"Общий (укр.)"
Скачати 26.15 Kb.
Назва"Общий (укр.)"
Дата конвертації24.05.2013
Розмір26.15 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Психологія > Документы


Кроссворд по предмету "Педагогика" на тему "Общий (укр.)"


По горизонтали

1. Найтриваліше емоційний стан, фарбувальний вся поведінка людини

5. Поучающий, относящийся к обучению - «универсальное искусство всех учить всему»

6. Індивідуальні особливості людей, від яких залежить набуття ними знань, умінь і навичок, а також успішність виконання різних видів діяльності

7. Форма підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів

8. Навчальна книга, в якій розкривається зміст навчального матеріалу з певної дисципліни відповідно до вимог чинної програми

9. Міра пізнавальної активності індивіда, яка проявляється у рівні набутих знань, що можуть бути використані у практичній діяльності

11. Метод навчання, який передбачає показ предметів і процесів у їх натуральному вигляді, динаміці

12. Діяльність особистості, учителя-вихователя, що здійснюється у процесі педагогічного спілкування без попередньої підготовки, осмислення

13. Наука про освіту (навчанні, вихованні) людини

14. Це сукупність особливостей, що відрізняють однієї людини від іншого

17. Людський індивід як члена суспільства, узагальнена характеристика, що інтегрує соціально значущі риси

18. Сукупність причин психологічного характеру, що пояснюють поведінку людини, його початок, спрямованість і активність

19. Коротке письмове викладення змісту книги, статті, усного виступу

21. Упорядкована діяльність педагога з реалізації цілей навчання

22. Певний порядок поведінки людей, що забезпечує узгодженість дій у суспільних відносинах, обовязкове засвоєння й виконання особистістю встановлених правил

23. Цілісне відображення предметів, ситуацій і подій, що виникає при безпосередньому впливі фізичних подразників на рецептори

25. Метод навчання, який передбачає показ предметів і процесів у їх символічному зображенні (світлини, малюнки, схеми тощо)

27. Прогресивний напрям духовної культури, що звеличує людину як найбільшу цінність у світі

28. Психологічний процес пізнання, повязані з відкриттям субєктивно нового знання, з вирішенням завдань, з творчим перетворенням дійсності

29. Сукупність практичних, матеріальних і духовних надбань суспільства протягом його історії

30. Перехід від загальних понять про предмет певного виду до окремого, часткового знання

32. Генетично детерміновані анатомо-фізіологічні особливості мозку та нервової системи, які є індивідуально-природною передумовою процесу розвитку й формування особистості
По вертикали

2. Процес кількісних і якісних змін успадкованих і набутих властивостей людини

3. Здатність організму пристосовуватись до різних умов зовнішнього середовища

4. Процес цілеспрямованого формування особистості в умовах спеціально організованої системи, що забезпечує взаємодію вихователів і виховуваних, спрямований на реалізацію цілей освіти

7. Процедура визначення статусу вищого навчального закладу, підтвердження його спроможності здійснювать підготовку спеціалістів на рівні державних вимог з певного напряму (спеціальності)

10. Загальні здібності, що забезпечують відносну легкість і продуктивність в оволодінні знаннями в різних видах діяльності

15. Наукова робота, виконана з метою її публічного захисту для здобуття ступеня

16. Характеристика особливостей пізнавальної діяльності особистості, що полягає в усвідомленому використанні нею інтенсивних методів, засобів, форм оволодіння знаннями, вироблення вмінь і навичок

20. Наука про закономірності розвитку і функціонування психіки як особливої форми життєдіяльності

24. Це стан особистості, що виражає залежність її від конкретних умов існування

26. Метод навчання, спрямований на інтенсифікацію та ефективність навчального процесу за рахунок активної діяльності учнів (студентів) у пошуках наукової істини

31. Наука про прекрасне та його роль у житті людини, про загальні закони художнього пізнання дійсності, розвитку мистецтва

Схожі:

\"Общий (укр.)\" icon"Общий (укр.)"
Кроссворд по предмету "предмету Міжнародні перевезення (укр.)" на тему "Общий (укр.)"
\"Общий (укр.)\" icon"Общий (укр.)"

\"Общий (укр.)\" icon"Общий (укр.)"

\"Общий (укр.)\" icon"Общий (укр.)"
Неконтрольоане горіння позаспеціальним огнищем,що розпосюджуться у часі І просторі
\"Общий (укр.)\" icon"Общий (укр.)"
Неконтрольоане горіння позаспеціальним огнищем,що розпосюджуться у часі І просторі
\"Общий (укр.)\" icon"Общий (укр.)"
Метод соціологічного дослідження, який засновується на висловлюваннях окремих осіб
\"Общий (укр.)\" icon"Общий (укр.)"
Добір, який передбачає попередню структуризацію неоднорідної генеральної сукупності
\"Общий (укр.)\" icon"Общий (укр.)"
Один з видів юридичної відповідальності за порушення законів з питань оподаткування
\"Общий (укр.)\" icon"Общий (укр.)"
В економіці спостерігається повна зайнятість, І виробництво працює на повну потужність
\"Общий (укр.)\" icon"Общий (укр.)"
Процедура, що передбачає у вивчення бухгалтерських регістрів, документів чи матеріальних активів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка