіти.

^ 1.3. Аналіз причин виникнення проблем (причинно-наслідкові зв’язки): які результати не влаштовують - причини недоліків (чому є розходження в бажаному й наявному результатах) – недоліки умов (що заважає) – наслідки (що отримали в результаті діяльності практичного психолога, соціального педагога, структурування проблем, що підлягають вирішенню в майбутньому).

^ 1.4. Якісний аналіз консультативної роботи (основних проблем, з яких зверталися до практичного психолога)

- Узагальнений аналіз консультативного прийому: хто за час роботи звертався за допомогою частіше всього (педагоги, учні, батьки, адміністрація); частота звертань вчителів до психолога/соціального педагога з наступних питань (впродовж року): з професійних проблем педагогів, запрошення до класу для роботи з учнями, запрошення на батьківські збори, з особистих проблем.

- Частота виступів перед педагогічним колективом (на засіданнях педради, методичних об’єднань, з лекціями, на семінарах): за власною ініціативою, за запрошенням адміністрації, за річним планом роботи закладу освіти, за запрошенням педагогів.

- Узагальнений аналіз захисної діяльності соціального педагога

^ 1.5. Аналіз корекційно-розвиваючої роботи. Вказати, про що свідчать отримані результати, який прогноз розвитку ситуації на майбутнє, які заходи і за яким змістом необхідно запланувати для покращення ситуації, як змінилася ситуація внаслідок виконання певної роботи (просвітницької, профілактичної, корекційної, розвивальної, відновлювальної).

^ 1.6. Аналіз психодіагностичної роботи в навчальному закладі: кількість обстежених школярів і груп, наявність планів і програм проведення групової психодіагностики, оформлення результатів діагностики (основні висновки за результатами; плани спільних дій у вирішені проблеми, що вивчалася; підготовлені методичні матеріали, кількість виступів з метою доведення результатів діагностики, соціально-психологічних досліджень до відома педагогічного колективу в ході психолого-педагогічних семінарів, психолого-педагогічних консиліумів, психологічних практикумів для педагогів і вихователів).

^ 1.7. Аналіз соціально-психологічних досліджень, що проведені в закладі освіти

№ з/п

Тема

Мета

Цільова група

Вибірка

Представлення результатів
ІІ. Психологічне забезпечення освітнього процесуПроблеми

Замовник

Заходи

Результат

1.

Психологічний супровід освітянських інновацій


2.

Психологічний супровід незалежного зовнішнього тестування випускників загальноосвітніх навчальних закладів


3.

Профілактична робота з учнями та студентами з девіантною поведінкою


4.

Соціально-психологічний супровід допрофільного та профільного навчання


5.

Соціально-психологічне забезпечення навчально-виховного процесу


6.

Соціально-педагогічний патронаж


ІІІ. Методична діяльність (заповнюються тільки ті графи, за якими виконувалася робота в поточному році)

3.1. Методичне забезпечення діяльності закладу освіти:

3.1.1. Методичні розробки, ступінь їх впровадження у практику роботи закладу освіти (району, міста)
Назва методичної розробки

Анотація

На яку категорію суб’єктів спрямована

3.1.2. Вивчення та пропаганда досвіду роботи психолога в районі (місті)
Тематика досвіду


Де проходив апробацію

Впровадження (в навч. закладах, опубліковано у фахових періодичних виданнях протягом останніх 4 років, схвалено облНМЦ та НМР ЗОІППО)

3.1.3. Проведення та участь у методичних нарадах, семінарах, конференціях на рівні району (міста), області, інше.Тематика

Місце проведення

Кількість учасників

Дата
3.2. Підвищення кваліфікаціїТематика

Місце проведення

Дата
Фахові курси
Проблемно-тематичні, авторські курси

3.2.1. Атестація
Атестовано з підвищенням категорії

Атестовано з підтвердженням категорії

Не атестовано

ПП


СП


3.2.2. Експертна роботаПредмет експертизи

(що вивчалось)

Замовники

Де та коли вивчалось

Результати

(короткий зміст рішення)
3.3. Допомога в діяльності закладу освіти, органу управління освітою та освітянських установ району (проведення обстежень, моніторингів, підготовка пропозицій, розробка проектів розпорядчих документів)Вид допомоги

Термін


3.4. Просвітницька робота практичного психолога, соціального педагога. Зв’язки з громадськістю (виступи в пресі, на телебаченні, радіо)Тема виступу

Короткий зміст

Дата

3.5. Експериментально-дослідна робота (інноваційна діяльність)Тематика

Що досліджується

Результати

3.6. Участь у роботі фахових методичних об’єднаньТематика

Назва м/о

кількість виступів

3.7. Власні проведені психолого-педагогічні семінари, консиліуми, конференції.Тематика

Місце проведення

Кількість учасників

Дата
3.8. Методична допомога практичного психолога, соціального педагога фахівцям РМК, іншим практичним психологам в навчальних закладах району.Форми допомоги

Кому надана


3.9. Підписка на фахові видання (якщо є, вказати назву видання, видавництво, інше)

ІY. Участь у реалізації національних, державних та регіональних програм.Назва програми

Зміст пункту програми

Цільова група

Звіт про виконання
^ Національних, державних програм
Загальнодержавна програма "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року

Загальнодержавна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки

Державна цільова соціальна програма "Молодь України" на 2009-2015 роки

Державна цільова програма роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки

Державна цільова соціальна програма зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров’я населення на період до 2012 року

Державна програма "Репродуктивне здоров'я нації" на період до 2015 року

Державна програма подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2006-2010 роки

Закони України ”Про охорону дитинства” та ”Про попередження насильства в сім’ї”Y. Статистична інформація про кількість учнів навчального закладу:

  • схильних до ризикованої поведінки - ______;

  • що виховуються у проблемних сім’ях (що стоять на обліку в державних установах)- ____

  • що виховуються у сім’ях трудових мігрантів - ______


Практичний психолог (соціальний педагог) підпис ініціали, прізвище
^

Керівник закладу освіти підпис ініціали, прізвище


М.П.

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор закладу освіти

________ ____________

(підпис) (прізвище, і.,п/б)^ СТАТИСТИЧНИЙ ЗВІТ

про роботу практичного психолога

____________________________________________

(назва навчального закладу)

____________________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)

за 2010 – 2011 навчальний рікп/п

Основні види роботи

Всього

Охоплено осіб

Затрачено

годин

1

2

3

4

1

^ Психодіагностика індивідуальна :

а) учнів (дітей) всього:у т.ч. - дошкільного віку- початкових класів- середніх класів- старших класів- учнів ПТНЗ- студентів ВНЗ I-II рівня акредитаціїб) педпрацiвникiвв) батьків2

^ Психодіагностика групова, соцiально-психологiчнi дослідження серед:

а) учнів (дітей) всього:у т.ч. - дошкільного віку- початкових класів- середніх класів- старших класів- учнів ПТНЗ- студентів ВНЗ I-II рівня акредитаціїб) педпрацiвникiвв) батьків3

^ Консультування індивідуальне:

а) учнів (дітей) всьогоу т.ч. - дошкільного віку- початкових класів- середніх класів- старших класів- учнів ПТНЗ- студентів ВНЗ I-II рівня акредитаціїб) педпрацiвникiвв) батьків4

^ Консультування групове:

а) учнів (дітей) всьогоу т.ч. - дошкільного віку- початкових класів- середніх класів- старших класів- учнів ПТНЗ- студентів ВНЗ I-II рівня акредитаціїб) педпрацiвникiвв) батьків5

^ Корекцiйно-вiдновлювальна та розвивальна індивідуальна робота з учнями:у т.ч. - дошкільного віку- початкових класів- середніх класів- старших класів- учнів ПТНЗ- студентів ВНЗ I-II рівня акредитації6

^ Корекцiйно-вiдновлювальна та розвивальна групова робота з учнями (дітьми) всього:у т.ч. - дошкільного віку- початкових класів- середніх класів- старших класів- учнів ПТНЗ- студентів ВНЗ I-II рівня акредитації7

^ Проведення ділових ігор, тренiнгiв для :

а) педпрацiвникiвб) батьків8

^ Психологічна просвіта, виступи перед:

а) учнями (дітьми)б) педпрацiвникамив) батьками9

^ Навчальна дiяльнiсть (викладання психологічних дисциплін):

- курси за вибором;- факультативні заняття- гурткова робота10

Зв`язки з громадськістю, вiдвiдування

- учнів (дітей) вдома;- батьків за місцем роботи;- органів виконавчої влади та громадського самоврядуванняСхожі:

До 20 травня Аналітичний звіт щодо діяльності практичного психолога iconАналітичний звіт (згідно наказу уон №16 від 26. 01. 09) щодо діяльності...
Вказати наявні сертифікати та свідоцтва з проходження різноманітних курсів (коли, ким видані)
До 20 травня Аналітичний звіт щодо діяльності практичного психолога iconПосадова інструкція практичного психолога (код кп 2445. 2)
Ця посадова інструкція визначає функціональні обов’язки, права та відповідальність практичного психолога загальноосвітнього навчального...
До 20 травня Аналітичний звіт щодо діяльності практичного психолога iconРекомендації практичного психолога щодо корекції акцентуацій характеру...
Рекомендації практичного психолога щодо корекції акцентуацій характеру у підлітків
До 20 травня Аналітичний звіт щодо діяльності практичного психолога iconМетодичні рекомендації цпп І ср квнз «Харківська академія непевної...
Есід. Для організації планування години психолога розробляється графік на місяць (квартал, півріччя, рік) з урахуванням річного плану...
До 20 травня Аналітичний звіт щодо діяльності практичного психолога iconРекомендації щодо планування діяльності практичного психолога загальноосвітнього закладу освіти
...
До 20 травня Аналітичний звіт щодо діяльності практичного психолога iconРекомендації щодо організації роботи практичного психолога позашкільного закладу
Горлівський міський навчально-методичний центр психологічної служби надсилає рекомендації щодо організації діяльності соціально-психологічної...
До 20 травня Аналітичний звіт щодо діяльності практичного психолога iconТипова посадова інструкція практичного психолога
«Про планування діяльності, ведення документації І звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти», листа Міністерства...
До 20 травня Аналітичний звіт щодо діяльності практичного психолога iconПрактичного психолога
України від 27. 08. 2000р. №1/9-352 «Про планування діяльності, ведення документації І звітності усіх ланок психологічної служби...
До 20 травня Аналітичний звіт щодо діяльності практичного психолога iconОрієнтовна програма вивчення діяльності практичного психолога / соціального педагога
Мон україни від 14. 02. 2005 №99 «Про затвердження Орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів»...
До 20 травня Аналітичний звіт щодо діяльності практичного психолога iconАналітичний звіт про діяльність психологічної служби системи освіти
Аналітичний звіт про діяльність психологічної служби системи освіти м. Лозова у 2012/2013 н р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка