План Вступ Розділ І. Теоретико-методологічні засади виникнення та існування психологічної школи соціології
Скачати 43.74 Kb.
НазваПлан Вступ Розділ І. Теоретико-методологічні засади виникнення та існування психологічної школи соціології
Дата конвертації06.03.2013
Розмір43.74 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Психологія > Документы
План

Вступ
Розділ І. Теоретико-методологічні засади виникнення та існування психологічної школи соціології

1.1. Становлення та розвиток психологічної школи соціології

1.2. Основні дослідники психологічної школи соціології
Розділ ІІ. Основні напрямки психологічної школи соціології

2.1. Основні напрямки психологічної школи в західному соціологічному дискурсі

2.2. Основні напрямки психологічної школи соціології в сучасній Україні
Висновки
Використана література

Вступ

Стосовно розвитку соціологічних знань, ми можемо сказати, що вже в першій половині XX ст. домінуючим видом діяльності соціологів у багатьох країнах були прикладні соціологічні дослідження. Стосовно ж Західної Європи та частково в США, у 60-80-х рр. зростала кількість соціологів, які стали цікавитися розробкою проблем самої соціологічної теорії, яка пов’язана з процесом інтеграції різних напрямів у соціології. Вони різнились один від одного специфічним підходом до аналізу об’єкта і предмета соціології, до розуміння метода соціології, як науки.

Під школою, в соціології, розуміють групу вчених соціологів, які працюють в межах власних дослідницьких традицій. Якщо висловитися в більш вужчому значенні, то школа в соціології – це дослідницька група із загальними традиціями і відповідною інституційною формою. Яскравим прикладом є відома у всьому світі Чиказька школа емпіричної соціології. Її утворення пройшло на базі першого у світі соціологічного факультету Чиказького університету. Вона являлася специфічним підрозділом з швидко сформованими традиціями дослідницької діяльності і великим впливом на діяльність соціологів всієї країни, а згодом й усього світу.

Соціологів, які займаються однаковою проблематикою, або мають спільний погляд на світ, об’єднують напрями. Сюди можна віднести, наприклад, функціоналізм, позитивізм, конфліктологію, символічний інтеракціонізм, структуралізм, етнометодологію тощо. Всі вони виступають у якості парадигмальних альтернатив. Всі вони, одночасно є продуктом оперативної взаємодії (як з різними пограничними суспільствознавчими і людинознавчими дисциплінами, так і між собою).

Донесемо в загальних рисах деякі відомості про психологічні школи в соціології та їх найбільш впливові сучасні соціологічні школи і напрямки.


Висновки

Психологічна школа виникла і сформувалась в період переходу сусупільства до капіталістичного способу виробництва. Саме предстваники цієї школи намагалися відшукати ключ до розуміння суспільних явищ у психіці індивидів або колективної психіки (психічної взаємодії індивидів) пов’язаної з новими соціальними відносинами.

Значний вклад до розвитку соціологічних знань, зробила саме Чиказька школа соціології. Праці вченних цієї школи і на даний момент користуються попитом серед соціологів всього світу. Саме ця школа, встановила значний вплив на формування емпіричної соціології по всьому світові.

Соціологічна думка розвивалася і розповсюджувалася по світу саме перш за все завдяки західним школам соціології. Так, під впливом американської соціології (на прикладі структурно-функціональних підходів до соціальної реальності) в 60-70-ті рр. активно формувалась німецька соціологічна школа з багатьма галузевими соціологіями.

Соціологи впродовж багатьох років вивчають саме суспільства, всі його складові. Ми можемо сказати, що це вивчають також інші науки, такі, наприклад, як історія, суспільствознавство, політологія, але вони вивчають його лише в своїй галузі: історія вивчає лише те, що пов’язане з історичними даними та фактами; політологія вивчає лише все, що відноситься до політики, те, що необхідне саме для політології, аналізує державу та інші соціальні інститути. Соціологія ж, виступає у якості генералізуючої науки, вона може вивчати все, а не лише одну галузь. Вивчає всі ці явища та науки комплексно. Вона вивчає соціальні процеси не залежно від того якими вони є: економічними, політичними, історичними і т.д. Аналізує суспільство в єдності всіх його сторін, галузей і сфер, весь соціокультурний простір. Більше того, соціологія вивчає і взаємозв’язок між явищами, які стосуються предмету дослідження різних суспільних наук.


Використана література

 1. Андреева Г.М., Богомолова Н.Н., Петровская Л.А. Зарубежная социальная психология ХХ столетия: Теоретические подходы. Учебное пособие для вузов. – М.: АспектПресс, 2002.

 2. Бабій Л.Г. Діалектика розвитку історичних типів культури. – Львів: Кальварія, 1991.

 3. Городяненко В.Г. Соціологія. Навчальний посібник. – К.: Академія, 2003.

 4. Дворецька Г. В. Соціологія. Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2002.

 5. Дворецька Г.В., Махнорилов В.П. Социология труда. – К.: Высшая школа, 1990.

 6. Ионин Л.Г. Социология культуры. – М.: Инфра-М, 1994.

 7. Захарченко М.В., Бурлачук В.Ф., Молчанов М.О. Соціологічна думка України. Навчальний посібник. – К.: Заповіт, 1996.

 8. Кайдалов Д.П., Суименко Е.И. Актуальні проблеми соціології праці. – М.: Економіка, 1974.

 9. Кравченко А.И. Социология труда в XX веке. Историко-критический очерк. – М.: Наука, 1987.

 10. Крип’якевич І.П. Історія української культури. – К.: Либідь, 1994.

 11. Лісовий В.М. Культура та цивілізація. Філософська і соціологічна думка. – К. 1993.

 12. Лукашевич Н.П. Социология карьеры. – Х.: ХГИ “НУА”, 1999.

 13. Нельга А.В. Формування потреби в праці. – К.: Вища школа, 1987.

 14. Палеха Ю.І., Герасимчук В.І., Шиян О.М. Соціологія. – К.: ЄУФІМБ, 2003.

 15. Победа Н.А. Социология культуры . – Одесса: Астропринт, 1997.

 16. Погорілий О.І. Соціологічна думка XX століття. – К,: Либідь, 1996.

 17. Полторак В.А. Социология. Основы социологии труда и управления. – К.: УМК ВО, 1992.

 18. Ромашов О.В. Социология труда. – М.: Гардарики, 1999.

 19. Ручка А.А. Сакада Н.А. Стимулювання і мотивація праці на промисловому підприємстві. – К.: Наукова думка, 1988.

 20. Скворцов Е.М. Теория и история культуры. Учебник для ВУЗов. – М.: ЮНИТИ, 1999.

 21. Соціологія. Короткий енциклопедичний словник. – ДО: УЦДК, 1998.

 22. Черниш Н.Й. Соціологія. Курс лекцій. – Львів: Кальварія, 1996.

 23. Шаповал М.Ю. Загальна соціологія. – ДО: УЦДК, 1966.

 24. Юрій М.Ф. Соціологія культури. – К.: Кондор, 2006.

 25. Якуба О.О. Соціологія. Навчальний посібник для студентів. – Х.: Константа 1996.

Схожі:

План Вступ Розділ І. Теоретико-методологічні засади виникнення та існування психологічної школи соціології icon1. Теоретико-методологічні засади економічної ефективності діяльності підприємства
Вступ
План Вступ Розділ І. Теоретико-методологічні засади виникнення та існування психологічної школи соціології iconРозділ І. Теоретико-методологічні основи морального та естетичного...
Вступ
План Вступ Розділ І. Теоретико-методологічні засади виникнення та існування психологічної школи соціології iconСоціальна напруженість в організації: шляхи подолання. План
Розділ Теоретико-методологічні підходи щодо визначення соціальної напруженності 2
План Вступ Розділ І. Теоретико-методологічні засади виникнення та існування психологічної школи соціології iconТеоретико-методологічні засади саморозвитку особистості
Педагогіка вищої та середньої школи: зб наук праць. Вип. 29 / ред кол.: В. К. Буряк, Л. В. Кондрашова, Г. Б. Штельмах та ін.; гол...
План Вступ Розділ І. Теоретико-методологічні засади виникнення та існування психологічної школи соціології iconМетодологічні засади формування
Розділ методологічні засади формування маркетигового комплексу туристичного підприємства
План Вступ Розділ І. Теоретико-методологічні засади виникнення та існування психологічної школи соціології iconТема Розвиток психологічної соціології 1 Напрямки розвитку психологічної соціології
Социология. Наука об обществе: Учебник / Под ред. В. П. Андрущенко, Н. М. Горлача. К., 1997
План Вступ Розділ І. Теоретико-методологічні засади виникнення та існування психологічної школи соціології iconРозділ теоретико-методологічні основи вивчення конвертації соціального...

План Вступ Розділ І. Теоретико-методологічні засади виникнення та існування психологічної школи соціології iconДержавне управління системою післядипломної педагогічної освіти: теоретико-методологічні засади
Сучасні політичні та соціально-економічні перетворення в українській державі ставлять нові завдання перед освітньою системою країни,...
План Вступ Розділ І. Теоретико-методологічні засади виникнення та існування психологічної школи соціології iconПлан. Вступ. Розділ Причини виникнення та розвиток терористичних...
Розділ Терористичні організації сучасності: нова методика та організаційні структури
План Вступ Розділ І. Теоретико-методологічні засади виникнення та існування психологічної школи соціології iconШпаргалка тема№1. Вступ до соціології
Предмет та об`єкт вивчення соціології. Наукові дискусії навколо предмету соціології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка