Сучасна реклама та рекламна діяльність
Скачати 321.05 Kb.
НазваСучасна реклама та рекламна діяльність
Сторінка1/3
Дата конвертації06.03.2013
Розмір321.05 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Психологія > Документы
  1   2   3


ДВНЗ «КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

БІБЛІОТЕКА КРИВОРІЗЬКОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ІНСТИТУТУ


СУЧАСНА РЕКЛАМА ТА РЕКЛАМНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Науково-допоміжний бібліографічний покажчик

1984-2012 рр.

Кривий Ріг

2012

УДК 659.1

ББК 65.47

С 91
Сучасна реклама та рекламна діяльність : рекомендаційний бібліографічний покажчик / Бібліотека КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет»; упоряд. О. Б. Поліщук; за ред. Г. М. Віняр. – Кривий Ріг, 2012. – 38 с.
Бібліографічний покажчик присвячений проблемам організації реклами, знаходження ринків збуту продукції. Пропонована література містить відомості про те, як привернути увагу до цієї продукції, як забезпечити її просування на ринку і провести рекламну кампанію. У тематичних розділах представлені матеріали з проблем організації реклами в цілому, з історії реклами, основних засобів реклами, теоретико-методологічних проблем психології реклами, мови рекламних текстів, діяльності рекламних агенств, типів рекламної діяльності.

Покажчик призначений для студентів вищих навчальних педагогічних та економічних закладів, викладачам, аспірантам і всім тим, кого цікавлять питання ефективної організації рекламної діяльності.
Рецензент:

Л. А. Білоконенко, канд. філолог. наук, доцент кафедри української мови Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет»
Рекомендовано до друку методичною радою бібліотеки Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет» (протокол № 3 від 16 травня 2012 року)
З М І С Т
Передмова……………………………………………………………………….4

Розділ 1. Законодавчі акти в галузі реклами……………………………...6

Розділ 2. Загальні питання рекламної діяльності……................................7

Розділ 3. Історія реклами..................................................................................12

Розділ 4. Основні засоби реклами...................................................................14

4.1. Зовнішня реклама...................................................................................14

4.2. Реклама на радіо й телебаченні............................................................15

Розділ 5. Технологія реклами………………………………………………..17

Розділ 6. Теоретико-методологічні проблеми психології реклами..........19

Розділ 7. Мова рекламних текстів..................................................................22

Розділ 8. Види рекламної діяльності……………………………………......31

Іменний покажчик………………………………………………………........33

ПЕРЕДМОВА

Сучасний стан економіки України вважається перехідним. На цьому етапі ринок являє собою хаотичне поєднання різноманітних за рівнем і досконалістю механізмів, форм, структур, технологій і техніко-економічних принципів. Власне, вітчизняна економіка ще не переступила межу ранніх форм ринкових відносин, які були властиві країнам Заходу в XIX – на початку XX ст. З огляду на це висвітлення напрямків і шляхів руху до сучасної ринкової системи з використанням досконаліших форм, методів і засобів набуває дедалі більшої ваги.

Реклама – невіддільне явище сучасності, що зародилося ще на світанку цивілізації, пережило різні етапи становлення разом з еволю­цією людини, її потреб і культурного розвитку. В умовах ринку циві­лізована реклама є необхідною складовою системи комунікацій суб'єктів підприємницької діяльності. Вона не тільки інформує потен­ційних покупців і споживачів про можливості купівлі того чи іншого товару, а й дає змогу оптимального вибору, оскільки об'єктивно інфор­мує про якість, ціну, способи використання й сервісне забезпечення – все, що покупцям необхідно знати для правильного вибору.

Бібліографічний рекомендаційний покажчик складений на основі перегляду систематичного каталогу та систематичної картотеки статей бібліотеки КПІ і є вибірковим. Джерела відбору документів для бібліографічного покажчика – фонди, каталоги і картотеки Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет».

Хронологічно охоплено період з 1984 по 2012 рр.

Бібліографічний покажчик містить 226 джерел української та російською мовами.

Покажчик включає 8 розділів:

Розділ 1. Законодавчі акти в галузі реклами.

Розділ 2. Загальні питання рекламної діяльності.

Розділ 3. Історія реклами.

Розділ 4. Основні засоби реклами.

^ 4.1. Зовнішня реклама.

4.2. Реклама на радіо й телебаченні.

Розділ 5. Технологія реклами.

Розділ 6. Теоретико-методологічні проблеми психології реклами.

Розділ 7. Мова рекламних текстів.

Розділ 8. Види рекламної діяльності.
Представлений матеріал згруповано в середині кожного розділу за алфавітом прізвищ авторів та назв публікацій. Нумерація суцільна. Допоміжний апарат покажчика складається з іменного покажчика, передмови та схеми групування (зміст).

Бібліографічний опис здійснено згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

Електронна версія покажчика розміщена на веб-сайті бібліотеки: http://kdpu-library.ucoz.ru

Покажчик адресований студентам, що вивчають такі дисципліни:

 • основи рекламознавства (кафедра української мови);

 • композиція в рекламі (кафедра ДПМ та дизайну);

 • основи зовнішньої реклами (кафедра ДПМ та дизайну) ;

 • основи теорії та практики реклами (кафедра ДПМ та дизайну);

 • спеціалізація в рекламі (кафедра ДПМ та дизайну);

 • маркетинг реклами (кафедра соціології та економіки),

а також викладачам, аспірантам і всім тим, кого цікавлять питання ефективної організації практичної рекламної діяльності.

Покажчик призначений для студентів вищих навчальних педагогічних та економічних закладів, викладачам, аспірантам і всім тим, кого цікавлять питання ефективної організації рекламної діяльності.

^ РОЗДІЛ 1. ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ В ГАЛУЗІ РЕКЛАМИ

 1.  659.1 (075.8)

О-24 Обритько Б. А. Рекламне законодавство України  / Б. А. Обритько // Реклама і рекламна діяльність / Б. А. Обритько. – К., 2002. – С. 201–234.

 1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реклами : закон від 18.03.08 р. № 145-VI // Урядовий кур'єр. – 2008. – № 69. – С. 9.

 2. Про внесення змін до Закону України «Про рекламу» : закон від 11.07.2003 р. № 1121-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2004 – № 8. – Ст. 62.

 3. Про внесення змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» щодо надання телеканалам ідентифікуючої інформації під час реклами: закон від 11.01.11 р. № 2912-VI // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 19. – С. 4.

 4. Про внесення змін до Порядку накладання штрафів за порушення законодавства про рекламу : постанова Кабінету Міністрів України від 16.09.09 р. № 980 // Урядовий кур'єр. – 2009. – № 179. – С. 9–10.

 5. Про внесення зміни до статті 21 Закону України «Про рекламу» : закон від 19.04.11 р. № 3235-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 42. – Ст. 1841.

 6. Про внесення змін до Типових правил розміщення зовнішньої реклами : постанова Кабінету Міністрів України від 09.09.09 р. № 968 // Урядовий кур'єр. – 2009. – № 177. – С. 13.

 7. Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виробництва та розповсюдження соціальної реклами щодо шкоди тютюнопаління та зловживання алкоголю : постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.11 р. № 241 // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 53. – С. 18.


^ РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 1.  Аржанов Н. П. Легенда о Моссельпроме: рекламные агентства / Н. П. Аржанов // Маркетинг и реклама. – 2004. – № 1. – С. 56–62.

 2. Батаєва К. Гендерна візуальність сучасної реклами / К. Батаєва // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2010. – № 3. – С. 136–153.

 3. Бильдюкевич О. Локальная история (опыт проведения малобюджетной рекламной кампании) / О. Бильдюкевич // Маркетинг и реклама. – 2005. – № 1. – С. 26–30.

 4.  Головко С. И. «Реклама – предмет увлекательный» / С. И. Головко // Библиотека. – 2004. – № 6. – С. 76–79.

 5. Государственное регулирование отношений в области рекламы: проблемы и перспективы // Маркетинг и реклама. – 2007. – № 1. – С. 4–5.

 6. 902.7 (С 2)

Н 28 Гриценко О. Реклама / О. Гриценко // Нариси української популярної культури. – К., 1998. – С. 549–565.

 1.  Грошев И. Гендерные образы рекламы / И. Грошев // Вопросы психологии. – 2000. – № 6. – С. 38–48.

 2. Гудь О. Урок «Реклама. За і проти». 9 клас / О. Гудь // Англійська мова та література. – 2006. – № 29. – С. 5–6.

 3.  Денисенко Л. Реклама в нашому житті / Людмила Денисенко // Науковий світ. – 2008. – № 8. – С. 28–31.

 4. 659.1 (076.5) (075.8)

Д 40 Джефкінс Ф. Реклама : практ. посіб. / Френк Джефкінс. – 4 е вид. – К. : Знання, 2001. – 456 с.

 1. Динамика рекламной информации: интервью с В. Н. Колосовым  // Наружная реклама. – 2006. – № 1. – С. 50–54.

 2. Коломиец В. Реклама в социологическом видении / В. Коломиец // Вестник Московского университета. Сер. Социология и политология. – 2001. – № 1. – С. 165–170.

 3. Комаров Ю. Реклама як двигун історичної освіти / Ю. Комаров // Історія в школах України. – 2005. – № 7. – С. 11–21.

 4. Кудря Л. Віртуальна книжкова виставка – нова форма популяризації документів [реклама бібліотеки] / Л. Кудря // Бібліотечна планета. – 2009. – № 1. – С. 37–39.

 5. Кузнецова Е. Реклама и её регулирование / Е. Кузнецов // Экономика в школе. – 2002. – № 1. – С. 105–109.

 6. Кузык П. Выставка технологий и продукции рекламной индустрии / П. Кузык // Наружная реклама. – 2005. – № 5 6. – С. 16–25.

 7. Лазебник М. Итоги креативного рейтинга рекламных агентств Украины (сезон 2005/2006) / М. Лазебник // Маркетинг и реклама. – 2006. – № 9. – С. 30–32.

 8. Лисиця Н. Вплив суспільства на сучасну рекламу / Н. Лисиця // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 1999. – № 2. – С. 136–142.

 9. Лисиця Н. Реклама як соціальний інститут / Н. Лисиця // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 1998. – № 3. – С. 125–130.

 10. Ляхова А. Как создавался «Мягков», или рекламная кампания, достойная учебников / А. Ляхова // Маркетинг и реклама. – 2002. – № 7-8. – С. 28–35.

 11. Мазуренко Т. Вплив реклами на суспільство у сучасних умовах / Т. Мазуренко // Університет. – 2010. – № 5. – С. 60–73.

 12. Межерицька О. А. Роль реклами та PR-кампанії у формуванні позитивного іміджу навчального закладу / О. А. Межерицька // Управління школою. – 2008. – № 22-24. – С. 42–45.

 13. Надён Н. Поиск национальной идентичности украинской рекламы / Н. Надён // Маркетинг и реклама. – 2004. – № 5-6. – С. 42–45.

 14. Науменко Т. Реклама и PR в деятельности массовых коммуникаций / Т. Науменко // Вестник Российского философского общества. – 2003. – № 1. – С. 149–151. 1. 659.1 (075.8)

О-24 Обритько Б. А. Реклама і рекламна діяльність : курс лекцій / Борис Абрамович Обритько. – К. : МАУП, 2002. – 240 с.

 1. 659.1

П 28 Песоцкий Е. Современная реклама. Теория и практика / Е. Песоцкий. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2001. – 320 с.

 1. Роденко Д. Оценка эффективности рекламных кампаний: путь разумного вложения средств / Д. Роденко // Маркетинг и реклама. – 2007. – № 7-8. – С. 59–64.

 2. Ромат Е. Мировые тенденции развития рекламы / Е. Ромат // Маркетинг и реклама. – 2007. – № 5. – С. 14–19.

 3. 659.1 (075.8)

Р 69 Ромат Е. В. Реклама : учеб. / Евгений Викторович Ромат. – 3 е изд., перераб. и доп. – К. ; Х. : НВФ Студцентр, 2000. – 480 с.

 1. Ромат Е. Рекламная кампания: с чего начать? / Е. Ромат // Маркетинг и реклама. – 2002. – № 11. – С. 30–34.

 2. 330.342(075.8)
  С 29
  Селезнев В. В. Основы рыночной экономики Украины: Власть. Право. Предпринимательство. Финансы. Налоги. Маркетинг. Менеджмент. Торговля. Реклама. Преступность : учеб. пособие / В. В. Селезнёв. – К. : «А.С.К.», 1999. – 544 с.

 3. 004(075.8)

С 44 Скопень М. М. Інформаційна система і технології розв’язання задач з рекламної діяльності / М. М. Скопень, М. К. Сукач // Інформаційні системи і технології маркетингу в суспільстві : навч. посіб. / М. М. Скопень, М. К. Сукач. – К., 2010. – Модуль 6. – С. 274–310.

 1. Соловйов С. Реклама: комунікаційна потреба сучасності / С. Соловйов // Науковий світ. – 2004. – № 11. – С. 26–27.

 2. Стадник С. Рынок рекламы США: беглый взгляд на великана / С. Стадник // Маркетинг и реклама. – 2007. – № 6. – С. 64–67.

 3. 37.013.42:659.1(043.2)
  С 84
    Стрелковська А. Л. Соціально-педагогічні умови формування позитивно спрямованої поведінки молоді засобами соціальної реклами : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.05 / А. Л. Стрелковська. – К., 2007. – 21 с.

 4. 659.1

С 97 Сэндидж Ч. Г. Реклама: теория и практика / Чарльз Сэндидж, Вернон Фрайбургер, Ким Ротцолл ; пер. с англ. – М. : Прогресс, 1989. – 630 с.

 1. Теременко Б. Реклама и современная культура: аспект взаимодействия / Б. Теременко // Общественные науки современность. – 2002. – № 1. – С. 184–191.

 2. Толмачова С. В. Реклама глазами молодёжи / С. В. Толмачова, Л. В. Генин // СОЦИС. – 2007. – № 4. – С. 56–60.

 3. Фёдоров А. Философия клиент-сервиса в рекламном бизнесе / А. Фёдоров // Маркетинг и реклама. – 2004. – № 1. – С. 40–44.

 4. Федотова Л. Н. Рекламная коммуникация в социальном пространстве / Л. Н. Федотова // Вестник Московского университета. Сер. Социология и политология. – 1999. – № 3. – С. 180–188.

 5. Философия качества рекламы // Наружная реклама. – 2004. – № 2. – С. 72–80.

 6. Чепыжова Е. Рекламный кафтан с чужого плеча / Е. Чепыжова // Наука и жизнь. – 2001. – № 1. – С. 132–135.

 7. 371.315

Ч-46 Череповська Н. Світ реклами / Наталія Череповська // Медіакультура та медіаосвіта учнів ЗОШ: візуальна медіакультура / Наталія Череповська. – К., 2010. – С. 77–86.

 1. Шовкович Н. Реклама – реальність сучасності. Інтерактивний урок в 11 класі / Н. Шовкович // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2008. – № 4. – С. 108–112.

 2. Шпак В.  Сексизм у рекламі / В. Шпак // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 57. – С. 20.

 3. Штарёва Е. Сексизм в рекламе / Е. Штарёва // Рекламные технологии. – 2006. – № 6. – С. 42–45.

 4. Яновський О. Реклама як інструмент комерційної діяльності / О. Яновський // Економіка України. – 1993. – № 3. – С. 92–94.


^ РОЗДІЛ 3. ІСТОРІЯ РЕКЛАМИ

 1. Адам О. Ю. З історії рекламних ідей / О. Ю. Адам // Історія та правознавство. – 2006. – № 28. – С. 31.

 2. Аржанов Н. П. Варшавская мелодия: игры с боем и без оного (история рекламы) / Н. П. Аржанов // Маркетинг и реклама. – 2002. – № 10. – С. 44–50.

 3. Бородина В. К вопросу истории рекламы / В. Бородина  // Наружная реклама. – 2003. – № 3. – С. 66–72.

 4. Волобуєва Т. Советская реклама 1920-1930-х гг. / Т. Волобуєва // Рекламные технологии. – 2006. – № 4. – С. 18–23.

 5. Двести лет печатной рекламы: история рекламы // Техническая естетика. – 1992. – № 5. – С. 18–20.

 6. Мягкова Г. История афиши / Г. Мягкова // Юный художник. – 2003. – № 9. – С. 30–34.
  1   2   3

Схожі:

Сучасна реклама та рекламна діяльність icon25. Планування рекламної кампанії І рекламні агенства
Рекламна кампанія — це розробка рекламного звернення І план його показу. Ефективна, успішна рекламна кампанія — це поєднан ня влучного...
Сучасна реклама та рекламна діяльність iconЗаявк а на участь у виставці для українських учасників Навчальний заклад/підприємство
Чорно-біла реклама в каталозі 1 сторінка А4 формату; □ Кольорова реклама в каталозі 1 сторінка А4 формату; □ Кольорова реклама на...
Сучасна реклама та рекламна діяльність icon«Психологія реклами»
Одним зі способів такого надання інформації є реклама. Причому реклама не у вузькому сенсі, як інформація про певний виріб, а у найширшому...
Сучасна реклама та рекламна діяльність iconСистемний підхід є специфічним науковим підходом, що ґрун­тується...
Як необхідний елемент соціального, економічного І політичного життя суспільства, а також життя кожної окремої людини рекламна діяльність,...
Сучасна реклама та рекламна діяльність iconДля ефективного господарювання істотним є визначення цілей створення...
Основні напрямки діяльності підприємства:(маркетингове дослідження ринку); виробнича діяльність; економічна діяльність; комерційна...
Сучасна реклама та рекламна діяльність iconУвага! Тестовий доступ!
Бостон, США. BiblioRossica містить книги, підручники монографії, журнали гуманітарного напряму, оригінальні англомовні колекції –...
Сучасна реклама та рекламна діяльність iconПрограма курсу «Сучасна єврейська філософія»
Курс «Сучасна єврейська філософія» створено для студентів першого року навчання сертифікатної програми з юдаїки
Сучасна реклама та рекламна діяльність iconПлан заняття Аналіз задачі «Реклама», практичного туру обласної олімпіади...
Для того, щоб скласти оптимальний розклад реклами, керівництво гіпермаркету наказало провести дослідження: на протязі дня для кожного...
Сучасна реклама та рекламна діяльність iconТема: Рекламна компанія та особливості її проведення
Розділ ІІІ. Аналіз прийняття рішення про проведення рекламної кампанії та її ефективність
Сучасна реклама та рекламна діяльність iconЗавдання та зміст діяльності викладача внз в концепції розвитку фізкультурної освіти в Україні
Ня є особа викладача, його ідейно-науковий, психолого-педагогічний та методичний рівні, спортивна діяльність. Сучасна педагогічна...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка